Cadetten Almanak 1939
The Holy Bible, containing the Old and New Testaments: Translated out of the original Tongue; and with the former Translations diligently compared and revised, by His Majesty's Special Command.
MAYHEW, HENRY (1812-1887) (ED.) The Comic Almanack and Diary for 1850
KATZ, RICHARD Heitere Tage mit braunen Menschen
CHAPPUIS, H. TH. Napoleon
Voyage dans l'interieur de la Hollande fait dans l'Année 1806 et 1808. Avec figures. Tome Premier
PLASSCHAERT, B.F. Beknopt practisch leerboek der Burgerlijke en Water-Bouwkunde, Deel I. Burgerlijke Bouwkunde. Met 1095 in den tekst gedrukte figuren.
KATE, LAMBERT TEN Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake, waer in hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding, en geregeldste afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het allervoornaemste der verouderde en nog-levende taelverwanten, als 't oude Moeso-Gotthisch, Frank-Duitsch, en Angel-Saxisch, beneffens het hedendaegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch, vergeleken word (2 delen)
M. L'ABBÉ AUG. SERGENT Les Enfants de la Bible. Histoire, morale et religion. Illustrations par Staal.
HUBER, DOROTHEE Architekturführer Basel. Die Baugeschichte der Stadt und ihrer Umgebung.
CICERO, MARCUS TULLIUS De legibus libri tres. Cum Adriani Turnebi Commentario ejusdemque apologia et omnium eruditorum notis quas Ioannis Davisii. Editio ultima habet. Textum denuo recensuit suasque Animadversiones adjecit Georgius Henricus Moser.
BEVILACQUA, MARIO & FAGIOLO, MARCELLO (A CURA DI -) Piante di Roma - Dal Rinascimento ai Catasti [isbn 9788875751586]
COLLET, OCTAVE J.A. Terres et peuples de Sumatra - Ouvrage orné de 150 dessins ou graphiques et de 180 planches hors texte ainsi que d'une grande carte en couleurs
HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) La critique est aisée et l'art est difficile
WILDUNG, DIETRICH (BEARBEITER) Die Pharaonen des Goldlandes. Antike Königreiche im Sudan. Ausstellungskatalog.
FOCK, CORNELIUS Specimen juridicum inaugurale de polizza adsecuratoria quae Amstelodami in causis maritimis adhiberi solet, ad codicis mercatorii normam exacta [...]
SCHEEN, PIETER A. Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880. Herzien door P. Scheen
HERMBSTÄDT, SIGISMUND FREDERIK DR. MAN, J.W.E. DE DR. (1792-1868) Catechismus der apothecars-kunst, of, de eerste grondbeginselen der artsenijmengkunde, voor eerstbeginnenden opgesteld & Therapia generalis physiologica. Voorafgegaan door een onderzoek naar de oorzaken van het verschil in gevoelens, en van den weg tot eensgezindheid onder geneeskundigen. (2 delen in 1 band)
Catalogus Van De Firma Schlieper. Groote Voorraden Van Alle Machines En Benoodigdheden Voor: Suikerfabrieken, Landelijke Ondernemingen, Spoorwegen, Mijnbouw En Waterstaat
BEETS, NICOLAAS Spreken. Uitgegeven ten voordeele van het Groningsch Instituut voor Doofstommen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes