REVE, GERARD Tien Vrolijke Verhalen
WINDEN, PIET VAN Zelf Reve verzamelen, Een handleiding tot een fatsoenlijke collectie
ENTER, STEPHAN Spel
BEIERSDORF NIVEA toeristenkaart voor wielrijders, automobilisten en wandelaars: GELDERLAND (5)
REVUE, ALPINE Clubblad van de ARCN (Alpine Renault Club Nederland), nummer-51, september 2004
INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLOGIE Woordenlijst Nederlandse taal
MERCUUR, THOM EN SMELIK, HANS Klaas Koopmans, Kunstschilder uit Garijp 1920-2006
GEILLE, ANNICK Een liefde van Francoise Sagan. Vertaald door Hanneke Los
STILMA, LIZE Toen de ramshoorn zweeg, Gesprekken met joodse landgenoten
MAAS, NOP Gerard Reve de zielzorger
MORITZ, ANDREAS Waar de meeste ziekten beginnen. En de ware geheimen om ze te voorkomen
JONG, STEVEN DE, BOER ROELY Film & Fûke, Persoonlijke verhalen en gevoelens bij het maken van een speelfilm.
HEK, YOUP VAN 'T Zaterdag
JONGE, JOSIEN DE Piet Vermeulen
MELISSEN, HANS Vloeibare liefde. Verhalen
PELTIER, LEONARD Mijn leven, mijn zonnedans. Vertaald door Lidy Pol
GEORGE HOYER Boris Alexandrowitsch Bjelkin, Een verhaal uit Sovjet-Rusland
DIVERSE AUTEURS Frysk Lieteboekje for eltsenien
CHAGOLL, LYDIA In naam van de Führer
POEL, DAVID DE Bedrukt Papier. Literair tijdschrift nummer-2, o.a. Ontmoeting Ben Borgart, De Uitgever Nico Keuning. Het laatste interview met Frans Pointl.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes