1 book(s) in your shopping cart.

- Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost-IndiŽ Jrg. 39 Verh. (1910).

1912, 138 pp. figs./plts./fold. maps. Orig. boards, libr. stamp on front cover. contents: Tobler, A.: Voorloopige mededeeling over de geologie der Residentie Djambi. pp. 1-29, 1 fold. & col. map. Fennema & Douglas: De uitbarsting van den Tangkoeban Prahoe in Mei 1896 & April 1910; pp. 74-86, 2 photoplts. 3 maps. Gelder, J.K. van: Verslag omtrent eene geologische verkenning van de Mamberamo-Rivier op Nieuw-Guinea; pp. 87-112, 4 photoplts. 3 fold. & col. maps.
EUR 46.00 [Appr.: US$ 54.57 | £UK 39.75 | JP• 6016] Booknumber: 1670093

Remove
Total: EUR 46.00 [Appr.: US$ 54.57 | £UK 39.75 | JP• 6016]
 

is offered by:
Lingua Terrae Books
, , Tel.: +31 (0)20 6238540
Email: m.rappol@planet.nl