(TYTGAT, Edgard). FOCQUENBROCH, Willem Godschalk van Diogenes den wyse.
STAATSALMANAKJE Jaarboekje voor de ambtenaren bij de departementen van Algemeen Bestuur, Hooge Colleges van Staat en andere Rijksinstellingen te 's-Gravenhage. 1937-1938.
MERKELBACH & Co. Catalogus van photografieën op glas, ten gebruike bij sciopticons, dissolving views en andere groote toverlantaarns.
KUIK, William D. De held van het potspel of het geheime huwelijk. Met tekeningen van de schrijver.
SHORT BROTHERS FLYING-BOATS The First and the Latest. (Trade catalogue).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes