BOIDI SASSONE, ADRIANA, E.A. Furniture. From Rococo to Art Deco
BENTHIN, WALTER DR. Diagnostiek en differentiëele diagnostiek van de ziekten der vrouw. Met 100 afbeeldingen tusschen den tekst en 48 gekleurde platen. Bijgebonden:Het herkennen en de behandeling van stoornissen in het geschlachtsstelsel, verband houdende met de inwendige afscheiding
De schoone slaapster en De witte kat
GROOT, JACOBUS DE Verzameling van leer-redenen, over verscheidene wigtige stoffen der Heilige Schriftuur, uitegsproken door Den Wel Eerw. Godzal. en zeer Gel. Heer Jacobus de Groot
GLATZ, J. Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch van J. Glatz. Met platen. Derde deel (van 3)l
Nederland's Patriciaat. 36e Jaargang 1950
WILLEBEEK LE MAIR, H. (ILLUSTRATIES) Hollandsche kinderliedjes. Geharmonizeerd door J.Röntgen.
CAUWENBERGHE, C. VAN DR. Handboek der verloskunde voor vroedvrouwen bewerkt
WIEBES, MARJA EN BERG, MARGRIET (SAMENST.) Bloemlezing van de Russische poëzie
MOLT, E. Alewijn, de lijfeigene. Historisch verhaal uit de twaalfde eeuw. Geïllustreerd door B.W. Wierink
GRIMAL, NICOLAS Histoire de l'Egypte ancienne
GOEVERNEUR, J.J.A. Karel en Marie. Eene familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
BRESC-BAUTIER, GENEVI Bronzes français de la Renaissance au Siècle des lumiières
BETTEN, R. Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter sowie die neue Richtung in der Auswahl der Obstsorten. Mit 110 Abbildungen (Bound with 4 other titlles; see description)
SANDWIJK, G. VAN Verklaring van spreekwoorden aan de Nederlandsche volksspelen, het scheepsleven en de geschiedenis ontleend. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd. Opnieuw bewerkt door J.H. van Dale, Hoofdonderwijzer te Sluis. Met 4 gekleurde platen.
ERTZ, KLAUS & NITZE-ERTZ, CHRISTA (RED.) Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8) - Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600
BRADLEY-BIRT, F.B. Bengal Fairy Tales. With Illustrations by Abanindranath Tagore
Art of Africa - Afrikanische Kunst - Afrikaanse Kunst - Arte Africano
KOK, JACOBUS Vaderlandsch woordenboek; Derde deel
GERDES, E. Uit de duinen. Een verheel uit den Spaanschen tijd
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui