Bolland, G. P. J. J. Schelling, Hegel, Fechner en de nieuwere theosophie, Eene geschiedkundige voor- en inlichting
Tasman, Abel; Marc-Joseph Marion Dufresne The Discovery Of Tasmania: Journal Extracts From The Expeditions Of Abel Janszoon Tasman & Marc-Joseph Marion Dufresne 1642 & 1772.
Berendsen, Anne; J.A. Gondrexon Fleur en interieur: Catalogus van de tentoonstelling van antieke en moderne interieurs met daarbij behorende bloembouquetten, 28 april - 4 juni, 1951
Bukhari, Emir Napoleon's Marshals
Asschepoester en de Gelaarsde Kat.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui