1 book(s) in your shopping cart.

TOLEDO, J.VAN. - Gestrafte ontugt. Vertoont in de liefde van Helionore, en Zanobio, treurspel. Amsterdam, Johannes Roovers, 1669. 64 pp.[KLEYBURG, J. Den doodt van Kajus Julius Czar, grondlegger der Roomze monarchy, treurspel. (Den Haag, 1727) [2], 80 pp. EN: [IDEM] De dwze liefde of rechtvaardige ballingschap, treurspel. (Den Haag, 1727). [2, 74 pp. EN: [IDEM] Valerius Severus, den standvastigen kristen, treurspel. (Den Haag 1727).[2], 64 pp. MET: C.A. PLAAT. Het beleg en ontset van Alkmaar, voorgevallen in den jaare 1573, in rym gebracht, treur bly eyndentspel. Alkmaar, Gysbert Hazemaker, 1733. [x], 100 pp.

Vijf stukken in n verzamelband. Kl-8vo. Perkamenten spitselband. (band wat vlekkig; L7 [p.61] + Beleg: p.3 + 47: klein gaatje in marge; Beleg: p. 65-70: miniem marginaal scheurtje; erst en laatste bladen aan rand iets gerafeld). NNBW over J. van Toledo: Hij ontleende aan P.C. Hooft's 'Rampzaaligheden [...]' de stof voor dit treurspel. Verder schreef hij enkele gedichtjes die zich keerden tegen de remonstrantsch-gezinde Jacob Westerbaen. Van der Aa, BWN, over Plaat: 'gaf in platte straattaal in het licht: Het beleg [...]'. De paginering van Toledo's Gestrafte ontugt begint bij pag. 113, omdat het oorspronkelijk zit achter zijn rijmwerkje getiteld: Tydquister der jeugd. De stukken van Kleyburg komen uit de bundel 'Poezy' (1727). Cornelis Plaat (ca.1680? - 1747) was pakjes- en brievenbesteller van het amsterdamsche veer te Alkmaar . Dit is zijn enige bekende werk.
EUR 480.00 [Appr.: US$ 530.92 | £UK 410.75 | JP 57773] Booknumber: 126464

Remove
Total: EUR 480.00 [Appr.: US$ 530.92 | £UK 410.75 | JP 57773]
 

is offered by:
Antiquariaat Brinkman, sinds 1954
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 623 83 53
Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
Member of ILAB