REENEN, DS. G. VAN Bart en Kees over de oude, welbeproefde en altijd verse weg, welke van het diensthuis der zonden naar het kanaän der ruste leidt. De woestijnreis der kinderen Israëls. Vierde druk.
SMYTEGELT, BERNARDUS Een woord op zyn tyd, ofte twee-en-veertig predicatien (...)
BLOK, DS. P. Voorbereiding tot de sabbath. 53 wekelijkse meditaties voor de zaterdagavond.
HELMUS, BERT Een bunkerrooier doet zes rijen tegelijk... Geschiedenis van de Fredericapolder / Une arracheuse de betteraves avec trémie fiat six rangées en même temps... Histoire du Fredericapolder
MALLAN, DS. F. Uit het zieleleven. Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm.
DOLDER-DE WIT, H.A. VAN Levend in het werk des Heeren. Dominee Hette Gerrit Abma (1917-1992): predikant en parlementariër.
MALLAN, DS. F. / SCHOLTEN. L.M.P. Uit ons uitgegaan. Herdenking 25 jaar Geref. Gem. in Ned. 1953-
GRAY, ANDREW Bidt zonder ophouden. Negen preken. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden te Zeist.
HAAREN, G.C. VAN / TOP, H. VAN DEN Tot profeet gesteld. Leven en werk van ds. J. van Haaren.
DOORNENBAL, DS. J.T. Reisbeschrijvingen. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk samengesteld door Lulof Dalhuisen.
BUNYAN, JOHN Al de werken van John Bunyan. Met levensgeschiedenis. Deel 3.
TABBERS, HANS Schelmen van de Schelde. Slepers en bergers in een woelige periode.
WISSE, PROF. G. De drie ambten van Christus
KERSTEN, DS. G.H. Het handschrift uitgewist / De gelovige verwachting
CAMMERAAT, DRS. P. Belijden en leven. Leerboek bij de belijdenisgeschriften.
POTAPPEL, L.J. Banden des geloofs. Nieuwe brieven aan Krijn van Gorsel. Bezorgd en ingeleid door D. Roozemond.
AANGEENBRUG, DS. D.L. Dienstvaardig tot Zijn eer. Levensschets, verslag begrafenis, twee brieven, eerste en laatste preek, negen meditaties.
HOOGENDOORN, A. / POST, S.D. Concordantie van de Belijdenisgeschriften
PERKINS, WILLIAM Hemelse vertroosting. In de huidige spelling overgezet en voorzien van een levensschets door Ds. J. van der Haar.
REENEN, DS. G. VAN Bart en Kees. Dertien samenspraken over de gelijkenissen / Bart en Kees. Drie en twintig samenspraken over de zaligsprekingen.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja