LANCE, ADOLPHE, Excursion en Italie: Aix-les-Baines, Chambérie, Turin, Novare, Milan, Brescia, Vérone, Padoue, Venise, Murano, Torcello, le lac Majeur, le lac de Côme. Quinze eaux-fortes par Léon Gaucherel.
FARGUE, J.T. LA, Staats-spiegel voor den Nederlanderen, tegens uitheemsse kunstenaryen en verkeerde bevattingen des tyds. I: Het waare interest van 't misleide Nederland; II: Verhandeling van den koophandel en scheepvaard van Grootbritanje en van Vrankryk; III: Voornaamste staatsgevallen van Europa, zedert den Utregtsen Vrede; IV: Historie van de zeemagt van Vrankryk.
TERVEEN, JAN GERARD VAN (anon. verschenen), Janus verrezen, 1787-1795. Suum cuique. Nos. 10 t/m 25, 8 Juny - 21 September 1795.
BONACKER, WILHELM, Kartenmacher aller Länder und Zeiten.
KNAG, Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 2e deel. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes