WINDSOR, H.H., ED./PUBLISHER, Popular Mechanics Magazine. Volume 92, September 1949, Number 3. [Single issue].
FOKKEMA, S.D., Psychologische beschouwingen over het leren vliegen
AULDRIDGE, MIKE, WITH BOB LAWRENCE, Bluegrass Dobro. [First scarce ed.]
DIEDERIKS, H.A., E.A., Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw.
FAVATA, IGNAZIA, Joe Colombo and italian design of the sixties
EIJK-VERMEIJ, D.J., G. RIJLAARSDAM,SAMENSTELLING, Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832. Deel 14. Nieuwveen en Zevenhoven. [Incl.losbladige 16-delige kaart reproducties].
RUBIN, KEN & FRAN, Drop coin here. (The book of antique coin-operated gambling, vending and arcade machines).
FABER, PAUL, A.O., ED., Burton Brothers: Fotografen te Nieuw-Zeeland 1866-1898. Photographers in New Zealand 1866-1898.
BOS JZN., W., Met Sliedrecht verbonden. Nog meer verhalen over Sliedrechtenaren.
RICHARDS, DENIS, HILARY ST G. SAUNDERS, Royal Air Force 1939-1945: Vol. 1. The fight at odds; Vol. 2. The fights avails; Vol. 3. The fight is won. [3 vols., complete, in slipcase]
BOOMKENS, RENÉ, E.A., Stad zonder horizon. Stadspolitiek en stedelijke ontwikkeling in Nederland.
EINHARD, Het leven van Karel de Grote. [Baskerville serie; Vertaald en toegelicht door Patrick De Rynck]
TERWEN, J.L., Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten. [Facsimile-reprint 1979]
GRIJZERNHOUT, FRANS, NIEK VAN SAS, WYGER VELEMA, RED., Het Bataafs experiment. Politiek en cultuur rond 1800.
BELL, DANIEL, The end of ideology. On the exhaustion of political ideas in the fifties
EVERITT, ANTHONY, De geboorte van Rome. De opkomst van het grootste wereldrijk aller tijden.
BRANDT-VAN DER VEEN, J., ED., Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Tweede deel 1820-1825. [Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, Vierde Serie No. 7]
IVN - PETER BOSCH, E.A., RED., Handboek voor vrijwillig educatief natuur- en landschapsbeheer. Uitgave IVN Vereniging ter bevordering van het milieubesef. WvK Werkgroep van Kampstafleden.
ZIMMERMANN, G., Architektur Darstellung.
ALMELO, LEX VAN, JOS COLLIGNON, HANS VAN LAARHOVEN, E.A., RED., De Opstoot. De overloop van de Nederlandse journalistiek. Nummer 5, 21 april 1982. [Los nummer].
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui