1 book(s) in your shopping cart.

SOMEREN, J.VAN, & DANIEL HEINSIUS. - Uyt-spanning der vernuften, bestaende in Geestelijcke en Wereltlijcke Posy. Met opdrachtgedichten van J.Cats, Const.Huygens (Constanter), Th.Graswinckel, I.Westerbaen, L.van Eck, J.Strick, C.van Overstege, J.van Aelhuysen, T.Verhoeven, M.v.Hoeven, J.Witkint e.a. 2e druk.

Gorinchem, Cornelis Lever, 1686. 4to. (22), 538 p. Bijgebonden: HEINSIUS, DANIEL. Lof-Sanck van Iesus Christus. Nu eerstelick uytgegeven door P.S. (= Petrus Scriverius). Met titelvignet (Aanbidding van het kind). Amsterdam, Willem Iansz, 1616. 4to. (xviii), 72 p. Half-basaan. (bibl.stempels op schutblad en eerste titel, hoekje uit eerste - vlekkkige en gebruinde - titel, hier en daar een marginale watervlek; scheurtje in titel van de - iets vlekkige - Lof-Sanck; band wat gesleten, behoorlijk ex.). ad 1: Titeluitgave van uitg.Nijmegen 1660. (blad *4 - opdr.v.d.uitg. - ontbreekt.) ad 2: "Met deze meeslepende hymne vooral is Heinsius de grondlegger geweest van een Nederlanse religieuze barokke dichtkunst, waaraan Revius en Vondel hebben voortgebouwd." (DBNL). De zeldzame eerste druk.
EUR 650.00 [Appr.: US$ 716.52 | £UK 556.25 | JP 77806] Booknumber: 102694

Remove
Total: EUR 650.00 [Appr.: US$ 716.52 | £UK 556.25 | JP 77806]
 

is offered by:
Antiquariaat Brinkman, sinds 1954
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 623 83 53
Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
Member of ILAB