REVE, GERARD Schoon Schip, 1945-1984
BAKKER, JANT Fan twa lytse famkes
KÖHLENBERG, LEO Gnosis als wereldreligie, Leven en werk van Gilles Quispel
SCOTT, MARYLIN Olieverf, Handboek voor de beginnende en gevorderde kunstenaar
ZEE, JOHAN VAN DER Friesland is mooi, houwen zo!, Foto's Bas den Oudsten 1950-1970
BOELAARS, BERT Voor het naaktgeslacht, Toegift op het levensverhaal van Gerard Reve
HISSINK, HERMAN Natuurlijk bestaat God, Dagboeken en brieven gekozen door Gerard Koolschijn
STOPPARD, MIRIAM, DR. Een leven lang jong, Hoe je jong kunt blijven, denken en doen
PARELDUIKER, DE (RED.) De Parelduiker, Jaargang 5, nummer 5, 2000
VRIES, HERMAN F. DE Maria in wei nei Kristus, Vertaling: naar het Fries: Pytsje de Graaf-van der Meer
DIVERSE AUTEURS Nieuw Vlaams Tijdschrift
HEIDE, VAN DER G.D. Van landijs tot polderland, Tweeduizend eeuwen Zuiderzeegebied
BABEL, ISAAK De geschiedenis van een paard (Vertaald door Froukje Slofstra)
BETERAMS, CHARLES Pink Floyd in Nederland
HALBERTSMA BROERREN Pronkstikjes ut de Rimen en Teltsjes Mei fiif printen fen Ids Wiersma
HEK, YOUP VAN 'T Zaterdag
DUINKER-JOUSTRA, NICOLE Kijk op joules en calorieën
HAMSUN, KNUT Pan
HEMMERECHTS, KRISTIEN Kerst en andere liefdesverhalen
MEESTER, JOH. DE Gezin
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes