CHARANTE, N.A. VAN Novellen en vertellingen voor de jeugd. Met plaatjes
FRANCQ VAN BERKHEY, J. LE Zinspelende Gedigtjes, op de Geestige Printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de Teekeningen van Mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van den kunstbevorderenden heere H.A. Dibbets, berijmt door J. le Francq van Berkhey, M.D. lid van verscheide geleerde en dichtlievende genootschappen
KALSBEEK, F., LENS, J EN MEIJNEN, J.B. (BEW.) Van strijd en zegen. Gedenkboek van het christelijk ondewijs. Uitgegeven door de Vereeniging van chr. Onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en de overzeesche bezittingen bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. 1854-1904
ARNAVON, JACQUES L'interprétation De La Comédie Classique. Le Misanthrope, Mise En Scène, Décors, Peprésentation
N.N. De volmaakte kaartspeler of practische handleiding tot het gemakkelijk leeren nan de meest gebruikelijke kaartspelen.
DURRELL, LAWRENCE Clea. A Novel
VONDEL, J. VAN DEN Leerdichten
SCHOTEL, G.D.J. DR. Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw. Almanakken, prognosticatiën, planeet- en tooverboeken, schoolboeken, prenten, comoedieboeken, ridder- geestelijke- roover - geschiedkundige romans, arcadia's, brieven, reizen, geestelijke en wereldlijke liedekens, kluchten, sagen, sprookjes, enz. (twee delen)
BEETS, NICOLAAS Een paaschgezang.
BECKFORD, WILLIAM [The Caliph] Vathek
ANDERSEN, H.C. Sprookjes van H.C. Andersen. Met twee honderd acht en dertig illustraties door Hans Tegner
HASLINGHUIS, E.J. DR - JANSE, H. DR. ING. Bouwkundige termen - Verklarend Woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie
CHAPPUIS, H. TH. Napoleon
GOEVERNEUR, J.J.A. Lotje en hare kinderen. Een familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
KATZ, RICHARD Heitere Tage mit braunen Menschen
BACHIENE, W.A. Beschryving der Vereenigde Nederlanden, de welke gevonden word in het werk van den Heer A.F. Busching, en uitmaakt het vierde deels derde stuk van dat werk. (5 delen compleet)
GÖSSEL, PETER & LEUTHÄUSER, GABRIELE L'Architecture du XXe siècle (2 Vols.)
JUYNBOLL, TH.W. DR. Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer derSjâfi'itsche School
WULFF, OSKAR PROF. DR. Altchristliche und Byzantinische Kunst (2 vols.)
PALLASMAA, JUHANI (ED.) Hvittrask. Koti Taideteoksena. The Home as a Work of Art
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes