[Receipt, Kwitantie, BARCHMAN] Kwitantie getekend door C.J. Barchman, Parijs 1720. 1 p.
Vollenhoven, F. van. [Schieland, 1843, legal] Adres aan de edel groot achtbare heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland ter zake van het ontwerpen en vaststellen van een nieuw reglement voor het hoogheemraadschap van Schieland, te Rotterdam, 1843, 29 pp.
Braakensiek, Johan (1858-1940) [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gouverneur-Generaal Pijnacker Hordijk en zijn opvolger Jhr. Van der Wyck, 8 October 1893, 1 pp.
Four pamphlets, Delf, Bruyn H. Schinkel, 1617/1618, 104 pp.: - Copye van seker Vertooch Onlanghs by eenighe Predicanten der Ghereformeerde kercke gehaad ende Mo. Ed. heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. 1617, 14 pp. Knuttel 2370- Verclaringhe vande heeren staen van Hollandt ende West-Vrieslandt (...). 1617,20 pp. Knuttel 2354- Verclaringe vande heeren Burgemeester Raden ende Vroedtschappen der Steden van Amstelredam (...). 1617, 16 pp. Knuttel 2357- Jusificatie van de Resolu
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja