[BURMAN, P.] Bibliotheca Burmanniana, sive catalogus librorum instructissimae bibliothecae vir summi D. Petri Burmanni.
[CAYLUS, A.C.P. DE TURBIERE.] Les confidences réciproques ou anecdotes de la societé de madame la Comtesse de B***.
HULSIUS, LEVINUS. MAREES, P. DE. Siebende Schiffart In das Goldreiche Königreich Guineam, in Africa gelegen, so sonsten das Goldgestadt von Mina genannt wirdt, welches von den Portugalesern ungefähr vor 200. Jahren erfunden, von den Holländern innerhalb 18. Jahren hero bekannt gemacht und frequentirt, jetzt aber von ihnen erst recht erkündigt, und in Niderländischer Sprach beschrieben, da sie mit zweijen Schiffen auss demselben Lande Anno 1602. widerumb in Hollandt ankommen.
ALBUM ERE-PROMOTIE KONINGIN WILHELMINA IN AMSTERDAM. Het Gulden Boek der Universiteit. Rood marokijnen album, met rijke goudstempeling, goud op snee. Hierin twee bladen beschreven. Het eerste ter gelegenheid van het koninklijk bezoek op 27 april 1892, met de handtekeningen van Wilhelmina en Emma. Het tweede t.g.v. de ere-promotie van Wilhelmina op 9 september 1938, met de handtekeningen van Wilhelmina, Juliana en Bernhard.
(COLLINS, ANTHONY.) Discours sur la liberté de penser. Ecrit à l'occasion d'une nouvelle secte d''Esprits forts', ou de gens qui pensent librement. Traduit de l'anglois & augmenté d'une Lettre d'un médecin arabe.
COOPER, J.G. La vie de Socrate, traduitte [sic] de l'Anglois.
VAERNEWYCK, MARCUS VAN. Die historie van Belgis, diemen anders namen nach: Spieghel der Nederlantscher audtheyt. Waer inne men zien mach als in eenen claren spieghel veel wonderlicke gheschiedenissen, die van alle oude tyden over al die weerelt gheschiet zijn; maar bysonder in die Nederlanden.
KRAMM, C. De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd.
MANDER, KAREL VAN. Het Schilder-Boeck waerin voor eerst de leerlustige jeught den gront der edele vrye schilderkonst in verscheyden deelen wordt voor-gedragen. [...]
BLOSIUS, LUDOVICUS. (FRANÇOIS-LOUIS DE BLOIS) Opera. Cura et studio (c.Vita) Antonius De Winghe. With engraved title-page by P.P. Rubens (?), (Corn.Galle sculpsit) and a full-page printers mark (Plantin) on last leaf.
(PAUW, C. DE.) Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois, par Mr. de P***.
FORBES, DUNCAN. Pensées sur la religion naturelle et révélée, suivies de quelques découvertes importantes sur la philosophie et & sur la théologie, & de Réflexions sur l'incrédulité. Traduits de l'Anglois de M. Forbes (par Charles-François Houbigant).
HEINSIUS JR., NICOLAAS] Den vermakelyken avanturier, ofte de wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor; behelsende verscheide kluchtige en vermakelyke bejegeningen, wonderlyke toevallen, aangename amourettes ofte vryeryen, en nuttelyke aanmerkingen op den hedendaagsche werelds-loop [...].
RAYNAL, G.T. Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes.
NEDERLAND 1813 - 1863. Verzameling van 18 feestliederen, -gedichten, en -programma's t.g.v. de viering van 50 jaar onafhankelijkheid. Veelal gedrukt op gekleurd papier.
HORREBOW, PETRUS. Clavis astronomiae sive astronomiae pars physica. / Copernicus triumphans sive de parallaxi orbis annui tractatus epistolaris.
METIUS, A. Arithmeticae et Geometriæ practica.
(CAJOT, J.-J.) Les plagiats de M. J.J.R. de Geneve, sur l'éducation. (Par) D.J.C.B. (= Dom Joseph Cajot Bénedictin).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes