Marc Van de Wiele Antiquariaat
Sint- Salvatorkerkhof 7,B-8000, Brugge, Belgium. Tel +32 (0) 503 363 17. Fax +32 (0) 503 464 57            Email: nathalie.vandewiele@skynet.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7881: [DUFLOS le Jeune] - [Recueil d'estampes représentant les grades, les rangs et les dignités, suivant le costume de toutes les Nations existantes, avec des explications historiques] Costumes des dignités militaires
7761: - Van Van Dyck tot Bellotto. Luister aan het hof van Savoie
7682: [VERKADE] - Verkade. sculptuur.
7546: [EXHIBITION CATALOGUE] - The Golden Age of Dutch Manuscript Painting.
7477: [UILENSPIEGEL] - Les aventures de Til Ulespiègle
7358: [GENT] - Gent, duizend jaar kunst en cultuur
7356: [TENTOONSTELLINGSCATALOOG] - Santiago de Compostela. 1000 jaar Europese bedevaart. Europalia 85
7352: [TENTOONSTELLINGSCATALOGUS - KEULEN] - Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik
6509: [VAILLANT-CARMANNE] - Les possibilités de l'imprimerie Vaillant-Carmanne
6319: [VOLKSBOEK] - Een schoone historie van den edelen Jan van Parys, koning van Vrankryk, ..., zeer plaisant en vermaekelyk om lezen.
6232: [PORTRAITS DE GRANDS HOMMES] - Collection de 256 beaux portraits du 16e et 17e siècles Collection of 256 nice portraits
6219: [RECHT AALST] - Costumen van de twee steden ende lande van Aelst, by haer-lieder Hoorgheden gedecreteert den 12. Mey 1618., ende in desen druck van vele Decreten en Reglementen verrykt
6194: [MIRAKELBOEK POTERIE] - Histoire de Notre-Dame de la Poterie
6032: [collectif] - Splendeurs de Russie. Mille ans d'orfèvrerie
6030: [collectif] - Heinrich Christoph Jussow. Ein hessischer Architekt des Klassizismus.
6018: [FILHARMONISCHE VERENIGING VAN BRUSSEL] - Aan de muziek. 150 jaar muziekleven in Brussel
5886: [MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN] - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Arrondissement Ieper
5876: [VAN HOUTTE, Jan A.] - Essays on medieval and early modern economy and society
41863: [OLYMPISCHE SPELEN] - Die Olympische Spiele 1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen
5425: [GUAY-TROUIN] - Mémoires de monsieur de Guay-Trouin, Lieutenant général des armées navales, commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de S. Loüis
5405: [SOUMILLE, abbé Bernard Laurent] - Le grand trictrac ou méthode facile pour apprendre sans maître la marche, les termes, les règles, et une grande partie des finesses de ce jeu, enrichie de 270 planches ou figures, avec les décisions des cas particuliers
5112: [NEUENSCHWANDER, Brody] - Kijken naar dezelfde maan. Japanse en Westerse kalligrafie van nu = Looking at the same moon. Modern japanese and western calligraphy
5083: [VASILYEV, Yuri e.a.] - The Dom Cathedral Architectural Ensemble in Riga
5079: [Tentoonstellingscataloog] - Hofkunst van de Sassanieden. Het Perzische Rijk tussen Rome en China [224-642]
5065: [CORNET DE GREZ, Gommaire-Antoine-Ignace] - Den vriend van den prins en van het volk. Of verhandeling over negen belangende grondbeginzels der Nederlandsche Constitutien
5015: [COTSEN CHILDREN'S LIBRARY] - A catalogue of the Cotsen Children's Library
42062: [BELGIQUE] - Grand Cortège Historique 75ème Anniversaire de l'Indépendance Nationale
4807: [ISLANDICA] - Morkinskinna The earliest Icelandic chronicle of the Norwegian kings (1030-1157)
4802: [CATALOGUE] - Rubens e la pittura fiamminga del Seicento. Rubens et la peinture flamande du XVIIème siècle
4656: - Codex Manesse. Katalog zur Ausstelling
35047: [BRUGGE] - Ons erfgoed Brugge van toen en nu
34843: [Monumenten en landschappen] - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Stad brugge, 18na
34192: [VOLKSPRENTEN GENT] - 27 volksprenten. [Gent, Van der Haeghen]
34170: [BRUGS KINDERBOEK] - Grands et petits. Dessins d'Elisabeth Ivanovsky
34167: [VOLKSBOEKJE ST. GODELIEVE] - Wonderlyck leven van de heylige Godelieve, maegd en martelaeresse, wiens heylige reliquien berusten in de Prochiale Kerke tot Ghistel
34160: [VOLKSBOEK] - Het wonderlyk leven van den grooten H. Patricius patriarch van Irland ... Den achtsten Druk van veel grove drukfouten verbetert
34162: [O.L.V. van Blindekens] - Oorsprong en vermaerdheyd der kapelle van O.L.V. van het Blinde lieden gasthuys, gezeyd Blindekens binnen Brugge ter oorzaek van de vyf-honderd-jaertigen jubilé den 15 augusty 1815
34165: [BRUGS SCHOOLBOEK] - Zend-brieven, zeer profytig voor de jonge schoolieren, om geschikkelyk te leeren schryven alle soorten van brieven. Hier zyn vooraf bygevoegd eenige bemerkingen op de vier uytterste (...)
34148: [BRUGGE] - Ghebedekens ter eeren vanden H. Antonius van Padua
34150: [BRUGGE] - Verpachtynghe vande Ley-barmen vande vaert van Ghendt op Brugghe
34133: [VERHAEREN, Emile] - Originele portretfoto
34107: [DEVOTIEDRUKJES] - Bundel met 19 kleine drukjes
34106: [KORTRIJKSE DRUK] - Kort begryp van de weerdigheyd, gratien en aflaeten gejond aen het Ards-broederschap van de H. Rozen-krans
34102: [BRUGSE DRUK - CATECHISMUS] - Catechismus of christelyke leering verdeeld in vyf deelen en een-en-veertig lessen voor de catholyke jongheyd
34100: [BRUGSE DRUK] - Godtvrugtige overdenkingen en oeffeningen ten tyde van den advent, om een geestelyk Bethlehem of geboorte-plaets in onze ziel te bereyden tot de komste van het kindeken van Jesus
34096: [LEUVENSE DRUK - NAPOLEON] - Historie van de verdrukking en gevangenis van syne heyligheyd Pius VII Paus van Roomen onder de regeering van Napoleon. Vervolgt tot den 15 Augustus 1814 sedert zyne wederkomst in Roomen den 24 Mey zelve jaer
3095: N.A. - Brussel, groei van een hoofdstad
30794: [LIBER AMICORUM] - Album Prof. dr Frank Baur, den jubilaris bij zijn zestigsten verjaardag als huldeblijk aangeboden door collega's, vakgenoten en oud-leerlingen
30789: [PICAYUNE] - The Picayune Creole Cook Book. Sixth Edition. To assist the good housewives ...
30791: [LIBER AMICORUM] - Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden
30773: [LIBER AMICORUM] - Album Antoine De Smet
2888: [MINIATURE de VENISE] - Grande lettrine ornée d'un Saint - Staande heilige in een grote letter E
27144: [CATALOGUE d'EXPOSITION] - Les armes à feu réglementaires belges
27145: [CATALOGUE d'EXPOSITION] - L'Art gothique tardif en Bohême, Moravie et Silésie 1400-1550
27135: [TENTOONSTELLINGSCATALOOG] - Catalogus van de tentoonstelling gewijd aan wapens en wapenrustingen behorend tot Belgische privé verzamelingen. - Catalogue de l'exposition armes et armures anciennes conservées dans les collections privées belges
27130: [CATALOGUE d'EXPOSITION] - Henri Sauvage 1873 - 1932
27120: [COLLECTIF] - Le Siècle de l'éclectisme - Les Châteaux de l'Industrie. Lille 1830-1930. Recherches sur l'architecture de 1830 à 1930 dans la région lilloise
27118: [CATALOOG EUROPALIA] - Points de Repère. Architectures du Portugal. / Referentiepunten. Bouwen in Portugal.
26011: [ZODIAQUE] - Le Mont Saint-Michel
26012: [ZODIAQUE] - L'esprit de Cluny
26002: [CATALOGUE d'EXPOSITION] - Emile Verhaeren - Un musée imaginaire
25955: [VANDENABEELE, Andries] - Waar is de tijd Brugge
25949: [ZODIAQUE] - Auvergne Romane
25947: [ZODIAQUE] - Bourgogne Romane
25943: [TENTOONSTELLINGSCATALOOG] - Venus ontsluierd - De Venus van Urbino van Titiaan
2562: [DODSLEY] - Oeconomie de la vie humaine. Ouvrage traduit en François sur la traduction Angloise du Manuscrit Indien d'un ancien Bramine
23358: [TENTOONSTELLINGSCATALOOG] - Art Nouveau België
23359: - Paul Cauchie, architecte, peintre, décorateur
23347: [TENTOONSTELLINGSCATALOOG] - Henry van de Velde 1863-1957
23342: [EXHIBITION CATALOGUE] - Joseph M. Olbrich 1867-1908
23332: - Secession. Europäische Kunst um die Jahrhundertwende
23330: - Coop Himmelblau. Die Faszination der Stadt. The Power of the City
23331: - Laves und Hannover. Niedersächsische Architektur in neunzehnten Jahrhundert
23323: - Wien um 1900, Kunst und Kultur
23324: - Traum und Wirklichkeit Wien 1870-1930
23318: [GUIMARD] - Hector Guimard
23230: [POLSHEK] - James Stewart Polshek. Context and Responsibility. Buildings and Projects 1957-1987
23226: [BERLIN] - Das Abentuer der Ideen. Architektur und Philosophie seit der industriellen Revolution
23225: [BERLIN] - Idee, Prozess, Ergebnis. Die Reparatur und Rekonstruktion der Stadt
23210: - de 8 en Opbouw. 1932-1943. Tijdschrift van het Nieuwe Bouwen. Periodical of New Architecture
23204: [BOTTA] - Mario Botta, preliminary studies
23203: [ARCHITECTURE] - GA Global Architecture Document Special Issue
23189: [ISOZAKI] - Arata Isozaki Architecture 1960-1990
22390: [TIJDSCHRIFT] - Open oog, avantgardecahier voor visuele vormgeving
21017: [TENTOONSTELLINGSCATALOOG] - De wereld gespiegeld. Wereldkaarten van de middeleeuwen tot nu
2025: [MUSES] - Les muses du foyer de l'opéra. Choix des Poésies libres, galantes, satyriques & autres, les plus agréables qui ont circulé depuis quelques années dans les sociétés galantes de Paris
2006: [LOZANO, Pedro] - A true and particular relation of the dreadful earthquake wich happen'd at Lima, the Capital of Peru, and the neighbouring Port of Callao, on the 28th of October, 1746. With an account likewise of every thing material that passed there afterwards to the end of november following. Published at Lima by Command of the Viceroy, and translated from the original Spanish ... To which is added, a description of Callao and Lima before the destruction ; and of the kingdom of Peru in general ...2nd edition
18981: [THIS IS BELGIUM] - This is Belgium
16760: [JKOT] - Sint-Walburga, een Brugse kerk vol geschiedenis
16747: [JKOT] - Van Blindekens naar de Potterie. Een eeuwenoude Brugse belofte
14172: [JKOT] - Van Blindekens naar de Potterie. Een eeuwenoude Brugse belofte
14171: [JKOT] - Sint-Donaas en de voormalige Brugse Katedraal
1359: [SOUVENIR D'OSTENDE] - Souvenir d'Ostende
12917: [FOUQUET Jr., Pierre] - Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen
12882: [VENETTE] - Venus minsieke gasthuis, waer in beschreven worden de bedryven der liefde in den staet des houwelijks. Met de natuurlijke eygenschappen der mannen en vrouwen, hare siekten, oirsaken en genesingen
12868: [PAMFLET] - T'Vertoig der Zeeuscher Nymphen, aende onverwinnelicke Nassausche Helden, voirstanderen der Nederlandsche vrijheyd, ende vaderen des vaderlands
12851: [AERTS VAN BOCXTEL, Henrick] - Den Spiegel der Jonckheyt, dienende voor alle jonckheyt d'eerbaerheyt en Deugdt beminnende tot eenen spiegel
12501: [TENTOONSTELLINGSCATALOOG] - Tienen 1635. Geschiedenis van een Brabantse stad in de zeventiende eeuw. Europalia 85
12087: [BRUGGE - STRUCTUURPLAN] - Structuurplan Brugge
11991: [JEUX] - Académie universelle des jeux avec des instructions faciles pour aprendre à bien jouer. Nouvelle édition
11957: [MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN] - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit. Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Gent, kantons Destelbergen Oosterzele
11950: [COUVEZ, A.] - Histoire de Bruges et des évènements dont cette ville a été le théâtre jusqu'à la révolution française
11947: [PATRIMOINE MONUMENTAL de BELGIQUE] - Le Patrimoine Monumental de la Belgique. Province de Brabant, Arrondissement de Louvain
11946: [PATRIMOINE MONUMENTAL de BELGIQUE] - Le Patrimoine Monumental de la Belgique Province de Brabant. Arrondissement de Nivelles
11945: [MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN] - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Architectuur. Provincie West-Vlaanderen. Arrondissement Veurne
11942: [MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN] - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Architectuur. Stad Antwerpen
11940: [MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN] - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit. Gent
11380: [TENTOONSTELLINGSCATALOOG] - Meesterwerken in zilver. Burgerlijk zilver van de 16de, 17de en 18de eeuw uit de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik uit privé-verzamelingen
10954: [BLAEU - ATLAS DES VILLES] - Novum ac magnum Theatrum Urbium Belgicae Regiae
10946: [BRABANT] - Le Grand Théâtre Sacré du Duché de Brabant, Contenant la description générale et historique
10945: [BRABANT] - Le Grand Théâtre Sacré du Duché de Brabant, Contenant la description générale et historique
10935: [HARREWIJN] - Den Luyster ende glorie van het hertogdom van Brabant, herstelt door de genealogique beschryvinge van desselfs souvereyne Princen ... = Le lustre et la gloire du duché de Brabant relevé par l'histoire généaologique de ses princes souverains ... = El lustro y la gloria del ducado de Brabante
10923: [VOLTAIRE] - Les bijoux des neuf-soeurs
10914: [AMSTERDAM] - Afbeeldinge van de verscheyde vergrootinge van Amsterdam met der zelver voornaemste gebouwen etc.
10905: [BOUGE, Jean-Baptiste de] - Carte générale des Postes des Pays-Bas-Autrichiens et Pays Limitrophes
10904: [CRAUFURD, Quentin] - Essai Historique sur le docteur Swift, et sur son influence dans le gouvernement de la Grande-Bretagne, depuis 1710, jusqu'à la mort de la Reine Anne, en 1714; suivi de notices historiques sur plusieurs Personnages d'Angleterre, Celebres dans les Affaires et les Lettres
10888: - Chemin de fer de Paris en Belgique
10868: [PRIJSBOEK] - Letter-oogst voor de beschaafde jeugd, met gekleurde platen en muziekstukje
10502: [ESOPE] - Les fables d'Esope, comédie par Mr. Boursault
41866: [BRUYLANTS, Jan] - Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Vierde en verbeterde uitgaaf
10485: [DUHAMEL - LACOMBE, Jacques] - Encyclopédie méthodique. Dictionnaire de toutes les espèces de pêches. + Recueil de planches de l'Encyclopédie. Planches des pêches. Explication de Cent Trente-Deux planches des pêches, à cause de dix-huit doubles. Concernant: 1° les Pêches aux Hameçons, Haims, &c.; 2° différentes sortes de pêches; 3° les pêches au filets; 4° les pêches de mer, de rivières, y compris les tableaux & vues relativement aux pêches &c
10473: - Leven van den heyligen Franciscus-Xaverius, apostel der Indien en Japonien
8644: - Les Heures Noires. MS M. 493 The Pierpont Morgan LIbrary New York
8693: [CATALOGUE D'EXPOSITION] - Vénus dévoilée. La Vénus d'Urbino du Titien
8694: [CATALOGUE d'EXPOSITION] - Peintres de Venise de Titien à Canaletto dans les Collections Italiennes
8732: [collectief] - Opstand en verval. Aspecten van het dagelijkse leven in het Brugse tijdens de laatste decennia van de 16de eeuw
41644: AAV, Marianne and various authors - Iittala, 125 years of Finnish Glass, complete history with all designers
14169: VAN DEN ABEELE, Andries - In Brugge onder de Acacia. De Vrijmetselaarsloge 'La Parfaite égalité' (1765-1774), en haar leden
13998: VAN DEN ABEELE, Andries en CATRY, Michaël - Makelaars en handelaars van Nering der Makelaars naar Kamer van Koophandel in het XVIIe-eeuwse Brugge
10648: VAN den ABEELE, Baudouin - MEYER, Heinz (ed.) - Bartholomaeus Anglicus. De Proprietatibus Rerum. Texte latin et réception vernaculaire. Lateinischer Text und volkssprachige Rezeption
7481: ACHARD, Amédée - Une saison à Aix-les-bains. Illustrée par Eugène Ginain.
19653: VAN ACKER Achiel - Drie sterren
12137: ACIDINI LUCHINAT, Christina - Treasures of Florence. The Medici Collection 1400 - 1700
19432: ACKLEY, Clifford - Holland on Paper in the Age of Art Nouveau
13083: ADELSON, Candace J. - European Tapestry in The Minneapolis Institute of Arts
5205: ADHÉMAR, Jean e.a. - Les estampes.
34063: ADRIAENS-PANNIER Anne, LOCKE Adrian, STONE Will, TUYMANS Luc et al. - Léon Spilliaert (1881-1946)
34064: ADRIAENS-PANNIER Anne, LOCKE Adrian, STONE Will, TUYMANS Luc et al. - Léon Spilliaert (1881-1946) - ENG
27508: ADRIAENS- PANNIER, Anne - Léon Spilliaert: le rêve des autres. Illustrateur de Verhaeren, Maeterlinck, Hellens, ...
27507: ADRIAENS- PANNIER, Anne - Léon Spilliaert: de droom van anderen. Illustrator van Verhaeren, Maeterlinck, Hellens,...
26020: ADRIANSENS, Willy e.a. - Groen Brugge
23696: AINSWORTH, Maryan - DE PATOUL , Brigitte - VEROUGSTRAETE, Hélène ea - De Vlaamse Primitieven
14288: AINSWORTH, Maryan W. - Petrus Christus in Renaissance Bruges, an interdisciplinary approach
10972: AINSWORTH, Maryan W. (e.a.) - La renaissance de Jan Gossart. L'homme, le mythe et la sensualité - L'oeuvre complet
10971: AINSWORTH, Maryan W. (e.a.) - De renaissance van Jan Gossart. Mens, mythe en zinnelijkheid - Het volledige werk
12146: AKEN - FEHMERS, Marion van - Delfts Aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product. Deel 2: Delfts Aardewerk
12046: AKURGAL, Ekrem - L'Art en Turquie
10750: ALARCÓ, Paloma - Modern Masters. Thyssen-Bornemisza Museum.
34881: D'Haenens Albert - De Hanze
23816: ALECHINSKY - Alechinsky, Zwart-Wit en Tussen de Tekens, de kleur
12967: ALECHINSKY - Tussen de regels
7323: ALEXANDER, Jonathan - MARROW, James - FREEMAN SANDLER, Lucy - The Splendor of the Word. Medieval and Renaissance Illuminated Manuscripts at the New York Public Library
41643: ALLEENE, Carlos - R.Raveel, Een verschrikkelijk mooi leven
17495: ALLIROT, Anne-Hélène - LECUPPRE, Gilles - SCORDIA, Lydwine - Royautés imaginaires (XIIe - XVIe siècles). Actes du colloque organisé par le Centre de recherche d'histoire sociale et culturelle (CHSCO) de l'université de Paris X-Nanterre sous la direction de Colette Beaune et Henri Bresc (26 et 27 septembre 2003)
16756: ALLOSSERY, P. - Kan. Adolf Duclos (1841-1925) met een kijk op den zoogenaamden taalparticularistenstrijd
39296: Padilla C. - Anderson B. - A red like no other - How cochineal colored the world
25953: D'HAENE Jules Serafien - GYSEL André - 365 foto's 1914-1918
40531: ANDRIOLO, Azzurra Elena - Suzanne REYNOLDS - A Catalogue of Western Book Illumination in the Fitzwilliam Museum and the Cambridge Colleges. Part Five: Volume One: Books Printed in Italy before 1501
12970: ANKER - Albert Anker
10842: ANNESLEY (GEORGE, Viscount Valentia) - Voyages and Travels to India, Ceylon and the Red Sea, Abyssinia, and Egypt
10634: ANSARI, S.M Razaullah (ed.) - Science and Technology in the Islamic World
41737: Hoste D. Anselm - De abten der Cisterciënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Duinen te Koksijde (1107-1627)
23888: APPEL, Karel - Speciaal nummer van Museumjournaal, samengesteld door Karel Appel
4668: AQUINO, Thomas von - Ökonomie, Politik, und Ethik aus Summa Theologiae
4632: AQUINO - Ökonomie, Politik, und Ethik aus Summa Theologiae
4050: ARAGON, Louis - La grande gaîté avec 2 dessins d'Yves Tanguy
10730: D'ARCENS, Louise - RUYS, Juanita Feros (eds.) - Maistresse of My Wit. Medieval Women, Modern Scholars
6077: ARENTS, Am. - Jacob van Maerlant. Proeve van bibliografie
4803: ARENTS, Prosper - Geschriften van en over Rubens
14350: ARENTS, Am. - Jacob van Maerlant. Proeve van bibliografie
7376: ARÉTIN, Pierre - Les ragionamenti
5916: ARGAN, Giulio Carlo - L'Europe des Capitales 1600-1700
12976: ARMANDO - Armando, de tand des tijds. Der Zahn der Zeit. The ravages of time
23191: ARNELL, Peter - BICKFORD, Ted - Charles Gwathmey and Robert Siegel. Buildings and Projects 1964-1984
23187: ARNELL, Peter - BICKFORD, Ted (Eds.) - Aldo Rossi. Buildings and Projects
24514: ARNOULD A., MASSING JM. - Splendours of Flanders - Late medieval Art in Cambridge Collections
18982: ARON, Paul - VANDERPELEN-DIAGRE - Edmond Picard (1836-1924). Un bourgeois socialiste belge à la fin du dix-neuvième siècle. Essai d'histoire
14353: ARON, Jacques - BURNIAT, Patrick - PUTTEMANS, Pierre - Guide d'architecture moderne Bruxelles et environs 1890 1990
12092: ARON, Jacques - BURNIAT, Patrick - PUTTEMANS, Pierre - Moderne Architektuurgids Brussel en omgeving 1890 1990
5084: ARONSON, Joseph - The book of Furniture and decoration: period and modern. New revised and augmented edition
34168: ARP, DELTEIL et SEUPHOR, Michel - L'art abstrait, ses origines, ses premiers maîtres
17488: ASENJO- GONZÁLEZ, María - Oligarchy and Patronage in Late Medieval Spanish Urban Society
13798: ASHTARI, Nilufar - HAMESSE, Anne-Michèle - FLORIZOONE, Jan - Roger Gobron. Watercolourist. Monographie, monografie, monograph. Catalogue raisonné, oeuvre catalougs, catalogue
5919: VAN ASSCHE, Pol & VAN LAERE, Stefaan. - Tango. Spiegel van mijn passie.
5942: AUBENAS, Sylvie & BIROLEAU, Anne (dir.) - Portraits/Visages 1853-2003
12434: AURELL, Martin - Le médiéviste et la monographie familiale: sources, méthodes et problématiques
10790: AUTENBOER, E. van - Kant in Turnhout
17633: VARIOUS AUTHORS - Hollandse en Vlaamse tekeningen uit de zeventiende eeuw. Verzameling van Hermitage, Leningrad en het Museum Poesjkin, Moskou.
17632: VARIOUS AUTHORS - Flemish Drawings of the seventeenth century from the collection of Frits Lugt. Institut néerlandais Paris
8061: AVERMAETE, Roger - Dix vieilles chansons du beau pays de Flandre
3105: AVERMAETE, Roger - Masereel
2044: AVERMAETE, Roger - MINNE, Joris - Alphabet. Zes-en-twintig versierde letters geteekend en in hout gesneden door Joris Minne
8131: AVERY, Charles - HALL, Michael - Giambologna 1529-1608. Comment s'attacher l'âme d'un prince
21822: AVONDS, P. - Koning Arthur in Brabant (12de- 14de eeuw). Studies over riddercultuur en vorstenideologie
24859: BAAL, Frédéric - Reinhoud
16581: BAARSEN, Reinier - Paris 1650-1950 Decorative Arts in the Rijksmuseum
14786: BACON - Francis Bacon
12974: BACON - Francis Bacon: a retrospective
13253: BADESSI, Laurent Elie - Laurent Elie Badessi. Skin
12002: DE BAECKER, Louis - Chants historiques de la Flandre 400-1650
3143: DE BAERE, Werner, SWIMBERGHE, Piet, VANDENBERGHE, Stefan - Volks aardewerk in Vlaanderen
10438: BAERT, René (1903-1945) - Itinéraire, orné de six dessins de Jan Milo
13281: BAES, Walter - NORRO, Katrien - WILLEMS, Tony - De Praalstoet van de Gouden Boom te Brugge - Les Fastes de l'Arbre d'Or - Der Festzug des goldenen Baumes - The Pageant of the golden Tree
11487: BAETENS, Jan Dirk - JACOBS, Davy e.a. - De kunst van het drinken. Herberg- en drinkscènes in de Belgische schilderkunst
5864: DE BAETS, dr. W. - Volksgeneeskunde
11740: BAILEY, David - NY Js Db 62
11741: BAILEY, David - Flowers, Skulls, Contacts
10865: BAILLON, André (1875-1932) - Délires
26150: BAKKER, Kees de - ARNOLDS, Herman - De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985
3093: BALIS, PADRÓN, VAN DE VELDE, VLIEGHE - De Vlaamse schilderkunst in het Prado
3091: BALIS, BAUDOUIN e.a. - De Vlaamse Schilderkunst in het Kunsthistorisches Museum te Wenen
12982: BALKENHOL - Stephan Balkenhol
3116: BALTHAZAR, Herman - Dynastie en cultuur
14780: BALTHUS - Balthus
12045: BARBIER, Jean Paul - NEWTON, Douglas - Islands and Ancestors. Indigenous styles of Southeast Asia
1340: BARRÉ DE SAINT-VENANT, Jean - Les colonies modernes sous la zone torride, et particulièrement de celle de Saint-Domingue; ouvrage dans lequel on découvre les causes de leurs malheurs, et où l'on développe les véritables principes du gouvernement qui leur convient; les moyens économiques de les faire arriver promptement à la plus grande prospérité, et de rendre le sort des Nègres préférable à celui d'aucun peuple de l'Europe
12840: BARRÈS, Fernand - BRÉMAUD, Eugène - SCHOELLER, Adolphe - Les transformateurs d'énergie, générateurs, accumulateurs, moteurs avec les plus récentes applications à la navigation aérienne par un comité d'ingénieurs et de professeurs
5890: DU BARRI - Mémoires de madame la Comtesse du Barri
26109: BARRON Stephanie, a.o. - Exiles + emigrés - The flight of European Artists from Hitler
13224: BARSACQ, Stéphane - BERTHOD, Bernard - Goudji orfèvre
3098: BATSELIER, P. (red.) - Benedictus, pater Europae
11680: BATSELIER, P. (red.) DAMMERTZ - STANDAERT - STEPPE - Saint Benoît, père de l'Occident
23828: BATTISTI, Eugenio - Filippo Brunelleschi, the complete work
1356: BAUDELAIRE, Charles - Les Paradis artificiels (opium & haschisch)
11688: BAUDELAIRE, Charles - Le peintre de la vie moderne : Constantin Guys
12039: BAUDEZ, Claude-François - BECQUELIN, Pierre - Die Maya
11381: BAUDOIN, Piet - COLMAN, Pierre - GOETHALS, Dorsan - Edelsmeedkunst in België, profaan zilver XVIde- XVIIde - XVIIIde eeuw
8692: BAUDOIN, Jacques - La sculpture flamboyante: Les grands imagiers d'Occident
3106: BAUDOUIN, Frans - P.P. Rubens en zijn eeuw
5201: BAUER, Konrad - Aventur und Kunst. Eine Chronik des Buchdruckgewerbes von der Erfindung der beweglichen Letter bis zur Gegenwart.
3092: BAUMAN, LIEDTKE e.a. - De Vlaamse schilderkunst in Amerika
39299: Baumgartner M., Keller M. - Paul Klee: Melodie un Fhythmus
12425: BAUTERS, Paul - Kracht van Wind en Water, Molens in Vlaanderen
11492: BAUWHEDE, Dirk van der - GOETINCK, Marc (red.) - Brugge in de Geuzentijd. Bijdragen tot de geschiedenis van de Hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16de eeuw
13227: BAYET, Thomas - DUMORTIER, Claire - HABETS, Patrick - Porcelaine de Tournai. Chine et chinoiserie
12685: BEATTIE, Cordelia - MASLAKOVIC, Anna - REES JONES, Sarah (eds.) - The Medieval Household in Christian Europe c. 850- c. 1550
8139: DEMEURE de BEAUMONT - L'affiche belge: essai critique, biographie des artistes ... dessins originaux
6505: BEAUVOIR, Le Comte de - Pékin, Yeddo San Francisco. Voyage autour du monde par le comte de Beauvoir.
12843: BECKERS, Alain - ZACK, Léon (ill.) - Esquisse du Problème de l'Art Abstrait avec six eaux-fortes de Léon Zack, présentées par Paul Fierens
13782: BECKS- MALORNY, Ulrike - James Ensor 1860-1949 De maskers, de dood en de zee
8713: Beernaert, Brigitte ea - Une ville fait peau neuve, 111 années de Restaurations Artistiques à Bruges 1877- 1988
4883: BEETS, Dr. A. - De "Disticha Catonis" in het Middelnederlandsch
4859: BEETS, Dr. A. - De "Disticha Catonis" in het Middelnederlandsch
7668: BEKAERT, Geert - Verzamelde opstellen. 4 De kromme weg 1981-1985
5862: BEKAERT, Geert - Verzamelde opstellen. I Stapstenen 1950-1965
25594: BEKAERT, Geert - Charles Vandenhove 1985-1995
25593: BEKAERT, Geert - Charles Vandenhove. Centre Hospitalier Universitaire du Sart Tilman, Liège
12796: BEKAERT, Geert; CELIS, Jo; DE MEYER, Ronny e.a. - Resurgam. La Reconstruction en Belgique après 1914
3110: DE BELDER, Jozef e.a. - Albert Van Dyck
13085: DE BELIE, A. (red.) - Bijdrage tot de geschiedenis van de laat-gotische goudborduurkunst in de Zuidelijke Nederlanden. De groene kazuifel van de St.-Petruskerk te Leiden
12508: DE BELIE, Alfons - De Boudelo-abdij, archeologisch onderzocht
4070: BELL, James Stanislas - Journal d'une résidence en Circassie pendant les années 1837, 1838 et 1839
3137: VAN BELLE, Ronald - Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-Vlaanderen. Een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum
30798: VAN BELLE, Ronald - Corpus laminae, Belgische koperen graf- en gedenkplaten 1143-1925
12997: VAN BELLE, Ronald - Laudas flamencas en España. Flemish monumental brasses in Spain
23224: BELLINI, Mario e.a. - Emilio Ambasz. The Poetics of the Pragmatic. Architecture, Exhibit, Industrial and Graphic Design
13773: BELLOSI, Luciano - Duccio, the Maestà
13116: BELLOSI, Luciano - Cimabue
7742: DINET - BRAHIMI - BENCHIKOU - La vie et l'oeuvre d'Étienne Dinet
14263: BENEZRA, Neal - VISO, Olga M. - BRENSON, Michael - SCHIMMEL, Paul - Juan Muñoz
4645: BENING, Simon - Simon Benings Flämischer Kalender
4644: BENING, Simon - Livre d'heures aux fleurs - Blumen-Stundenbuch
14008: BENNETT, Adelaide ; CAHN, Walter e.a. - Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute 800-1475
13084: BENNETT, A.G. - Five Centuries of Tapestry from The Fine Arts Museums of San Francisco
12963: BENS, Els De - De Pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen
4791: VAN BENTHEM, Barend J. - De werkmeesters van Bennewitz en Bonebakker. Amsterdams grootzilver uit de eerste helft van de 19de eeuw
14106: BENZIGER, dr. C. - Eine illustrierte Marienlegende aus dem 15. Jh. (Kodex Mss. Hist. Helv. X. 50, Stadtbibliothek Bern).
12043: BERCHERT, Heinz - GOMBRICH, Richard - Le Monde du bouddhisme.
13094: BERGEON LANGLE, Ségolène - CURIE, Pierre - Peinture et dessin. Vocabulaire typoglogique et technique
11379: VAN DEN BERGH-HOOGTERP, Louise E. - Goud-en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen
8587: BERGMANS, Paul - Les eaux fortes d'Armand Heins, un aquafortiste belge, cataloguées et décrites par Paul Bergmans
8113: BERKO, Patrick et Viviane - Georges Rogy 1897/1981
5670: BERKUM, Dr. A. van (ed.) - Parthonopeus van Bloys
12055: BERLO, Janet Catherine (ed.) - Plains Indians Drawings 1865 - 1935. Pages from a visual history
13783: BERMAN, Patricia G. - James Ensor. Christ's Entry into Brussels in 1889
5123: BERMINGHAM, Ann & BREWER, John (ed.) - The consumption of culture 1600-1800. Image, Object, Text
14002: BERNARD, Bruno & DEVISSCHER, Hans - Loterijen in Europa: vijf eeuwen geschiedenis.
14299: BERNE, Mauricette (dir.) - Victor Segalen, voyageur et visionnaire
15553: BERONÄ, David A. - Wordless Books, the Original Graphic Novels
11227: BERQUEMAN, Alexandre - Avec P.J. Clays au littoral belge
6679: BERQUIN - Idylles, romances et autres poésies de Berquin
23317: BERRE, Nina - Detour. Architecture and Design along 18 National Tourist Routes
10649: BESSEY, Valérie - BONIN, Pierre - CRÉPIN, Annie - Construire l'armée française. Textes fondateurs des institutions militaires Tome I: De la France des premiers Valois à la fin du règne de François Ier; Tome II: Depuis le début du règne de Henri II jusqu’à la fin de l’Ancien Régime; Tome III: De la Révolution à la fin du second Empire
4872: BEUGHEM, Dr. A.-E. Van - Johan Michel Dautzenberg 1808-1869, schets van zijn strijd op taal- en letterkundig gebied
5242: BEUKEN, W.H. (ed.) - Vanden Levene ons Heren. Avec un résumé en français.
5235: BEUKEN, W.H. - Vanden Levene ons Heren
34112: DE BEUNIE, J.B. - Antwoord op de vraege welk is de beste ende onkostbaerste maniere van Vlasse Gaeren ende andere vegitabile Stoffen swert te verwen
12100: BEURDELEY, Michel - LAMBERT-BROUILLET, M.-Th. - L'eunuque aux trois joyaux. Collectionneurs et esthètes chinois
11934: BEURDELEY, Michel e.a. - Chinese Erotic Art
10402: VAN BEVERWYCK, Johan (1594-1647) - Wercken der genees-konste, bestaende in den Schat der Gesontheyt, schat der ongesontheyt, heel-konste, mitsgaders eenige tractaten daer onder begrepen, en oock verscheyde stucken, die ten deele na des Autheurs overlijden, te deele uyt sijn Latijsnsche wercken overgeset, en nu eerst daer by gevoegt zijn
3113: BEX, Florent e.a. - Kunst in België na 1975
7479: BEYAERT-CARLIER, Louis - L'heure de la Flandre. Hans Memlinc, Hubert & Jean van Eyck, Antoine van Dyck, ...
8489: BÉZOUT - Suite du cours de mathématiques, à l'usage des gardes du pavillon et de la marine, contenant le traité de navigation
5420: BIANCHINO, Gloria - Italian Fashion
26013: BIANCONI, Piero - Tout l'oeuvre peint de Breugel l'ancien
26015: BIANCONI, Piero - Tout l'oeuvre peint de Vermeer de Delft
13096: BIESBOER, Pieter - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray. Vier schilders in één gezin
13003: BIESBOER, Pieter - Nicolaes Berchem. In het licht van Italië
4663: BIJBEL - Das Newe Testament Durch Martin Luther
4850: BILLIET, Richard - Toponymie van Herne
8602: BINET, Etienne - Essay des merveilles de nature, et des plus nobles artifices. Piece tres-nécessaire, à tous ceux qui font profession d'Eloquence. Par René François. Huitiesme edition, reveuë, corrigée, & augmentée par l'Autheur
12502: BINNEMANS, Roger - VAN CAUWENBERGH, George - Nieuwe atlas van Antwerpen. Evolutie van een stedelijk landschap van 1850 tot heden
12367: BITTREMIEUX, Pater Leo - Woordkunst der Bayombe. Lied en spel, dans en tooneel in Beneden-Kongo
12365: BITTREMIEUX, Pater Leo - Mayombsche Volkskunst
7650: BLANKA, Friederika - Sol mineur, sol majeur
6103: BLANKERT, Albert - Selected writings on Dutch Painting. Rembrandt, Van Beke, Vermeer and Others.
13001: BLANKERT, Albert - KARSTKAREL, Peter - Barend Blankert. Schilderijen. Meester van de melancholie
39812: BLANKERT , Albert - Ferdinand Bol , Rembrandt's pupil
13794: BLAU, Daniel (ed.) - Lucian Freud. Portraits
11454: BLAUWENS, G. - DE BRABANDER, G. - VAN DE VOORDE, E. - De juiste weg ? Essays over mobiliteit en beleid.
6519: BLEICHSTEINER, Robert - L'église jaune. Pays et populations: Thibet, Mongolie - Histoire du Lamaïsme - Dalaï-Lamas - Khans Mongols - Couvents et moines: arts magiques - Les Dieux - Rites et fêtes - Cosmologie, Astrologie, Médecine
27128: BLESS, Frits - Rietveld
11870: LE BLÉVEC, Daniel - VENTURINI, Alain (éds.) - Cartulaire du Prieuré de Saint-Gilles de l'Hôpital de Jérusalem (1129-1210)
34129: BLIECK, F.J. - Mengelpoezy
13221: BLOCH-CHAMPFORT, Guy - Raphaël, décorateur
11664: BLOCKMANS, Wim - PREVENIER, Walter - De Bourgondische Nederlanden
34134: BLONDEAU, Roger - Mercator van Rupelmonde
4089: BOCCHIUS, Achillis (1488-1562) - Symbolicarum quaestionum de universo genere quas serio ludebat libri quinque
15481: BODAR, Antoine (inl.) - Evert Thielen, schilderijen, gelaagde werkelijkheid
10859: DE BODE, Jakob - HOUWENS, N.F. - LUYCX, C.L. - Cort begryp van het leven ende mirakelen van den H. Veronus, beleyder; patroon der stad ende vryheyd van Lembeke: alwaer hy gestorven is, ende rust een groot deel synder reliquien, welken heyligen besonderlyk aenroepen word, tegen de hoofd-pyn, kortsen &c., en andere besondere siektens
13752: BOEHM, Gottfried - KELLY, Ellsworth - WEIGEL, Viola - Ellsworth Kelly, in-between Spaces Works 1956-2002
6113: BOEHN, Max von - Spanien. Geschichte, Kultur, Kunst
4867: BOEKENOOGEN, Dr. G.J. (ed.) - Dit es die historie ende leven vanden heilyghen heremijt sint Jan van Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des Viants.
4865: BOEKENOOGEN, Dr. G.J. (ed.) - Een suverlijc exempel hoe dat Jesus een heydensche maghet een soudaensdochter wech leyde, uut haren lande
12472: BOELAERT, E. (vert.) - Lianja-verhalen
15538: BOEREN, Dr. P.C. (ed.) - Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno- Westreenianum
17902: BOEYKENS, Edwig - Waterwereld
13754: BOGGS, Jean Sutherland - Degas at the Races
12698: BOISSELLIER, Stéphane (ed.) - De l'espace aux territoires. La territorialité des processus sociaux et culturels au Moyen Âge. Actes de la table-ronde des 8-9 juin 2006, CESCM (Poitiers)
5067: BOLLEN, Ton - Franse lantaarnklokken
4853: BOLS, Jan (ed.) - Brieven aan Jan-Frans Willems
12001: BOLS, Jan - Honderd oude Vlaamsche liederen met woorden en zangwijzen
12702: BOLVIG, Axel - LINDLEY, Phillip (eds.) - History and Images, towards a New Iconology
11745: VAN DEN BON, Dr. André - Het achthonderd jaar oud Sint-Janshospitaal van de Stad Brugge
11494: VAN DEN BON, Dr. André - Het achthonderd jaar oud Sint-Janshospitaal van de Stad Brugge
13107: BONAFOUX, Pascal - Cathelin
26110: BONDUEL Luc, e.a. - Assebroek - geschiedenis van de brugse rand
21015: BONDUEL, Luc - Sint-Michiels : geschiedenis van de brugse rand
3120: BONNECHERE, Pierre - Het bezielde landschap
15550: BONNET, Jacques - Phantoms on the bookshelves
35062: Bonneure F., Van Hutryve Dr. M., Puype K. - Het stille Brugge - 100 jaar Bruges-la-Morte
16744: BONNEURE, Fernand - Brugge beschreven. Hoe een stad in teksten verschijnt
7676: BORCHERT, Till-Holger (red.) - De eeuw van Van Eyck. De Vlaamse Primitieven en het Zuiden 1430-1530
7681: BORCHERT, Till-Holger (red.) - De eeuw van Van Eyck. De Vlaamse Primitieven en het Zuiden 1430-1530
38771: Borchert, Till-Holger- De Smet, Johan - Dumolyn, Jan- Martens, Maximiliaan - Van Eyck, een optische revolutie
38770: Borchert, Till-Holger - Dumolyn, Jan - Martens,Maximiliaan - Van Eyck, An Optical Revolution
34062: BORCHERT Till-Holger, DUMOLYN Jan, MARTENS Maximiliaan - Een optische revolutie
34061: BORCHERT Till-Holger, DUMOLYN Jan, MARTENS Maximiliaan - An Optical Revolution
25659: BORCHERT, Till -Holger - De portretten van Memling
13274: BORCHERT, Till-Holger - Vlaamse primitieven in Brugge
13275: BORCHERT, Till-Holger - Flemish Primitives in Bruges
13272: BORCHERT, Till-Holger - Les Primitifs flamands à Bruges
12459: BORCHERT, Till -Holger - Les portraits de Memling
11931: BORCHERT, Till-Holger - The Flemish Primitives in Bruges
11930: BORCHERT, Till-Holger - De Vlaamse primitieven in Brugge
10980: BORCHERT, Till-Holger - De Van Eyck à Dürer. Les Primitifs flamands et l'Europe central 1430-1530
10976: BORCHERT, Till-Holger - Van Eyck tot Dürer. De Vlaamse primitieven en Centraal-Europa 1430-1530
6198: BOREL, Henri - "Het daghet in den Oosten" met 50 afbeeldingen
41417: BORGES - Oeuvres complètes I
14784: BORGHESE - Franz Borghese
23356: BORISOVA, Hélène A. - STERNINE, Gregory - Art Nouveau Russe
12999: BORMANN, Beatrice von - Max Beckmann in Amsterdam 1937-1947
13685: BORMS, Aernout - KEMPENAERS, Herwig (ed.) - Turnhoutse mannekensbladen. Grensland, prentland
18935: BORREMANS, Michaël - GROVE, Jeffrey (red.) - As sweet as it gets
17419: BORREMANS, Michael - Michaël Borremans. Magnetics
23351: BORSI, Franco - GODOLI, Ezio - Vienna 1900. Architecture and Design
23352: BORSI, Franco - WIESER, Hans - Bruxelles, capitale de l'Art Nouveau
23341: BORSI, Franco - PORTOGHESI, Paolo - Horta
23173: BORSI, Franco - PORTOGHESI, Paolo - Horta
11187: BOSQUE, A. de - Quinten Metsys
12041: BOSSERT, Helmuth Th. - Folk Art of Asia Africa Australia the Americas
4887: BOSSU, Jozef - Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen cartografie
15547: BOUCHET, Florence (dir.) - René d'Anjou, écrivain et mécène (1409-1480)
12705: BOUDOU, Bénédicte - KECSKEMÉTI, Judit - La France des Humanistes. Robert et Charles Estienne. Des imprimeurs pédagogues
10731: BOUGARD, François - FELLER, Laurent - LE JAN, Régine (dir.) - Les élites au haut moyen âge. Crises et renouvellements
10635: BOUGARD, Michel (ed.) - Alchemy, Chemistry and Pharmacy
10933: BOURGOIN, le citoyen - Code des registrateurs, ou commentaire disposé par ordre de matières, sur le tarif des droits d'enregistrement, qui sont perçus sur les actes civils et judiciaires et sur les titres de propriété
13512: BOUSMANNE, Bernard - Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur. Willem Vrelant
12307: BOUSMANNE, Bernard - Guillaume Wielant of Willem Vrelant, miniaturist aan het Bourgondische hof in de 15de eeuw
14101: BOYADJIAN, dr. N. - De l'image pieuse... aux saints guérisseurs. L'image de piété du XVIIe au XXe siècle. La croyance et le coeur
14100: BOYADJIAN, dr. N. - From Holy Pictures... to the healing Saints. Faith and the Heart
39312: BOYENS, José - Oscar Jespers , Zijn beeldhouwwerk met een overzicht van de tekeningen
2536: [RASSENFOSSE] BOYLESVE, René - Les bains de Bade avec six gravures originales et des ornements divers par Arm. Rassenfosse
17494: BOZOKY, Edia (éd.) - Hagiographie, idéologie et politique au Moyen Âge en Occident. Actes du colloque international du Centre d'Études supérieures de Civilisation médiévale de Poitiers 11-14 septembre 2008
12022: BRADDOCK, Sarah - O'MAHONY, Marie - Technotextiles. Revolutionary Fabrics for Fashion and Design
13789: BRAECKMAN, Dirk (foto's) - HERTMANS, Stefan - MARIJNISSEN, Roger - Heaven of Delight. Jan Fabre. Koninklijk Paleis Brussel
11851: BRAEKMAN, W.L. - Spel en kwel in vroeger tijd. Verkenningen van charivari, exorcisme, toverij, spot en spel in Vlaanderen
11795: BRAEKMAN, W.L. - Hier heb ik weer wat nieuws in d'hand. Marktliederen, rolzangers en volkse poëzie van weleer
10813: BRAEKMAN, W.L. (ed.) - Den Sack der Consten Een Vlaams volksboek, gereproduceerd naar de Antwerpse druk van Jacob van Liesvelt uit 1528
10811: BRAEKMAN, W.L. (ed.) - Der Scaepherders Kalengier Een Vlaams volksboek, naar het unieke exemplaar van de Antwerpse druk door Willem Vosterman van 1513
10812: BRAEKMAN, W.L. (ed.) - Een schone ende wonderlijcke Historie van Rijckaert zonder Vreese Een te Antwerpen gedrukt volksboek van 1619
10810: BRAEKMAN, W.L. (ed.) - Die Destructie vander Stat van Jherusalem Een Vlaams Volksboek, naar het unieke exemplaar van de Antwerpse druk van Willem Vosterman (ca. 1525), met toelating van de British Library
10807: BRAEKMAN, W.L. (ed.) - Vanden Leven ende Voerganc des alder boesten ende quaetsten Antekerst. Fascimile naar de Utrechtse druk van ca. 1539
10808: BRAEKMAN, W.L. (ed.) - De Verloren Sone. Een volksboek, naar het unieke exemplaar van de Antwerpse druk van Willem Vorsterman uit 1540, met toelating van de British Library
10809: BRAEKMAN, W.L. (ed.) - Dat Bedroch der Vrouwen Naar het unieke, volledige exemplaar van de Utrechtse druk van Jan Bernts van ca.1532
9064: BRAEKMAN, W.L. (ed.) - Der vrouwen natuere ende complexie. Fascimile naar de Utrechtse druk van ca. 1538
9065: BRAEKMAN, W.L. (ed.) - Van de heer Frederick van Jenuen in Lombaerdien. Facsimile naar de Antwerpse druk van 1531
9066: BRAEKMAN, W.L. (ed.) - Der IX quaesten. Facsimile naar de Antwerpse druk van 1528
9067: BRAEKMAN, W.L. (ed.) - Int Paradijs van Venus. Dye amoreuse vraghen der liefden. Fascimile naar Utrechtse druk van 1530
9068: BRAEKMAN, W.L. (ed.) - Die historie van Peeter van Provencen. Facsimile naar druk ca. 1517.
10949: BRANCACCIO, Lelio - I carichi militari di Fra'Lelio Brancaccio cavalier'Hierosolomitano del consiglio collaterale per S.M. Cattolica nel Regno di Napoli e suo maestro di campo e sonsiglier' di guerra ne gli stati di Fiandria
7024: BRAQUE, Georges - Catalogue de l'oeuvre graphique original
40024: BRAULT-LERCH, Solange - Les orfèvres de Franche-Comté
12669: BRAUN, Hans-Joachim - HERLEA, Alexandre - Materials: research, development and applications
5923: BRENNER, Frederic - Exile at home. Photographs by Frederic Brenner. Poems by Yehuda Amichai.
6246: BRETON, André - L'air de l'eau
4051: BRETON, André - Le surréalisme et la peinture
937: BRETON, André et ELUARD, Paul - L'Immaculée Conception
11860: TENTOONSTELLINGSCATALOOG BREUGEL - Bruegel, een dynastie van schilders
16773: BREUGELMANS (red.) - Goed Gezien, tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk
5377: BRIDGENS, Richard - Sketches illustrative of the manners and costumes of France, Switzerland and Italy
3118: BRIELS, Jan - Vlaamse schilders in de Noordelijke Nederlanden
4880: BRILL, dr. W.G. (ed.) - Van sinte Brandane
5093: BRILLIANT, Richard & SMITH, Ellen - Facing the new world. Jewish portraits in Colonial and Federal America
4970: BRINKERINK, D.A. (ed.) - Van den doeghden der vuriger ende stichtiger Susteren van Diepen Veen ("Handschrift D"). Uitg.en toegelicht. I.De tekst van het handschrift. (niet verder verschenen).
7932: BRINKMAN, Herman - SCHENKEL, Janny (eds.) - Het handschrift - Van Hulthem. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België
7931: BRINKMAN, Herman - SCHENKEL, Janny (eds.) - Het Comburgse handschrift. Hs. Stuttgart, Würtembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2° 22
17912: BRINKMANN, Bodo (ed.) - Aus Albrecht Dürers Welt . Festschrift für Fedja Anzelewsky
13815: BRINKMANN, Bodo - SCHMID, Wolfgang - Hans Holbein und der Wandel in der Kunst des frühen 16 Jahrhunderts
7375: BRISSON, Adolphe - Nos Humoristes: Caran d'Ache - J.-L. Forain - Hermann-Paul Léandre - Robida - Steinlen - Willette
11480: VAN DEN BROECK, Jef - BAELUS, Jan - VERMEULEN, Armand - Stadsvernieuwing in beweging.
4830: BROECKAERT, Jan (ed) - Rederijkersgedichten der XVIe eeuw
4708: LIMBURG BROEDERS - De Gebroeders Van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-1416
13950: LIMBURG BROEDERS - De Gebroeders Van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-1416
17888: BROEKHUIJSEN, Klara H. - The Masters of the Dark Eyes. Late Medieval Manuscript Painting in Holland
23220: BROOS, Kees - HEFTING, Paul - Grafische vormgeving in Nederland: een eeuw
6428: BROUSSAIS - De l'irritation et de la folie, ouvrage dans lequel les rapports du physique et du moral sont établis sur les bases de la médecine physiologique
39639: Brouwers, Jeroen - De bierkaai
39640: Brouwers, Jeroen - Papieren levens
6511: BROWN - Madeira, Canary Islands and Azores. A practical and complete guide for the use of Tourists and Invalids.
3125: BROWN, Christopher - Van Dyck Peintures. Van Dyck Dessins
14819: BROWN, Christopher / VLIEGHE, Hans - Antoon van Dyck 1599 - 1641
14816: BROWN, Christopher / VLIEGHE, Hans - Antoon van Dyck 1599 - 1641
12181: CARTER BROWN - Rings, five passions in World Art
11861: TENTOONSTELLINGSCATALOOG BRUEGEL - Bruegel, une dynastie de peintres
3192: STADSARCHIEF BRUGGE - Brugge door de lens
14114: KANTCENTRUM BRUGGE - Kant uit Brugge. Kerken en Kloosters
11855: STAD BRUGGE - Primitifs flamands anonymes. Catalogue avec supplément scientifique. Maîtres ux noms d'emprunt des Pays-Bas méridionaux du XVe et du début du XVIe siècle
11854: STAD BRUGGE - Anonieme Vlaamse primitieven, catalogus met wetenschappelijke bijlage. Zuidnederlandse meesters met noodnamen van de 15de en het begin van de 16de eeuw
11853: STAD BRUGGE - Le Siècle des Primitifs Flamands
11852: STAD BRUGGE - De eeuw der Vlaamse primitieven
10983: GALBERT van BRUGGE - De moord op Karel de Goede: dagboek van de gebeurtenissen in de jaren 1127-1128
21833: BRUGGEMAN, Martine - Brugge & Kant, een historisch overzicht.
11455: BRUGGEMAN, Martine - Brugse Kantgids
15116: BRUNEEL, Claude - STEVENS, Fred - GODDING, Philippe - Le notariat en Belgique du Moyen Âge à nos jours
445: BRUNNER, Andreas (1589-1650) - Fasti Mariani cum divorum elogiis in singulos anni dies desributis, ... e societate IESU. Editio novissima
14262: BRUTEIG, Magne - Munch, dessins et aquarelles
12865: MORICHEAU-BEAUCHAMP - SOCIETE DE MEDECINE DE BRUXELLES - De l'influence de la nuit sur les malades. Recueil des mémoires couronnés par la société de médecine de Bruxelles.
911: LA SOCIETE DE MEDECINE DE BRUXELLES - De l'influence de la nuit sur les malades. Recueil des mémoires couronnés par la société de médecine de Bruxelles.
14247: DE BRUYNE, Michiel - Honderd Jaar Koninklijke Stadsharmonie van Roeselare en haar bijdrage tot het Cultureel Leven in de Rodenbachstad
7654: BUCAILLE, Max - Images concrètes de l'insolite
23216: BUCH, Joseph - Een eeuw Nederlandse architectuur 1880 - 1990
17906: BUEREN, Truus van - Leven na de Dood. Gedenken in de late Middeleeuwen
17893: BUEREN, Truus van (ed.) - Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages
10640: BUICAN, Denis - THIEFFRY, Denis (ed.) - Biological and Medical Sciences
31959: BUIJNSTERS, P.J. en BUIJNSTERS-SMETS, Leontine - Lust en Leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw
16349: BUIJNSTERS - Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België (1830-2013)
12301: BUIJNSTERS, P.J. en BUIJNSTERS-SMETS, Leontine - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800
41862: BULS, Charles - Le Vieux Bruxelles - Evolution esthétique - L'évolution du Pignon à Bruxelles
15478: BURAWOY, Robert - Peintures du Monastère de Nor
11384: BURCKHARDT, Monica - Le mobilier français: moyen âge et renaissance
11457: BURGGRAEVE, Guido - Le Zwin : entre terre et mer
2045: BURSSENS, Gaston (1896-1965) - French en andere Cancan
1769: BURSSENS, Gaston - Dien avond en die rooze
7648: BURY, Pol - Décalcomanies.
14011: BUSINE, Laurent - VANDAMME, Ludo e.a. - Besloten wereld, open boeken. Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst
14010: BUSINE, Laurent - VANDAMME, Ludo e.a. - Le vaste monde à livres ouverts. Manuscrits médiévaux en dialogue avec l'art contemporain
12168: BUSINE, Laurent - Kunstschatten uit Wallonië van vroeger en nu dat verrassende land
13818: VAN DEN BUSSCHE, Willy - BUYCK, Jean - Floris Jespers 1889-1965
10815: VAN DEN BUSSCHE, André - Hoofdcamere vander Rhetorycken van den Heylighen Gheest 1428 - 1998
10667: BUTZER, P.L. - KERNER, M. - OBERSCHELP, W. (ed.) - Karl der Grosse und sein Nachwirken. 1200 Jahre Kulture und Wissenschaft in Europa. - Charlemagne and his Heritage. 1200 Years of Civilization and Science in Europe
14874: BUUL, Anne van (red.) - Lopende vuurtjes. Engelse kunst en literatuur in Nederland en België rond 1900
10744: BUVELOT, Quentin e.a. - Albert Eckhout (1610-1666). Een Hollandse kunstenaar in Brazilie.
5098: BUYSSE, Greta - Eros thanatos
5113: BYNUM, Caroline Walker & FREEDMAN, Paul - Last things. Death and the Apocalypse in the Middle Ages
17909: BERSERIK - CAEN - Silver-Stained Roundels and Unipartite Panels before the French Revolution. Flanders, Vol. 2: The Provinces of East and West Flanders
3132: VAN CAENEGEM, Raoul - BOONE, Marc - HEIRBAUT, Dirk - DEVLIEGHER, Luc - DESPRIET, Luc - 1302 Feiten en mythen van de Guldensporenslag
14249: VAN CAENEGEM, Raoul (dir.) - BOONE, Marc - HEIRBAUT, Dirk - DEVLIEGHER, Luc - DESPRIET, Luc - 1302 Le Désastre de Courtrai Mythe et réalité des la bataille des Eperons d'or
12356: VAN CAENEGHEM, E.P.R. - Hekserij bij de Baluba van Kasai
12357: VAN CAENEGHEM, E.P.R. - Kabundi sprookjes
13729: CAERELS, Maarten - In de schaduw van de oorlog, Loppem tijdens WO II
13277: CAESTECKER, Chris - KEPPLER, Ulrich - Brugge, straten en pleinen
7353: CAHN, Walter - La Bible Romane. Chefs d'oeuvre de l'enluminure.
14234: CALABRESE, Tony - George Morren 1868-1941, Monographie générale suivie du catalogue raisonné de l'oeuvre. Algemene monografie, gevolgd door een beredeneerde catalogus van het werk
23161: CALDENBY, Claes - HULTIN, Olaf - Asplund
10654: CALLATAY, G. de - VAN den ABEELE, B. - Une lumière venue d'ailleurs. Héritages et ouvertures dans les encyclopédies d'Orient et d'Occident au Moyen Age
11955: CALLE, Sophie - Prenez soin de vous
14180: CALVOCORESSI, Richard - Magritte
12922: CAMERARIUS, Giorgius - Emblemata Amatoria
34173: [W.O. I] - CAMMAERTS, Emile - The adoration of the soldiers (l'adoration des soldats) with illustrations by Louis Raemaekers
39883: CAMPBELL, Lorne - The sixteenth Century Netherlandish Paintings with french Paintings before 1600
25665: CAMPBELL, Lorne; VAN DER STOCK, Jan - Rogier van der Weyden 1400-1464. De Passie van de Meester
11478: VAN CAMPENHOUT, Nico - VAN DAELE, Rik (red.) - Van Academie tot Museum. Een bundel studies naar aanleiding van het eeuwfeest van het Stedelijk Museum van Lokeren
23824: CANALETTO - The great masters of drawing. Drawings by Canaletto. Selected by Vittorio Moschini
4718: VAN CANNEYT, Ignace - Vlaams koper en brons
23348: CANNING, Susan M. - Henry van de Velde (1863-1957). Paintings and drawings
13269: CANONNE, Xavier - Surrealism in Belgium 1924-2000
17425: CANOVA-GREEN, Marie-Claude - ANDREWS, Jeans - WAGNER, Marie-France (eds.) - Writing Royal Entries in Early Modern Europe
12380: CAPART, Jean (1877-1947) - Tout-Ankh-Amon
27141: CAPITAINE, Jean-Louis - CHARTON, Balhazar J.M - L'affiche de cinéma
26972: CAPRILE, Luciano - Asger Jorn
12308: CARDON, Bert - LIEVENS, Robbrecht - SMEYERS, Maurits (eds.) - Typological scenes from the life of Jesus. Typologische taferelen uit het leven van Jezus. A Manuscript from the gold Scrolls Group in the Pierpont Morgan Library, Ms. Morgan 649
13759: CARELS, Guy - VAN DEUN, Charles - Paul Delvaux, sa vie
10853: CARERI, Gemelli (1651-1725) - Voyage autour du monde, traduit de l'italien de Gemelli Careri. Nouvelle édition augmentée sur la dernière de l'italien, & enrichie de nouvelles figures
32682: CARLIER, Marc - De laatste Brugse rederijkers, het Vlaams letterkundig leven in Brugge van het einde van het Ancien Régime tot na de Belgische onafhankelijkheid
16579: CARLVANT, Kerstin - Manuscript Painting in Thirteenth-Century Flanders. Bruges, Ghent and the Circle of the Counts
27143: CART-TANNEUR, Alex et Philippe - Uniformes des régiments de France 1740-1945
27148: CARTIER, Raymond & Jean-Pierre - L'Aventure de la Marine
17988: CARVER WEES, Beth - HIGGINS HARVEY, Medill - Early American Silver in The Metropolitan Museum of Art
12017: CASADIO, Mariuccia - Missoni
12437: CASSAGNES-BROUQUET, Sophie (dir.) - L'art en famille. Les milieux artistiques à Londres à la fin du Moyen Âge (1350-1530)
3136: CASTELFRANCHI VEGAS, Liana - Flandre et Italie : primitifs flamands et renaissance italienne
11845: VAN CASTER, Chanoine G. - Festivités en l'honneur de Saint Rumold, évêque, martyr, apôtre de Malines
8225: EXHIBITION CATALOGUE - Maurice Prendergast. Paintings of America 1858-1924
15664: EXHIBITION CATALOGUE - Im Schatten hoher Bäume. Malerei der Ming-und Qing-Dynastien (1368-1911) aus der Volksrepublik China
14815: EXHIBITION CATALOGUE - Veronese, Gods, Heroes and Allegories
13787: EXHIBITION CATALOGUE - Max Ernst, a Retrospective
13748: EXHIBITION CATALOGUE - Cranach im Exil. Aschaffenburg um 1540. Zuflucht, Schatzkammer, Residenz
13747: EXHIBITION CATALOGUE - Cranach und die Kunst der Renaissance unter den Hohenzollern
13101: EXHIBITION CATALOGUE - Victor Brauner, surrealist hieroglyphs
13091: EXHIBITION CATALOGUE - A la manera de Flandes. Tapices ricos de la corona de España
12144: EXHIBITION CATALOGUE - Kid Size. The Material World of Childhood
8122: catalogue d'expo - Sculptures allemandes de la fin du Moyen Âge dans les collections publiques françaises
8120: catalogue d'expo - Charles Cordier 1827-1905 : l'autre et l'ailleurs
27119: CATALOGUE d'EXPOSITION - Hector Horeau 1801-1872
23819: CATALOGUE d'EXPOSITION - Années 30 en Europe, le temps menaçant - 1929-1939
18984: CATALOGUE d'EXPOSITION - L'art belge entre rêves et réalités. Chefs d'oeuvres du musée d'Ixelles
14779: CATALOGUE d'EXPOSITION - Apollinaire critique d'art
13799: CATALOGUE d'EXPOSITION - Armand Guillaumin, 1841-1927. Un maître de l'impressionisme français
13777: CATALOGUE d'EXPOSITION - Thomas Eakins 1844-1916 un réaliste américain
13737: CATALOGUE d'EXPOSITION - Piété populaire en Namurois
13270: CATALOGUE d'EXPOSITION - Les Primitifs flamands. Les plus beaux diptyques
13232: CATALOGUE d'EXPOSITION - Il cioccolato dai Maya al XX secolo
13229: CATALOGUE d'EXPOSITION - La faïence euopéenne au XVIIe siècle. Le triomphe de Delft
13111: CATALOGUE d'EXPOSITION - Gustave Courbet
13092: CATALOGUE d'EXPOSITION - Tapisseries anciennes en Rhône-Alpes
13086: CATALOGUE d'EXPOSITION - Les fresques mobiles du Nord. Tapisseries de nos régions, XVIe-XXe siècle
12972: CATALOGUE d'EXPOSITION - Arman
12509: CATALOGUE d'EXPOSITION - Georges Rodenbach ou la légende de Bruges
12469: CATALOGUE d'EXPOSITION - Trésors de la Toison d'Or
12462: CATALOGUE d'EXPOSITION - Triomphe du Baroque
12344: CATALOGUE d'EXPOSITION - Reflets de la bibliophilie en Belgique
12335: CATALOGUE d'EXPOSITION - Le cinquième centenaire de l'imprimerie dans les Anciens Pays-Bas
12331: CATALOGUE d'EXPOSITION - Bibliothèque royale 1974 - 1978 cinq années d'acquisitions
10970: CATALOGUE d'EXPOSITION - Entre paradis et enfer. Mourir au moyen âge
7851: CATULLUS - Catullus, Tibullus et Propertius. Pristino nitori restituti, & ad optima exemplaria emendati
12505: KOK - CAUDRON - Het Kasteel van de hertogen van Brabant. Geschiedenis en restauratie van het gerechtshof te Turnhout
12162: CAUNES, Lison de - MORABITO, Jacques - L'écaille
10881: CAUZ, Constantin - François de - De Cultibus magicis eorumque perpetuo ad ecclesiam et rempublicam habitu Libri duo. Quibus multa Juris auctorumque veterum loca male hactenus intellecta vindicantur, simul jurisprudentia legislatoria illustratur
10696: CAWLEY, Martinus (ed.) - Send me God. The Lives of Ida the Compassionate of Nivelles, Nun of La Ramée, Arnulf, Lay Brother of Villers, and Abundus, Monk of Villers, by Goswin of Bossut.
23208: CELANT, Germano - Andrea Branzi Luoghi. The Complete Works
7325: CELEN, V.; HUYSMANS, C.; SABBE, M. (ed.) - Werken van Michiel de Swaen
8055: LA CÉSARDERIE, A.W. de - Nos Gentlemen, par un turfiste et A.W. de La Césarderie, Directeur du Guide du Sport
5074: CESCINSKY, Herbert & WEBSTER, Malcolm - English domestic clocks
14181: CEULEERS, Jan - René Magritte, Esseghemstraat 135, Jette-Brussel
8525: CHABRIER, J. - Essai sur le vol des insectes et observations sur quelques parties de la mécanique des mouvemens progressifs de l'homme et des animaux vertébrés... Suivis d'un mémoire contenant des idées nouvelles sur le système solaire
8554: CHAGALL, Marc - Chagall
16650: CHALLAMEL, Augustin - Histoire de la Mode en France, la toilette des femmes depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours
25655: CHANG, CHAO-KANG & Werner BLASER - China. Tao in der Architektur. Tao in Architecture
20746: CHARLEVOIX, SJ - Histoire du Christianisme au Japon, où l'on voit les différentes révolutions qui ont agité cette monarchie pendant plus d'un siècle
10918: CHARNER, Victor - FEITU, Emile - Du Suffrage universel et du Droit électoral (législation et jurisprudence). Étude théorique et pratique en matière d'élection
5806: CHARRON, Pierre - De la sagesse. Trois livres. Parisien, Docteur és droicts. Suivant la vraye copie de Bourdeaux. Pour servir de suite aux Essais de Montagne.
12151: CHASE, Linda - KEMP, Karl - LAMMERHUBER, Lois (photography) - The World of Biedermeier
11912: CHATMAN, Seymour - DUNCAN, Paul (red.) - Michelangelo Antonioni. Een compleet overzicht van al zijn films
9278: CHAUVET, Stéphen (1885 - 1950) - Les arts indigènes en Nouvelle Guinée
10873: CHAVÉE, Achille - Avatars. Frontispice de Pol Bury
14879: CHEESMAN, Clive - WILLIAMS, Jonathan - Rebels, pretenders and impostors
12059: CHENEVIERE, Alain - Asie Centrale. Les fils de Tamerlan. Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrghystan, Tajikistan, Xinjiang
14259: CHIAPPINI, Rudy - Edvard Munch
13011: CHIAPPINI, Rudy - JONG, Erica - Botero. Oeuvres 1994-2007
12526: CHILDERS, Caroline - Jewelry International
12993: COTSEN Children's Library - Readers in the Cotsen Children's Library
26003: DESROCHES - NOBLECOURT Christiane - Leven en dood van een farao Toetanchamon
13114: CHRISTO - Christo and Jeanne-Claude in the Vogel Collection
13113: CHRISTO - Christo and Jeanne-Claude. Over the River + The Gates + Palazzo Bricherasio
13112: CHRISTO - Christo and Jeanne-Claude - Early Works 1958-69
5009: CLAES, S.J. - De bronnen van drie woordenboeken uit de drukkerij van Plantin: het Dictionarium Tetraglotton (1562), de Thesaurus Theutonicae linguae (1573), en Kiliaans eerste Dictionarium Teutonico-Latinum (1574)
40550: CLAES, Ernest - De Witte
30777: CLAES, Ernest - Kiki, traduit du flamand par R. Kervyn de Marcke ten Driessche
23278: CLAEYS, Jacky - Ontstaansgeschiedenis van de Zwinstreek , kaartenmap met verklarende teksten
7364: CLARK, Timothy - Ukiyo-e Paintings in the British Museum
31016: CLARK, Gregory - Made in Flanders : the Master of the Ghent Privileges and manuscript painting in the southern Netherlands in the time of Philip the Good
7646: CLAUS, Hugo - De Sporen.
23889: CLAUS, Hugo - Beelden
17945: CLAUS, Hugo - Dorothea van Male. Schola Nostra. uitgegeven naar de handschriften, toegelicht en ingeleid door Hugo Claus
11458: CLAUS, Hugo - Bewegen
12755: CLAVIGERO, Francesco Saverio SJ (1731-1787) - Storia della California. Opera postuma
24205: CLELAND, Elizabeth - Grand Design: Pieter Coecke van Aelst and Renaissance Tapestry
3210: DE CLERCQ, Geert (red.) - Ter Beurze. Geschiedenis van de aandelenhandel in België 1300-1990
14304: CLOET, Michel - Karel-Filips de Rodoan en het Bisdom Brugge tijdens zijn episcopaat (1602-1616)
5355: CLOTTES, Jean - Le Musée des Roches. L'art rupestre dans le monde
12304: COCKX-INDESTEGE, Elly - Handschriften en oude drukken in facsimile van 1600 tot 1984
12296: COCKX-INDESTEGE, Elly - Fernand Baudin, typograaf, typographiste, book designer
13788: COLE AHL, Diane - Fra Angelico
4804: COLIN, Paul - La peinture européenne au XIX e siècle. Le Romantisme
6202: collectief - Belgian cinema = Le cinéma belge = De Belgische film
17915: COLLECTIEF - Brugghe... 'n spieghel!
17630: REINAERT - COLLECTIEF - Van den Vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift
16761: COLLECTIEF - Brugge, herwonnen schoonheid, tien jaar monumentenzorg te Brugge
16343: COLLECTIEF - Aap, vis, boek. Linnaeus in de Artis bibliotheek
14807: COLLECTIEF - De wereld der geleerdheid rond Vermeer
14242: COLLECTIEF - Album Albert Schouteet
14090: COLLECTIEF - Uit de schaduw, een beknopte geschiedenis van de West-Vlaamse en de Westfaalse jeugd- en kinderliteratuur
14086: COLLECTIEF - Het AZ Sint-Jan te Brugge
14084: COLLECTIEF - Van Rank tot Drank
13803: COLLECTIEF - Gestel in Bergen
13763: COLLECTIEF - Adriaen de Vries 1556-1626 Augsburgs Glanz, Europas Ruhm
13280: COLLECTIEF - Brugge, belfort en beiaard
12507: COLLECTIEF - 750 jaar Gasthuis St.Elisabethgasthuis Antwerpen 1238-1988. 750 jaar Gasthuis op 't Elzenveld
12474: COLLECTIEF - Tekeningen uit de 17de en 18de eeuw
12358: COLLECTIEF - Hekserij in de missielanden. Nederlandsche verslagen der XIVe missiologische week van Leuven
12354: COLLECTIEF - Van Picasso tot Tápies. Hoogtepunten van de Spaanse kunst in de twintigste eeuw uit de collectie van het Nationaal Museum voor Kunst en Cultuur Reina Sofía
11748: COLLECTIEF - Sint-Janshospitaal Brugge 1188/1976
11493: COLLECTIEF - Sint-Janshospitaal Brugge 1188/1976
30788: COLLECTIF - Savoir vivre international. Code de la susceptibilité et des bons usages à travers le monde. Textes de : Jacques de Lacretelle, André Maurois, Jules Romain
25564: COLLECTIF; CONRAD, Philippe (dir.) ; VESQUE, Bernard (dir.) - La Glorieuse Epopée de Napoléon
14275: COLLECTIF - Giuseppe De Nittis. La modernité élégante
14093: COLLECTIF - L'Art populaire en Wallonie
13790: COLLECTIF - Jan Fabre au Louvre. l'ange de la métamorphose
13775: COLLECTIF - Raoul Dufy. Le plaisir
13273: COLLECTIF - Les Primitifs flamands et leurs temps
12110: COLLECTIF - Sérinde, Terre de Bouddha. Dix siècles d'art sur la Route de la Soie
12038: COLLECTIF - Bronzes bouddhiques et hindous de l'antique Ceylan
11453: COLLECTIF - Wallonie nouvelles architectures. Wallonië nieuwe bouwkunst. Wallonia new architecture
10734: COLLECTIF - Lexiques bilingues dans les domaines philosophique et scientifique (Moyen Âge - Renaissance)
10693: COLLECTIF - Drouot 2003 L'art et les enchères en France
10674: COLLECTIF - L'Art rustique en Autriche et en Hongrie. Numéro spécial du "Studio"
10672: COLLECTIF - L'Art rustique en Russie. Numéro spécial du "Studio"
11382: COLMAN, Pierre - L'orfèvrerie religieuse liégeoise du XVe siècle à la Révolution
10499: COLOMBIER, Marie - Le Voyage de Sarah Bernhardt en Amérique. Ouvrage illustré de son Portrait par elle-meme, d'un portrait de l'auteur par Edouard Manet et d'un grand nombre de fac-simile de carricatures américaines. Préface par Arsene Houssaye.
12297: COMBLEN-SONKES, Micheline en VAN den BERGEN-PANTENS, Christiane (eds.) - Memoriën van Anthonio de Succa, een tijdgenoot van P.P. Rubens, tekeningen uit de 17de eeuw
9666: MERCIER DE COMPIÈGNE (1763-1800) - Éloge du sein des femmes. Ouvrage curieux dans lequel on examine s'il doit être découvert, s'il est permis de le toucher, quelles sont ses vertus, son langage, son éloquence, le pays où il est le plus beau et les moyens les plus sûrs de le conserver.
2012: LE COMTE, Florentyn - Het Konst-cabinet der bouw- schilder- beeldhouw- en graveerkunde, of inleiding tot de kennis dier fraaije weetenschappen, vervat in de schilderyen, standbeelden en prenten ...
12927: COMTE, Pieter le (1802-1849) - Afbeeldingen van schepen en vaartuigen in verschillende bewegingen
12166: CONNOR, Carolyn L. - The Color of Ivory. Polychromy on Byzantine Ivories
11869: CONSTANDT, Hugo J. - DEWILDE, Jan - VANDEWIERE, Frederik - Ieper in(ge)prent. Ieper doorheen de grafische kunsten van de 16de eeuw tot op heden
10795: CONSTANDT, Marc - Delbouille en Dujardin. Twee pioniers van het Oostends toerisme
12965: CONVENTS, Guido - Van kinetoscoop tot café-ciné. De eerste jaren van de film in België 1894-1908
13774: COOKE, Lynne - Lili Dujourie, Jeux de Dames
4730: COOMANS, Thomas & DE MAEYER, Jan (eds) - The revival of Medieval Illumination. Renaissance de l'enluminure médiévale
23314: COOPER, Jackie (ed.) - Mackintosh Architecture. The Complete Buildings and Selected Projects
14244: COORNAERT, Maurits - Dudzele en Sint-Lenaart
12165: COPELAND, Robert - Parian. Copeland's Statuary Porcelain
16778: COPPIETERS de TER ZAELE, Emmanuel - Histoire de la famille Van Ockerhout à Bruges
6104: CORLEY, Brigitte - Painting and patronage in Cologne 1300-1500
7745: CORNILLY, Jeroen - Monumentaal West Vlaanderen. Beschermde monumenten, landschappen, stads-en dorpsgezichten in West-Vlaanderen. Volledige set.
3142: CORNILLY, Jeroen - Monumentaal West Vlaanderen. Beschermde monumenten, landschappen, stads-en dorpsgezichten in West-Vlaanderen
3141: CORNILLY, Jeroen - Monumentaal West Vlaanderen. Beschermde monumenten, landschappen, stads-en dorpsgezichten in West-Vlaanderen
3140: CORNILLY, Jeroen - Monumentaal West Vlaanderen. Beschermde monumenten, landschappen, stads-en dorpsgezichten in West-Vlaanderen
13771: CORRIN, Lisa - Mark Dion
11674: COSQUIN, Emmanuel (1841 - 1919) - Le lait de la mère et le coffre flottant. Légendes, contes et mythes comparés à propos d'une légende historique musulmane de Java
33737: LE COULTRE, Martijn F, and PURVIS, Alston W - Jan Tschichold: Posters of the Avantgarde
23214: LE COULTRE, Martijn - Wendingen 1918-1932. Architectuur en Vormgeving
23215: LE COULTRE, Martijn - Wendingen 1918-1932. Architectuur en Vormgeving
14124: COX, ir. B. - Vanden Tocht in Vlaenderen, de logistiek van Nieuwpoort 1600
12886: CRAEMER, Rie (ill.) (1887-1977) - Hoe Waterlelie zegevierde. Een hindoesche liefdegeschiedenis
13087: CRICK-KUNTZIGER, Marthe - La tenture de l'histoire de Jacob d'après Bernard van Orley
3153: CRIEL, Dirk - De das in Vlaanderen. Een verhaal in zwart en wit
11842: DE CROOCQ, l'Abbé Charles - Histoire du collège de Bergues-Saint-Winoc
5126: CROWTHER, Paul - The Language of Twentieth-Century Art. A Conceptual History
14099: CUISENIER, Jean - French Folk Art
14098: CUISENIER, Jean - Die Volkskunst in Frankreich. Ausstrahlung, Vorlagen, Quellen
7590: CUMBERLEGE, Marcus - Leaves painted gold to please a child
4811: CUMBERLEGE, Marcus - JAIA or Just as I am
4810: CUMBERLEGE, Marcus - The White Lady. A poetic patchwork
10420: CUMBERLEGE, Marcus - Selected Poems 1963 - 2009
39954: CUMPS, Prof.Dr.Lieven K. - De Tempeliers in Vlaanderen
10892: CURTIS, Charles H. - Orchids, their description and cultivation
8467: CUVELIER, Joseph - Inventaire analytique des Archives de la Chapelle du St-Sang à Bruges, précédé d'une notice historique sur la chapelle
39164: DE CUYPER, Jos - Journal de campagne 1914-1917. Oorlogsdagboek van een hulpdokter bij het Belgisch leger
11459: DAELS - D'HERTOG, Leen - Helena's wonderbare reizen
41860: DAEMS, Servaas - Voor twee vaders : tafereelen uit het leven der Pauselijke Zouaven
5671: DAMBRE, Dr. O. - De dichter Justus de Harduijn (1582-1641), een biographische en letterkundige studie
4064: DAPPER, Olfert (1636 - 1689) - Naukeurige beschryving van Asie: de gewesten van Mesopotamie, Babylonie, Assyrie, Anatolie, of Klein Asie: beneffens Arabie
7349: DAUDET, Léon - Le Voyage de Shakespeare
11173: DAVIES, Martin - Rogier Van der Weyden. Een essay met een kritische kataloog van de schilderijen die aan hem en aan Robert Campin worden toegeschreven
12141: DAY, Susan - Tapis modernes et Art Déco
5206: DEBAENE, Luc - De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540.
12687: DEBBY, Nirrit Ben-Aryeh - Renaissance Florence in the Rhetoric of Two Popular Preachers: Giovanni Dominici (1356-1419) and Bernardino da Siena (1380-1444)
11376: DEBERGH, Nadine - Koorgestoelten in West-Vlaanderen
23660: DEBRABANDERE, Dr. Frans - West-Vlaams etymologisch woordenboek , de herkomst van de West- Vlaamse woorden
13753: DEBRABANDERE, Lieven - Lieven Debrabandere
14246: DEBRUYNE, Jakob - Boetprocessie Veurne. 350 jaar Sodaliteit
10110: FACSIMILE Pier Candido Decembrio - Il Libro degli Animali, codice Urb. lat. 276
8539: DECREMPS, Henri - Codicile de Jérôme Sharp, professeur de physique amusante; où l'on trouve parmi plusieurs tours dont il n'est point parlé dans son Testament, diverses récréations relatives aux Sciences & Beaux-Arts; pour servir de troisième suite à la Magie Blanche dévoilée
10924: DEFOE, Daniel - La vie et les aventures de Robinson Crusoë... Traduction. Revue et corrigée sur la belle édition donnée par Stockdale en 1790, augmentée de la vie de l'auteur, qui n'avoit pas encore paru
12795: DEFOUR, Frans - Zeven eeuwen meubelkunst in België. XIIIe tot XXe eeuw in Vlaanderen en Wallonië
6441: DEKENS, Evelien - DEBRAUWERE, Julie & JACOBS, Davy - Pierre le buveur et Jean l'abstinent. Het laat 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse antialcoholoffensief in beeld
13819: DEKKERS, Dieuwertje - Jozef Israëls 1824-1911
6200: DEKOBRA, Maurice - Confucius en pull-over ou le beau voyage en Chine
34164: DELAHAUT, J.R. - Henri Cassiers
30785: DELAY, Florence - Petites formes en prose après Edison, suivies d'un Éloge de la vie brève
5903: DELBAERE, Jozef - De Vereenigde vrienden. Letter- en toneelgilde Rumbeke 1853-1953
7348: DELEN, A.J.J. - De grafische kunst door de eeuwen heen.
7340: DELEN, A.J.J. - La Gravure dans les anciens Pays-Bas et dans les provinces belges
6185: DELEPIERRE, Octave - Chronique de l'abbaye de Saint-André, traduite pour la première fois d'après le manuscrit de la bibliothèque de Bruges; suivie de mélanges historiques et littéraires
7355: DELEVOY, R. L. - Ensor, voorafgegaan door Ensortilèges van Pierre Alechinsky
11669: DELEVOY, Robert L., DE CROËS, Catherine & OLLINGER-ZINQUE Gisèle - Fernand Khnopff: catalogue de l'oeuvre
14250: DELFOS, Leo - Het avontuur van de Liebaards 1297 1302 1304. Geschiedenis van een Vlaamse opstand
9144: DELMELLE, Joseph - Geschiedenis van het openbaar vervoer te Brussel. Deel 1 en 2
16772: DELVA, Anna - Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen
13761: DELVOYE, Wim - Wim Delvoye Early Works 1968-1971
13762: DELVOYE, Wim - Wim Delvoye Pigs
3156: DEMARBAIX, Eric - Brussel, een verhaal in postzegels
5882: DENAUX, Adelbert & VANDEN BERGHE, Eric (red.) - De Duinenabdij (1627-1796) en het Grootseminarie (1833-1983) te Brugge. Bewoners/gebouwen/kunstpatrimonium
10789: DENEWETH, Heidi - D'HONDT, Jan - VANDAMME, Ludo - De Oude Steen. Bouw- en bewoningsgeschiedenis van huis nummer 29 aan de Wollestraat in Brugge
3124: DENHAENE, Godelieve - Lambert Lombard. Renaissance en humanisme te Luik
8690: DENIS, Jacques (dir.) - Géographie de la Belgique
5234: DEPREZ, Ada (ed.) - F.A. Snellaert en J.A Alberdingk Thijm. Briefwisseling 1843-1872. Met een inleiding en aantekeningen
4984: DEPREZ, Ada - Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872)
12672: DEPREZ-MASSON, Marie-Claude - Technique, mot et image. Le De re metallica d'Agricola
24508: DEROOSE J., HERREBOUT J. - Brugge binnenstebuiten
10879: DESCARTES, René - Discours de la méthode, pour bien conduire sa raison, & chercher la vérité dans les sciences. Plus la dioptrique, les météores, la méchanique, et la musique, qui sont des essais de cette méthode
12312: DESCHAMPS, J. - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse Bibliotheken; catalogus
11485: DESMET, Jan - Over Belgische en andere onbestaande beesten
5885: DESNERCK, Roland - Oostends Woordenboek. Met een woord vooraf door Karel Jonckheere.
5014: DESNERCK, Gaston en Roland - Vlaamse visserij en vissersvaartuigen
25117: DESNERCK, Roland - De Oostendse visserij
17952: DESNERCK, Roland en Gaston - Vlaamse visserij en vissersvaartuigen. Deel 1 en 2 (volledig)
6513: DESONAY, Fernand - Air de Venise
16768: DESPARS, Nicolaes - Cronijcke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen, van de jaeren 405 tot 1492 . Voor de eerste mael thans in het licht gegeven naer het oorspronkelyk handschrift, eygendom van M. den burggrave de Croeser de Berges, en met de noodige aanteekeningen opgehelderd door J. De Jonghe
12668: DESPY-MEYER, Andrée - DEVRIESE, Didier (éds.) - Positivismes, philosophie, sociologie, histoire, sciences
10642: DESPY-MEYER, Andrée (ed.) - Institutions and Societies for Teaching, Research and Popularisation
12379: DESROCHES - NOBLECOURT, Christiane - Vie et Mort d'un Pharaon Toutankhamon
26156: DESSUART - La cartomancie, devins et destins
8084: DESTREE, Jules - Notes sur les primitifs italiens: Sur quelques Peintres de Sienne
12135: DETREMMERIE - The Magic of the Silversmith's Trade. European silver in private collections from 1500 to 1850
17892: DEUFFIC, Jean-Luc - Pecia. Le livre et l’écrit, 7 (2009) Notes de bibliologie. Livres d'heures et manuscrits du Moyen Âge identifiés (XIV-XVIe siècles)
14109: DEVAUX, Yves - L'Univers de la Bibliophilie
5762: DEVENT, George - De Westkust van toen: Van De Panne tot Middelkerke : een eeuw Westkust in beeld aan de hand van oude foto's en prentkaarten uit de periode 1880-1950
5761: DEVENT, George - De Oostkust van Toen: van Knokke tot Bredene : een eeuw Oostkust in beeld aan de hand van oude foto's en prentkaarten uit de periode 1880-1950
3161: DEVENT, Georges - Zee en duinen, geschiedenis van het kusttoerisme
3162: DEVENT, Georges - Heist, de memoires van een badstad
4818: DEVLIEGHER, Luc - Damme
39166: DEVLIEGHER, Luc - Oorlogsdagboeken uit de streek tussen IJzer en Leie
39151: DEVLIEGHER, Luc - De huizen te Brugge. Uit de reeks Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen (deel 2-3)
3163: DEVLIEGHER, Luc - Van Waterhalle tot Provinciaal Hof
25116: DEVLIEGHER, Luc en GOOSSENS, Miek - Huisgevels te Sint-Winoksbergen
25115: DEVLIEGHER, Luc en GOOSSENS, Miek - Vensters in West-Vlaanderen
11866: DEVLIEGHER, Luc - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge, geschiedenis en architectuur, inventaris
11865: DEVLIEGHER, Luc - De molens in West-Vlaanderen
11862: DEVLIEGHER, Luc - De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk
11864: DEVLIEGHER, Luc - De Zwinstreek
8728: DEVLIEGHER, Luc - De Huizen te Brugge
3146: DEVOLDERE, Luc - Verken uw gevangenis. Over Marguerite Yourcenar
12700: DEVROEY, Jean-Pierre - FELLER, Laurent - LE JAN, Régine (dir.) - Les élites et la richesse au haut moyen âge.
12422: DEVYT, Chr. - Westvlaamse windmolens, inventaris volgens de toestand op 1 januari 1965
5783: DEWILDE, Jan - Auguste Böhm (1819-1891)
4815: DEWILDE, Bert - 20 eeuwen vlas in Vlaanderen
36667: Dewilde, Jan - Ieper, de verdwenen stad / The lost town / la ville disparue
17948: DEWILDE, Jan - VANDEWIERE, Frederik - Véron De Deyne 1861-1920
14348: DEWITTE, A. - De geneeskunde te Brugge in de middeleeuwen
8734: DEWITTE, Fons - 500 jaar vrye archiers van Mynheere Sint Sebastiaen te Sint-Kruis-Brugge
36630: Dewulf B., Scheire O en Sizoo H. - Het verschrikkelijke mooie leven Roger Raveel - Schilderijen 1934 tot 1967
5946: DEXTER, Emma & WESKI, Thomas (ed.) - Cruel and tender. The real in the twentieth-century photograph
6133: DHANENS, Elisabeth - Iconografie der van Eyck's.
41734: Dhaze-Van Ryssel Luc, De Herdt Réne, Viane Ronald Viane - Louis Benoît Van Houtte - De Gentse tuinbouwprins uit de 19de eeuw
14781: DIENER, Marcus e.a. - Chagall, de collectie Marcus Diener. The Collection Marcus Diener
37802: Dierickx, Karel en Hertmans Stefan - Karel Dierickx Hand Ballet
40557: DILLMONT, Therese de - Encyclopedie des ouvrages de dames
15479: DINGLE, Edwin John - Far Eastern Geographical Establishment's New Atlas of China. With bi-lingual indexes complete
17887: DIXON, Laurinda S. (ed.) - In detail. New studies of Northern Renaissance Art in honor of Walter S. Gibson
40561: DIXON, Hepworth - La Conquête Blanche. Voyage aux États-Unis d'Amerique. Traduit de l'anglais par Hipp.Vattemare
14351: DOCHY, J. - Bruges et ses plus tableaux, guide du visiteur
12298: DOES, Bram de - Het Kaba-ornament in vignetten, randen en patronen. The Kaba ornament in vignettes, borders and patterns
27132: DOESBURG, Theo van - Klassiek barok modern, lezing
21013: DONCHE, Pieter en VANDAMME, Ludo - Een Brugse genealoog aan het werk. De verzameling stambomen van Jacob Antoon Kerchof 1625-1685
10637: DORIKENS, Maurice (ed.) - Scientific Instruments and Museums
14279: DOSCHKA, Roland (ed.) - Pablo Picasso, Metamorphosen des Menschen. Arbeiten auf Papier, 1895-1972.
2063: DOUSDEBES, Albert - Une vengeance Japonaise avec illustration originales
21841: DRAGUET, Michel - Khnopff 1858-1921
13827: DRAGUET, Michel - Fernand Khnopff. Portrait of Jeanne Kéfer
11686: DRAGUET, Michel - Khnopff ou l'ambigue poétique
8224: DRAPER, James David - SCHERF, Guilhem - Pajou. Sculpteur du Roi 1730-1809
14280: DRAPER, James David - SCHERF, Guilhem - Pajou, sculpteur du Roi 1730-1809
8571: DREXEL, Jeremias SJ (1581-1638) - David regius psaltes de scriptus et morali doctrina illustratus a Hieremia Drexelio
23315: DREXLER, Arthur - Transformations in modern architecture
6337: DUBOIS, Ch. F & DUBOIS fils - Les lépidoptères de la Belgique, leurs chenilles et leurs chrysalides décrits et figurés d'après nature
34139: DUBOIS, Ch. F & DUBOIS fils - Les lépidoptères de la Belgique, leurs chenilles et leurs chrysalides décrits et figurés d'après nature
5914: DUBY, Georges - Fondements d'un nouvel humanisme 1280-1440
23261: VIOLLET-LE-DUC - Habitations modernes recuillies par E. Viollet-le-Duc
16777: DUCHARTRE, Pierre Louis - L'histoire des armes de chasse et leurs emplois, de la préhistoire à la cartouche, les armes et les munitions d'aujourd'hui
12114: DUCHÂTEAU, Armand - Benin. Hofkunst uit Afrika
4724: DUCLOS, Ad. - Bruges, histoire et souvenirs
39152: DUCLOS, Ad. - Bruges, histoire et souvenirs
34110: DUCLOS, Ad. - De oude kuste van Vlaanderen. Eene conferentie uitgesproken te Oostende
30774: DUCLOS, Ad. - Onze helden van 1302
11989: DUCLOS, KANONIK AD. - De eerste eeuw van het broederschap der zeven weedommen van Maria in Sint-Salvators, te Brugge
11752: DUCLOS, KANONIK AD. - De eerste eeuw van het broederschap der zeven weedommen van Maria in Sint-Salvators, te Brugge
10636: DUFFY, Michael Ciaran (ed.) - Engineering and Engineers
7482: DUHAMEL, Georges - La Lumière. Pièce en quatre actes avec une préface inédite.
11483: DUMON, Noël - BLONTROCK, Nico - Te Gast in de Vieux Bruges: door Bruggelingen beleefd en verteld
25940: DUMONT, Georges-Henri - A portrait of Bruges
25936: DUMONT, George-Henri - Discovering Bruges
11634: DUMONT, Georges-Henri (dir.) - Belgique, des maisons et des hommes
6011: DUNCKER, Dieter & WEISS, Helmut - Het Hertogdom Brabant in kaart en prent. Zijn vier kwartieren: Leuven - Brussel - Antwerpen - 's Hertogenbosch
17599: DUNCKER, Dieter & WEISS, Helmut - Le Duché de Brabant en cartes et gravures anciennes
23350: DURANT, Stuart - Ornament, from the Industrial Revolution to Today
6115: DUROC-DANNER, Jean - Face aux Marocains. Italie-France-Allemagne
11928: DUSAR, Albert - Felix De Boeck
13785: DUSAUSOIT, Yvan - James Ensor à la lumière d'Ostende
39163: DUVOSQUEL, Jean-Marie (éd.) - La vie civile à Comines durant la guerre 1914-1918
5247: VAN DUYSE, Prudens - De rederijkerskamers in Nederland. Hun invloed op letterkundig, politiek & zedelijk gebied
4876: VAN DUYSE, Prudens - De rederijkerskamers in Nederland. Hun invloed op letterkundig, politiek & zedelijk gebied
8116: VAN DYCKE, F. - Recueil héraldique de familles nobles et patriciennes de la ville et du franconat de Bruges
23155: EATON, Leonard - Frank Lloyd Wright and Howard Van Doren Shaw. Two Chicago Architects and Their Clients
5071: EDWARDES, Ernest L. - Weight-driven Chamber Cocks of the Middle Ages and Renaissance
15463: van den EECKHOUT, Jean-Marie - Le Tournoi de Bruxelles du lundi 4 mai 1439
4986: VAN EEGHEM, Dr. W. - Prudens van Duyse herdacht (1804-1959)
16367: EGMOND, W.S. van - MOSTERT, M. - Spelen in de middeleeuwen. Over schaken, dammen, dobbelen en kaarten
24858: EIFFEL, Gustave - LEMOINE, Bertrand - The Eiffel tower. The three-hundred metre tower
14878: EIJNDEN, Roeland van - WILLIGEN, Adriaan van der - Geschiedenis der Vaderlandsche schilderkunst
5788: ELIAS, H.J. - Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging 1914/1939
12376: ELIAS, E.L. - Les explorations polaires, pôle nord, pôle sud
15666: ELIASBERG, Danielle - Imagerie populaire chinoise du Nouvel An
6031: ELIEL, Carol S. - L'esprit nouveau. Purism in Paris, 1818-1925. With essays by Françoise Ducros & Tag Gronberg. With an English translation of After Cubism by Amédée Ozenfant and Charles-Edouard Jeanneret
6503: ELISSEEFF, Danielle et Vadime - Nouvelles découvertes en Chine. L'histoire revue par l'archéologie.
7652: ELSKAMP, Max - Chansons désabusées
7374: ELSKAMP, Max - Les sept Notre Dame des plus beaux métiers
6514: ELSKAMP, Max - Aegri somnia
4855: VAN ELSLANDER, Dr. A. - Het refrein in de Nederlanden tot 1600
7335: ELSSCHOT, Willem - De Juweelenstoet - Le Cortège des bijoux - The Jewels Pageant
40552: ELSSCHOT, Willem - Verzameld Werk, met illustraties van Peter Van Hugten
13779: EMIN, Tracey - ROSE, Andrea - FORWARD, Toby - FUCHS, Rudi - Borrowed light
17424: L'ENGLE, Suan - GUEST, Gerald B. (eds.) - Tributes to Jonathan J.G. Alexander. The making and Meaning of Illuminated Medieval & Renaissance Manuscripts, Art & Architecture
11948: ENGLISH - Romaansche bouwkunst in Westvlaanderen
5236: ERNÉ, dr. B.H. & VAN DIS, dr. L.M. (ed.) - De Gentse Spelen van 1539
5114: ERRINGTON, Shelly - The death of authentic primitive art and other tales of progress
39886: ERTZ, Klaus - Josse de Momper der Jüngere - Josse de Momper the Younger (1564-1635). Die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog. The Paintings with critical Catalogue raisonné. With English-Language Summary
39881: ERTZ, Claus; NITZE-ERTZ, Christa - Jan van Kessel der Altere, Jan van Kessel der Jüngere und Jan van Kessel der 'Andere'. Kritische Kataloge der Gemälde
14875: ES, Jonieke van - WAGEMAN, Patty - Van Monet tot Matisse. Franse Meesters uit het Poesjkin Museum in Moskou
11432: ESSEN, Gerd - Wolfgang - THINGO, Tsering Taschi - Die Götter des Himalaya. Buddhistische Kunst Tibets. Die Sammlung G.-W. Essen
26098: ESTHER, Jan en VANDENDORPE, Arthur - Restaureren en Renoveren
13048: ESTHER, Jean-Pierre - VANDEWALLE, André e.a. - Het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis. Ziekenzorg in het Spaans kwartier te Brugge. Een initiatief van de Zwartzusters van Bethel
10901: ESTIENNE, Charles - LIEBAULT, Jean - L'agriculture et maison rustique de M. Charles Estienne et Jean Liebault, docteurs en Médecine. Edition dernière, reveuë & augmentée de beaucoup, dont le contenu se void en la page suyvante. Plus un brief recueil des chasses du cerf, du sanglier, du livre, du renard, du blereau, du connil, du loup, des oiseaux, & de la fauconnerie
3089: EVERAERT, John & STOLS - Vlaanderen en Portugal. Op de golfslag van twee culturen
25946: EVERAERT, Claude - FABRE-MEUS, Greta - Liber magistrorum 1797 - 1997
12361: VAN EVERBROECK, Pater Nestor - Religie en magie onder de Basakata
12346: EXHIBITION CATALOGUE - ALEXANDER, J.J.G. - KAUFFMANN, C.M. - English illuminated manuscripts 700 - 1500
8064: VAN DEN EYNDE, Kee - MYLE, Brigitte - VAN ROYEN, Harry - Heilige boontjes. Vergeten groeten en fruit uit de abdijtuin
35061: Faÿ-Hallé Antoinette, Mundt Barbara - La porcelaine européenne au XIVe siecle
6336: FABRE-d'OLIVET, Antoine - La langue hébraïque restituée, et le véritable sens des mots hébreux rétabli et prouvé par leur analyse radicale
4633: FACSIMILE - Das Schwarze Gebetbuch. Vollfaksimile des Codex 1856 der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien.
10117: FACSIMILE - The Book of Hours of Pannonhalma with Two Papers on the Codex Preserved in the Library of the Abbey of Pannonhalma
10099: FACSIMILE - Leggenda di Aimo e Vermondo. Il Codice Trivulziano 509
10087: FACSIMILE - Livre d'heures de Louis d'Orléans
14873: FAGENCE-COOPER, Suzanne - Pre-Raphaelite Art in the Victoria & Albert Museum
12060: FAHR- BECKER, Gabriele - Oost-Aziatische Kunst
34105: [BRUGS HANDSCHRIFT] - ABBE FAILLON - Raban maur. Vie de Sainte Marie-Madeleine et de Sainte Marthe sa soeur
17895: FALKENBURG, Reindert - MELION, Walter - RICHARDSON, Todd - Image and Imagination of the Religious Self in Late Medieval and Early Modern Europe
17492: FALKOWSKI, Wojciech - SASSIER, Yves (éds.) - Le monde carolingien: bilan, perspectives, champs de recherches. Actes du colloque international de Poitiers, Centre d'Études supérieures de Civilisation médiévale, 18-20 novembre 2004
40558: FARQUHAR-GRAHAM, G. - The popular songs and melodies of Scotland. Balmoral Edition. Revised & Enlarged
5085: FAY-HALLÉ, Antoinette & MUNDT, Barbara - La porcelaine européenne au XIXe siècle
16649: LA FAYETTE, Madame de - La Princesse de Clèves
13796: FEAVER, William - Lucian Freud
11914: FEENEY, F.X. - DUNCAN, Paul - Roman Polanski
12421: FEHRMANN, Antje - Grab und Krone. Königsgrabmäler im mittelaterlichten England und die posthume Selbstdarstellung der Lancaster
12971: FERINO-PAGDEN, Sylvia - Arcimboldo 1526-1593
11917: FERRARI, Giorgio (voorwoord) - Het Breviarum Grimani. Een reproductie van het verluchte handschrift uit de verzameling van de Sint-Marcusbibliotheek te Venetië
27032: FERRARIS - De grote atlas van Ferraris : de eerste atlas van België. 1777: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik
11841: LOOTENS en FEYS - Chants populaires Flamands avec les airs notés recueillis à Bruges
34072: MAGGIA Filippo - The araki effect
11799: FINGERNAGEL, Andreas - GASTGEBER, Christian (eds.) - The Most Beautiful Bibles
7740: FINI, Léonor - Léonor Fini graphique
12998: FIRMENICH, Andrea - PADBERG, Martina (Herausgebers) - Spektakel des Lebens. Max Beckmann - Arbeiten auf Papier
13167: FISCHER, Joachim - 1000 x European Architecture
5770: FLAMANT, Jacques & VAN MELLO, Jacques - Het Geraardsbergen van toen. Een kijk- en leesboek samengesteld uit een selectie van foto- en archiefmateriaal, oude prentbriefkaarten en familiefoto's
34101: [BRUGSE DRUK] - FLEURY, C. - Kleyne geschiedkundige geloof-onderwyzing, de heylige geschiedis en de christelyke leering. Op nieuws uyt het Fransch vertaeld. Derde uytgaef
7359: DE FLOU, Karel & GAILLIARD, Edw. - Beschrijving van middelnederlandsche en andere handschriften die in Engeland bewaard worden
42059: DE FLOU, Karel & DE DEYNE, Véron - Promenades dans Bruges.
4826: DE FLOU, Karel (ed) - Die Beduninghe naden sinne van Sunte Augustijns Regule met Nota's, Glossarium, Klankverbeelding, Spelwijzen en Vergelijkende Teksten
7379: FOCQUENBROCH - Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans
19003: FÖHL, Thomas - NEUMANN, Antje (eds.) - KLASSIK STIFTUNG WEIMAR - Henry van de Velde. Raumkunst und Kunsthandwerk. Interior Design and Decorative Arts. Ein Werkverzeichnis in 6 Bänden, Band II: Textil A catalogue raisonné in six volumes, Volume II: Textiles
7346: FÖLDES, Jolan - De Straat van de Visschende Kat
1350: SIGAUD LA FOND - De l'électricité médicale
25022: FONTIER, Jaak - Luc Peire
14292: FONTIER, Jaak - Ramon, maten en gewichten
34154: SOIL de MORIAMÉ et DELPLACE de FORMANOIR (L.) - La Manufacture impériale et royale de porcelaine de Tournay
6024: FORMESYN, Martin & LOWYCK, Johann (red.) - Klokkenspellen en beiaarden in West-Vlaanderen
13108: FOSTER, Kathleen - Thomas Chambers: American Marine and Landscape Painter, 1808-1869
3166: FOUBERT, Kris & SCHEELEN, Walter - Ten Duinen -1138. Het Zilvermuseum. Gemeente Koksijde. Een greep uit de collectie
35060: Fourest H.P. - La faience de Delft
17916: FOURNIER - ANTONINI, Guenièvre - Barcelone, Gênes et Marseille. Cartographies et images, XVIe-XIXe siècle
23149: FRAMPTON, Kenneth - RYKWERT, Joseph - Richard Meier Architect
23322: FRANCESCHI, Gérard - JORN, Asger - HOFTUN, Oddgeir - Stabkirchen - und die mittelalterliche Gesellschaft Norwegens
14296: FRANK, Susan Behrends - David Smith invents
40667: FRANSOLET, Mariette - François de Quesnoy, sculpteur d'urbain VIII 1597-1643
14112: FRÈCHES-THORY, Claire - ROQUEBERT, Anne - THOMSON, Richard - DEVYNCK, Danièle - Toulouse-Lautrec
11670: FREDERIK, Leen - Fernand Khnopff : 1858-1921
13089: FREEMAN, Margaret - La chasse à la licorne
12995: FRERIKS, Kester - Verborgen wildernis. Ruige natuur & kaarten in Nederland
13797: FREUD, Lucian - Lucian Freud. L'atelier
6112: FRIEDENTHAL, Albert - Das Weib im Leben der Völker
14295: FRIEDLING, Sheila (ed.) - Common man, mythic vision, the paintings of Ben Shahn
26147: FRIJTERS, C.H.C. - Lezen Gaat Ongezien Honderd jaar lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden en de rol van de Nederlandsche Blindenbibliotheek daarbij
4869: FRITZ, dr. Josef (ed.) - Die historie van Christoffel Wagenaer, discipel van D. Johannes Faustus
12527: FRONTY, Laura - A Passion for Jewelry, secrets to collecting and caring for your jewelry
25634: FUTAGAWA, Yukio (ed.) - Light & Space, modern architecture
25645: FUTUGAWA, Yukio (ed.) - Mario Botta
25644: FUTUGAWA, Yukio (ed.) - Ricardo Bofill, taller de arquitectura
25643: FUTUGAWA, Yukio (ed.) - Renzo Piano Building Workshop
25642: FUTUGAWA, Yukio (ed.) - Steven Holl
25641: FUTUGAWA, Yukio (ed.) - Frank O. Gehry
25640: FUTUGAWA, Yukio (ed.) - Zaha M. Hadid
25638: FUTUGAWA, Yukio (ed.) - Hiroshi Hara
25636: FUTUGAWA, Yukio - Arata Isozaki Architecture Volume 1. 1959-1978
25635: FUTUGAWA, Yukio (Ed.) - Toyo Ito 1970-2001
12374: GABUS, Jean - Art nègre, recherche de ses fonctions et dimensions
434: GAGE, Thomas - Nouvelle relation contenant les voyages de Thomas Gage dans la Nouvelle Espagne, Nicaragua jusques à la Havane et la description de la ville de Mexique...
7337: GAILLIARD, J. - De ambachten en neringen van Brugge, of beschryving hunner opkoomst, bloei, werkzaemheden, gebruiken en voorregten
7336: GAILLIARD, Jacques - Ephémérides Brugeoises ou relation chronologique des événements qui se sont passés dans la ville de Bruges
5902: GAILLIARD, J. - De ambachten en neringen van Brugge of beschryving hunner opkoomst, bloei, werkzaemheden, gebruiken en voorregten
5922: [GURSKY] GALASSI, Peter - Andreas Gursky. The Museum of Modern Art, New York.
19431: GALBERT of BRUGES - RIDER, Jeff (ed.) - The Murder, Betrayal, and Slaughter of the Glorious Charles, Count of Flanders. Galbert of Bruges
13162: LE GALL, Dom Robert - Symbols of Catholicism
16370: GASPAR, René - ROEMANS, Rob. - Onze Middeleeuwse Letteren als spiegel van ons volk. I Mystiek en geestelijke lyriek
14401: GASSIER, Pierre - Toulouse-Lautrec
17894: GAULLIER-BOUGASSAS, Catherine - BRIDGES, Margaret - Les voyages d'Alexandre au paradis: Orient et Occident, regards croisés
17949: GEENEN, Léon-Paul van - Delftsch Wit Tijdloze schoonheid. The Timeless Beauty of White Delft
9063: GEERTS, Katelijne - De spelende mens in de Boergondische Nederlanden.
3103: GEIRLANDT - Kunst in België na 1945
25576: GEIRLANDT, K.J. - Annie GENTILS - Jan FONCÉ - Vic Gentils
16752: GEIRNAERT, Noël (red.) e.a. - Een privilege voor iedereen. Verzamelde studies van dr. André Vandewalle over Brugse geschiedenis, archief en heraldiek
6003: GELDHOF, Jozef - Pelgrims, dulle lieden en vondelingen te Brugge 1275-1975. Zeven eeuwen geschiedenis van het Sint-Juliaansgasthuis en van de psychiatrische Kliniek O.L.-Vrouw te Brugge-Sint-Michiels
5775: GELDHOF, Jozef - 150 jaar Sint-Lodewijkscollege te Brugge
10936: GELL, William - GANDY, J.P. - Vues des ruines de Pompéi d'après l'ouvrage publié à Londres en 1819
5837: GENLIS - Mademoiselle de La Fayette ou le siècle de Louis XIII par Mme de Genlis
10470: GENTIL, Jean-Baptiste-Joseph - Mémoires sur l'Indoustan, ou Empire Mogol
926: GENTIL, André Antoine Pierre - Dissertation sur le caffé et sur les moyens propres à prévenir les éffets qui résultent de la préparation communément vicieuse & en rendre la boisson plus agréable & plus salutaire
12686: GENTRUP, William F. - Reinventing the Middle Ages and the Renaissance: Constructions of the Medieval and Early Modern Periods
35316: Van Cauwenbergh George - Gids voor oud Antwerpen
34850: DEVENT Georges - De Vlaamse zeevisserij
23176: GERETSEGGER, Heinz - PEINTNER, Max - Otto Wagner. 1841-1918 Unbegrenzte Groszstadt, Beginn der modernen Architektur
13110: GERONIMUS, Dennis - Piero di Cosimo. Visions Beautiful And Strange
16369: GERRITSEN, W.P - MELLE, A.G. van - Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst
4878: GESSLER, dr. Jan (ed.) - Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek
27125: DE GEYTER, Xaveer e.a. - Xaveer De Geyter Architecten, onderzoek naar de hedendaagse stad. After-Sprawl
6515: GEZELLE, Guido - De XIV stonden of de Bloedige Dagvaart Ons Heeren
5879: GEZELLE, Guido - Vlaemsche dichtoefeningen
11918: GEZELLE, Guido - Guido Gezelle 1830-1899 O. Wilde & onvervalschte pracht
11847: GEZELLE, Guido (ed.) - Hennen van Merchtenen's Cronicke van Brabant (1414)
11759: GEZELLE, Guido (ed.) - Hennen van Merchtenen's Cronicke van Brabant (1414)
23095: De Ghelderode, Michel - Voyage autour de ma Flandre, tel que le fit aux anciens jours messer Kwieve-Kwiebus philophe des dunes
7373: GIJSEN, Marnix - Jacqueline en ik
3130: GIJSEN, Marnix - Jacqueline en ik
15546: GILLESPIE, Alexandra - WAKELIN, Daniel (eds.) - The production of books in England 1350-1500.
30793: GILLIAMS, Maurice - Vita brevis (= Verzameld werk)
10665: GILMONT, Jean-François - KEMP, William (ed.) - Le Livre évangélique en français avant Calvin. Études originales, publicationsd'inédits, catalogues d'éditions anciennes. - The French evangelical book before Calvin. Original analyses, newly edited texts, bibliographic catalogues
13042: GILPIN, William - Verhandeling over prenten. Uit het Engelsch vertaald
27151: VAN GINDEREN, Leo - DELGOFFE, Chris - Fotoboek Belgische Zeemacht 1946-1996. Photobook Belgian Navy. Album Photographique Force Navale
5240: VAN GINNEKEN, Jac. SJ - Op zoek naar den oudsten tekst en den waren schrijver van het eerste boek der navolging van Christus. Tekstvergelijkende spoor-naspeuringen
3168: GIRALDO, Walter - Stemmen uit het tranendal. Eigentijdse volksdevotie
3167: GIRALDO, Walter - Duizend Jaar Mirakels in Vlaanderen
10659: GÎRBEA, Catalina - La couronne ou l'auréole : Royauté terrestre et chevalerie celestielle dans la légende arthurienne (XIIe - XIIIe siècles)
13999: GITTENBERGER, Franz & WEISS, Helmut - Zeeland in oude kaarten
12446: GITTINGER, Mattiebelle - Textiles for this world and beyond. Treasures from Insular Southeast Asia
6442: GLASER, Milton - Milton Glaser. Design graphique. Préface de Jean Michel Folon
5913: GLEASON, Herbert W. - THOREAU - Thoreau Country. Photographs and Text Selections from the Works of H.D. Thoreau by Herbert W. Gleason.
6026: GLERUM, Jan Pieter - Antiek
12314: GLORIEUX - DE GAND, Thérèse - Het woord van de kopiist, colofons van gedateerde handschriften, catalogus
12313: GLORIEUX - DE GAND, Thérèse - Cisterciënzer handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België, catalogus
14240: GODAR, Henri - Histoire de la Gilde des Archers de Saint Sébastien de la ville de Bruges
18149: GODENNE, Léopold - Malines. Jadis & aujoud'hui
12108: GOEPPER, Roger - Shingon. Die Kunst des Geheimen Buddhismus in Japan
12101: GOEPPER, Roger - Het Oude China. Geschiedenis en cultuur van het Rijk van het Midden
4054: GOEREE, W. - Inleydinge tot de algemeene teyken-konst. - Inleyding tot de praktyk der algemeene schilderkonst. - Verligterie-kunde of regt gebruik der water-verwen
10487: GOETHE, Johann Wolfgang von - Werther par Goethe, traduction nouvelle, précédée de considérations sur Werther, et en général sur la poésie de notre époque, par Pierre Leroux, accompagnée d'une préface par Georges Sand
16762: DEZUTTER - GOETINCK - 125 jaar Stedelijke Nijverheidsschool, techniek als hefboom voor wetenschap en cultuur
14168: GOETINCK, Marc - MEULEMEESTER, Jean Luc - Karel de Goede 1127-1977
5120: GOITEIN, S.D & LASSNER, Jacob - A mediterranean society. An Abridgment in one volume
10739: GOLDBRUNNER, Lothar - Buchis. Eine Untersuchung zur Theologie des heiligen Stieres in Theben zur griechisch-römischen Zeit
5414: GOLDICUTT, John - Specimens of ancient decorations from Pompeii
19121: GOLDIN, Nan - Nan Goldin: Eden and After
14191: GOLDSCHNEIDER, Ludwig (1896-1973) - Michelangelo. Paintings, sculpture, complete edition
10448: GOLL, Claire et Ivan - Poèmes d'Amour, avec 4 Dessins de Marc Chagall
34166: GOORIS, Jan - Het leven ende martelie vanden heyligen Graef van Vlaenderen, Carolus Bonus, sone van S. Canutus coninck, ende eerste maertelaer van Denemarcken
8223: GOOSSENS, Sylviane - NYS, Wim - Fifties zilver: Belgisch zilver rond 1958. Argenterie belge vers 1958. Belgisches Silber um 1958. Belgian Silver around 1958.
4908: GOOSSENS, Louis - The old English glosses of ms. Brussels, royal library 1650 (Aldhelm's de laudibus Virginitatis) edited with an introduction, notes and indexes
12177: GORE, Alan & Ann - The History of English Interiors
12373: GORJU - En zigzags à travers l'Urundi
42047: GORP, H. van; GHESQUIERE, R.; DELABASTITA, D. - Lexicon van literaire termen
10973: GÖSSEL, Peter (ed.) - COHEN, Jean-Louis - The A-Z of Modern Architecture
12042: GOSWAMY - Wunder einer Goldenen Zeit. Malerei am Hof der Moghul-Kaiser Indische Kunst des 16. und 17. Jahurhunderts aus Schweizer Sammlungen
3104: GOYENS de HEUSCH, Serge - Het impressionisme en het fauvisme in België
11452: GRAATSMA - Fritz Peutz Architect. Glaspaleis Schunck 's Glass Palace
4983: VAN DE GRAFT, C.C. - Middelnederlandsche historieliederen, toegelicht en verklaard.
13040: GRAND-CARTERET, John (dir.) 1850-1927 - L'Histoire, la vie, les moeurs et la curiosité par l'image, le pamphlet et le document (1450-1900)
12176: GRASSI, Giorgio - De logische constructie van de architectuur
23150: GRAVAGNUOLO, Benedetto - Adolf Loos. Theory and works.
23184: GRAVES - Michael Graves, buildings and projects 1966-1981
10982: GREBER, Josef Maria - Abraham und David Roentgen. Möbel für Europa. Werdegang, Kunst und Technik einer deutschen Kabinett-Manufaktur
12157: GREENHALGH, Paul (ed.) - Art nouveau 1890-1914.
7875: GREGOIRE, Edmond - Quarante poèmes graphiques
11415: GREGORY, Alexis - De Gouden Tijd van het Reizen. 1880 - 1939
10819: GRESHOFF, J. - Te Grabbel. Zeven korte beschouwingen
13730: GRIBAUMONT, Gwennaëlle - Bruxelles, 200 sculptures se racontent
3138: GRIETEN, Stefaan, MIGOM, Serge e.a. - Sterk gebouwd & makkelijk in onderhoud. Ambt en bouwpraktijk van de provinciale architecten in de provincie Antwerpen (1834-1970)
13813: GRIFFIN, Randall C - Winslow Homer, An American Vision
6108: GRIMM, Claus - Stilleben. Die niederländischen und deutschen Meister. Die italienische, spanischen und französischen Meister.
5019: GROOTAERS, L. en GRAULS, J. - Klankleer van het Hasseltsch dialect

Next 1000 books from Marc Van de Wiele Antiquariaat[an error occurred while processing this directive]

6/8