SCHARNHORST, G. VON, Militair zakboek tot gebruik in het veld. Naar het Hoogduitsch.
STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, Extract uit het register der resolutien van de Edele Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en West-Vriesland, genomen op den 9 April 1753: Gedeclareert, dat de brouwers sullen kunnen volstaan met ieder drie maanden hunne brouwtens in geschrifte op te geeven, en verder de gaarders gelast als in den text.
FARGUE, J.T. LA, Staats-spiegel voor den Nederlanderen, tegens uitheemsse kunstenaryen en verkeerde bevattingen des tyds. I: Het waare interest van 't misleide Nederland; II: Verhandeling van den koophandel en scheepvaard van Grootbritanje en van Vrankryk; III: Voornaamste staatsgevallen van Europa, zedert den Utregtsen Vrede; IV: Historie van de zeemagt van Vrankryk.
LOM, A.P. & G.P. VAN (uitg.), Kleederdrachten en typen der bewoners van Nederland.
DREXELIUS, HIEREMIAS [DREXEL, JEREMIAS], Nicetas seu triumphata incontinentia. (Bound with:) LA CROIX, FRANCISCO DE, Hortulus Marianus, sive praxes variae colendi beatiss. virginem Mariam.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja