OSTAIJEN, PAUL VAN Verzamelde proza
COLENBRANDER, BERNARD Stijl - Norm en handschrift in de Nederlandse architectuur van de negentiende en twintigste eeuw
FORD MADOX FORD De goede soldaat
TEIRLINCK, HERMAN Verzameld werk - vierde deel
SELLINGS, ARTHUR Junk day
PLATO Protagoras - Alkibiades - Brieven
GONTSJAROV, IVAN A. Oblomov
GOEDEGEBUURE, JAAP (E.A.) Een uitgelezen hartstocht - De geschiedenis van 50 cultboeken in de 20ste eeuw
RIMBAUD, ARTHUR Gedichten
SADE, D. A. F. DE Justine of de tegenspoed der deugdzaamheid
LAUTREAMONT, COMTE DE De zangen van Maldoror
TOLKIEN, J. R. R. De avonturen van Tom Bombadil en andere verzen uit Het Rode Boek
BELINFANTE, PETER 90 Jaar creative technologie
ARNONI, M. S. De laatste verhalen
DIEREN, HILLE VAN In storm en mijnenveld - De geschiedenis van de reddingboot Brandaris 1
APOLLINAIRE, GUILLAUME - JIM DINE The Poet assassinated
PAZ, OCTAVIO Het vuur van iedere dag
HOLLAND AMERIKA LIJN - HOLLAND AMERICA LINE Bouwnummer 300, s.s. Rotterdam
OUD, J. J. P. Ter wille van een levende bouwkunst
WEININGER, OTTO Geslacht en karakter - Een principieel onderzoek
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes