HOORN. Catalogus van het West- Friesch Museum te Hoorn. Eerste & Tweede gedeelte.
DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (et al, eds.), Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 9e jaargang, afleveringen 4 en 5 (Augustus 1929).
GRAADT JONCKERS, R.H., Tooneelen uit den tegenwoordigen oorlog met Rusland, Engeland en Frankrijk.
NISPEN, M. VAN, De beknopte landmeet-konst. Leerende In 't korte, alles wat in 't gemeen, in de practijcke des landt-metens voor-komen kan. (...). In desen lesten druk, in vele plaatsen vermeerdert, voornamelijk met saaken, dijkagien, en inbraaken van polders, en herdijken aangaande. Hier by gevoegt het Tractaaat [sic] van de landt-maten door J.P. Dou, ende C.Fr. Eversdijk, en ander.
LOIS, S., Cronycke ofte korte waere beschryvinge der stad Rotterdam. En beginnende van den jaere 1270 tot den jaere 1671. Verrykt met de voornaemste hantvesten en previlegien, door de Graven van Holland in der tyd aen deese stad gegeven, en wyders voorsien met authentyke stukken en contracten, specterende tot de oudheyd, rechten en gerechigtheden dier selve stad. Nooit voorheen gedrukt.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes