SURINAME. Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1932.
FIJNJE, J.G.W., Beschouwingen over eenige rivieren, waaronder Nederlandsche, in verband met de handels- en scheepvaartbelangen, en met enkele vraagstukken die in de laatste jaren zijn voorgekomen. Uitgegeven op last van het Dep. van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
N/A, Articuli tractatus confoederationis & amicitiae inter Magnae Britanniae Regem, & Ordines Generales Foederatarum Belgii provinciarum initi.
BERGUES, M., L'art du teinturier, suivi de L'art du teinturier-dégraisseur.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1866. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja