MIDDERIGH-BOKHORST, B. Hoe Wortelmannetje de wereld zag
Catalogus Van De Firma Schlieper. Groote Voorraden Van Alle Machines En Benoodigdheden Voor: Suikerfabrieken, Landelijke Ondernemingen, Spoorwegen, Mijnbouw En Waterstaat
APPOLLONIOS VAN RHODOS De tocht van de Argonauten
HOLMES, RICHARD Tommy - The British soldier on the western front 1914-1918
SLOOTEN, A. VAN Kleine plantenatlas. Inleiding tot de kennis der flora van Nederland en daarbuiten. 72 fraai gekleurde platen, waarvan 144 planten met 1185 afbeeldingen en 126 zwarte.
BRANDT, GERARD Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter, hertog, ridder, etc. L. Admiraal Generaal van Hollandt en West-Vrieslandt. Met platen. Complete set in 5 volumes.
BOSCH, J.W.T. MR. Het wapen der militaire luchtvaart tijdens de tweede wereldoorlog in Groot-Brittanie 31 Mei 1940 - 9 Mei 1945
BIE, OSKAR Der Tanz
RÖMER, L.S.A.M. VON Historische Schetsen: Een Inleiding tot het Vierde Congres der Far Eastern Association of Tropical Medicine te houden te Batavia van den 6den tot den 13den Augustus 1921
ROTHBARD, MURRAY N. A History of Money and Banking in the United States: The Colonial Era to World War II
LEE, TANITH The Gods are thirsty. A Novel of the French Revolution
MOLT, E. Alewijn, de lijfeigene. Historisch verhaal uit de twaalfde eeuw. Geïllustreerd door B.W. Wierink
SCHWABE, KURD Im deutschen Diamantenlande. Deutsch-Südwestafrika von der Errichtung der deutschen Herrschaft bis zur Gegenwart (1884-1910). Mit zahlreichen Abbildungen und Skizzen und eine Karte in Steindruck
NAPJUS, EELCO - D.P.Z. (= DIRK PIETERSZ. Z?LSTRA) Historisch chronyk, of Beschryvinge van oud en nieuw Sneek. Behelsende een Verhandelinge van desselfs Benaming, aanwas, Voorregten, Rampen, Geleerde Mannen &c. Mitsgaders: Gedenkwaardige Geschiedenissen aldaar voorgevallen; ; Sampt, Naam - Register der Heeren Burgemeesteren, Schepenen, en Raden, Secretarissen; Als mede Praedikanten Zedert de Reformatie tot desen Jare 1772, ingesloten. Ook van desselfs tegenwoordige Gelegentheid, Grote gestigten, Negotien, Fabryken en Welvaren deser Stad &c. Alles uit veele Oude Beschryvungen, en andere Egte stukken: Beknoptelyk by een t' zamen gesteld; Voor zo veel heeft kunnen magtig worden.& Korte historie en beschrijving van Franeker. Beginnende met den jaare 1192 en eindigende in het jaar 1785.
AS, L.W. VAN & WIEDIJK, K. Het hout. Soorten, herkomst, handel, opslag, verwerking. Handleiding ten dienste van het technisch onderwijs, den handel, bouw- en waterbouwkundigen en voor zelfstudie. Met 105 afbeeldingen en 32 kleurendrukken van houtsoorten.
BERGE, TOM VAN DEN H.J. van Mook 1894-1965. Een vrij en gelukkig Indonesië. Biografie
BILDERDIJK, WILLEM MR. De ziekte der geleerden
Algemeen Adresboek der Gemeente Rotterdam
HANSEN, P.A. Per en de dwergen
Dali. 50 magische Geheimnisse
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes