KORVER, H.J. Varen op de West. De merkwaardige geschiedenis van de koopvaardijvaart op West-Indië en Latijns-Amerika met schepen van de Koninklijke Westindische Maildienst en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, in de jaren 1884 tot 1972.
JESSUP, HELEN IBBITSON. Court arts of Indonesia.
LEROUX, C.C.F.M. De Elcano's tocht door den Timor-archipel met Magelhaes' schip 'Victoria'.
SALIM, I.F.M. Vijftien jaar Boven-Digoel. Concentratiekamp in Nieuw-Guinea. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid.
HORNE, JOHN FLETCHER. The mirage of two buried cities (Pompeii and Herculaneum).
VAELCKEREN, JOHANN PIETER VON. Wienn von Türcken belägert, von Christen entsezt. Das ist: kürtzliche Erzehl- und Beschreibung alles dessen was sich vor- in- und nach der grausamben Türckischen Belägerung der Kayserlichen Residentz Statt Wienn in Oesterreich Anno 1683 vom 6 Maii an biss 19 Septembris von Tag zu Tag denckwürdigs zugetragen. Erstlich in Lateinischer Sprach beschrieben.
BUITENWEG, H. (H.C. MEYER). Krokodillenstad. (Soerabaja).
KOTZÉ, D.J. (ED.). Letters of the American missionaries 1835-1838.
BLOEMBERGEN, MARIEKE. ( RED.). Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, Indië en de wereldtentoonstellingen 1883-1931.
BEASLEY, W.G. & E.G. PULLEYBLANK. (ED.). Historians of China and Japan.
DOWD, JEROME. The negro races. A sociological study. Volume I.
BOSMAN, D.B. Briewe van Johanna Maria van Riebeeck en andere Riebeeckiana.
GOSSELINK, MARTINE, MARIA HOLTROP & ROBERT ROSS. (ED.). Good Hope. South Africa and the Netherlands from 1600.
KEBLUSEK, MARIKA. Japansch Magazijn. Japanse kunst en cultuur in 19de-eeuws Den Haag.
TOOLEY, R.V. Collectors' guide to maps of the African continent and Southern Africa.
VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT. Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
SCHUVER, JUAN MARIA. Travels in North East Africa 1880-1883. Edited by Wendy James, Gerd Baumann and Douglas H. Johnson.
HAYWARD, V. Romantic Canada. With an introduction by E.J. O'Brien.
SCHREUDER, JAN. Memoir.. delivered to his successor Lubbert Jan Baron van Eck on March 17, 1762. Translated from the original by E. Reimers.
TUUK, HERMANUS NEUBRONNER VAN DER. Vragen ter opheldering van Oud-Javaansche woorden.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja