DICKENS, CHARLES The Personal History of David Copperfield Illustrated in Colour by Frank Reynolds
BEETON, ISABELLE MARY Mrs. Beeton's Dictionary of Every-Day Cookery
DODDRIDGE, FILIP (1702-1751, NORTHHAMPTON) Tien Predikaetsien, over verscheide Voortreffelyke uitgekipte en overaangenaeme Onderwerpen, gedaan In byzondere tyden en gelegenheeden voor Sunoden en Byzondere Gemeenten
HILDEBRAND ( = NICOLAAS BEETS) Camera Obscura
MOSS, WALTER G. A History of Russia - Volume I: To 1917
JANSZ., P. (ZAMENGESTELD DOOR -) Praktisch Javaansch-Nederlandsch woordenboek met Latijnsche karakters
KOSSMANN, E.F. De boekverkoopers notarissen en cramers op het Binnenhof. Met 14 afbeeldingen
GOEVERNEUR, J.J.A. Karel en Marie. Eene familie-geschiedenis voor kinderen; oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]
VERNE, JULES 20.000 mijlen onder zee. Westelijk halfrond.
CHANDLER HARRIS, JOEL Uncle Remus or Mr. Fox, Mr. Rabbit and Mr. Terrapin. With fifty Illustrations by A.T. Elwes
HOEVEN, EMANUEL VAN DER Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt, Ruwaard van den Lande van Putten, enz. enz., en Johan de Witt, Raad Pensionaris van Holland en Westvriesland, enz. enz. (2 Vols. in 1)
SCHEEN, PIETER A. Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880. Herzien door P. Scheen
VERHAEREN, EMILE Poèmes légendaires de Flandre et de Brabant. Ornés de bois gravés par Raoul Dufy
BRUNNER, HERBERT Old Table Silver. A Handbook for Collectors and Amateurs
WYN, HENRIK VAN MR. (1740-1831) Huiszittend leeven: bevattende eenige mengelstoffen over afzonderlijke en, voorheen, weinig of niet bewerkte onderwerpen, betreklijk tot de letter-, historie- en oudheidkunde van Nederland. Ie deel, Ie t/m Ve Stuk en IIe deel, Ie Stuk (2 delen).
Ricordo d'Italia. Genova
HAVERKAMP, ALFRED E.O. The Jews of Europe in the Middle Ages. Exhibition catalog.
PFLUGK-HARTTUNG, J[ULIUS] VON, DR. Krieg und Sieg 1870-71 Ein Gedenkbuch
SKINNER, JOHN & HENRY, P.F. (TRAD.) Voyages au Pérou, faits dans les années 1790 à 1794. Collection de planches.
KROM, N.J. DR. Hindoe-Javaansche geschiedenis. Met twee kaarten
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes