RAYNAL, G.T. Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes. (2e édition). + F.BERNARD. Analyse de l'histoire philosophique et politique etc.
LAIRESSE, G. DE. Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en printverbeeldingen verklaard; met voorbeelden uyt de beste konst-stukken der oude en nieuwe puyk-schilderen, bevestigd: en derzelver wel- en misstand aangeweezen.
COYER, G.F. La noblesse commerçante. Avec frontispice gravé par Sornique d'apres C. Eisen.
OBERTH, H. Wege zur Raumschiffahrt. Mit 4 gef. Tafeln und 159 Abbildungen.
BODECHEER BENNINGH, JOH. Satyricon. In corruptae juventutis mores corruptos. Accedunt Oratio inauguralis et sermones tres. CUM: DEDEKIND, Fr., Ludus satyricus, de morum simplicitate, seu rusticitate, vulgo dictus Grobianus. Libri tres.
RAYNAL, G.T. Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes.
(STICOTTI, ANTONIO FABIO) Le Tite-Live Martial. Ou maximes militaires, a l'usage des politiques et des guerriers. Traduction nouvelle. Par Mr. S***.
[HEUSSEN, H.F.VAN=] H.V.H. , H.V.R. [=H.VAN RIJN, TRANSL.] Kerkelijke historie en outheden der Zeven Vereenigde Provincien: [...] Batavia Sacra, [...], Behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers; mitsdagers van de Utregtsche bisschoppen en vande voornaamste personen hier te lande [...]; de historie van 't Utrechtsche bisdom [...]. Oudheden en gestichten [...] van Zuid-Holland en van Schieland [...], Leiden [...] Delft, Delftland, 's-Gravenhage, [...] Kennemerland, Amstelland, Noortholland en Westvriesland [...], Haarlem, Egmond, Vriesland, [...] Groeningen, en Groningerland [...], Drent [...], Deventer, Kampen, Zwol, Otmarsum, Harderwijk, Doesburg, Hattem, Deutekom, Grol, Lingen en alle de onderhoorige dorpen. MET: Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen [...]
FOX, G.H. Iconographie photographique des maladies de la peau. Trad. par Dr. Holman.
MORE, THOMAS. Utopia, a mendis vindicata. Amsterdam, J. Janssonius, 1631. Bound with: JAEL, Curtius. [= ps. GODDAEUS, Conr.] Laus Ululae.
ANONYME. Ouvrages politiques et philosophiques d'un anonyme.
HOUBRAKEN, ARNOLD. De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. [..] (1466-1659).
REDERIJKERS: Antwoort op de Vraghe, uytghegeven by de Brabandsche Reden-rijck camer 't Wit Lavender, uyt levender ionst tot Amsterdam. Vrage. Wat's d'oorsaeck meest, waerom 'tverkeerde werelts rond, sich waenwijs so bedrieght, en bloeyd in alle sond? Ende op den reghel: de sulcke die zijn dwaes, en d'werelt achtse wijs.
WESTON, JAMES. Stenography compleated, or the art of short-hand brought to perfection. (With: Directions for writing short-hand + A dictionary, or an alphabetical table, containing almost all the words in the english tongue, with the short-hand over-against each word. + Observations, and explications proper.
BOCCACCIO. Il Decameron di messer Giovanni Boccacci, Cittadino Fiorentino.
HORST, T. VAN. Theatrum machinarum universale; of nieuwe algemeene bouwkunde, waar in op een naauwkeurige klaare, en wiskundige wyze werd voorgestelt en geleerdt, het maaken van veelerley soorten van Trappen, met derzelver Gronden en Opstallen, mitsgaders het uytslaan derzelve, als meede het maaken van allerhande rechte, en kromme ofte wel gewrongen Quartierboomen, Slaapers, Leuningen, Cieraaden en Lofwercken; en ook het maaken van vierkanten, agtkanten, ronde en ovale Lantaarens, en wat meer tot dit soort van Bouwkunde behoord. In't koper gebragt door J. Schenk.
ALBUM ERE-PROMOTIE KONINGIN WILHELMINA IN AMSTERDAM. Het Gulden Boek der Universiteit. Rood marokijnen album, met rijke goudstempeling, goud op snee. Hierin twee bladen beschreven. Het eerste ter gelegenheid van het koninklijk bezoek op 27 april 1892, met de handtekeningen van Wilhelmina en Emma. Het tweede t.g.v. de ere-promotie van Wilhelmina op 9 september 1938, met de handtekeningen van Wilhelmina, Juliana en Bernhard.
(HEMSTERHUIS, F.) Aristée ou de la divinité. With title vignette & 3 vignettes in the text.
ALMANAK. Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W. Met gegrav. titel. & muziekblad (eveneens met vergulde snede) & portret.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes