Vliet, Eddy van. Gigantische dagen. Een keuze uit de gedichten 1978-2001.
Hooykaas, C. Proza en poŽzie van Oud-Java.
Dickinson, Emily - Richard B. Sewall. The life of Emily Dickinson.
Vestdijk, S. Feuilles mortes.
Rap, Thomas. Doorzonwoning. Moderne gedichten.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes