1 book(s) in your shopping cart.

RIVIERKAARTEN.- BOLSTRA.- CARTOGRAPHY.- MAPS.- NOORDZEE.- KATWIJK.- CONCEPT.- SLUIZEN.- 1740 - 'Concept Sluyzen en doorgravingen, om daar door te verkrygen eenMeerder Loozing voor / Rhijnlands Boezem water, uyt den Rhyn tot in de Noord Zee, omtrent Katwyk. / het Product der Maandelykze en Jaarlykze waarnemingen van de hoogte en laagte, de wyze van 't /Valle en Ryzen der Noord Zee, en het YE, tot Sparendam, met de Rhynlands boezem tot Leyden. / Beschouwing der Vloede en Ebbe in 't YE, en de / Noord Zee, op Ordre van de Wel Edele Heeren Dijkgraafen Hoogheemraaden van Rhijnland, door M.Bolstra. 1740.'

No Publ., 1740. Large folio. Full sheet. Folded once vertically. Engr. surface 65 x 43 cm. Full sheet meas. appr. 71 x 61 cm. Excellent quality paper, very ample blank margins, lower margin 10 cm. Paper watermarked 'PL'[Pieter van der Ley]. Unsigned.
EUR 600.00 [Appr.: US$ 726.26 | £UK 514.75 | JP„ 79683] Booknumber: 10079

Remove
Total: EUR 600.00 [Appr.: US$ 726.26 | £UK 514.75 | JP„ 79683]
 

is offered by:
Antiquariaat B.M.Israel B.V.
G. van IJsselsteinlaan 57, 1934 GM Egmond aan den Hoef, The Netherlands Tel.: +31 06 2 61 54 061
Email: bmisrael@xs4all.nl
Member of ILAB