Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 30 November 1751 concerning the oath for travelling merchants and salesmen.
Publicatie De Staten van Holland en West-vriesland d.d. 5 September 1750 concerning the excemption for the bezaayde and beteelde landen (bouwlanden) owned by hoorn- paarden en koehouders in the polders in Noorderkwartier (Noorder Quartier) of taxes on salt (zoutgelden) with considerations about the use of salt (zout) for the production of milk and butter (melk en boter) and het wringen van kaas.
Naam-register van al de predikanten die t'sedert de reformatie in den jare 1578 tot heden geweest, of noch zyn. : Waar by vertoont worden de naamen en woonplaatsen van de eerwaerdige kerken-raad der Duitsche, Waalsche en Engelsche Gereformeerde Kerken ... : Mitsgaders de naamen, woonplaatsen en wyken der krankbesoekers ..
Hugo de Groot, pensionaris der Stad Rotterdam, engraved portrait after M. Mierevelt by H. Bary.
Wax seal of the Gemeente Monster
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes