Sliggers, bert De verborgen wereld van Democriet, een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem, 1789-1869
Busching, Antoni Fredrik Nieuwe geographie, of aardrijksbeschrijving, naar den vierden druk, Algemeene beschrijving der provincin Zeeland, Utrecht en Friesland. Vierde deels, eerste stuk
Algra, H. (bew.) Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum, bewerkt door H.Algra.
Bion, N. Trait de la construction et des principaux usages des instrumens de mathematique. Avec les figures necessaires pour l'intelligence de ce trait
Greven, Carina; Jan Jaap Heij (red.) Georg Rueter 1875-1966
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes