BOSTON, THOMAS Neem het kruis op en volg Mij. Tweede druk.
VENEMA, DS. E. Met Jona op de leerschool van vrije genade. Deel 1 en 2.
JANSSENS, HARRY Kerken in Zuidwolde in de negentiende eeuw
FLOOR, WULFERT Een verrassende nalezing
BOONE, DS. L. (RITMEESTER, C. BEW.) Levensschets van Ds. L. Boone Pred. bij de Oud-Geref. Gemeente te St. Philipsland, geboren 1 november 1860 en overleden 25 april 1935. Bewerkt naar verschillende gegevens door C. Ritmeester.
DIJKSTRA, H. Na zestig jaren. Een gedachteniswoord voor de Gereformeerde Kerk te Smilde.
HAM, DS. H. VAN DER (RED.) Sions heil en troost. Overdenkingen van Christelijke Gereformeerde predikanten. Bundel met tien Bijbels-bevindelijke preken van zeven christelijk-gereformeerde predikanten. F.P.L.C. van Lingen (1832-1913), Jac. Wisse (1843-1921), F. Lengkeek (1871-1932), H. Janssen (1872-1944), P.J.M. de Bruin (1868-1946), P. de Groot (1876-1959) en R. Kok (1890-1982).
MASTENBROEK, J. E.A. (RED.) Oude paden (kerkhistorisch tijdschrift), zestiende jrg. 2011 kompleet.
BOSTON, THOMAS Een beschouwing van het Verbond der Genade
DIAMANT, SARA EPHRAÏM Een diamant door God geslepen
KRANENDONK. W.B. G. Saldenus, predikant en dichter
PHILPOT, J.C. Tweede achttal leerredenen
HUNTINGTON, WILLIAM De Fontein des levens. Verzamelde leerredenen, deel 3.
KIEVIT, DS. L. De man uit Ur. Meditatieve gedachten over het leven van Abraham.
FLOOR, WULFERT Al de Eenvoudige Oefeningen / 36 Nagelaten Oefeningen (tweede onveranderde druk)
MAK, DS. / KRUIJTER, C.J. DE E.A. Acta van het Synodaal Convent [1887] en van de voorlopige synoden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken [1888-1892].
KETTERIJ, DS. M. V.D. Vrede zij ulieden. Een achttal niet eerder eerder uitgegeven predicaties. Deel 2
LEEUWEN-SZABALA, K. VAN / NATZIJL, H. Hij die u roept, is getrouw. Uit het leven van ds. M. van Beek. Tweede druk.
TROOST, A.F. Praten met Prediker. Over lucht, leegte en leven onder de zon.
DORSMAN, DS. P.J. Uit vrije gunst alleen. Tiental predikaties.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja