BEIJMA THOE KINGMA, C.L. VAN & TIGCHELAAR, F.Y., Verzameling van stukken betrekkelijk tot het aanleggen van steenglooyingen aan den Dijk der Vijf Deelen. Gedrukt ten dienste der vergadering van heeren commissarissen, gedeputeerden en volmagten van die contributie.
VIEIRA, ANTONIO, Cartas. (2 vol. set).
UNIVERSITY OF MINNESOTA LIBRARY, The Merchant Explorer. A commentary on selected recent acquisitions. Vols. 3-35 (vols.7, 11, 16, 21, 23, 30 are missing). An occasional publication of the James Ford Bell Collection.
XENOPHON, Xenophontis Lacedaemoniorum respublica. Accedit interpretatio Latina Leunclavii.
RAAD VAN STATE, Generale petitie en Staaten van Oorlog voor het jaar 1783. (Aldus gedaan en gepetitioneert by den Raad van State in den Hage den 27 December 1782. Was geparapheert, N. Geelvinck ... geteekent, I.J. van Hees).
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja