Dooijes, Dick Nederlandse kunstenaressen rond het exlibris
Jaffé, H. L. C.; Kees Verwey (inleiding) Kees Verwey, tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum 1978
Jeck, Udo Reinhold Aristotle's Contra Augustinum: Zur Frage Nach Dem Verhaltnis Von Zeit Und Seele Bei Den Antiken Aristoteleskommentatoren, Im Arabischen Aristotelismu
Algra, H. (bew.) Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum, bewerkt door H.Algra.
Bergman, Gregory Filosofie voor in bed, op het toilet of in bad
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes