The title you requested:


WEERT, SEBALD DE, R.G. BENNET & J. VAN WIJK, ROELANTDSZ., - Kort en Waarachtig verhaal van hetgene zekere vijf schepen van Rotterdam in het jaar 1598, den 27 Junij, naar de straat Magellaan varende, overgekomen is, tot den 21 Januarij 1600 toe...

Amsterdam, H.Bakker, [c. 1850]. Small 8°, modern cloth, original printed boards, wrap. laid-down, 76pp., with extensive foot-notes & a short conclusion by publisher. WITH: NECK, J. C. VAN & W. VAN WARWIJCK, Waarachtig verhaal van de Schipvaart op Oost-Indiën. Gedaan bij acht schepen, in den Jare 1598 van Amsterdam uitgezeild, onder het beleid van Jacob Cornelisz. van Neck, en Wijbrand van Warwcijck. Pp.[79]-133. With foot-notes. Both abstracts from original journals have been publ. in: Nederlandsche Zeereizen, in het laatst der zestiende, zeventiende en het begin der achttiende eeuw, naar de oorspronkelijke Journalen of gelijktijdige berigten, op nieuw uitgegeven en met eenige aanteekeningen en de noodige ophelderingen vermeerderd.., vol. IV. The first abstract deals with the voyage to Strait Maghellan by a fleet of 5 ships under command of Sebald de Weert. (See Tiele, 544. orig. edn.). The 2nd abstract deals with the first voyage of the dutch to the Indies, under command of Van Neck & Warwijck, 1598. 2 very interesting abstracts with comments. Good copy.
EUR 115.00 [Appr.: US$ 127.3 | £UK 98.75 | JP¥ 13816]
Booknumber: 9640

The fields with a * must be filed in.
Your name:*
Your address:
City, town:
Postal Code:
Country:
State (or region, province, département...):
Your email address:*
Your email address again (enter the same address):*
Your telephone nr.:

Enter here your question for the bookseller.