CROISIER, A. [= PS. DE A.CARRIÈRE-DOISIN]. L'hommage du coeur, fête a l'honneur de la majorité de son altesse sérénissime, monseigneur le prince d'Orange et de Nassau, Stadhouder, &c. + Extrait du coeur humain.
SABATIER DE CASTRES, A. & BASSIN DE PRÉFORT (ABBÉ). Dictionnaire des origines, découvertes, inventions et établissemens; ou tableau historique de l'origine & des progrès de tout ce qui a rapport aux Sciences & aux Arts [..] Par une Société de Gens de Lettres.
PUISIEUX, MADELEINE D'ARSANT DE. Les Caractères.
FAUJAS DE SAINT-FOND, B. Voyage en Angleterre, en Écosse, et aux Îles Hébrides; ayant pour objet les sciences, les arts, l'histoire naturelle et les moeurs; avec la description minéralogique du pays de Newcastle, des montagnes du Derbyshire, des environs d'Édinburgh, de Glasgow, de Perth, de S.-Andrews, du duché d'Inverary et de la grotte de Fingal. With 7 folding plates.
VISSCHER, ROEMER Roemer Visschers Zinne-poppen, alle verciert met rijmen, en sommighe met proze: door zijn dochter Anna Roemers. MET [IDEM]. Brabbelingh. bij hem selven oversien, en meer als de helft vermeerdert.
[HOLBACH, P.T.D'.] Les prêtres démasqués ou des iniquités du clergé chrétien. Ouvrage traduit de l'Anglois.
OBERTH, H. Wege zur Raumschiffahrt. Mit 4 gef. Tafeln und 159 Abbildungen.
(DIDEROT, D.) De l'éducation publique.
OEBSCHELWITZ, L.F.W. VAN. De Nederlandsche stalmeester, of grondige onderrichting van al hetgeene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der paerden: voorts tot de ryd-konst, of de wyze, hoe de paerden gedresseerd en tot allerlei gebruik afgerigt moeten worden: als mede tot het paerd-ryden der dames; het wedloopen der Engelschen, en de harddraavery der Nederlanders: zoo ook tot de ziektens en gebreken der paerden, en hoe dezelven te kennen en te geneezen zyn. En eindelyk eene bondige verhandeling over het fokken en aanqueeken van paerden.
SOETEN, MATTHEUS. Algemeene manier tot het maaken van zonnewysers op allerly effen vlakken.
ATLAS: ZAK-ATLAS. Nieuwe zak-atlas der Bataafsche Republiek, volgens derzelver tegenwoordige verdeeling in departementen en ringen.
MARTIUS, GALEOTTUS. De doctrina promiscua lirer (= liber).
[ALCAFORADA, MARIANA.] Lettres d'amour d'une religieuse portugaise, escrites au chevalier de C[hamilly] officier françois en Portugal. Augmentée de sept lettres avec leurs réponses. [Trad. par Guilleragues].
VOLTAIRE. Oeuvres complètes. With 93 plates after Moreau le Jeune, 14 mathemathical plates & 17 (of 19) portraits.
LA CHALOTAIS, LOUIS-RENÉ DE CARADEUC DE. Essai d'éducation nationale, ou plan d'etudes pour la jeunesse.
[HEUSSEN, H.F.VAN=] H.V.H. , H.V.R. [=H.VAN RIJN, TRANSL.] Kerkelijke historie en outheden der Zeven Vereenigde Provincien: [...] Batavia Sacra, [...], Behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers; mitsdagers van de Utregtsche bisschoppen en vande voornaamste personen hier te lande [...]; de historie van 't Utrechtsche bisdom [...]. Oudheden en gestichten [...] van Zuid-Holland en van Schieland [...], Leiden [...] Delft, Delftland, 's-Gravenhage, [...] Kennemerland, Amstelland, Noortholland en Westvriesland [...], Haarlem, Egmond, Vriesland, [...] Groeningen, en Groningerland [...], Drent [...], Deventer, Kampen, Zwol, Otmarsum, Harderwijk, Doesburg, Hattem, Deutekom, Grol, Lingen en alle de onderhoorige dorpen. MET: Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen [...]
HULSIUS, LEVINUS. MAREES, P. DE. Siebende Schiffart In das Goldreiche Königreich Guineam, in Africa gelegen, so sonsten das Goldgestadt von Mina genannt wirdt, welches von den Portugalesern ungefähr vor 200. Jahren erfunden, von den Holländern innerhalb 18. Jahren hero bekannt gemacht und frequentirt, jetzt aber von ihnen erst recht erkündigt, und in Niderländischer Sprach beschrieben, da sie mit zweijen Schiffen auss demselben Lande Anno 1602. widerumb in Hollandt ankommen.
LAIRESSE, G. DE. Groot schilderboek, waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeneeringen en printverbeeldingen verklaard; met voorbeelden uyt de beste konst-stukken der oude en nieuwe puyk-schilderen, bevestigd: en derzelver wel- en misstand aangeweezen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes