1 book(s) in your shopping cart.

N.N., , - De Gansche Heilige schrift bevattende al de canonieke boeken des Oude en Nieuwe Testament / Kitaboe'Lkoedoes ija-itoe segala kitab wasiat jang lama dan wasiat jang beharoe. Tersalin kapada behasa melajoe.

Nederlandsch Bijbelgenootschap Amsterdam, 1909., 1537 pp., linnen. . .
EUR 45.00 [Appr.: US$ 50.82 | £UK 39.5 | JP¥ 5615] Booknumber: 218-175

Remove
Total: EUR 45.00 [Appr.: US$ 50.82 | £UK 39.5 | JP¥ 5615]
 

is offered by:
Antiquariaat Alfa Haganum
Berberisstraat 16, 2565 XA Den Haag, The Netherlands Tel.: +31 (0)70 360 12 85
Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
Lid van de Bond van Handelaren in Oude Boeken