VOLTAIRE Filosofisch woordenboekje
BERG, JAN VAN DEN - ALOYS VAN DEN BERK Stroom en onderstroom
DOOYEWEERD, H. De beteekenis der wetsidee voor rechtswetenschap en rechtsphilosophie - Rede bij aanvaarding van het hoogleeraarsambt
TISMA, ALEKSANDAR Het boek Blam
GIGER, H. R. HR Giger
BAKER, GEOFFREY H. Le Corbusier - The creative search
MULISCH, HARRY De aanslag
ROCHEFORT, CHRISTIANE Le repos du guerrier
MANN, HANS Buenos Aires
CARRE, JOHN LE The spy who came in from the cold
BORGES, JORGE LUIS Wereldschandkroniek
KAFKA, FRANZ L'Amerique
MERSMANN, HANS Die tonsprache der neuen musik
COPLESTON, FREDERICK A history of Philosophy - Vol 3 part 2 : The revival of Platonism to Suarez
YOURCENAR, MARGUERITE Pasmunt van de droom
JELINEK, ELFRIEDE Liefhebben
STEINER, GEORGE Verval van het woord
MICHIELS, IVO Journal Brut
RILKE, RAINER MARIA Auguste Rodin
STENDHAL Brieven
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes