1 book(s) in your shopping cart.

J.N. [= NANNING, J.]. - Twee PredikatiŽn op den Jaarlykschen Gedenkdag van het Wonder der Heilige Stede, gedaan binnen Amsteldam. [met] Brief van Desiderius Erasmus van Rotterdam, aan Koenraad Pelikaan, bevattende zyn gevoelen wegens het Heilig Avondmaal des Heeren. Misgaders twee Predikatien , Onlangs over dezelve Stoffe gedaan.

Te Amsterdam, By Theodorus Krajenschot, 1750. [aan het eind van de 2e predikatie: Te Amsteldam, By Gerrit Tielenburg]. Twede druk, Gebonden half leer, acht gravures waarvan een titelgravure en een uitklapbare plaat, 59 + 12 + 36 + 64 + 22 + adv. + 8 + 4 + 2 + 2 p. Bevat tevens: J.N., Godvrugtige Zangen op de voornaamste Feesten, Crajenschot, 1756. [en] Betoog der Regtzinnige Leringe van J.N. aangerand door M.F.r.p., Crajenschot, 1755. [en] Verdediging van den zeer geleerden en eerwaarden heer J. Nanning, etc., Crajenschot, z.j. [en] Brief van een Hollandschen Priester aen een Groninger Priester, zynen vrindt. Bibliotheekstempel.
EUR 70.00 [Appr.: US$ 86.02 | £UK 61.5 | JP• 9262] Booknumber: T2848

Remove
Total: EUR 70.00 [Appr.: US$ 86.02 | £UK 61.5 | JP• 9262]
 

is offered by:
Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 612 66 73
Email: boekglas@xs4all.nl