ECKEVELD, DS. J.J. VAN Christusprediking. Overwegingen bij het hart van de prediking.
SLAGER, DS. J.W. Enige Herinneringen en Overdenkingen door Ds. J.W. Slager
BELDER, R.M. (SAMENST.) Passie voor kerken. Documentatie voor kerkgebouwen.
HEGGER, H.J. Mijn weg naar het licht. 13e herziene druk.
PLESSIS, J. DU De gezanten van het kruis (dl.1); Helden van het geloof (dl.2)
LLOYD-JONES, D.M. De Bergrede. Deel 1 en 2 pastoraal uitgelegd. Vierde druk.
KOELMAN, JACOBUS Drieërlei Catechismus bevattende De gronden van het Christelijk geloof, de historien van de Heilige Schrift en de praktijk der Godzalig
LUIK, K.W. VAN De trouw aan ons voorheen betoond. Het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente te 's Gravenpolder.
LEEUWEN, W. VAN Bijbellezingen over het boek Jona
WIELHOUWER, DS. J.C. Levensbeschrijving en Brieven door een vriend. Uit het Engels vertaald door S. Houtekamer.
GROE, THEODORUS VAN DER De bekering. Verzameling van zeventien opeenvolgende leerredenen.
KRANENDONK, W.B. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Leven en werk van Bart Roest.
HAEFTEN, G.A. VAN Het Beheer, De Belangen En De Dienst Der Koninklijke Marechaussee. Eene studie door Kolonel G.A. van Haeften, Inspecteur van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.
BORSTIUS, JACOBUS Geestelicke Genees-Konst, Inhoudende Raedt tegen de Doodt. En de Middelen tot een eeuwigh-durende Gesontheydt. Het eerste en tweede Deel.
VERHOEKS, DS. W. Bijbels dagboek. Uit de Schatkamer van Christus’ eeuwige zondaarsliefde.
RUTHERFORD, SAMUEL De slapende Christus, ontwaakt door gebeden. Verklaring over de woorden Luc. 8:22 v.v. Gedaan voor het eerwaardig huis des Heeren op hun ingestelden vastendag.
ENGELBERTS, DR.W.J.M. Willem Teellinck (diss.)
ZWERUS, DS. G. Het heil in Christus. Zestal predikaties (vrije stoffen en feeststoffen).
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui