Winters, Ceciel Pieter van Delft: Het blijft proberen
Overdiep, G. De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer uit omstreeks 1565, Vorming en Vernietiging van een Kaartbeeld
Baudelaire (Charles) Les fleurs du mal, Les paradis artificiels, Petits poemes en prose (le spleen de Paris)
Fokke, J. Historie van den Amsterdamschen schouwburg, met fraaije afbeeldingen.
De Nederlandsche stad- en dorpbeschryver De ambachtsheerlykheid van Esselykerwoude en Jacobswoude en daarin het dorp Woubrugge.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui