Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Albrecht
Burial King Willem III.
The Auditorium. Chicago Opera Association Inc. Lessee. Grand Opera Season 1920-21
HOFDIJK, W., Gedachten bij het aanstaande vertrek van den wel eerwaarden heer Izaa®k Prins, predikant der Hervormde Gemeente te Alkmaar, nu beroepen naar die van Dordrecht
THORBECKE, JOANNES RUDOLPH, Levensschets van den hoogleeraar G. Wttewaall door J.R. Thorbecke.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes