- Jaarboekje van het Korps Adelborsten 1929
KING, STEPHEN Cycle of the werewolf
CANETTI, ELIAS De behouden tong - Geschiedenis van een jeugd
GERHARDT, IDA Vroege verzen
HEIMANS, E., THIJSSE JAC.P., De levende natuur 1905/06
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes