Davidson, Benjamin The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. Every word and inflection of the Hebrew Old Testament arranged alphabetically and with grammatical analyses
Poortman, J. Geschiedenis van Meppel en omgeving.
Banfield, Edwin Barometers: Stick or Cistern Tube
Haags zilver, 1740-1810.
Fockema Andreae, S.J Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857. M.ill.+ uitsl.krt.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes