Komrij, Gerrit De Nederlandse Poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in 1000 en enige bladzijden
Cervantes Saavedra, Miguel de De geestelijke ridder Don Quichot van de Mancha, Vertaald ingeleid en toegelicht door JWF Weremeus Buning en CFA van Dam. Verlucht met de prenten van Gustave Doré
Hemingway, Ernest Over de rivier en onder de bomen
Holland Agenda 2007, Dutch Design
Ganzfried, Shlomo Kitzur Shulchan Aruch
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes