AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, Boletim Geral do Ultramar, ano XXXIX No. 451, Janeiro - No. 462, Dezembro 1963.
STATEN VAN FRIESLAND, Protest van de Heeren Staten van Vrieslant, gedaen tegens de wervinge. Als mede van de Heeren van Middelburg.
TYSENS, G. (tekst), Haarlemmer duinzang, ter eere van des zelfs vermakelyke land- en watergezigten, van Sandtvoordt af tot Haarlem. Versierd met twaalf naauwkeurige afbeeldingen.
TARIEF IN- EN UITGAANDE REGTEN. 7 publicaties over de voorgenomen herziening van het tarief van in- en uitvoer.
WOLF, JACOB, De tabak en de tabaksfabrikaten. Voor Nederland bewerkt door S.C.J. Bertram.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes