N/A, Tractaet van de vreede, gemaeckt, geslooten ende vast gesteldt tot Rijswijck in Hollandt, den 20. September, 1697, tusschen de Heeren ambassadeurs en plenipotentiarissen van Syne Majesteyt van Vranckryck, ter eenre, en ... de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zijde.
BONAPARTE, PREMIER CONSUL & MARET, HUGUES B., Arrêté relatif au paiement des militaires jouissant en France du traitement de réforme ou de la solde de retraite, qui voudront passer dans les colonies. Du 19 Ventose an XI de la République française, une et indivisible. No. 1737.
ZEEGERS, L.TH., Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam.
HANZELI, VICTOR EGON, Missionary linguistics in New France: A study of seventeenth- and eighteenth-century descriptions of American Indian languages.
WALTON, THOMAS, Present-day shipbuilding. A manual for students and ships' officers for their respective examinations; ship-superintendents, surveyors, engineers, shipowners, and shipbuilders.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja