Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7800: Jacobs, Drs M.G.P.A. - Over ontwerpen en adviseren. De geschiedenis van Raadgevend Technies Buro van Heugten
5332: Jacobs, Ingrid - Utrechts vuil. 125 jaar reinigingsdienst.
11065: Jacobs, H.G.R. - Het lenen van geld is geen schande. Nutsspaarbank Utrecht 1852-1999.
14394: Jacobs, Drs. Johanna. (ed.) - Restaureren is geen zaak van mooi of lelijk. Besturen en bouwen met Booij. Deel 1.
14387: Jacobs, Johanna - Alleen waarde wint. Louis Weijts- Bergen op Zoom 1905
14390: Jacobs, Cornee, A.M/ - Nietzsche, Artaud en Masson. Een ontmoeting van filosofie en kunst.
7500: Jacobs, H.A.G.M. - Hulpbronnen, Maatschappelijke orientaties en leefstijlen.
7309: Jacobs, Ingrid en Reicart Hans. - Geschiedenis van de Berghuizer Papierfabriek. Van mensen, water en papier.
14689: Jacobse, Muus - Westerbork. (verzetspoezie)
8067: Jacobsen, Dr. R. - Prisma. Voordrachten grotendeels gehouden voor de Rotary Club van Rotterdam
14669: Jacobsen, I. - De Electriciteit en hare techniek voor den Vakman en hen die het willen worden. Naar de nieuwste bronnen bewerkt.
9749: Jacqueline Cabioc'h, Jean Yves Floc'h - Guide des algues des mers d' Europe. Manche/Atlantique. Mediterranee.
16598: Jacqueline Guillaud; Maurice Guillaud - Rembrandt. The Human Form and Spirit.
3079: Jacques, D en Horst, A.J. van der - De tuinen van Willem en Mary
14292: Jacquette, Dal (ed.) - Cannabis. Philosophy for everyone. What Were We Just Talking About?
4455: Jaeger, Erzbischof Dr. Lorenz. - Zeitschrift zur Feier der Konsekration der St. Mariae HimmelfahrtsKirche zu Olpe am 18. August 1954 durch den Hochwurdigsten Herrn Erzbischof Dr. Lorenz Jaeger.
12880: JAEGERS, GUY E.A. (EINDRED.) - Behouden en beheren, benutten en begeren, boekje open over de Jezuietencollectie van de Universiteit Maastricht.
5464: Jaerschky, Dr. Med. P. (voorwoord) - Gouden Leefregels Bilz' Normaal=Gezondheidsleer. Met 80 illustraties en vele kunstbladen.
6515: Jaffe, Hosea - Via dall?azienda mondo Dove la destra e la sinistra stanno dalla stessa parte
14514: Jager, J. de (e.a.) - Honderd jaar ijsplezier. 1885-1985.
18094: Jager, Ingrid de - Tegels uit Rotterdam 1609-1866.
12466: Jager, Jolien de - The Effect of Metformin on Metabolism and Cardiovascular Disease in Type 2 Diabetes.
9514: JAGER, S. DE (e.a.) - Theorie En Practijk Van de Broodbakkerij.
1002: Jagger, Cedric - Klokken & Horloges
12059: JAHN, ILSE., ROLF LOTHER UND KONRAD SENGLAUB. HRSG. BEARBEITET VON L.J.BLACHER, N.BOTNARIUC. A.O. - Geschichte der Biologie, Theorien, Methoden, Institutionen, Kurzbiographien.
2620: Jahns, Hans Martin - Collins guide to the fern mosses & lichens of Britain an Nothern and Central Europe Over 750 species described 655 colour photographs
18245: Jakobi, Franz-Josef (Hrsg.) - Geschichte der Stadt Münster.
5364: Jakrlova, Hana - Intussen in Europa.
13178: James, Michael - Kings of Jazz. Miles Davis
15347: James, Philip - Henry Moore on Sculpture
13112: James, Michael - Miles Davis. Jazz Fenomenen. Onder redaktie van Michiel de Ruyter.
5510: JAMMES F.] BRAUN (Thomas). - Des poetes simples. Francis Jammes. Edition de La Libre Esthetique (No. 44 de 100)
18033: Janet, P. - L'héroïne de Bordeaux
17776: Janicaud, Dominique - Hegel et le destin de la Grèce
3786: Janin, Jules - Les symphonies de l'hiver.
4311: Jankovska, Vlasta - Palaogeobotanische Rekonstruktion der Vegetationsentwicklung im Becken Trebonska panev wahrend des Spatglazials und Holozans
4785: JANNEAU, GUILLAUME. - L'epoque Louis XV.
12748: Jannsz. P. - Practisch Javaansch-Nederlandsch woordenboek met Latijnsche karakters.
13213: Janos, Gonda - Jazz Tortenet - elmelet - gyakorlat
2875: Jans, Riny (red) - Er was eens....... Van Geneeskunde tot Medische Wetenschappen 1961-1991
1519: Jans, Martin - Sint Nicolaas, Zwarte Piet, de Kerstman, hun kostuums en schmink. (NIEUW BOEK!)
1479: Jans, Dr. Everhard - Tuugkisten in Oost-Nederland. Versiering en typologie
17930: Janse, Antheun - De rijke historie van een nieuwe gemeente.
2146: Janse, H. - Zeven eeuwen bouwen. De bouwwereld in 's-Gravenhage van 1280 tot 1980.
14288: JANSEN, PROF. IR. P.PH - The Tide Goes Out
17335: Jansen, Jurgen - Black Inspiration
9963: Jansen-van Dieten, Anne-Mieke - Zelfbeoordeling en Tweede-Taalleren. Een emperisch onderzoek naar zelfbeoordeling bij volwassen leerders van het Nederlands.
6306: H. Jansen (tekst), De Ruiter, A.M. (foto's) - Exclusieve kalender van Eefde in oude ansichten.
15088: Jansen, Ab A. - Sporen aan de Hemel. Kroniek van een Luchtoorlog 1943 - 1945. De strijd van de Amerikaanse luchtmacht tegen de Duitse Luftwaffe boven Nederland.. 3 delen (complete set).IN NIEUWSTAAT
8320: Jansen, J.J. - Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Testaments, uit het Hoogduitsch vertaald . Met Kerkelijke Goedkeuring. Eerste deel.
5652: Jansen, H.S.J. - De constructie van het stadsverleden. Een systeemtheoretische analyse van het stadshistorisch onderzoek ter bevordering van de synthetiserende geschiedschrijving.
2254: Jansen, Thijs , Nijman, Janne & Sap Jan Willem - Burgers en barbaren Over oorlog tussen recht en macht
16422: Jansen, Horst und Heinrich Rotter - Fachkunde Fernmeldetechnik. Ein Technologie-Lehrbuch fur die Fachstufe aller fernmeldetechnischen Berufe
3090: Jansen, Hugo-Jan - The periodontal microflora as a protein-dependent anaerobic degradation system
15673: Jansen, Harry. - Triptiek van de tijd. Geschiedenis in drievoud.(IN NIEUWSTAAT)
14138: Jansen, Ab A. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. De strijd van de Amerikaanse luchtmacht tegen de Duitse Luftwaffe boven Nederland. Deel 2. (IN NIEUWSTAAT)
3300: Jansen, Mr. A. - Problemen van algemeene wetgeving in nederlandsch-indie sinds 1926
1023: Jansen, Marius B. - Japan, a history in art
16179: Jansma, Cor - Kwaliteit te huur. 75 jaar AWBA te Arnhem
13956: Janssen, Marcel - Meisje. Een tulp in november
6848: JANSSEN, A.W.H - 'Ik zal je mores leren!' Een onderzoek naar de relatie tussen opvoedergedrag en de morele ontwikkeling van het kind.
10192: Janssen, Heinrich / Grote, Udo - Zwei Jahrtausende Geschichte der Kirche am Niederrhein
8337: Janssen, Toine (voorwoord) - Drie eeuwen Familie Janssen. Genealogie van de Familie Janssen van 1660 tot 1993
9553: Janssen, Louis - Nicolaas, de duivel en de doden. Opstellen over volkscultuur.
17841: Janssen, Drs. G.B. - Bouwen = wonen. Zeventig jaar sociale woningbouw in de gemeente Herwen en Aedt door de woningbouwvereniging De Goede Woning. 1913-1983
17147: Janssen, Ch.A. en L.W. Wijnen - Rolduc's Jaarboek 1959
5053: Janssen, Dr. G.B. - Volkshuisvesting in de gemeente Ubbergen. Gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de woningbouwstichting 'De Goede Woning'te leuth. 1948-1998.
5794: Janssen, Drs. G.B. - Bouwen = wonen. Zeventig jaar sociale woningbouw in de gemeente Herwen en Aedt door de woningbouwvereniging De Goede Woning. 1913-1983.
9421: Janssen, Ben en Theo Keultjes - Pelgromhof Zevenaar. Een voorbeeld van duurzaam bouwen.
6000: Janssen, C.R. - Wetia. On the late-glacial and post-glacial vegetation of South Limburg (Netherlands).
14657: Janssen, Dr. G.B. - Burgemeester in crisis- en oorlogstijd : G.L.G.M. Cremers (1896-1947) burgemeester van Pannerden van 1937 tot 1947.
6915: Janssen Reinen, Margreet en Van Kempen Michiel )red'. - Helias achterna. Nijmegen, leve(n) de letteren! Dit boek werd ter gelegenheid van de boekenweek 1984 uitgegeven door boekhandel Dekker v.d. Vegt Plein 1944 no. 129 in Nijmegen
15095: Janssen, Dr. G.B. - Oorlog over het Gelders Eiland.
14363: Janssen, Harry - 'Cantemus in amicitia'. 150 jaar Koninklijke Zangvereeniging 'Nijmeegs Mannenkoor' 1859-2009
5764: Janssen, E.J. - De kerk in 't midden. 125 jaar Gereformeerde Kerk te Velp (G) 1841-1966
12034: Janssen, Dr. G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw.
3550: Janssenium, Eustachium - Epistola familiaris ad Joannem Christianum Erckelium J.U.L. Pastorem Delphis & C.
1737: Janssens, G. A. M. - The American literary review A critical history 1920-1950
4603: Jansweijer, W.N.H. - PDP: Een benadering vanuit de kunstmatige intelligentie van probleemoplossen en leren door doen in een semantisch rijk domein.
4433: Japing, H.W. - Onderzoek naar de belangrijkste mechanische en fysische eigenschappen van 41 surinaamse houtsoorten ( tests about the most important mechanical and physical properties of 41 Surinam wood species)
15070: Jappe Alberts, W. en F. Ketner - Nederrijnse studien XIIIe-XVe eeuw.
8983: Jaques, Norbert - De Globe
17650: Jarczyk , Gwendoline - Le syllogisme du pouvoir.Y a-t-il une démocratie hégélienne ?
17762: Jarczyk , Gwendoline - Système et Liberté dans la logique de Hedel
10156: Jardetzky, Wenceslas S. - Theories of figures of celestial bodies.
7011: Jaspers, Karl - Leonardo en Nietzsche. ( een wetenschappelijk pocketboek)
7394: Jaspers, Joep en Maas, Nop - De ogen van Kloos
7013: Jaspers, Karl - Plato
11582: Java, Melati van - De Freule.
15415: Jazayery, Mohammad Ali (a.o) - Linguistic and Literary Studies in Honor of Archibald A.Hill. Volume 1: General and Theoretical Linguistics
1946: Jean Dubuffet. - Les dernieres annees
1903: Jeekel, Casimir Albrecht Willem - On the classification and geographical distribution of the family paradoxosomatidae (Diplopoda, polydesmida)
15113: Jefford, Edward - Paris pour tous / atlas par J. G. Bartholomew
7796: Jehoel, Dorothe - Het Verbond
16861: Jenkinson, David (ed.) - Bedside Back Track. Aspects of Britain's Railway History
12465: Jennett Bryan; Miller J. Douglas; Harper A. Murray - Effect of Carotid Artery Surgery on Cerebral Blood Flow. Clinical and experimental studies.
10577: Jensen, Peter K.A. - Da Mennesket blev menneske.
17750: JENSEN, HENNING - Motivation and the Moral Sense in Francis Hutcheson's Ethical Theory.
9764: Jensen, William A. - Botanical Histochemistry.Principles and Practice
11746: Jeppe, Barbara. - South African Aloes.
13238: Jepsen, Jorgen Grunnet - Jazz Records 1942-1965 vol. 1: A-BL A discography
16670: Jestaz, Bertrand - Art of the Renaissance.
10514: Jette, M en Wolf, A - Begraven binnen en buiten de wallen. Van kerk en kerkhof tot begraafplaats in Nijmegen.
5895: JEURISSEN, A.P.J. - Arnhem na de oorlog, 1945-1970
14764: Jianou, Ionel - Henry Moore.
4876: Jinarajadasa - Grondbeginselen der kunst-uitdrukking door Jinarajadasa
5826: Joanknecht, D & Kuyper Th. - Mediteraan Spanje. Excursieverslagen van het Botanisch Laboratorium KUN
2050: Jockel, Rudolf - Gaston Heuschling Mappe mit neun Tuschzeichnungen. Die Mappe enthalt die neun Tuschzeichnungen als Offset-Grafiken reproduziert und vom Kunstler eigenhandig in einer Auflage von sechzig Exemplaren numeriert und signiert.
17904: Jodidio,Philip - Santiago Calatrava. Complete Works 1979-today
9323: Johannes, G.J. - Dit moet u niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900
7861: Johannes, Gert Jan - Talent voor de Wetenschap. Vijftig jaar Niels Stensen-Stipendia. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan.
12731: Johannsen, Kurt G. (edited by Daphne Palmer) - A son of The Red Centre. Memoirs and Anecdotes of the Life of Road Train Pioneer and Bush Inventor of the Northern Territory of Austraulia
15398: Johnk, Dr. M. - Geburtshilfe beim Pferd. Beobachtungen und Erfahrungen eines Praktikers
8504: Johns, Captain W.E. - Biggles in Afrika
14484: Johnson, Bruce - The Oxford Companion to Australian jazz
9313: Johnson , Samuel - A Dictionary of the English Language; in which the words are deduced from their originals, explained in their different meanings, and authorized by the names of the writers in whose works they are found. Abstracted from the Folio Edition, by the author, Samuel Johnson. To which is prefixed a grammar of the English Language. Volume I.
2635: Johnson, Audrey - Dressing Dolls
13152: Johnson, Robert - Robert Johnson King of the Delta Blues
2913: Johnson, LL. D. , Samuel - Dictionary of the english language in which the words are deduced from their originals, explained in their different meanings and autherized by the names of the writers in whose works they are found. To which is prefixed a grammar of the english language The fourteenth edition, corrected and revised
7413: JOHNSTON, SIR HARRY - The Wonders of the World. A. popular and authentic account of the marvels of nature and of man as the exist to-day. Vol. I. Illustrated with 14 coloured plates and 492 reproductions in black and white, including. many unique photographs of recent discoveries. Vol.II Illustrated with 14 coloured plates and 484 reproductions in black and white,including. many unique photographs of recent discoveries.
11652: Jolig, K. - Niederlandissche Einflusse in der Deutschen Kartographie besonders des 18. Jahrhunderts.
9019: Jolles, J.A. - Wandelingen door Nederland. IV (Zuid-Gelderland).
11314: Jolles, J.A. - De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant. Overzicht van hetgeen nog bestaat. Deel I: A-L. Deel II: M-Z.
13635: Jonaitis Aldona, Aaron Glass - The Totem Pole. An Intercultural History
9324: Jonckbloet, Dr. W.J.A. - Geschiedenis der Middennederlandsche Dichtkunst
15108: Jond, A.M. de - Ouwe Hein en de ysberen. Uit de wereldreis van Bulletje en Boonestaak
6350: JONES, MICHAEL JOHN ; WILD, ALAN - Soils of the West African Savanna: The Maintenance and Improvement of their Fertility. (Technical Communication No 55 of the Commonwealth Bureau of Soils Harpenden).
13564: Jones, Max (editor) - Folk. Review of people's music. Part one.
13835: Jones, Nigel - A Brief History of The Birth of The Nazis. How The Freikorps Blazed a Trail For Hitler.
1670: De Jong Edz, Prof. Dr. Frits - Macht en inspraak De strijd om de democratisering van de universiteit van Amsterdam
1411: Jong, D. J. de, e.a. - Hardinxveld en de Riviervisserij
12713: Jong, Edwin de - Living with the Dead. The Economics of Culture in the Torajan Highlands, Indonesia.
4281: Jong, G. de Josselin de - Wij Zigeuners! Als leeuwentemmer door Europa
14250: Jong, Dr. J.A.B.M. de - Zeeland in prent - 18e eeuwse prenten van steden, dorpen,kastelen en buitenplaatsen
5878: Jong, G.J. - Chemiegrafie. Een leerboek voor jongere vakgenooten. Vak-bibliotheek No. 4
1475: Jong, Dr. Th. P. M. de, Naaijkens, A. J. A. C. - Brabant Historisch Locaal
10597: Jong, Wil de - Kijk op en om Arnhem.
1573: Jong, H. J. de - Schoonebeek olierijk in zuidoost-Drenthe
10614: Jong, Dr. J.A.B.M. de - Gelderland in prent. 18e eeuwse prenten van steden, dorpen, kastelen en buitenplaatsen.
8893: Jong, Mirjam de - Future image. Palestinian Youth. The Promis of the Land
1110: Jong, Th.P.M - Brabant Historisch Locaal
9342: Jong, Ruth de - Vrouwen in de Alblasserwaard. 26 indringende portretten.
8589: Jong, Jo de - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland Schets eener geschiedenis der nederlandsche kunstnijverheidsbeweging. Met 287 afbeeldingen buiten den tekst
10235: Jong, Rienk de - Systematics and Geographic History of the Genus Pyrgus in the Palaearctic Region (Lepidoptera Hesperiidae).
2175: Jong, Dr. J.A.B.M. de - Hendrik Hoogers. Patriot en kunstenaar 1747-1814
3483: JONGE, JHR.MR. J.K.J. DE - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Vijfde deel.
16322: Jonge, Mr. A.A. de - Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen in de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.
3484: JONGE, JHR.MR. J.K.J. DE - De opkomst van het Nederlands gezag over Java. Derde deel.
3448: Jonge, Jhr. Mr. J.K.J. de - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Tweede deel.
2017: Jonge, J.A. de - Doorn, parel van 't Sticht.
2634: Jonge, Jkvr. Dr. C.H. de - Een eeuw Nederlandsche mode
3463: Jonge, Jhr. Mr. J.K.J. de - De opkomst van het Nederlandsch Gezag over Java. Zesde deel
3568: Jonge, J.K.J de - De opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud koloniaal archief. Elfde deel
6878: Jonge, Huub de, - On Labour. The subject of. Essays in Memory of Frans Husken.
3464: Jonge, Hhr.Mr. J.K.J. de en Deventer, M.L. van - De opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie. Supplement op het dertiende en laatste deel.
9986: Jonge, J.A. de - Doorn. Parel van 't Sticht
3076: Jongejans, J. - Ons mooie Indie. Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving.
9010: Jongeneel, J. - Een Zuid-Limburgsch Taaleigen. Proeve van Vormenleer en Woordenboek der Dorpsspraak van Heerle, met taal- en geschiedkundige inleiding en bijlagen.
14155: JONGERDEN JOOST IR, RUIVENKAMP GUIDO DR - Patronen van verscheidenheid. Een verkennend onderzoek naar de afname van agro-biodiversiteit in Nederland en naar diverse initiatieven om agro-biodiversiteit binnen en buiten agro-industriele productieketens te bevorderen.
6472: Jongh, W. de - Teekeningen by aanteekeningen De Jongh, De Jonge, enz, in Nederland en Belgie
8080: Jongh, G.T.J. de (rechter te Amsterdam) - Uit den strijd tegen de misdaad.
11389: Jongkind, Vincent - New techniques in minimally invasive and open surgery of the aorta. Reducing operative trauma.
9343: Jongsma, Jan - In 't belang van het dorp. Honderd jaar 'Patrimonium' te Kollumerpomp.
12628: Jongstra Ate,(red.) e.a. - Paden naar het Paradijs! Jaargang 1, Nummer 1. Special.
10115: Jonker, Dr. H. G. - Lijst van geschriften welke handelen over of van belang zijn voor de Geologie van Nederland (1734-1906) (tweede sectie) deel XIII No. 2.
9578: Jonker, Dr. A.J.Th. - Het hoofdstuk der liefde.
11857: Jonker, Rob - Er zit muziek in Sint-Fidelis, al vijfenzeventig jaar....!
16873: Jonker, J.G. - Het leven en werken van de familie van Jan de Wit (1822-1918) en zijn nazaten. Biografische Streekroman rond de Langedijk
2503: Joosting, Mr. J.G.C. - De Archieven der elkander voor 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente.
12490: JORDAN K. / HERING E.M. - VII. Internationaler Kongress fur Entomologie. Band V Kongressbericht mit 7 Tafeln
15504: JORDAN, K. UND E.M. HERING - VII. Internationaler Kongress fur Entomologie. Verhandlungen. Band II. 1. Sektion: Systematik und Tiergeographie. 2. Sektion: Nomenklatur und Bibliographie.
12491: JORDAN K. / HERING E.M. - VII. Internationaler Kongress fur Entomologie. Verhandlungen. Band II. 3. Sektion: Morphologie, Physiologie, Embryologie. 3a Sektion: Okologie. 1. sektion (Nachtrag): Systematik und Tiergeographie.
12552: Jordan, K. und E.M. Hering - VII.Internationaler Kongress fur Entomologie. Verhandlungen, Band IV: 8. Sektion: Wein-, Obst- und Gartenbau; 9. Sektion: Acker- und Gemusebau; 9a. Sektion: Kartoffelkafer-Forschung (Leptinofarsa decemlineafa Say); 10. Sektion: Vorratsschadlinge; 11. Sektion: Bekampfungsmittel und Bekampfungsverfahren; 12. Sektion: Naturschutz und Unterricht.,
5508: Jorgensen, Johannes - Het heilig vuur. Een legende uit het oude Siena. Vertaald uit het Deensch door Jos. Witlox.
6171: Jorgensen, Johannes - Gelijkenissen
10736: Jorissen, Dr. W. P. (hoofdredacteur) - Chemisch Weekbld. Orgaan der Nederlandsche Chemische Vereeniging en der Vereenigig van de Nederlandsche Chemische Industrie.
6854: JORISSEN, DR. W. P. (HOOFDREDACTEUR) - Chemisch Weekblad Orgaan der Nederlandsche Chemische Vereeniging en der Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie
6865: JORISSEN, DR. W. P. (HOOFDREDACTEUR) - Chemisch Weekblad Orgaan der Nederlandsche Chemische Vereeniging en der Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie
6864: JORISSEN, DR. W. P. (HOOFDREDACTEUR) - Chemisch Weekblad Orgaan der Nederlandsche Chemische Vereeniging en der Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie
6221: Jorissen, Dr. W. P. (hoofdredacteur) - Chemisch Weekblad Orgaan der Nederlandsche Chemische Vereeniging en der Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie 1936
15722: JORISSEN, DR. W. P. (HOOFDREDACTEUR) - Chemisch weekblad. Orgaan der Nederlandsche Chemische Vereeniging en der Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie.
11391: Jorning, P. - De veneuze overbruggingsplastiek in het femoro-popliteale traject.
13094: Jost, Ekkehard - Jazzgeschichten aus Europa.(Mit CD)
13235: Jost, Ekkehard - Free Jazz
6609: Jostes, Franz - Westfalisches Trachtenbuch Volksleben und Volkskultur in Westfalen. Die jetzigen und ehemaligen westfalischen und schaumburgischen Gebiete umfassend Zweite Auflage Bearbeitet und erweitert von Martha Bringemeier
13793: Jotow, Elena - Burma. The Alternative Guide. What is the truth about life in Birma?
11178: Joubert, Stephan J. - Echoes of Charis: Paul's Contextual Reflections on Salvation. Theology in Africa.
6342: Joustra, M.K. - Flower initiation in Hyoscyamus Niger L. as Influenced by Widely Divergent Daylengths in Different Light Qualities.
3840: Jouy, Etienne - Mijnheer van der Pronk, of het Verkochte Blijspel
8811: Julien, Pierre. - Codex medicamentarius parinsiensis. 1638. Facsimile.
9468: Jumelet, S.A. - Bruinisse in de loop der eeuwen. 1467-1984.
2507: Jung-Stilling, Johann Heinrich. - Lebensgeschichte. Vollstandige Ausgabe, mit Anmerkungen herausgegeben von Gustav Adolf Benrath
9959: Jung, Jean - Precis de Petrographie. Roches sedimentaires metamorphiques et eruptives 160 figures, 20 planches hors texte
16514: Junkelmann, Marcus - Reiter wie Statuen aus Erz
13750: Jurgen Herrmann, F - Die Lehrkuche. Lernfelder im Kochberuf. Inklusive CD-ROM.
18147: Juste, Theodore - Histoire de Belgique
7023: Justus Watson Folsom - Entomology with Special Reference to Its Ecological Aspects.
5300: Juten, W.J.F. - Het Groothertogelijk huis Mecklenburg.
8914: Jutte, F. - Het Engelse taaleigen van Amerika. Amerikanismen tegenover specifiek Brits Engels
12018: KA-TZETNIK 135633 - Daniella
6790: Kaai, Anneke - Openbaring In beeld (gesigneerd exemplaar)
4823: Kaam, A.L. van - De Jood van Saverne. De eerbiedwaardige Frans Libermann, een poging tot synthese
16405: Kaarsemaker, M. / Borman, R. / Pelzers, E - Metamorfose van een stad. Arnhem 1934-1964. NIEUW, INCLUSIEF DVD.
16032: Kafka, Franz - Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlass
15904: Kafka, Franz - Erzahlungen
15901: Kafka, Franz - Amerika. Roman
15903: Kafka, Franz - Briefe 1902-1924
15905: Kafka, Franz - Tagebucher 1910-1923
15941: Kaiser, Diethelm - Tafel der Wonnen auf den Spuren von Paul Gauguin
13670: Kaiser, Karlheinz (Schriftleitung) - Glazialmorphologie/ Glacial morphology. Supplementband 8
13474: Kalee, C.A. (hoofdredactie - Westerheem. Tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Jaargang XXXIII. No. 1, januari/februari 1984 - No. 6, november - december 1984.
14071: Kalee, C.A. (hoofdredactie) - WESTERHEEM tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Jaargang XXXIV. No. 1 t/m 6 1985.
14740: Kalee, C.A. (hoofdredactie) - Westerheem tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Jaargang XXIX no. 1 t/m no 6 1980
7307: KALF, Jan. - Monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Noordbrabant. Eerste stuk: de monumenten in de voormalige Baronie van Breda.(herdruk)
1520: Kalf, Elisabeth - Waar legwerk hangt Deel1 Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
1082: Kalf, Elisabeth - Waar legwerk hangt. Corpus van wandtapijten in Nederlands openbaar en particulier bezit. Deel I. Zeeland, Noord Brabant, Limburg
3021: Kalff, Prof.Dr. G. - Huiselijk en Maatschappelijk Leven van Amsterdam in de 17e eeuw.
11607: Kalff, Joan - Il Trovatore (De Troubadour). Opera in vier delen (acht taferelen) van Giuseppe Verdi). Tekst van Salvatore Cammarano.
6517: Kalshoven, Dr. L.G.E. en Vecht, Dr. J. van der - De plagen van cultuurgewassen in Indonesie In twee delen
17685: Kalweit, H. - Der Rhein unter der Einwirkung des Menschen Ausbau Schifffahrt Wasserwirtschaft
16341: Kamermans, Johan A. - Tegel 34.
3806: Kamp, A. van - Op het spoor van de blauwe tram Herinneringen aan het trambedrijf van de NHZ Deel 2
5830: Kamp, W. van de - Johan Derk Baron van der Capellen tot den Pol. (`1741-1784) Postuum inwoner van de gemeente Gorssel.
5660: Kamphuis, G. - Het wondere verbond. Nummer twee van de serie nobel-verzen. Nummer 167 van 200.
10956: Kamsma, Andre - De gebrandschilderde ramen in de Jacobuskerk van Rolde.
7613: Kan, Dr. C.M. en Posthumus, N.W. - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap Deel II no 3.
7612: Kan, Dr. C.M. en Posthumus, N.W. - Tijdschrift van Aardrijkskundig Genootschap Deel II. No.4
8872: Kan, Mr. J.B. - Historisch-geografische atlas ten gebruike bij Streckfuss, geschiedenis der wereld.
10951: Kandinsky, Wassily - Spiritualiteit en abstractie in de kunst (vert.)
17013: Kandler, Udo - Deutsche Reichsbahn in Bildern: 1930-1945
15414: Kannemeyer, J.C. - A history of Afrikaans literature.
17847: Kant, Astrid - Weidevogels
17721: Kant, Immanuel - Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik 2. Werkausgabe Band XII.
17722: Kant, Emmanuel - Kritik der praktischen Vernuft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Werkausgabe Band VII.
17797: Kant, Immanuel - Vorkritische Schriften bis 1768 - Band 2.
17640: Kant, Emmanuel - Critique De La Faculté De Juger (Bibliotheque Des Textes Philosophiques)
12162: Kant, Immanuel - Von der Macht des Gemuts
14570: Kant, Immanuel - Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten konnen von Immanuel Kant. (Nachdr. der Ausg. Riga, Hartknoch 1783.)
7345: Kantelaar, Jacobus en Siegenbeek, Matthijs. - Euterpe; een Tijdschrift tot bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen. Eerste stuk.
14585: KAPLAN, WENDY (ed.) - Charles Rennie Mackintosh
12458: Kapma, Marten - Outcomes and costs of endovascular and open repair in patients with a ruptures abdominal aortic aneurysm.
6675: Kappelhoff, Bregt - Clinical pharmacological investigations of antiretroviral drugs
7893: Karny, H.H. - Beitrage zur Malayischen Orthopterenfauna.
4897: Karrer, Otto - Het religieuse in de menschheid en het christendom
3950: Kars, Mirjam - Globalisation and regional co-operation: The case of European telecommunications
8522: Karsch, Prof. Dr. A. - Die Insektenwelt. Ein Taschenbuch zu entomologischen Exkursionen fur Lehrer und Lernende
9652: Karsemeijer, J. - Dietsche Dichten. 2e bundel. Een bundel verzen voor alle inrichtingen van voortgezet onderwijs.
4159: Karunaratna, Nihal - Udavattekale - The Forbidden Forest of the Kings of Kandy
16603: Kasdorp, Mr. J.E. - Protocollenregister, register van de protocollen der notarissen die in de periode 1916-1988 in Nederland in functie waren.
11927: Kassiepe, Max - Homiletisches Handbuch fur Missionen, Missionserneuerungen, Exerzitien, Oktaven und Triduen und fur Religionsvortrage in Standesvereinen.
12202: KASTNER, ERICH - Till Eulenspiegel Einige seiner Geschichten frei nacherzahlt.
4406: Kat Angelino, P. de - Vorstenlandsche Tabaksenquete. Publicatie no. 5 van het Kantoor van Arbeid.(compleet met bijlagen)
16253: KATAN, NORMA JEAN; MINTZ, BARBARA - Hieroglyphs: The Writing of Ancient Egypt.
2415: Kate, J.J.L ten - Sticht elkander! Overdenkingen voor iederen dag des jaars. 1e druk.
6024: Kate, ten J.J.L., Lublink Weddik, B.T., Leendertz, C., Haar ter, B. - Bemint Elkander Met platen Vierde druk
2430: Kate, J.J.L. ten - De jaargetijden. Tweede herziene druk.
5101: KATE, LAMBERT TEN - Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake, waer in hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding, en geregeldste afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het allervoornaemste der verouderde en nog-levende taelverwanten, als 't oude Moeso-Gotthisch,Frank-Duitsch, en Angel-Saxisch, beneffens het hedendaegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch.
4837: Kate, J.J.L. ten - De Hel van Dante Alighieri
4874: Kate, J.J.L. - Godsdienstige Poezy. Volledige uitgave, Bijbel-poezy
3654: Kate J.J.L. ten. (vertaler) - Vrouwenliefde en Vrouwenleven. Vier Teekeningen van J.C. D'Arnaud Gerkens. Gephotografpheerd door M. Hille & Co. Gedicht van Adelbert van Chamisso
3516: Kater, Louis - Morphological and dynamic aspects of the thymus. A. histological and experimental study of the role of the thymus and the hassall's corpuscles expecially in immune response.
15337: Katrenko, Sofiya - A Closer Look at Learning Relations from Text.
13456: Kats, J (verzameld door) - Bloemlezing uit Javaansche Werken (proza) verzameld door J. Kats. Deel II. (Tekst in Javaans)
12538: Kats, J. - Toelichting bij Javaansche Bloemlezing (Pepetikan saking Serat Djawa tanpa sekar)
14661: Katteler, Herman - Railverbinding/ Bahnverbinding Nijmegen-Duisburg/Dusseldorf. Acht argumenten voor een actieve opstelling/ Acht zugkraftige Argumente fur einen aktiven Ansatz.
15079: Kauder, Martin (u.a. Bearbeitung) - Die Rheinische Stadt. Lebensraum im Wandel der Jahrhunderte.
13081: Kaufman, Fredrick - The African Roots of Jazz
14864: Kavrakis, Emanuel H. - Your Spirit and Soul... and the Beat Goes On. (signed by Emanuel H. Kavrakis)
10538: Kawasaki, Ichiro. - Japan Unmasked
15775: Kayser, C.L. (recensuit) - M. Tullii Ciceronis Orationes in L. Catiliinam Quattuor, Pro L. Murena, Pro L. Flacco.
11051: Kearton, Richard. - Tierleben in freier Natur. Photographische Aufnahmen frei lebender Tiere von Cherry und Richard Kearton
13060: Keay, R.W. (Explanatry notes) - Carte de la Vegetation de l'Afrique.Au Sud du Tropique du Cancer/ Vegetation Map of Africa. South of the Tropic of Cancer.
10405: Keegan, Marcia - Pueblo People. Ancient Traditions Modern Lives.
9890: Keersmaekers, Prof.Dr. August. - Land van Playsantie
10865: Keesing, I.G. - V.A.R.I.A. Verklarend Alfabetisch Register van Initialen en Afkortingen verzameld, gerangschikt en toegelicht.
10650: Kef, Sabina - Outlook on Relations. Personal Networks and Psychosocial Characteristics of Visually Impaired Adolescents.
11584: Keijser, Antoine (e.a.) - Prof. dr. J.J.G. Prick (1909-1978). Een werkzaam leven .
13873: Keiler, Gerard (bewerkt door) - Avonturen van den Baron van Munchhausen. Geillustreerd met 162 platen van Gustave Dore.
10055: Kejlbo, Ib - Historisk Kartografi
18337: Kelber, Karl-Ludwig (text) - 50 jahre Bay keramik 1933-1983 // Geschichte eines Westerwälder Unternehmens
5941: Kelder, J. - Photochemical Reactions of some Cyclopropyl Conjugated 1,2-Diketones
7396: Kellendonk, Frans - Verhalen
9649: Keller, Gerard - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1866.
9207: Keller Ulrich, Molderings Herbert, Ranke Winfried - Beitrage zur Geschichte und Asthetik der Fotografie.
3027: Keller, Emil G. - Leica im Spiegel der Erinnerungen
2066: Keller, Herald - The Renaissance in Italy. Painting Sculpture Architecture.
3644: Keller, Gerard - Amerika in beeld en schrift. Canada.
15705: Keller, Gerard - Italie. Van de Alpen tot de Etna.
13019: Keller, Keith - Oh,. Jess! A Jazz life. The Jess Stacy Story.
13854: KELM, ANTJE und HEINZ. - Sago und Schwein. Ethnologie von Kwieftim und Abray in Nordost-Neuguinea.
6091: Kemenade, J.A.M. van - The interrenal tissue in the common frog, rana temporaria, and its relationship to the pituitary gland A histological and histochemical study
16471: KEMKES, Martin und Nina WILLBURGER, - Der Soldat und die Gotter. Romische Religion am Limes.
16536: KEMKES,M. - Zwischen Patrouille und Parade. Die romische Reiterei am Limes.
17181: Kemme, Sieb - Uitleggen van Wiskunde
7015: Kemner, N.A. - Systematische und biologische Studien uber die Termiten Javas un Celebes.
13763: KEMP, MATHIAS - Stroomversnellingen. (Met drie houtsneden (waarvan een op het omslag) door Henri Jonas).
8279: Kemp, Pierre - Een bloemlezing uit zijn kleine liederen.
8163: Kempees, J.C.J. - Beginselen der stelkunst. Eerste stukje
11916: Kempen, Monika van - Achter de maskers.
10050: Kemper, A.A.M. - Intensieve vormen van thuisbehandeling: doelgroep, werkwijze en uitkomsten.
9372: Kemperman, Harrie - Liemers dialec in Westervoort
3771: Kemperman, H en Kemperman-Peitel. m - Wij klagen aan! De beulen van de concentratiekampen.
7714: Kennedy, Charles R. - De dienstknecht in het huis. Zedespel in vijf bedrijven.
12597: Kennedy, Rankin - The Book of Electrical Installations. Electric light, power, traction and Industrial electrical machinery. Volume III.
12611: Kennedy, Rankin - THE BOOK OF ELECTRICAL INSTALLATIONS, Electric Light, Power, Traction and Industrial Electrical Machinery. Volume I
12612: Kennedy, Rankin - THE BOOK OF ELECTRICAL INSTALLATIONS, Electric Light, Power, Traction and Industrial Electrical Machinery. Volume II
11798: Kent, L.E. - Stratigraphy of South Africa. Handbook 8. Part 1: Lithostratigraphy of the Republic of South Africa, South West Africa/Namibia and the Republics of Bophuthatswana, Transkei and Venda,
12486: Kerckhoff, Petri Joannes van - Disputatio de Diurnis AliisQue Romanorum Actis
1893: Kerckhoffs, Henri - Onschuldig opgehangen. Joseph Kerckhoffs (24.10.1724- 11.05.1772) vemeend bokkerijders-hoofdman ten onrechte veroordeeld.
10712: Kergrist, Jean - Les bagnards du canal de Nantes a Brest.La vie au camp de Glomel.(1823-1832)
14450: Kerkhof, F en A. Slegers - Het Braille Muziekschrift. Verzameling van de meest voorkomende muzieknotaties gebaseerd op de besluiten van het Internationaal Congres voor Braille Muziekschrift te Parijs in 1954
16869: KERKHOFF, A.H.M. / LUYENDIJK-ELSHOUT, A.M. / POULISSEN, M.J.D. (EDITORS) - De novis Inventis. Essays in the history of medicine in honour of Daniel de Moulin on the occasion of his 65th birthday
4430: Kerkhoffs, Bert - Driemaal Arnhem. Vijf jaar oorlog om 30 kilometer !
10595: Kerkhoffs, Bert - Driemaal Arnhem. Vijf jaar oorlog om 30 kilometer!
15033: KERKHOFFS, BERT - Arnhem, stad van daklozen. Dossier '44-'45
11954: Kerkhofs Paul, priester (vertaling) - Sermoonen van vijf minuten of vroegpreeken voor al de zondagen van het jaar door de priesters der congregatie van den H. Paulus te New York, met de Epistels en Evangelien voor elken Zondag.
7534: Kerkhoven-van den Bent, A.H.W. - Poezie
9344: Kerkwijk, P.A. - Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ondekken, zien en beleven. Historische verkenningen
8323: Kern, Dr. H. - Geschiedenis van het Buddhisme in Indie. Eerste en Tweede deel.
15267: Kernfeld, Barry - The New Grove Dictionary of Jazz. Volume One: A-K. Volume Two: L to Z.
12061: Kerschbaumer, Anton Dr. - Paterfamilias: Eine Pastoral in Beispielen fur alte und junge Seelsorger.,
13860: Kerschbaumer, Franz (u.a.) - Jazzforschung Jazz Research 16 (1984)
13408: Kerschbaumer, Franz (u.a.) - Jazzforschung Jazz Research 22 (1990)
13407: Kerschbaumer, Franz (u.a.) - Jazzforschung Jazz Research 23 (1991)
13324: Kerschbaumer, Franz - Miles Davis Stilkritische Untersuchungen zur musikalischen Entwicklung seines Personalstils
7680: Kerssen, O. - Olivier en het wonderzaad.
10243: Kersten, J. - Bali 11e-13e duizendtal
3601: Kesler, Jan W. - De torens vertelden mij.
15502: Kessanlis, Nikos - Grecia-Biennale Di Venezia 1988
7731: Kessel, P.L. van (vertaler) - De navolging van Christus, geheel op nieuw uit den Latijnschen tekst vertaald met Kerkelijke Goedkeuring.
14201: Kesseler-van der Klauw, An (samensteller) - De feesten van het jaar. Een verhalenboek over feesten en seizoenen.
10563: Kessels, Jan A.W. - Arnhem, tussen groen en beton.
16167: KESSELS, JAN A.W. - Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868.
9294: Kester, Gerard. - Transition to workers' self-management. Its dynamics in the decolonizing economy of Malta
14933: Kesteren, Pieter van - Buiten zichzelf. Persoonlijke verhalen van forensisch psychiatrische patienten en de mensen om hen heen.
17609: Kesting, Wilhelm - Wettlauf mit dem Leben .Steyler Weisse Bucher/2
15480: KETCHUM, ROBERT GLENN, BILL SHERWONIT - Wood-Tikchik. Alaska's largest state park
9862: Ketel, Prof.Dr. A.B.A. van - Schetsen uit de financiering der onderneming. Bedrijfseconomische Monogrphieen VIII
7225: Ketelaar, Paul en Weijers, Addy. - Teeth of Mongolia. White teeth in the land of the blue heaven.
9704: Kets de Vries, Manfred F.R. - Worstelen met de demon. Over emoties, irrationaliteit en onbewuste processen in mens en organisatie.
12498: KETS DE VRIES, MANFRED F. R . - Organisatieparadoxen - Klinische benaderingen van management.
9415: Ketter, Norbert (Photos) - Esch-sur-Alzette
9738: Ketting, J.J.H. - De ware oorsprong van het Christendom.
13363: Kettner, Eduard - Eduard Ketnner Hauptkatalog 2001/2002
18476: Keulemans, Tony & Coldewey, Jan - Feathers to Brush. The Victorian bird artist John Gerrard Keulemans 1842-1912.
2976: KEULTJES, THEO J. - Babberich, kerk en klooster
2676: Keuning, Dr. H.J. - Het Nederlandse volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland
3319: Keuning, P. - Eenvoudige zielen Uit de boekenserie Opgang
12473: Keuter, X.H.A. - Vascular access for haemodialysis. A comparative study of brachial-basilic and prostetic graft arteriovenous fistulas.
9373: KEVERLING BUISMAN, F. - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625-1813.
10298: Key Chapple, Christopher (ed.) - Ecological Prospects. Scientific, Religious, and Aesthetic Perspectives.
13368: Keynes, Horsted / Poldervaart, Ir. J.L. - Welsh Ponies Jaarboek van het Nederlands Welsh Pony Stamboek 1967
8460: Keyzer, Jan - Bij den ingang der concertzaal Muziekpaedagogische en -psychologische wenken voor concertbezoekers die geen muzikale opleiding hebben genoten
11432: Keyzer, Ad de - Om voor Gods gelaat te staan. Een expositio missae.
12417: Khee Yeung, Kak - Juxtarenal aortic aneurysms: aspects of treatment and reduction of postoperative complications.
3979: Kiel, Frank Wilson - Hendrik Gerrit Kiel, Dutch Immigrant to Pennsylvania. A Genealogy
15832: Kiiskinen, Terhi - Sigfrid Aronus Forsius Astronomer and Philosopher of Nature. Europaische Studien zur Ideen- und Wissenschaftsgeschichte. 15.
12118: Kijne, Rene - Jongens gebleven. Twintig van de 700 brieven uit de correspondentie tussen Rene Kijne
17716: Kimmerle, Heinz / Lefevre, Wolfgang / Meyer, Rudolf W. (Herg) - Hegel-Jahrbuch 1984/85
2654: King, Donald - Samplers
11419: King Moses - King's Views of New York: Deutscher Liederkranz Souvenir Ausgabe.
11801: King, Lester - The Natal Monocline: explaing the Origin and Scenery of Natal, South Africa.
18132: King, Stephen - Coeurs perdus en Atlantide. (Roman. Orig. title: Hearts in Atlantis)
13789: Kingdon, Jonathan - Lowly Origin. Where, When, and Why Our Ancestors First Stood Up.
15691: Kingma, Joost - Tussen ideaal en kapitaal. Bouwfonds, 1946-2006
3978: Kingmans, H. - Als een veldhoen op de bergen. Een verhaal uit den Geuzentijd.
2566: Kinzel, Helmut - Pflanzenokologie und Mineralstoffwechsel.
1337: Kirchner, O. - Blumen ind Insekten. Ihre Anpassungen aneinander und ihre gegenseitige Abhangigkeit
14699: Kirchner, Ernst Ludwig - Katalog der Sammlung, Band III (3): Gemalde, Aquarelle, Zeichnungen, Skizzen, Holzschnitte, Radierungen, Lithographien, Textilien,: mit Stiftung Rosemarie und Konrad Baumgart-Moller,
12619: Kireyev, M, A. Kovarsky - Switchgear Installation. A manual for Installers of Electrical Switchgear and Power Lines.
17446: Kirkman, John - Punctuation matters. Advice on punctuation for scientific and technical writing.
10398: Kirkman, Robert - Skeptical Environmentalism. The Limits of Philosphy and Science.
4910: Kirsch, Jonathan - The Woman Who Laughed at God. The Untold History of the Jewish People.
2209: Kis, Sandor - Een schip verdween Een spannend boek voor jongens van 10-15 jaar Tekeningen van Gerard van Straaten
2783: Kisa, Anton - Das Glas im Altertume. III.Teil.
2475: Kisker, U. - Niederrheinisches Jahrbuch Band XII. Beitrage zur Landes entwicklung Nr. 25
17914: Kisselincheva, Maria - Persian miniatures : 16th century Persian miniatures in manuscripts perserved in the Cyril and Methodius National Library, Sofia.
14281: Kist, Floor - Honderd jaar Den Haag Honderd jaar Onderlinge 's-Gravenhage 1895 - 1995
11386: Kitselaar, P.J.E.H.M - Doppler ultrasound tests in the diagnosis of chronic aortoiliac obstruction.
4822: Klaas, Gustaaf - De Historie van de Parochiekerk van de H.H. Simon de Judas te Ootmarsum
17212: Klaasse C.A. (voorwaard) - 100 jaar Verzekering Maatschappij Holland van 1859
11578: KLAASSEN, RENE (e.a.) - De Vaart. 600 jaar Heilig Bloedprocessie in Boxmeer.
4638: Klabund - Der Kreidekreis - Spiel in 5 Akten nach dem Chinesischen von Klabund - Im Originalkarton
16153: Klaes, Holger - Wo der Niederrhein am schonsten ist.
14042: Klanten, Robert (ed. a.o) - Neogeo: A New Edge to Abstraction
14608: Klanten, Robert (ed. a.o) - Swiss Graphic Design
3588: Klapp, Ernst - Taschenbuch der Graser. Erkennung und Bestimmung, Standort und Vergesellschaftung, Bewertung und Verwendung.
10592: Klauw, Bart van der en Rijnhout, Bart - Luchtbrug Market Garden. Nieuwe feiten, cijfers en verslagen over de voorbereiding en de uitvoering, de verliezen en het verraad van de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
16246: Klaver, Charles - Inseparable friends in life and death: the life and work of Heinrich Kuhl (1797-1821) and Johan Conrad van Hasselt (1797-1823), students of prof. Theodorus van Swinderen
5494: Klaver, A. - Tagore en zijn wegbereiders. 1e druk
8938: Kleerekoper, S. - Bedrijfseconomie
1878: Kleffner, Wilhelm - Unser Hausgeflugel. I. Teil. Das Grossgeflugel. Zweiter Band
16428: Kleiber-Karsten - Lehrbuch der Physik fur Technische Lehranstalten sowie zum Selbststudium
4169: Kleijn, A.A. - Gids voor de Rijnvaart. 3e druk. Incl. bijlage: Seinen uit het reglement van politie voor de Rijnvaart.
4093: Kleijn, Mr. A. - De Marken in de gemeente Zweelo sinds de markescheiding.
3316: Kleijn, E. M. F. - Conflicten Uit de boekenserie Opgang
17260: Klein, Tom - Loon Magic
13940: Klein Kranenburg, Diederick - Samen voor ons eigen. De geschiedenis van een Nederlandse Volksbuurt: de Haagse Schilderswijk 1920-1985.
3598: Klein, L. - Sammlung Naturwissenschaftlicher Tassenbucher. Waldblumen und Farne.
5102: Klein, Dr. Ir. W.C.(red) - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied, in Nederlands, en Australisch Nieuw Guinea.
3594: Klein, Ludwig - Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbucher. Unsere Wiesenpflanzen. Zweite Auflage
7041: Kleine Staarman, Judith. - Collaboration and technology: The nature of discourse in primary school computer-supportes collaborative learning practices. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Sociale Wetenschappen.
13440: Kleinhout, Henk - Swing is the Thing. Hengelo en de Jazz 1920-1960
14086: Kleinhout, G.W.H. - Black Power en Black Jazz. Zwarte identiteit, nieuwe zwarte jazz en de zwarte emancipatiebeweging in de jaren zestig in de Verenigde Staten
2012: Kleinkemm, Hugo - Die Insel Texel. Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde bei der philosophischen Fakultat der Grossherzoglich Hessichen Ludwigs-Universitat zu Giessen.
16731: Kleinman, Philip - World Advertising Review 1986/7 Modern Publicity Volume 55
7509: Kleinpaul, Rudolf. - Florenz in Wort und Bild. Geschichte-Kulturgeschichte-Kunstgeschichte. Mit 140 Illustrationen.
12795: Kleinpenning, Jan, M.G. - Rudolf Hendrikus Alexander Cools (1908-1987) Leraar aardrijkskunde en geschiedenis. Hoogleraar sociale geografie.
10697: Kleintjens, J en Sormani, L. - Rekeningen der stad Nijmegen1382-1543. Deel V 1532-1534. (los deel)
12402: Klem, Taco, M,A L. - Venous cryo surgery of the leg/ Veneuze cryo chirurgie van het been.
15896: Klemperer, Victor - Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebucher 1933 - 1945. 2 Bande
8980: Klepper, G.L. - De Regeering van Koning Willem den Derden.
8161: Klepper, G.L. - Gedenkboek, Koningin Wilhelmina in haar openbaar leven.
4522: KLERK, ARIE DE. - Bouwen aan de Hofstad. De geschiedenis van het bouwtoezicht in Den Haag 1250-1900, in sociaal en cultureel perspectief
15084: KLeuning, Nico - Rozenwolken en wierookwalmen. Letterkundige reisgids Heiloo
3876: Klijn, Hendrik, Harmen - Montigni. Treurspel 3e druk
5950: KLIJN, HENDRIK HARMEN - Nieuwe gedichten van Hendrik Harmen Klijn. Eerste deel
16782: Klinger, Bruno - Fehler und Fehlerquellen im Strassenbau. Ihre Vermeidung und Mittel zu ihrer Beseitigung.
8036: Klinkenberg, Gerard van - De mens als natuurverschijnsel. Over de mens en zijn strijd om het voortbestaan.
2593: Klinkenberg, Wim - Adieu Zaandam. Uitgegeven in opdracht vaan het gemeentebestuur van Zaandam
11388: Klinkert, Pieter - Results of bypass surgery for peripheral arterial occlusieve disease.
12286: Klinkert, H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek. Tweede vermeerderde en verbeterde druk
12747: Klinkert, H.C. - Nieuw Maleisch-Nederlandsch zakwoordenboek, ten behoeve van hen, die het Maleisch met Latijnsch karakter beoefenen
8335: Klinkert, Dr. D. (red.)/Enneking Dr. J.A.M. (bewerking) - Aanwinsten of Diagnostisch en Therapeutisch Gebied. Vierde Bundel: De ziekten der spijsverteringsorganen. Voornamelijk met het oog op de behandeling.
10815: Kliphuis, Nell. - Hoe de pauw Frank een nieuwe naam kreeg.
10817: Kliphuis, Nell. - De verjaarsfoto van de koe Rosalinde
1502: Kloek W. Th. - De kasteeltekeningen van Roelant Roghman Deel 2
3131: Kloeke, W. - Notitie-atlas der geheele aarde Zevende druk
7987: Klok, R.H.J. - Oude graven tussen IJssel en Vallei. Prehistorische grafheuvels uit de steen- en bronstijd op de Veluwe.
12476: Klomp, Houke M. - Outcome in patients with critical limb ischemia in the ESES-trial. Spinal cord stimulation versus optimal medical treatment.
10079: Klomp. H. - De Terreinkeus van de Kieviet. Vanellus vanellus (L) 27ste publicatie van de Stichting Vogeltrekstation Texel
10221: Klomp, R.G. - Tussen station en stad. De gemeentetram Zaltbommel. 1910-1923.
11347: Klonne, B.H. - Onze Voorouders volgens de Theorie van Darwin en het Darwinisme van Winkler met garvures
15666: Kloos, Willem - Verzen. Willem Kloos (NIEUW EXEMPLAAR)
6096: Kloppenborg, P.W.C. - De secretiesnelheid van aldosteron onder normale en pathologische omstandigheden
3285: Klos, H.G./ Lang E.M. - Zootier Krankheiten. Krankheiten von Wildtieren im Zoo, Wildpark, Zirkus und in Privathand sowie ihre Therapie.
7664: Klotz, Heinrich - Kunst im 20. Jahrhundert. Moderne-Postmoderne-Zweite Moderne.
17747: Klouwen, Wouter - Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleich zwischen K.Barth und G.W.F. Hegel.
17679: Kluback, William - Eric Weil: A Fresh Look at Philosophy
14815: KLUIJVER,HAN DE (e.a.) - BREKEND LICHT/ REFRACTING LIGHT. Architectuur Glas Kunst/ Architecture Glass Art.
10440: Kluin, H. - Dwaasheid, die wijsheid beschaamde. bij het honderdjarig bestaan van de Van 't Lindenhoutstichtingen Neerbosch
9484: Kluiver, J.H. - Historische orgels in Zeeland.
9541: Knape, Marius - Cytologische diagnostiek van maagcarcinoom.
3585: Knapp, R. - Die Pflanzenwelt der Rhon unter besonderer Berucksichtigung der Naturpark-Gebiete
10872: Knapp, Dr. Ir. W.H.C. Knapp - Ultra Super en Bodem
10873: Knapp, Dr. Ir. W.H.C. Knapp - Ultrasuper als meststof.
10874: Knapp, Dr. Ir. W.H.C. Knapp - A.S.F. Korrels der A.S.F.-V.C.F.
13018: Knauer, Wolfram - Zwischen Bebop und Free Jazz. Komposition und Improvisation des Modern Jass Quartet. Band II: Noten.
1853: Knaus, Dr. C. - Tweede deel De Koffie-Bereiding
17527: Knaus, Peter (u.a) - Historischer Brutvogelatlas. Die Verbreitung der Schweizer Brutvogel seit 1950/ Atlas historique des oiseaux nicheurs. La répartition des oiseaux nicheurs de Suisse depuis 1950.
1763: Kneepkens, C. H. - Het iudicium constructionis Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw deel IV Werkuitgave van Petrus Hispanus summa Absoluta Cuiuslibet
1768: Kneepkens, C. H. - Het iudicium constructionis Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw Deel II Uitgave van Robertus van Parijs summa 'Breve Sit'
1804: Kneepkens, C. H. - Het Iudicium Constructionis Het leerstuk van de Constructio in de 2de helft van de 12de eeuw Deel I Een verkennende en inleidende studie
4418: Kneppers, G.C. - Steigers en stutwerk in het bouwvak. Handleiding ten dienste van het Nijverheidsonderwijs, studerenden, metselaars, timmerlieden, opzichters, uitvoerders, etc.
16372: Knickerbocker, H.R. - Der rot Handel droht!. Der Fortschritt des Funfjahresplans der Sowjets. Tweedehands items kopen EUR 7,90 EUR 3,00 verzendkosten Tweedehands: Goed | Gegevens Verkocht door Kepler-Buchversand Bezorgen in Nederland In winkelwagen Aanmelden om Bestellen met 1-Click in te schakelen 1 tweedehands vanaf EUR 7,90 Bezorgen in Nederland Alle koopopties bekijken Op lijst zetten Andere verkopers op Amazon 1 tweedehands vanaf EUR 7,90 Heb je er een te koop? Verkopen op Amazon Der rote Handel droht!. Der Fortschritt des Funfjahresplans der Sowjets
18222: Knierien, Michael & Segschneider, Ernst Helmut - 500 Jahre Pottbäckerei in Sonsbeck. Beiträge zur Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte eines lokalen Handwerks.
2757: Knippenberg, L. - De transformatie van Thailand van een agrarische in een industriele samenleving. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van Sociale Wetenschappen
13555: Knobel, Bruno - Jazzfibel. Mit Schallplatte: Tonbeispiele von Jazz Stilarten.
17429: Knoers, V.V.A.M. - Nephrogenic Diabetes Insipidus
9888: Knol, Egge (red. e.a.) - Professor van Giffen en het geheim van de Wierden.
6241: Knollys, W.W - The Life of a Soldier
9882: Knols-Jacobs, Sonja - Dwerglandschap. Nanotechnologie van fiction naar science.
7967: Knoop, W.J. - Krijgs- en geschiedkundige geschriften. Vierde deel.
7965: Knoop, W.J. - Krijgs- en geschiedkundige geschriften. Eerste deel.
7968: Knoop, W.J. - Krijgs- en geschiedkundige geschriften. Tweede deel.
10182: Knubben Winter, Michael A. - Het Geslacht Pluijgers Deel I
8597: Knuivers, J.G. - Landbouwtrekkers voor het Middelbaar Agrarisch Onderwijs Tweede herziene druk
14094: Knulst, Wim - Jazz anno 1970
10293: Kobrat, Dr. Erwin - Sauglingspflege.( Die Sammlung Aus der Natur und Geisteswelt)
13953: Koch, Andre (a.o.) - Struck by Lighting. An art-historical introduction to electical lighting design for the domestic interior.
5811: Koch, Dr. A.C.F. - Het Bergkwartier te Deventer. Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600.
13256: Koch, Natalie - Djangology Een onderzoek naar de stijlontwikkeling van Django Reinhardt
8879: Koch, Hofrat Alexander - Deutsche Kunst und Dekoration Band XXXVII Oktober 1915- Marz 1916
15081: Koe, A.C.S. - Van Alphen's literair aesthetische theorieen.
3496: KOECHLIN, R. & MIGEON G. - Oriental art. Ceramics, fabrics, carpets. One hundred plates in colour with introduction and descriptions.
13826: Koehl, Robert Lewis - The SS. A history 1919-45.
2714: Koehn, Alfred - Notes on Bonsai
14676: Koehn, Henry - Die Nordfriesischen Inseln. Die Entwicklung ihrer Landschaft und die Geschichte ihres Volktums
14639: Koekkoek, Gerard - Rondom de Coeswaerde. Larense vertellingen
11550: Koelemay, Mark - Non-invasive assessment of peripheral arterial occlussive disease.
17870: Koeman, K.E. (inleiding) - Chronologische aanteekeningen, betrekkelijk de stad Enkhuizen, van 1732 tot 1807, uit het Dagboek van Luijt Hoogland, gewoond hebbend en overleden te Enkhuizen.(genummerd ex. 18/250)
6872: Koenen, Marie - Sint Franciscus van Sales als schrijver.
1422: Koenen, Marie - Wat was en werd. Eerste reeks
2790: Koenen, Marie - Verzen
16494: Koenig, Dr. M.A. - Kleine Geologie der Schweiz. Einfuhrung in Bau und Werden der Schweizer Alpen.
1327: Koenraads, J. - Gooise schilders
9956: Koepp, Johannes - Untersuchungen uber das Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544
3631: Koersveld, E. van - Over de bruikbaarheid van de bittervoorn (Rhodeus Amarus Block) als testobject voor steroide stoffen.
6680: Koesoebjono-Sarwono, Solita - Community participation in primary health care in an indonesian setting
8949: Koetsveld, C.E. van - De Gelijkenissen van Het Evangelie op nieuw bewerkt tot Een Huisboek voor het Christelijke Gezin. Met 34 Platen
4865: Koetsveldt, E, E. - Het menschelijk leven in drie woorden.
6737: Kohler, Henriette - Freude und Lehre. Schlichten Erzahlungen fur Knaben und Madchen von 8-10 Jahren. Mit zwei kolorierten Bildern
14096: Kohler, Peter/Konrad Schacht. - Die Jazzmusiker. Zur Soziologie einer kreativen Randgruppe.
2201: KOHLER, CARL. - Praktische Kostumkunde in 600 Bildern und Schnitten.
9513: KOHNSTAMM, RITA - Kleine ontwikkelingspsychologie. Deel II De schoolleeftijd
16715: Koja, Stephan (ed.) - Nordic Dawn. Modernism's Awakening in Finland. 1890 - 1920.
4066: Kok, Rien (e.a.) - 50 jaar elektrische spoorwegen in Nederland.
7401: Kok-Majewska, Ella - Sporen door de Betuwe 125 jaar (beeld)geschiedenis van het openbaar vervoer vanuit Tiel
12093: Kok, A. S. - Shakespeare's Dramatische Werken Deel 1 t/m 7 compleet
2904: Kok, Willem - tussen 40 min en 40 plus Veertig jaar Nederlandsche Tafelronde
2088: Kokhuis, G.J.I. - De geschiedenis van Salland tot en met de tweede wereldoorlog.
6631: Kolacek, Josef s.j. - Zilver en zwart. Zilver is de Tjechische leeuw, op rode achtergrond, zwart is de Vlaamse leeuw, op gele achtergrond
8177: Kolff, Mr. B. - Rotterdam, vrijer dan een vrijhaven.Met tekeningen van Jo Spier
5622: Kolfin, Elmer - Het werk der geheele gemeente. De St. Antonius-Abt: een neogotische kerk van Cuypers en haar kunstvoorwerpen in Hees-Neerbosch 1826-1996.
12489: Kolkhuis, Dr. J. - Een Nijmeegs dichter uit de 18e eeuw. Dr. E.J.B. Schonck.
5518: KOLLEWIJN, R.D. & R. VAN DIJK - Staatsrecht en rechterlijke organisatie van Indonesie in overgangstijd (met bijlagen). Voor studenten samengesteld.
9418: Kolmeschate, G.J. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.
4328: KONING, M. DE - Boschbescherming. De Leer der Ziekten en Beschadigingen van Houtgewassen.
3946: Koning, M. E. L. de - De aandacht van publiek, media en politiek voor milieuproblemen
13086: Koning,de Heleen Dian - Innate immunity in the skin: Schnitzler's syndrome and pattern recognition receptors.
9998: Koning, Martine Wittop - Moderne Voeding Eenvoudige spijslijsten en recepten voor de practische en zuinige huisvrouw bewerkt naar Dr. M. Hindehede's Dyrtids Kogebog
4704: Koning, Cornelis de - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw. Beknoptelijk voorgesteld.
4124: Koning, M. de - De Nederlandse Hervormde Gemeente in Zweelo.1602-1952. Gedenkboekje
14655: Koning-Coeterier, Jeanne - Wat spelen we op kinderpartijtjes. Een serie spelletjes om de jeugd binnen en buiten gezellig bezig te houden.
3853: Koning Ldz. , Cornelis de - Tafereel der stad Haarlem en derzelfde Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op den tegenwoordigen toe II. deel met platen
4619: Koningsberger, Dr. J. C. - Hollandsche Jongelieden en Indische Landbouw
16088: Konstam, Angus (a.o) - Warships. From the Galley to the Present Day
14049: Konttinen, Matti - Finnish Jazz
5784: Kooger, Hans - Oud-West. Herinneringen aan de Amsterdamse Da Costabuurt.
5782: Kooij, P - Stadsgeschiedenis. Deel 4 in de reeks Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis
14803: Kooijmans, Jip Louwke - Stadsvolgels in hun domein. (NIEUW EXEMPLAAR)
4800: Kooiman, D. - Handboek voor besturen, beambten en ingelanden van Waterschappen in de provincie Noordholland.
7156: KOOLBERGEN, H. VAN - Materiele cultuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereedschap
15517: Koole, Wibo - Mindful Werken. In 8 stappen je werkdruk de baas.
6323: Koolen, Mr. A.E.Th. - Bezit-spreiding in de zin van vermogensvorming in breder kring.
7200: KOOLHAAS, THOMAS. - Spiritual partner: Brasil Brandsma. 95 drawings.
8419: Koolhof, G.J.L. - De spoorbrug bij Culemborg 1868-1982.
12585: Kooman, Kees (e.a.) - 25 jaar marathon Rotterdam
18328: Kooning, H.W. - Receptenboek voor de Banketbakker. 850 recepten uit de practijk. (1e deel(, 4e druk)
9833: Koopmans, Raymond - Het leven, ziek zijn en sterven. Een onderzoek naar morbiditeit, functionele status en mortaliteit van dementerende verpleeghuispatienten
13040: Koopmans, Rudie - Over muziek en politiek. Een essay
13640: Koopmans van Boekeren, R - Nondum. Roman (met opdracht van de schrijver)
3078: Koops, W en Meijer, F. - De Spaanse Armada. De tocht en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot in het jaar 1588.
16303: KOOTEN, TOOS VAN EN MARENTE BLOEMENHEUVEL (RED.) - Beeldentuin Kroller-Muller Museum
12803: Kooter, Simon - Levensrit. Gedichten van Simon Kooter
15312: Kopecka, Anetta and Bhuvana Narasimhan - Events of Putting and Taking. A crosslinguistic perspective
14321: Koppers, Theo (voorwoord) - C.V. De Waoterjokers 2014-2015
12949: Korchenkin, Georgi - Faith
11181: Koren, Marian - The right of the child to information.
8895: Korner, J. - Die Bau- und Kunstdenkmaler von Westfalen. Der Stadt Bocholt
7782: Korsten, J. - Standhouden door veranderingen. De Limburgse Land- en Tuinbouwgrond als behartiger van argrarische belangen. 1896-1996
16827: Korte, Ko de - Faces from the Scoresby Sund. Kiinnat Kangertittivaq-miit. NIEUW EXEMPLAAR / NEW COPY.
6765: Kortekaas, Huub - De Wereld Mijn Tuin, een poetisch verslag van een groeiend bewustzijn
12986: Kortenhorst, Lies - De Kunstflat. Z7 Katern 4. Zuidbroek, Zevenhuizen, verdwijnen, verschijnen.
6885: KORTEWEG, NEEL - Uit de diepte van de zee duiken nieuwe dieren op.
2002: Korthals, H. A. - Korte geschiedenis der Heiniken's bierbrouwerij maatschappij N. V. 1873-1948
18007: Kortmann, Bas; Meijer, Gerard - 90e Dies Natalis. Bijzondere academische zitting. Donderdag 23 mei 2013.
1140: Koschatzky, Walter & Kossatz, Horst-Herbert - Ornamental Posters of the Vienna Secession
15693: Koschatzky, Walter - Albrecht Durer .Landschafts Aquarelle. Ortlichkeit. Datierung, Stilkritik.
16168: Kosenbrink, G.J.H. (samensteller) - Volksverhalen uit Gelderland
17667: Koslowski, Peter; Schenk, Richard [Hrsg.]: - Jahrbuch für Philosophie des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover, Band 8, 1997.
4251: Kossmann, Alfred - Het vuurwerk 1e druk gedichten
2111: Koster, A. - Spoorwegen, toevluchtsoord voor plant en dier
1974: Koster, Maren - Allerlei vriendjes
9420: Koster, Alex (e.a.) - Venster op het verleden. Didam-Knollenburg in de laat-Romeinse tijd.
4073: Koster, D. - To Hellen's Noble Land...... Dutch accounts of travellers, geographers and historians on Greece (1488-1854)
11012: Koster, Maren - Onze Lievelingen.
15541: Koster, Maren - Het huisje van Tom-Tim, of van een tot tien.
11797: Koten, J.W. - Armenzorg in vroeger tijden. Een genealogische handreiking.
10012: Koten-de Jonge, J.W. - Het 4 - Mutatie-Model voor Carcinogenese Factoren die het ontstaan en de uitwerking van het 4-mutatie-model voor carcinogenese bepaalden.
18191: Kothari, Sunil - Bharata Natyam
3842: Kotzebue, A. von - De Verwarring. Blijspel in vijf bedrijven naar het hoogduitsch van A. von Kotzenue door J. s. van Esveldt-Holtrop Vierde druk
3838: Kotzebue, August von - De Pagiestreken. Kluchtig blijspel in vijf bedrijven naar het hoogduitsch van August von Kotzelue vrij gevolgd, door A. Fokke, Simonsz Tweede druk
12620: Koudijs, G.H. en De. J. Wolters-Marx - Natuurkunde I. Onze technische serie.
12600: Koudijs, G.H. en De. J. Wolters-Marx - Onze technische serie. Natuurkunde II
12591: Koudijs, G.H. en De. J. Wolters-Marx - Onze technische serie. Werktuigkunde II
16054: Kouijzer, Ilse - FDG-PET/CT in severe infectious diseases and fever of unknown origin.
2433: Kozminsky, Dr. Isidore - De beteekenis en magische kracht van de getallen.. Een uitgebreider en herziene uitgave van de getallen en hun magische kracht en geheimen.
13264: Krabbe, Mirko - Faces Gesigneerd
2083: Krackers, Johan Lukas - Wandmalereien des Spatbarocks
1366: Krahe, J. A. - Lehrbuch der rationellen Korbweidenkultur. Sechste, ganzlich umgearbeitete Auflage von F. Koning
9262: Krakauer, Erich - Fur Freunde der Musik Volkstumliches Opern-Album
2989: Krall. Karl - Denkende Tiere. Beitrage zur Tierseelenkunde auf Grund eigener Versuche. Der kluge Hans und meine Pferde Muhamed und Zarif.
12185: KRAMER,J., - Zee Land. Nieuw Oosterscheldeplan. Dijken, dammen, bruggen. Stormvloeden en Deltawet. Recreatie en watersport. Schone industrie? Verdronken land zonder zee.
2330: Kramer, Jack - Gardens for all seasons.
12848: Kramer, A.L.N. Sr. - Apakah Indonesianja? (Hoe zeg je 't in 't Indonesisch?)
16376: Kramers J, Jz, - Geographisch Statistisch Historisch Handboek of Beschrijving van het Wetenswaardigste uit de Natuur en Geschiedenis der Aarde en Harer Bewoners; uit de beste en nieuwste bronnen zamengesteld.
7148: Kramm, Christiaan - De Goudsche Glazen of beschrijving der beroemde Geschilderde Kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Goude, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der glazen, der cartonteekeningen enz. waarbij is gevoegd een afzonderlijk levensberigt der beroemde Glasschilders, de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth.
12945: KRASILOVSKY, PHYLLIS - De koe die in het water viel. Geillustreerd door Peter Spier
16271: Krastins, Janis - Jugendstil in der Baukunst Rigas : Katalog der Ausstellung.
16952: Kraus, Joachim und Udo Meyer - Dampfnostalgie - Museumsdampfloks im Einsatz
6919: Krausbauer, Theodor - Aus meiner Mutter Marchenschatz. Mit Bildern von Franz Hein.
11000: Krause, Rev. W.H. - Lectures delivered In Bethesda Chapel, Dublin.Vol. I.
9208: Kraushaar, Wolfgang - 1968 als Mythos, Chiffre und Zasur.
7384: Krauss, Pauline e.a. - Europaplein. Knooppunt van innovatief beleid.
4993: Krautheim-Brouck, Ulrike - Tastbaar verleden. Objecten uit de grensregio/ Erfassbare Vergangenheit. Objekte aus der Grenzregion.
6176: Krecke, Dr. F.W.C. - Handboek der Algemeene Natuurkundige Aardrijkskunde. Derde verbeterde en vermeerderde druk. Met kaarten en houtgravuren
1888: Krecke, F.W.C. - Het klimaat van Nederland
7536: Kremer, Christoph Jacob - Akademische Beitrage zur Gulch- und Bergischen Geschichte Dritter Band Geschichte der Grafen von Gulch Geschichte der Grafen von Berg
7535: Kremer, Christoph Jacob - Akademische Beitrage zur Gulch- und Bergischen Geschichte. Erster Band.
16942: Kresse, Anka (e.a.) - Op maat gemaakt : 60 affiches voor Ontwerp Platform Arnhem / Made to measure : 60 posters for Design Platform Arnhem
11829: Kreukels, Dr. L.H.M. - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940
2110: Kreutz, C.A.J. - Orchideeen in Zuid-Limburg. Met kleurenfoto's van de auteur
17987: Kreutz, C.A.J. - Die Orchideen von Zypern. The Orchids of Cyprus.
13995: Kreuzer, Ferdinand - Geschichte des Landes um die Furka. Mit Beschreibung des Furkabasistunnels Oberwald-Realp.
10811: Krevelen, D.W. van. - Chemische vezels
2072: Kriegbaum, Friedrich - Michelangelo Buonarroti. Die Bildwerke
3677: Krimpen, H. van - Boek. Over het maken van boeken.
18025: Krishnamurti, J. - Krishnamurti on Education
9501: Krist, Thomas - Werkstatt-Tabellen fur die Metallindustrie. Band II.
17783: Kristeva, Julia - La langage, cet inconnu. Une initation a la linguistique
13621: Krols, Birgit - Too Young to Die: 20th century icons that moved generations (English, Dutch and French Edition)
5658: Krommendijk, Berend - Le canal de Postel et quelques aspects de l'amenagement de voies navigbles dans le bassin industriel Nord-Ouest de la Communaute Europeenne du Charbon et de l'Acier.
8867: Kronenberger, Bernhard - Die neue Diagnostik-Lingualis (Zungen-Diagnose) Eine vollkommen neuartige Entdeckung des Verfassers, aus der Zunge viele Krankheiten der Verdauungsorgane zu erkennen.Mit 64 Abbildungen
8607: Kronenburg, J. A. F. - Levensschets van Mgr. Joannes Zwijsen als Stichter van de Congregatie der Zusters van Liefde van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg.
2636: Kronenburg, Dr. A. - Mode en Kunst sedert de Fransche Revolutie
15098: Kroon, J.J. - Remembrance and Friendship Bergen N. H. 1939-1945 en de voorgeschiedenis. Geschiedkundige verhandeling van 1945 tot en met 1995 over herdenken, erkenning dankbaarheid jegens geallieerde ex-oorlogsvliegers van de R.A.F. in Bergen NH, Engeland en elders
7400: Krop, Dr. F.J. - Op de Tentoonstelling Tweede druk
14719: Kroplien, Manfred (ed) - Shop byDepartment EN Hello. Sign inYour AccountTryPrimeWishList Cart 0 Your StoreDeals StoreGift CardsSellHelp Books Advanced Search Browse Subjects New Releases Best Sellers Globe and Mail Best Sellers Best Books of the Month Children's Books Textbooks Today's Deals Livres en francais Books ? Arts
17497: Kruger, Otto - Die lithographischen Verfahren und der Offsetdruck.
17026: Kruiderink, W.H. (e.a.) - Schoen-visie. Maandblad voor schoenhandel en schoenindustrie. 7e Jaargang No. 6 (zomer, sommer été summer)
6431: Kruisheer, J. - Relativiteit. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van Wetenschap, Wijsbegeerte en Theosofie.
2605: Kruisinga, E. - A handbook of present-day english Fourth Edition
3251: Kruse, A.J. - Quantitative biomarkers to indentify low- and high rist CIN lesions.
9922: Kruyff-Gobius, Tine de - Het Indische Meisje Geillustreerd door L.W.R. Wenckebach
11781: Kruytser, E.M. (voorwoord) - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XII.
6961: Kubatz, F.J. - De onderzeeboten van de Koninklijke Marine
17813: Kucera, Richard E. - Exploring the Columbia Icefield. The detailed guide with maps, illustrations, history and colour photos.
13658: Kuchlein, Joop H. en Rob de Vos - Geannoteerde naamlijst van de Nederlandse vlinders/ Annotated checklist of the Dutch Lepidoptera.
15895: Kugler, Georg - Wiener Hofburg. Die Kaiserappartements.
13659: Kuhler, Dr. W.J. - Het socinianisme in Nederland. Voorzien van een inleiding van Dr. Aart de Groot en vermeerderd met een register samengesteld door Dirk Visser.
17591: Kuhn, Fritz, Ernst Schindler und M.L. di Michiel. - Gesellenstücke. Schlosser-, Schmiede-, Metallbauarbeiten . Colemans Entwurfsmappen fur das metallverarbeitende Handwerk III.
3252: Kuhnel, Radka - Steroid hormone receptors in human ovarian cancer.
18247: Kuijlen, W.J.F. van der - An unused but highly needful concept. The notion of Realpugnanz in Kant's Early Philosophy and Kritik der reinen Vernunft
18428: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Arnhem (Gld.)
18417: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Dodewaard (Gld.)
18433: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Pouderoijen (Gld., No.1: Kadastrale Gemeente Pouderoijen).
18435: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Putten (Gld.)
18436: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Laren (Gld. No.1 Laren en Verwoude (Noordwest.gedeelte)
18437: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Batenburg (Gld.)
18415: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Druten (Gld., No.1, Kadastrale Gemeenten Druten en Puiflijk).
18373: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Willige Langerak, Zuid-Holland
18394: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Horssen (Gld.)
18395: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Huissen (Gld.)
18396: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Heumen (Gld.)
18397: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Heteren (Gld.)
18398: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Herwen en Aerdt (Gld.)
18399: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Herpen (Gld.)
18400: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Hengelo (Gld.)
18401: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Hemmen (Gld.)
18402: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Heerewaarden.
18403: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Hedel (Gld.)
18404: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Groesbeek (Gld.)
18405: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Gent (Gld.)
18406: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Gennep (Lb.)
18407: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Gassel (NB)
18408: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Ewijk (Gld.)
18409: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Esch (NB)
18410: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Elst (Gld, No.2, Kadastrale gemeente Elden).
18411: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Elst (Gld, No.1 Kadastrale Gemeente Elst).
18412: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Echteld (Gld., No.1, Kadastrale Gemeente Echteld).
18416: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Dreumel (Gld.)
18376: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Westervoort
18377: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Wehl
18375: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Wijchen
18379: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Wageningen
18380: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Velp
18456: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 31,5x19,5 cm.] van de gemeente Zelhem.
18445: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Voorst (Gld. No.4, Kadastrals Gemeente Nijbroek en Terwolde)
18450: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Warnsveld (Gld.)
18424: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Beuningen (Gld.)
18425: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Bergharen (Gld.)
18382: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Valburg (No.2)
18383: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Ubbergen (No.1, kadaster)
18447: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Vuren
18392: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Liempde (NB)
18393: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Houthem (Limburg).
18385: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Reusel, Noord-Brabant.
18386: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Pannerden, Gelderland
18444: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Voorst (Gld. No.3, Kadastrale Gemeente Twello)
18438: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Rossum (Gld.)
18439: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Ruurlo (Gld.)
18440: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Scherpenzeel (Gld.)
18441: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Varik (Gld.)
18442: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Voorst (Gld. No.1, Kadastrale Gemeente Voorst)
18426: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Bergharen (Gld.)
18451: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Winterswijk (Gld.)
18455: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Zaltbommel [Zalt-bommel]
18430: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Appeltern (Gld., No. 1 Kadastrale Gemeenten Appeltern en Maasbommel)
18381: Kuijper, Jacob - Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Valburg (No.1)
18374: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Zevenaar
18457: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Zuilichem (Gld.)
18432: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Ophemert (Gld.)
18448: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Waardenburg (Gld.)
18449: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Wadenoijen (Gld.)
18429: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Appeltern (Gld., No. 2 Kadastrale Gemeente Alphen)
18443: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Voorst (Gld. No.2, Kadastrale Gemeente Wilp)
18458: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Zutphen (Gld.)
18459: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Zutphen (Gld., No.2 Stad)
18434: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Pouderoijen (Gld., No.2: Kadastrale Gemeente Aalst).
18446: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Vorden (Gld.)
18427: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Balgoij (Gld.)
18387: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Ottersum, Limburg
18388: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Nijmegen [No.2, Stad]
18378: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Wamel
18389: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Mook en Middelaar, Limburg.
18391: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Lienden (Gld, No.2, kadastrale gem. Ingen en Ommeren).
18384: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Ubbergen (No.2)
18467: Kuijper, Th. (Herzien door: Wikman, L.J.) - Naar Groesbeek. Geïllustreerde gids bij een bezoek aan het dorp en zijne schilderachtige omgeving. Met wandelkaart
18431: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Oldebroek (Gld.)
18454: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente IJzendoorn (Gld.)
18452: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Wisch (Gld., No.1 Kadastrale Gemeente Wisch)
18453: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Wisch (Gld., No.2. Kadastrale Gemeente Varsseveld)
18372: Kuijper, J. - Schiedam [no.1, litho]
18413: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Duiven (Gld.)
18414: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Druten (Gld., No.2, Kadastrale Gemeenten Afferden en Deest)
18418: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Dinther (NB)
18419: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Cuijk (NB)
18420: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Bergh (Gld., No.2, Kadastrale Gemeente Zeddam)
18421: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Bergh (Gld., No.1, Kadastrale Gemeente 's-Heerenberg)
18422: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Bemmel (Gld.)
18423: Kuijper, Jacob - 'Kuijper kaart', plattegrond [litho, 15x19 cm.] van de gemeente Beest (Gld.)
17942: Kuijpers, J.W. - Het Henegouwse Huis. Vrij naar de Rijmkroniek van Melis Stoke en de Kroniek van de Beke.
13902: Kuijpers, Toon - Handrie, Sjang en Tinus Kuijpers. Leven en werken in Castenray, 'de Schraolen Hoek'
6756: Kuile, Dr, E.H. ter - De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel IV De Provincie Overijsel Eerste stuk: Twente (nieuwe druk)
3454: Kuilenburg-Vaars, G en Kuilenberg, C. - Over Blokland. Geschiedenis van een dorp in het Land van Arkel.
8180: Kuiper, Prof.Dr. J.P. (e.a.) - 25 jaar Dermatologie onder Prof.Dr. J.W.H.Mali.Liber Amicorum, aangeboden bij zijn afscheid op 31 oktober 1985.(gesigneerd)
16159: Kuiper, Henk L. en Arthur A. Lengkeek - Boeren, Burgers
14628: Kuiper, Maarten - Een kijkje in de geschiedenis van Langedijk.
17169: Kuiper, Dr. K. - Honden in woord en beeld. Plaatjesalbum. COMPLEET.
7899: Kuipers, Wim (tekst) - Expose SDH (Swets, Dols
16899: Kuipers, Elly - Het Oude Testament en Het Nieuwe Testament. Twee banden met linosneden bij het Oude en Nieuwe Testament.
12577: Kuit Geesje en Hielke van der Meulen. - Rundvlees uit Natuurgebieden. Productie en perspectieven voor de afzet.
12540: Kuitenbrouwer, Mirjam (tekst) - Liesbeth Doornbosch
15260: Kukla, Barbara J. - Swing City Newark Nightlife, 1925-50
5295: Kulterman, Udo - Neues Bauen in Afrika.
15235: KUMMEL, OTTO. - Das Kunstgewerbe in Japan.
17103: Kummer, Em - Céline, een briljante boef
13209: Kumpf, Hans - Postserielle Musik und Free Jazz Wechselwirkungen und Parallelen Berichte - Analysen - Werkstattgesprache
13224: Kumpf, Hans - Postserielle Musik und Free Jazz Wechselwirkungen und Parallelen Berichte Analysen Werkstattgesprache
9744: Kunkel, G. - Die Kanarischen Inseln und ihre Pflanzenwelt.
17014: Kunnes, Wolfgang - Panoramic Express. Superpanormic Express. Vier Sterne auf Schienen.
12700: Kunst, J - Music in Java. Its history, its theory and its technique. Volume I and Volume II
12693: Kunst, Mr. J. - Hindoe-Javaansche Muziek-instrumenten. Speciaal die van Oost-Java.(deel II)
17559: Kunst, René (eindred.) - Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland.
14000: Kunto, Haryoto - Wajah Bandoeng Tempo Doeloe.
8305: Kuntze, W.J. (samensteller) - Gelders jaarboek 1961. Inhoudende gegevens omtrent Rijks-provinciale, Gemeente- en Waterschapsorganen en instellingen van openbaar belang.
6520: Kunzel, Rudi - Middeleeuwse groepsculturen in de Nederlanden Historisch-antroplogische studies
12325: Kuppevelt, Jan van - Topic en Comment. Expliciete en impliciete vraagstelling in discourse.
15310: Kurth, Julius - Sharaku.
10121: Kustchewskij, Iwan - Nikolaj Negorew oder der gluckliche Russe. Roman uebersetzung aus dem Russischen.
13798: Kuster, Sjors - Solution- and Solid-Phase Synthesis of Novel Heterocycles via High-Pressure Promoted Cycloadditions of Nitroalkenes. An entry towards structural diversity.
6129: Kusters, Wiel en Boosten Ger - Carboon, krijt en drukinkt. Boeken van Wiel Kusters en Ger Boosten in de stadsbibliotheek van Maastricht
7580: Kusters, Wouter - Jules Michelet La Sorciere Nouvelle edition critique avec introduction, variantes et examen du manuscrit
7944: Kusters, W,A.H.M. - Michelet, Jules. La Sorciere. Nouvelle edition critique avec introduction, variantes et examen du manucrit. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
16019: Kutschbach, Doris - Monet. Seine Garten-Seine Kunst-Sein Leben
1040: Kuyer, Chr.A.M. - Brabantia Illustrata III.
1538: Kuyer, Mej. Chr. A. M. - Brabantia Illustrata III
6794: Kuyle, Albert - Zeiltocht. (nummer 209/550)
43: Kuyper. J, -
56: Kuyper.J, -
52: Kuyper,J. -
59: Kuyper.J, -
9559: Kuyper, G. (vertaling) - Anastasia. De Hertogin van Mecklenburg. Naar het Duitsch van Carl Beyer.
37: Kuyper. J, -
14: Kuyper, J. -
p1030: Kuyper, J. - Gemeente Elburg, Provincie Gelderland, ca. 1867
p1029: Kuyper. J, - Gemeente Eibergen no. 2, kadastrale Gemeente Beltrum, Provincie Gelderland. ca. 1867
53: Kuyper.J. -
65: Kuyper. J, -
14232: Kuyper, Hans - Sterke Verhalen Uit De Zaan . Waar gebeurd en opnieuw geschreven.
18: Kuyper, J. -
12: Kuyper, J. -
70: Kuyper. J, -
p1012: Kuyper, J. - Gemeente Wamel, Provincie Gelderland
p1051: Kuyper. J, - Gemeente Hedel, Provincie Gelderland
p1017: Kuyper, J. - Gemeente Barneveld no. 1, Kadastrale Gemeenten Barneveld en Voorthuizen. Uitvouwbare kaart
p1013: Kuyper, J. - Gemeente Wijchen, Provincie Gelderland
p1014: Kuyper, J. - Gemeente Velp, Provincie Noord-Brabant
p1016: Kuyper, J. - Gemeente Aalten, Provincie Gelderland
58: Kuyper.J, -
13: Kuyper J. -
64: Kuyper. J, -
17: Kuyper, J. -
27: Kuyper, J. -
47: Kuyper.J, -
57: Kuyper.J, -
42: Kuyper, J. -
p1035: Kuyper, J. - Gemeente Gameren, Provincie Gelderland
p1037: Kuyper.J, - Gemeente Gorssel No.3, Kadastrale Gemeente Dorth, Provincie Gelderland
p1031: Kuyper, J. - Gemeente Ermelo nor. 2, Kadastrale Gemeente Nunspeet, Provincie Gelderland
p1032: Kuyper, J. - Gemeente Ermelo no. 2, Kadastrale Gemeente Ermelo, Provincie Gelderland
p1033: Kuyper. J, - Gemeente Est en Opijnen, Gemeente Gelderland.
p1034: Kuyper. J, - Gemeente Est en Opijnen, Gemeente Gelderland.
p1038: Kuyper, J. - Gemeente Groenlo, Provincie Gelderland
p1039: Kuyper, J. - Gemeente Zeeland, Provincie Noordbrabant
p1040: Kuyper.J, - Gemeente Willige Langerak, Provincie Zuid-Holland
19: Kuyper, J. -
67: Kuyper. J, -
p1002: Kuyper, J. - Gemeente Bemmel, Provincie Gelderland
p1001: Kuyper, J. - Gemeente Bemmel, Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeenten Angeren en Doornenburg
51: Kuyper.J, -
p1018: Kuyper, J. - Gemeente Barneveld no. 2. Kadastrale Gemeente Garderen, Provincie Gelderland
p1058: Kuyper.J, - Gemeente Nederhemert, Provincie Gelderland
20: Kuyper, J. -
24: Kuyper, J. -
p1059: Kuyper. J, - Gemeente Neede, Provincie Gelderland
p1060: Kuyper. J, - Gemeente Nijkerk, Provincie Gelderland
p1054: Kuyper. J, - Gemeente Haaften, Provincie Gelderland
p1055: Kuyper. J, - Gemeente Lichtenvoorde, Provincie Gelderland
p1056: Kuyper. J, - Gemeente Lochem, Provincie Gelderland
p1057: Kuyper. J, - Gemeente Maurik, Provincie Gelderland
p1044: Kuyper.J, - Gemeente Hurwenen, Provincie Gelderland, ca. 1865
p1045: Kuyper. J, - Gemeente Hoevelaken, Provincie Gelderland
p1046: Kuyper.J, - Gemeente Herwijnen, Provincie Gelderland, ca. 1867
p1047: Kuyper.J, - Gemeente Hengelo, Provincie Gelderland
p1048: Kuyper.J, - Gemeente Heerewaarden, Provincie Gelderland
p1049: Kuyper.J, - Gemeente Heerde no.2, Kadastrale Gemeente Veessen Provincie Gelderland, ca. 1867
p1050: Kuyper.J, - Gemeente Heerde no.1, Kadastrale Gemeente Heerde, Provincie Gelderland, ca. 1867
p1028: Kuyper.J, - Gemeente Eibergen no. 1, Kadastrale Gemeente Eibergen, Provincie Gelderland. ca. 1866
p1004: Kuyper, J. - Gemeente Gennep, Provincie Limburg
p1005: Kuyper, J. - Gemeente Groesbeek, Provincie Gelderland
66: Kuyper. J, -
26: Kuyper, J. -
68: Kuyper.J, -
44: Kuyper. J, -
30: Kuyper, J. -
32: Kuyper, J. -
p1009: Kuyper, J. - Gemeente Mook en Middelaar, Provincie Limburg
p1006: Kuyper, J. - Gemeente Herpen, Provincie Noordbrabant.
p1007: Kuyper, J. - Gemeente Horssen, Provincie Gelderland
p1008: Kuyper, J. - Gemeente Millingen, Provincie Gelderland
54: Kuyper.J, -
36: Kuyper, J. -
p1042: Kuyper,J. - Gemeente Laren no. 1, Kadastrale Gemeente Laren en Verwoude (Noordwest.gedeelte)
p1043: Kuyper.J. - Gemeente Kerkwijk, Provincie Gelderland, ca. 1868
p1041: Kuyper.J, - Gemeente Laren no. 2, Kadastrale Gemeente Laren (Zuid oostelijk deel), Provincie Gelderland
p1027: Kuyper. J, - Gemeente Doornspijk, Provincie Gelderland. ca. 1867
p1011: Kuyper,J. - Gemeente Ubbergen no.2, Kadastrale Gemeente Leuth en Kekerdom, Provincie Gelderland.
p1010: Kuyper, J. - Gemeente Ubbergen No. 1, Kadastrale Gemeente Ubbergen, Provincie Gelderland
22: Kuyper, J. -
p1003: Kuyper J. - Gemeente Echteld Nr. 2, Kadastrale Gemeente Ochten, Provincie Gelderland
p1000: Kuyper, J. - Gemeente Balgoy, Provincie Gelderland
60: Kuyper.J, -
28: Kuyper, J. -
49: Kuyper, J. -
21: Kuyper,J. -
38: Kuyper.J, -
69: Kuyper. J, -
45: Kuyper, J. -
16: Kuyper, J. -
15: Kuyper, J. -
11: Kuyper, J. -
10: Kuyper, J. -
48: Kuyper, J. -
33: Kuyper, J. -
41: Kuyper, J. -
p1026: Kuyper, J. - Gemeente Valburg no. 2, Kadastrale Gemeente Slijk Ewijk. Provincie Gelderland. ca. 1868
p1019: Kuyper, J. - Gemeente Beest, Provincie Gelderland
p1020: Kuyper, J. - Gemeente Borculo, Provincie Gelderland
p1021: Kuyper, J. - Gemeente Ubbergen no 2. Kadastrale Gemeente Leuth en Kekerdom. Provincie Gelderland
p1022: Kuyper, J. - Gemeente Velp, Provincie Gelderland
p1023: Kuyper, J. - Gemeente Wijchen, Provincie Gelderland
p1024: Kuyper, J. - Gemeente Buren, Procincie Gelderland
p1025: Kuyper, J. - Gemeente Buurmalsen, Provincie Gelderland. ca. 1867
31: Kuyper, J. -
39: Kuyper. J, -
55: Kuyper. J, -
50: Kuyper.J, -
34: Kuyper, J. -
61: Kuyper. J, -
40: Kuyper, J. -
29: Kuyper, J. -
35: Kuyper, J. -
23: Kuyper, J. -
8380: Kwee, M.G.T. - Klinische gedragstherapie in Nederland
15309: Kyung-Sook Chung - Space in Tense. The interaction of tense, aspect, evidentiality and speech acts in Korean
5869: Laak, P.J. ter - Kent u ze nog.... de Monstersen... waarin ook afbeeldingen uit Ter Heijde.
14936: Van Laake, Pieter-Paul - Urenboek
11562: Laan, L. van der - Pathophysiological mechanisms of Reflex Sympathetic Dystrophy. A clinical and experimental study.
3176: Laan, Dr. N. van der - Rederijkersspelen. Naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief.
3494: Laar, H. van - In en om het aquarium. Deel II.
16938: Laar, E. van - Hoop op gerechtigdheid. Deel 1:De arbeiders en hun organisaties in Arnhem gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw.Bijdragen tot de geschiedenis van Arnhem
6080: Laar van 't, A. - Stoornissen in de uitscheiding van water in het bijzonder bij een tekort aan cortisol
7846: Laarhoven, Hanneke van - Vascularization, oxygenation, and metabolism in colorectal cancer. Implications for cytotoxic treatment. Een
18106: Laat, Nelleke de - Allemantel. Mirakels van nu.
9896: LAAY, J. (RIJKSVEEARTS) - Handleiding voor de genezing van de meest voorkomende veeziekten
16291: Labbe, Armand J. - Colombia Before Columbus. The people, Culture, and Ceramic Art of Prehispanic Colombia
14666: Lachlan Mackenzie, J and Hella Olbertz (ed.) - Casebook in Functional Discourse Grammar
12408: LACLOS, CHODERLOS DE - MAURICE ALLEM - Les Liaisons dangereuses.
13080: Lacombe, Alain - Ella Fitzgerald.
7648: Lacroix, Desire - Histoire de Napoleon
1577: Lacroix, Paul - Louis XII et Anne de Bretagne. Chronique de l'Histoire de France
11714: Lademacher, Horst - Nederland
9779: Lafaille, Michel - Weerzien in Hotel Victoria. Roman
14276: Lafeber, C.V. - Om U te redden vernietigen wij U Geschiedenis van Vietnam. 1945-1975
5654: LAGARRIGUE, BRUNO PIERRE LOUIS. - Un temple de la culture europeenne (1728-1753). L'histoire externe de la Bibliotheque raisonnee des ouvrages des savants de l'Europe.
9280: LAGERLOF, SELMA - Christus legenden
6931: LAGERLOF, SELMA - Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgerson mit den Wildgansen. Mit 95 Textabbildungen und 8 farbigen Vollbildersn von Wilhelm Schulz, sowie einer Ubersichtskarte von Schweden.
14428: Lagerwey, Kanunnik E.(verklarende tekst) - Die Legende van Sinte Williebroert. Gereproduceerd uit het Passionael Winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 Juli 1478
2907: Lagondie, Le Comte J. de - Le cheval anglais extrait su manual du sport, publie a londres en 1856 par Stonehenge avec tables genealogiques
7531: Laharpe, J.F. - Lycee, ou Cours de Litterature Ancienne et Moderene
18234: Lahrkamp. Helmut - Unter dem Krummstab - Münster und das Münsterland nach dem Westfälischen Frieden bis zum Sturz Napoleons
3045: Laing, John en Wire, David - Encyclopedie van tekens en symbolen. Een uniek bronnenboek met meer dan 2500 beelden uit de gehele wereld, van tienduizenden jaren oud tot aan het begin van de twintigste eeuw.
15494: Laks, Anna (editor) - Pioneers of Photography Russian and Soviet Photography from Swiss Collections 1880s 1930s.
15726: Lalique, Rene - Lalique par Lalique.
18058: Lalique, R. - Lalique, Schmuckkunst des Jugenstils. Gulbenkian-Stiftung Lissabon und deutscher Museumsbesitz.
17129: LALK BORGHORST, ELISABETH. - Edelman in Barre Tijden. Het Leven Van Gottlieb Alexander Von Blomberg. 1744 / 1834.
16256: Lam, Erik (e.a.) - De vogels van Stad en Ambt Doesborgh. Een avifauna van de gemeenten Angerlo, Doesburg en Hummelo en Keppel
15057: Lam, Erik (e.a.) - De vogels van Stad en Ambt Doesborgh. Een avifauna van de gemeente Angerlo, Doesburg en Hummelo en Keppel
16229: Lamarche-Vadel, Bernard - Alberto Giacometti
5541: LAMARCK, JEAN - Zoologische Philosophie. Deutsch von Heinrich Schmidt. Mit Einleitung und Anhang: Das phylogenetische System der Tiere nach Haeckel.
16051: Lamartine, A. de - Histoire des Girondins. Tome Sixieme.
8961: DE LAMARTINE, A - NOUVELLES MEDITATIONS POETIQUES avec commentaires
9936: Lamb, Mrs (Ruth Buck) - Captain Christie's Granddaughter
13106: Lambert, G.E. - Kings of Jazz I. Duke Ellington.
6665: Lambooij, A.J. - De Opperchirurgijn der Oostindische Compagnie
3259: Lamerichs, Joyce - Discourse of Support: Exploring Online Discussions on Depression
12094: Lameris, Marina - Markant Maartensdijk.
10234: Lamers, Leon, P.M. - Tackling Biogeochemical Questions in Peatlands.
1896: Lamme, Joop - Loense moppen
10357: Lammerts van Bueren, A. - Het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen.Van middeleeuws gesticht tot modern tehuis.
10663: Lammerts van Bueren, A. - De verwoesting van een oude keizerstad. Oorlogsrampen over Nijmegen. 1940-1945.
2952: Lammerts van Bueren, A. - De verwoesting va een oude keizerstad. Oorlogsrampen over Nijmegen. 1940-1945
1127: Lampert, Prof. Dr. Kurt - Bilderatlas des Tierreichs, Volumes I, II & III. Teil 1: Saugetiere; Teil II: Vogel; Teil III: Kriechtiere, Lurche, Fische, Niedere Tiere
2454: Lampugnani, Vittorio Magnago - Dizionario Skira dell?architettura del Novecento
6729: LAMSTER, J.C - Indie, gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indie en van hare beschaving.(1928). Inclusief bijgevoegde Schetskaart van Nederlands Nieuw Guinea schaal 1:25000 (1953)
5179: Land, Dr. J.P.N. - De wijsbegeerte in de Nederlanden. Vertaald en bezorgd door C. van Vollenhoven. Met levensbericht van den schrijver door C.B. Spruyt.
7988: Landa Jocano, F. - Philippine Prehistory. An Anthropological Overview of the Beginnings of Filipino Society and Culture.
10299: Landais, Napoleon. - Dictionnaire General et Grammatical des Dictionnaires Francais. Extrait et complement de tous les dictionnaires anciens et modernes les plus celebres, par Napoleon Landais. Tome premier A-G
1151: Lande, Nathaniel, Lande, Andrew - The Cigar Connoisseur. An Illustrated History and Guide to the World's Finest Cigars
13624: Landsberger, Stefan - Chinese Propaganda Posters. From Revolution to Modernization
16526: Lang, Dietmar - Schnitzen. Praktische Anleitung fur Schnitzler und Holzbildhauer
3333: Lang, John - Bullion Johannesburg Men, Mines and the Challenge of Conflict
2038: Lang, Karl & Krüger, Alwin - Handbuch der Schriebmachinenschreibens
17262: LANG, AUBREY - Loons
16045: Langdon, David - Langdon at Large
13212: Lange, Arthur - Arranging for the Modern Dance Orchestra First edition
16556: LANGE, MORTEN; HORA, F.BAYARD - Collins guide to mushrooms and toadstools
6008: Lange, J. de - The relation and development of english and icelandic outlaw-traditions.
17635: Lange, Peter de (red.) - De burgemeester op de divan.Op Zoek Naar De X-Factor Van Bestuurlijke Leiders
15607: Langeler, Arno - Maksim Grek Byantijn en humanist in Rusland. Een onderzoek naar enkele van zijn bronnen en denkbeelden.
7783: Langen, Hilde - Die Sieben Raben. Bilderbuch von Hilde Langen. Dichtung von Marta Strachwitz..
14330: Langen K.W. de - Intensiteitsmetingen in het rontgenspectrum. (met programma concert)
6938: LANGENBRUCH, W. - Praktische Menschenkenntnis auf Grund der Handschrift. Eine leicht fassliche Einleitung, die Menschen aus ihrer Handschrift zu erkennen, zugleich ein Autographen-Album bedeutender und interessanter Personlichkeiten.
15283: Langendyk, Pieter - De Stad Kleef, haar gezondheidbron, ende omleggende Landsdouwen, in Kunstprenten verbeeld.
8562: Langeron, M. - Precis de microscopie
3493: Langewis, L en Wagner, F.A. - Decorative Art in Indonesian Textiles
4022: Lankhorst, Otto S. - Voorgoed geboekstaafd, De Katholieke Boekverkopers- en Uitgeversvereniging Sint Jan vanaf het 25-jarig jubileum in 1949 tot aan de opheffing in 1979.
7224: Lans, J. R. van der - Koning Karel en Windukind.
15576: Lanschot, Mr. W.M. van (e.a.) - Het Militaire Vraagstuk in het Koninkrijk der Nederlanden. Praeadviezen uitgebracht aan den Partijraad der R.K. STAATSPARTIJ ter behandeling in diens vergadering van 23 Nov. 1929.
7301: Lansink, Ad. - Beeldspraak. Gesprekken met kunstenaars uit het Rijk van Nijmegen.
7144: Lantermans, K. - Vier verjoardage van Kochius. Over-Betuwsche Novelle.
6837: Lantermans, K. - Vier Verjaorsdage van Kochius (uute Over-Betoew). Over Betuwsche Novelle
9780: Lantman, Ren - Mijn verhaal doet er toe. Zingevingsondersteuning in welzijn en zorgcentrum ouderen en levensvrage te Nijmegen ( 2003-2011).
2031: Lanzone, R.V. - Dizionario di Mitologia Egizia. Risstampa anastatica dell'edizione originale Torino 1881-1884
13061: Lapadu-Hargues, P. - En parcourant le Puy-de-Dome.
9502: Lapidoth, Ruth - The Arab-Israel Conflict and its Resolution: Selected Documents.
15512: Lapidus, Ira. M. - A History of Islamic Societes
6270: LAPORTE, JOSEPH, L'ABBE DE. - Le voyageur Francois, ou la connoisance de l'ancien et du nouveau monde. Tome X.
15863: Lappalainen, Markku - Seas of Blue, Seas of Green. Finland's National Parks
12783: Lapparent, Albert F. de - Regions de Paris. Excursions geoliques et voyages pedagogiques.
8519: Laquer, Prof.Dr. (red) - Aanwinsten op Diagnostisch en Therapeutisch Gebied. Zevende Bundel. De endocriene ziekten en haar orgaan- en hormoontherapie. Eerste deel.
16059: LARIAR, LAWRENCE (a.o) - Best Cartoons from Abroad 1955
15831: LARIAR, LAWRENCE - Best Cartoons From Abroad no.3. Selected from publications throughout the world.
11206: Lathouwers, N.M.F. en van Zoelen, J.P.H. - Kent u ze nog...de Tielenaren.
15403: Latter, Thomas - A Grammar of the Language of Burmah
13842: LAUBSCHER, MATTIAS - Schopfungsmythik ostindonesischer Ethnien. Eine Literaturstudie uber die Entstehung der Welt und die Herkunft der Menschen.
16313: LAUER, JEAN-PHILIPPE - Les Pyramides de Sakkarah.
6060: Laurent, Hippolyte - Les Chatiments Corporeles
13639: Laureyssens, Julienne - Cahiers 78 Bijdragen. Industriele Naamloze Vennootschappen in Belgie 1819-1857.
8948: Laurillard, Dr. E. - Christelijke Volks-Almanak 1875. Proza en poezy.
12648: Lausch, Erwin - Oceanen. Mozaiek van water en land. 1931-1992 60 jaar.
14878: Lavery, Brian - Varen. 5000 jaar maritiem avontuur
12541: Lawang - Kawroeh bab kewan lan manoesa. Karangane para goeroe ing normaalschool.
5498: Lawes, Lewis E. - 20.000 jaar in Sing Sing.
15597: Lawrence, D. H. - Lady Chatterley's Lover . (1933)
1395: Lawrence, D. H. - Lady Chatterley's minnaar. Tweede druk
2685: Lead, Peters - The Trent & Mersey Canal
16868: Leaners, Willem - Oorlogs kroniek van Stramproy en omgeving (Eerste deel)
13572: Leavitt, David - The Man Who Knew Too Much: Alan Turing and the Invention of the Computer.
10806: Lebaigue, M.Ch - Guerre Des Gaules. Nouvelle edition d'apres les meilleurs textes avec Une introduction, des notes, un appendice et une carte de la Gaule ancienne. Commentaires de J. Cesar.
7138: Lebas, M, Ph. - Antiquites Romaines
13574: LeBlanc, Steven A. - Constant Battles: The Myth of the Peaceful, Noble Savage
10264: Lebrun, MM et Maigne, W. - Nouveau Manuel Complet du charcutier, du boucher et de l'equarisseur traitant de l'elevage du porc et contenant les meilleures manieres de tuer et de depecer le porc, le b?uf, le veau, le mouton et le cheval, et d'en appreter les morceaux pour la consommation, suivis de, considerations pratiques sur le rendement des animaux equarris et sur l'utilisation des debris d'equarrissage. Nouvelle edition, corrigee et augmentee. ?
4665: Lechler, Cornelie - Christliches Vergissmeinnicht. Spruche und Poesien.
12606: M.H. Lecomte - Flore Generale de L'Indo-Chine.Tome Cinquieme. Fascicule 7: pp. 677-820; vignettes 80-93
6977: Lecomte M.H. - Flore Generale de L'Indo-Chine. Tome Troisieme. 1930
12605: Lecomte, M.H. - Flore Generale de L'Indo-Chine.Tome Cinquieme, Fascicule 8; pp 821-916; vignettes 94-106
12601: Lecomte, M.H. - Flore Generale de L'Indo-Chine. Tome cinquieme
6978: Lecomte M.H. - Flore Generale de L'Indo-Chine. Tome Troisieme. 1924.
12602: Lecomte M.H., Humbert, H. (red.) - Flore Generale de L'Indo-Chine. Tome sicieme.
12743: Lecomte, M.H. - Flore Generale de L'Indo-Chine. Tome Septieme. 1923
12744: Lecomte, M.H. - Flore Generale de L'Indo-Chine. Tome Septieme. 1922
12745: Lecomte, M.H. - Flore Generale de L'Indo-Chine. Tome Cinquieme. Thymeleacees, Elaegnacees, Loranthacees, Santalacees
12607: Lecomte, M.H. - Flore Generale de L'Indo-Chine.Tome Septieme. Fascicule 4: pp. 337-480; Vignettes 37-41.
10098: Ledent. Armando - L'Organisation Agricole au Bresil avec un avant-propos de Aff. Bandeira de Mello. Without the two folding maps
7726: Leefmans, S. - Mededeelingen van het Instituut voor Plantenziekten. No. 41. De klappertor (Oryctes rhinoceros L.)
6578: Leemans, Hein - Het veelvormig boek. Informatiegebruik bij de aankoop van een hedonistisch produkt
9823: Leenaers, Robert en Jorissen, Hans. - Atlas van Rijn
12598: Leerdam P. van - Ons nieuwe leerplan. Serie leerboekjes voor het lager nijverheidsonderwijs. Natuurkunde, tweede deeltje.
15583: Leeuwen, J. van en M.B. Medes da Costa - Odyssea. Terium Ediderunt
5175: Leeuwenburgh, Sander - Electrosprayed calcium phosphate coatings for biomedical purposes
1752: Leewis, R. J. - Phytoplankton off the dutch coast A base line study on the temporal and spatial distribution of species in 1974 and 1975
17030: Lefranc, Norbert - La Pie-grièche écorcheur
17237: LeFranc, Jr. Maurice N and William S. Clark - Working bibliography of the Golden Eagle and the genus Aquila.
1046: Leger des Heils - Gulden Schooven van Gods Akker
17361: Leget-Kuijlen, P.L.en J.N. Leget - Repertorium huwelijken Vierlingsbeek (1687 t/m 1902) A t/m K, L t/m Z.
17330: Leget, J.N. - Mensen van vroeger en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten. Jaargang 6/7 (1978/79) No. 10 April /Mei/Juni 1979. Het lange leven van een legaat. (Ernst August Ummethun, 1718-1804)
13713: Legierse, Karin - Differences in sensitivity of aquatic organisms to organophosphorus pesticides. Kinetic and dynamic aspects/ Verschillen in de gevoeligheid van aquatische organismen voor organofosfor bestrijdingsmiddelen.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn[an error occurred while processing this directive]

5/9