YI SONG-MI Korean Landscape Painting: Continuity And Innovation Through the Ages (Korean Culture Series 4)
BERGHUIS, F. LZ. Handboek voor water- en burgerlijke bouwkunde & Constructiën uit de burgerlijke bouwkunde (2 delen in 1 band).
Les Favoris du château
MILNE, A.A. Now we are six. Decorations by Ernest E. Shepard
Het Nieuwe Testament Ofte alle Boecken des Nieuwen Verbonts Onses Heeren Iesu Christi. - De CL. Psalmen Des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt den Françoischen in Nederlantschen dicht overgeset, door Petrum Dathenum. - Cathechismus, Ofte Onderwysinge in de Christelicke Leere, die in de Nederlantsche Gereformeerde Kerken ende Scholen geleerd werd (3 delen in 1 band)
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes