-. Toronto, the Queen City.
BRAAK, C.G. TER, E.A.. Kadastrale atlas van Zeeland 1832; Borssele, serie Zuid-Beveland, deel 2.
BRITSCHE VOORLICHTINGSDIENST. Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld.
Les collections du musée Plantin-Moretus.
NO AUTHOR. Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van den eeredienst bij de Hervormde Gemeenten, in de Provincie Zeeland.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes