HODGSON BURNETT, FRANCES "Kleintje." Herinneringen van een kind. Geïllustreerd door R.B. Birch.
GABORIT-CHOPIN, D. & GABORIT, J.R. (RED.) L'art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328.
COURT, PEETER LA , ARITHM. Inleydinge tot de cyfer- konst waer in de hooft-specien arithmetices grondelyk ende seer klaer worden uytgeleyt. Seer bequaem voor alle persoonen, om de selve op korten tydt te leeren. Den lesten druck vermeerdert ende verbetert.
LEMERY, NICOLAES Woordenboek of Algemeene Verhandeling der enkele droogeryen, behelzende der zelve verscheide benamingen, oorsprong, verkiezing, beginsels, woords-oorspronkelijkheden, en alle byzondere eigenschappen, die in de dieren, planten en bergstoffen gevonden worden. Met kopere platen.
WITSEN GEYSBEEK, P.G. De kleine Zimmerman, of de Aarde en hare bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. Met platen. Nieuwe uitgave. Drie delen in één band.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes