JONG, ALBERT A. DE. Hoe werkt de bloedige internationale? Over kanonnen, koningen, bankiers en ministers. Twee documenten.
GEDENKBOEK. Postzegelkunde en postwezen. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de tachtig-jarige invoering van de Nederlandsche postzegels en het tien-jarig bestaan van het Nederlandsch maandblad voor philatelie. 1852-1922-1932.
GIMMICK. Gimmick: Januari 1970. nr. 1.
BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. De Sonnetten.
[DRUKKERIJ TRIO.] [BODONI] KERDIJK, F. Inleiding tot den Manuale Tipografico van Giambattista Bodoni. Verkorte vertaling uit het Italiaans.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes