BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. Verspreide novellen en geschriften. Ingeleid door Johs. Dyserinck.
CATALOGUS. The Adams Gold Vase.
NIEUWENHUYS, ROB. Leven tussen twee vaderlanden. De Engelbewaarder 25.
BREDOW, G.G. Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Geschikt voor het Eerste Onderwijs in de Geschiedenis, bijzonder voor de scholen.
POE, EDGAR. Nouvelles histoires extraordinaires. Traduit par Charles Baudelaire. Edition illustree de treize gravures hors texte.
CATALOGUS. Catalogus schoolboekuitgevers.
SMEDING, ALIE. Als een bes in een hofje.
WALSCHAP, GERARD. Trouwen.
GEZELLE, GUIDO. Guido Gezelle zijn leven en zijne werken.
BOGAERTS, THEO. De Bajadere. Bandontwerp Elza van Hagendoren.
VITRUVIUS. Les dix livres d'architecture de Vitruve. Preface Antoine Picon.
BRUGGEN, CARRY VAN. De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
BOUCHETTE, COR. Neerlands vrijheidsdag. Rijmprent.
BELCAMPO. Tussen hemel en afgrond.
CATALOGUS. Catalogus van de boekerij der Koninklijke Akademie van Wetenschappen gevestigd te Amsterdam. Eerste vervolg met register.
NV LETTERGIETERIJ 'AMSTERDAM' VH N. TETTERODE. Grafische mededelingen 18e jaargang, nummer 2.
MONDLIN, MARVIN & ROY MEADOR. Book Row. An anecdotal and pictorial history of the Antiquarian Book Trade.
PELT, R.A. VAN EN J.H. BOON. St. Nicolaas liedjes. Met pianobegeleiding.
BRUGGENCATE, A. TEN. Hollandsche molens.
ATE, ERIN / TOM KRUIS E.A. Wulps naakt.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes