RAFF, G. CHR. Abrégé d'histoire naturelle pour l'instruction de la jeunesse. Imité de l'Allemand par Mr. Perrault. Avec Figures. (2 Vols.)
CALLEWAERT, C. Atlas de Poche - Contenant 24 Cartes Géographiques dressées per C. Callewaert et couronnées aux expositions de Londres et de Dublin.
De vrienden van Jezus
HÜBNER, JOHANN (1688-1743) Johan. Hubners, Rector van de Latijnsche School te Hamburg, Beknopte Vragen uit de Staat-Kundige Historie Tot op desen Tijd vervolgt. Naar de Nieuwsten Druk in de Nederlandsche Tale overgebragt door Enen Hoogschatter van Hubners Naam en Geleerdheit. (6 banden)
BICKMORE, ALBERT S. PROF. Reizen in de Oost-Indischen Archipel. (2 Vols. in one)
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes