De Reserve-Officier der artillerie. SROBA, SROOA, SROA, SROLua
Nederland's patriciaat 1998. Genealogieen van vooraanstaande geslachten
Hartog, Elizabeth den De Oudste Kerken van Holland, Van Kerstening tot 1300
Rawie, Jean Pierre Onmogelijk geluk
Haagsche Courant, Zegelgeld betaald voor een advertentie inzake het testament van Simonidis Loopuyt en Elizabeth [Elisabeth] Voogd. Verklaring van procureur A. J. de Moraaz in Schiedam de dertiende van de hooimaand (juli) 1810.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes