Atlas nouveau du voyageur pour les dix-sept provinces des Pays-Bas avec la description Geographique
Vogelaar, Christiaan; Eric J. Sluijter, Edwin Buijssen, e.a. Jan van Goyen
Orton, Job Gedenkschriften van het leven, karakter, en geschriften, van Heere Philip Doddridge, in deszelfs leven, hoogleeraar der H. H. godgeleerdheid', en predikant te Northampton
Scheen, Piete Honderd jaren Nederlandsche schilder- en teekenkunst, De Romantiek met voor- en natijd (1750-1850)
Timmerman, Aegidius W. Tim's herinneringen
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja