Antiquariaat van Starkenburg
Loseweg 158, 7315 HC Apeldoorn, Netherlands. Tel. +31 (0) 6 46405090, fax 055 - 5789902            Email: info@vanstarkenburg.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
ind325: Graaff, Ant. P. de - Op patrouille in blessuretijd
ind215: Graaff, Ant.P. de - De heren worden bedankt.
ind063: Graaff, Ant. P. de - Indië vergeet je nooit !
gn0024: Graaff, Bob en Duco Hellema (redactie) - Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie
gn2019: Graaff, Bob de et all (redactie) - De Nederlande politiek in de twintigste eeuw
fw1035: Graafhuis, A. e.a. - Gids voor de Utrechtse stedelijke archieven en verzamelingen
ind450: Graafland, S. - De Minahassa, haar verleden en haar tegenwoordige toestand. Tweede deel
woII051: Grace, Harvey - British advances. 10. Music.
w163a: Gradshtein, i.S. - Direct and converse theorems. The elements of symbolic logic
gwindia1282: Graff, Violette (editor) - Lucknow. Memories of a city
1892: Graft, C.Cath van de - De Nederlandsche gebruiken bij hoogtijdagen.
lit1313: Graft, Guillaume van der - In memoriam M. Nijhoff
lit1254: Graft, Guillaume van der - Vogels en vissen
lit0881: Graft, Guillaume van der, Muus Jacobse, J.W. Schulte Nordholt et al - Overzee Aantekeningen op een reis naar Engeland
lit0862: Graft, Guillaume van der - Verzameld vertoog
841: Graftdijk, Klaas - Holland rides the sea.
gn0975: Graftdijk, Klaas - Holland rides the sea. The Dutch live below sea level. Here is the story of their everlasting struggle against the water
2317: Graham, G.S. - Canada. A short history.
lit0805h: Graham, Winston - Fortune is a woman
lit1501a: Graham, Winston - The sleeping partner
lit0805g: Graham, Winston - After the act
lit0500a: Grahame, Kenneth - The wind in the willows
ws107: Gran-Olsson, Hildegard - Die Entwicklung der IJsselmeerpolder unter besonderer Berücksichtigung des Nordostpolders in der Zeit von 1963/64 bis 1973/74.
schaken096: Grand, P. le et all - 60 componisten in 60 jaar
schaken175: Grand, P. le et all - Schaakproblemen
schaken124: Grand, H. le - Probleemcomponisten IX. C.J.R. Sammelius
gwaf0326: Grandidier, A. - Souvenirs de voyages d'Afred Grandidier 1865-1870
woI007: Granfield, Linda - In Flanders Fields. The story of the poem by John McCrae
ind635: Grant, Bruce - Indonesia
1224: Grant, Michael - Steden onder lava. Pompeii en Herculaneum.
gwaf0125: Grant, William D. - Zambia, then and now Colonial rulers and their African successors
schaken153: Grasemann, H. - Schach ohne Partner für Anfänger
gn2001: Grasman, Edward - Gerson in Groningen Een protret van Horst Gerson, kunstkenner en hoogleraar Kunstgeschiedenis (1907-1978)
1910: Graswinckel, D.P.M. - Nederlandsche hofjes.
ch091: Grätzel, Michael - Energy resources through photochemistry and catalysis
geschwk0059: Grau, Inge, Christian Mährdel und Water Schicho - Afrika Geschichte und Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert
gwaf0227b: Grau Inge et all - Afrika. Geschichte und Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert
gwjapan1877: Grauls, Marcel - Made in Japan. De mensen achter grote Japanse merken
lit1397: Grauls, A.W. - Kleine gedichten
varia051: Grauwels, Riet & Gerdi de Nooij - Omgaan met een dysfatisch kind
lit0611: Gravesande, G.H. 's- - E. du Perron. Herinneringen en bescheiden.
w173: Gray, Mary - A radical approach to algebra
w120: Gray, Jeremy - Ideas of space. Euclidean, non-euclidean, and relativistic
woII068: Green, Gerald. - Holocaust
gwindia1262: Green, Nile - Islam and the army in colonial India. Sepoy religion in the service of empire.
m519: Green, Charles - The excavation of a royal ship-burial.
varia216: Green, William and Gordon Swanborough - An illustrated guide to the world's civil airliners.
geschn0797: Greep, Victoria B. - Een beeld van het gezin Functie en betekenis van het vroegmoderde gezinsportret in de Nederlanden
lit0172aq: Greer, Germaine - Overgang. Over vrouwen en ouder worden
lit0981: Greshoff, J. - Op de valreep
lit0982: Greshoff, J. - Oud zeer. Eerste gedichten
lit0427: Greshoff, J. - JaNee.
lit0462: Greshoff, J. en Leo Vroman - Brieven over en weer.
lit0487: Greshoff, J. - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
lit0351: Greshoff, J. - Uren.
geschn457: Greup, G.M. - De rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis
ch098: Gribnau, T.C.J. et all - Affinity chromatography and related techniques
gn2106: Griffiths, Richard T. - Ten economy and politics of the Netherlands since 1945
varia248: Griffiths, Paul - The Thames and Hudson Dictionary of 20th-century music
gn2107: Griffiths, Richard T. (editor) - The Netherlands and the gold standard 1931-1936. A study in policy formation and policy
gw1596: Griffiths, Ieuan LL. - The African inheritance
geschwk217af: Griffiths, Ieuan LL. - The African inheritance.
ch103: Griffiths, Peter R. - Chemical infrared Fourier transform spectroscopy
geschn0017: Griffiths, Richard T. - Industrial retardation in the Netherlands 1830-1850.
ind486: Grijns, Kees and Peter J.M. Nas (editors) - Jakarta-Batavia. Socio-cultural essays
lit0420: Grijs, Piet - Zinnig tuig.
geschn445: Grijzenhout, F., W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas - Voor vaderland en vryheid. De revolutie van de patriotten
geschn0473: Grimm, Peter (redaktie) - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie
gn0016: Grinten, Tom van der - De vorming van de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Een historisch beleidsonderzoek
sc0011: Gripaios, Hector - Tramp shipping
t0224: Gritter, Gert - Van oerklank tot moedertaal. Over de ontwikkeling van het Nederlands.
geschn364: Groen-van Andel, Marianne - Gesneden stenen
gn0324: Groen, M. - Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815-1980. Een onderwijskundig overzicht. I-II-III
gn0265: Groen, Marten - University education in The Netherlands 1815-1980
sc0068: Groen, Theo et all - Innoveren. Begrippen, praktijk, perspectieven
woII848: Groen, Koos - Landverraders. Wat deden we met ze ?
gn0264: Groen, M. - Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815-1980. Een onderwijskundig overzicht. Deel 7. Wis- en Natuurkunde
gn0263: Groen, M. - Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815-1980. Een onderwijskundig overzicht. Deel 8. Letteren
gn0262: Groen, M. - Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815-1980. Een onderwijskundig overzicht. Deel 9. Technische wetenschappen
h527: Groen, K. - Ambtsgebeden in Nederlandse openbare colleges.
geschn0470: Groen, Petra en Wim Klinkert (redactie) - Studeren in uniform 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003
ind639a: Groeneboer, Kees - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis.
ind639: Groeneboer, Kees - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis.
gn1043: Groenendaal, M.H. - Drukletters
ind426: Groenendael, Victoria M. Clara van - Er zit een dalang achter de wayang. De rol van de Vorstenlandse dalang in de Indonesische-Javaanse samenleving
geschn0925a: Groenendijk, Paul & Jimmy Tigges - Het lied van Oranje
woII1052: Groeneveld, Gerard - Zo zong de NSB : liedcultuur van de NSB 1931-1945
theo115: Groeneveld, Alida et al (redactie) - Doornse levenskunst Mooi, goed en waarachtig leven
woII761: Groeneveld, Gerard - Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd Uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944
e062: Groeneveld, Jan - Veranderend Nederland. Een halve eeuw ontwikkelingen op het platteland.
geschn0853: Groeneveld Meijer, W.L. - De tariefwetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden (1816-1819)
signeer051: Groeneveldt-van der Feltz, A. - Hoc est Kgnoeg. Tien verhalen
ttt0103: Groenewegen, G. - Verzameling van vier en tachtig stuks Hollandsche Schepen, geteekend en in koper gebracht door
lit1624: Groenteman, Hanneke - Bestemming bereikt ?
geschn0632: Groenveld, S. et all (redaktie) - Wederdopers. Menisten. Doopsgezinden in Nederland 1530-1980
geschn0804: Groenveld, S. et all - De kogel door de kerk ? De opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht 1559-1609
gn1653: Groenveld, S. en H.L.Ph. Leeuwenberg - De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte
gn1653a: Groenveld, S. en H.L.Ph. Leeuwenberg - De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte
f375: Groenveld, S. e.a. - De kogel door de kerk ? De opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht 1559-1609.
gn0217a: Groenveld, S. - De prins van Amsterdam. Reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650
gn0117: Groenveld, S. - T'is ghenoegh, oorloghsmannen. De Vrede van Munster: de afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog
geschn0588: Groenveld, S. et all - Bestuurders en geleerden Opstellen over Ned. geschiedenis uit 16e, 17e en 18e eeuw
gn2070: Groenveld, S. et all (redaktie) - Rond prins en patriciat. Verspreide opstellen door D.J.Roorda
geschn0662: Groffen, Mayke en Sjouk Hoitsma - Het geluk van de huisvrouw
ant0030: Grol, G.J. van - De grondpolitiek in het west-indische domein der generaliteit.
geschn258a: Grolle, J.J. - Weg met de koning 's Konings zegel gebroken, het ontstaan van de Nederlandse Staat in 1581
geschn258ab: Grolle, J.J. - Weg met de koning 's Konings zegel gebroken, het ontstaan van de Nederlandse Staat in 1581
theo095: Grollenberg, Luc.H. - Kleine atlas van de bijbel.
t0009: Gronloh, J. - Oranje in ballingschap en bevrijding. Flitsen uit de lotgevallen van ons koningshuis gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
t0010: Groot, Paul de - Romme legt zijn kaarten op tafel.
q0046: Groot, Jan P. de - Landhervorming en Landbouwontwikkeling. Een politiek-ekonomische analyse van de landhervorming in de Dominicaanse Republiek.
lit0801a: Groot, Ger - Vergeten te bestaan : echte fictie en het fictieve ik
lit0434: Groot, Jan de - De windroos. Motto-album.
art440: Groot, Douwe de - Henk Heideveld. Schilderijen, tekeningen, performances
1277: Groot, Hugo de en G.C. Molenwijk - De oudheid van de Bataafse (nu) Hollandse republiek.
geschn0088: Groot, Paul de - De dertiger jaren : herinneringen en overdenkingen. 1930-1935 & 1936-1939
geschn238: Groot, Hugo de - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid
m677: Grootes, E.K. - Het literaire leven in de zeventiende eeuw.
lit0968: Groothof, Frank - Carmen
1495: Groothuyse, J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie.
mm005: Grossman, Lawrence M. - Thermodynamics and statistical mechanics
lit0146: Grossman, David - Het duel
art039: Grossmann, F. - De schilderijen van Bruegel
gwd125: Grüber, Heinrich - Tegen de stroom op de bres voor mensen en menselijkheid
1305: Gruchmann, L. [inleiding] - Dossier Elser. Onthullingen over de eerste aanslag op Hitler.
woII1170: Grun, Max von der - Hoe was het eigenlijk ? Mijn jeugd in Hitler-Duitsland
lit0812: Grunberg, Arnon - Het nieuwe lijden
woII1081: Grunfeld, Frederic V. - Het gezicht van Hitler-Duitsland
geschn0897: Gruys, J.a. and C. de Wolf - A short-title cataloque of books printed at Hoorn before 1701
lit0831: Gruyter, J. de - Dostojevki en het maatschappelijk leven
p0253: Guedalla, Philip - Middle East 1940-1942. A study in air power.
gwfr0228: Guenin, G. - L'Épopée coloniale de la France. Rancontée par les contemporains
lit1581: Guépin, J.P. - De Leidse fles in zestien protretten
gn1012: Guermonprez, T. (samenstelling) - Neerlands zonen Neerlands helden
gwaf1402: Guilavogui, Georges Koly - Le président Ahmed Sékou Touré, ma femme et moi.
sc0066: Guilford, J.P. - Way beyond the IQ.
gw1048: Guillain, Robert - Japan. Derde grote
gwchina008: Guillain, Robert - China van morgen
gw1094: Guillaume, Pierre - Le monde colonial XIXe-XXe siècle
geschn0648: Gullan-Whur, Margaret - Without reason. A life of Spinoza
gw1191: Gullick, J.M. - Old Kuala Lumpur
lit1515: Guma, Alex de - Dwalen in het donker.
ind220: Gunawan, B. - Kudeta. Staatsgreep in Djakarta
gw0106: Gunn, Geoffrey C. - Rebellion in Laos Peasant and politics in a colonial backwater
gw1479: Gunn, J.A.W. - Politics and the public interest in the seventeenth century
m240: Gunning, J.H. - Engeland, Schotland en Zwitserland. Reisindrukken
sc0065: Gunsteren, Lex A. van - Management of industrial R&D. A viewpoint from practice.
woII393: Gunther, John - Eisenhower. Mens en symbool.
geschw466: Gupta, Swarupa - Notions of nationhood in Bengal Perspectives on Samaj, c. 1867-1905
ws246: Gurp, Gerard van - Brabantse stoffen op de wereldmarkt. Proto-industrialisering in de Meierij van 's - Hertogenbosch 1620-1820
gwaf1177: Gurtner, Peter - Rapport preliminaire au gouvernement du Senegal sur la constructive navale pour les peches
woII591: Gurwitz, Percy - Zähl nicht nur, was bitter war. Eine baltische Chronik von Juden und Deutschen
ch035: Gutmann, Viktor - The Donor-Acceptor approach to molecular interactions
lit0320da: Guyot, Charly - Diderot
gw0086: Guyot, Georges - L'Italie devant le probléme colonial
mil061: Gwynn-Jones, Peter - The art of heraldy. Origins, Symbols and Designs
ch015: Gymer, Roger G. - Chemistry. An ecological approach.
art007a: Haab, Hilde de en Ids Haagsma (redactie) - Hout in Nederland. Balken en stijlen in de architectuur.
lit1598: Haag, Theo - Breviarium
ws180: Haakman, G.C. - Rhenen en omstreken
p0347: Haan, Tjaard W.R. de - Nederlandse volksverhalen.
gn2023: Haan, Hans de - Moedernegotie en grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse handelskapitiaal in de 16de en 17de eeuw
ws219: Haan, Tj.W.R. de (redaktie) - De waterwolf getemd. Over geschiedenis & volksleven van de Haarlemmermeer
geschn0142: Haan, Ido de et al (redactie) - Een nieuwe staat Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden
2361: Haan, Jacques den - Goed geboekt.
geschn0875: Haan, Lambrecht den - Turf in je ransel 100 jaar Koninklijke Militaire Kapel
h107: Haan, Tjaard de - Onze volkskunst.
2582: Haan, Jacques den - Het gevaarlijke boek.
geschn241a: Haar, Jaap ter - Altijd Overal Iedereen. Het Nederlandsche Roode Kruis 100 jaar.
00003: Haar, Jaap ter - Willem van Oranje. Uit de geschiedenis van de Lage Landen.
ws039: Haar, G. ter en P.L. Polhuis - De loop van het Friese water. Geschiedenis van het waterbeheer en de waterschappen in Friesland
lit0960: Haar, Jaap ter - Saskia en Jeroen met de dieren
lit0964: Haar, Jaap ter - Saskia en Jeroen bokkesprongen
ws179: Haar, D. van der - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. Een studie over Genemuiden en het Genemuider dialect
art272: Haar Romeny, Edlef ter & Roel H. Smit-Muller - Edlef Romeny. Leven en werk.
gwussr2079: haar, Marie-Thérèse ter - Zijn wij nou gek of zijn zij het ?. Ruslands actuele geschiedenis en de westerse verslaggeving hiervan
gwd1491: Haarcke, Ingo G. - Die Uniformen des Friedensheeres, der vorläufigen Reichswehr und des Reichsheeres von 1919 bis 1921
woII443: Haas, Albert - Arts achter prikkeldraad
o496: Haas, Alex de - De minstreel van de mesthoop. Liedjes, leven en achtergronden van Eduard Jacobs. Pionier van het Nederlands cabaret.
o497: Haas, Alex de - De minstreel van de mesthoop. Liedjes, leven en achtergronden van Eduard Jacobs. Pionier van het Nederlands cabaret.
gn0138a: Haas, M. de - De R.K. Lerarenvereniging "Sint Bonaventura" in de Onderwijswereld van 1918 tot 1943
gn0137a: Haas, M. de - Sint Bonaventura in het Nederlandse onderwijs van 1918 tot 1958.
lit0035: Haasse, Hella S. - Zwanen schieten
lit0320k: Haasse, Hella S. - Uitgesproken, uitgeschreven Essays
lit0024: Haasse, Hella S. - Het tuinhuis
ind186a: Haasse, Hella S. - Heren van de thee
bw106a: Haasse, Hella S. - Oeroeg. Leesgids
gn1725a: Haasse, Hella S. en S.W. Jackman - Een vreemdelinge in Den Haag
lit0175: Haasse, Hella S. - Zwanen schieten
lit0105j: Haasse, Hella S. - Uitgesproken, uitgeschreven Essays
lit0410: Haasse, Hella S. - Ogenblikken in Valois
ind193: Haasse, Hella S. et all - Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys
lit0250: Haasse, Hella S. - Een kom water, een test vuur
lit1536: Haasse, Hella S. - Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern. Kroniek van een leven.
lit1535: Haasse, , Hella S. - Het woud der verwachting Het leven van Charles van Orléans
lit1533: Haasse, Hella S. - Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen
lit1534: Haasse, Hella S. - Sleuteloog
lit1532: Haasse, Hella S. - De wegen der verbeelding
lit1531: Haasse, Hella S. - De meermin
lit1530: Haasse, Hella S. - Kleren maken de vrouw
lit1083: Haasse, Hella S. - Lezen achter de letters Essays
lit0330b: Haasse, Hella S. - Klein reismozaïek Italiaanse impressies
lit0502: Haasse, H. en Kossmann, A. - Anna Blaman, twee lezingen
geschwk346: Haberberger, Simon - Kolonialismus und Kannibalismus Fälle aus Deutsch-Neuguinea und Britisch-Neuguinea 1884-1914
00007: Haberey, Waldemar - Die römischen Wasserleitungen nach Köln. Die Technik der Wasserversorgung einer antiken Stadt.
gwd1990: Haberland, Otto - Die Kriegsgefangenenlager in AUS (SWA)
ind176: Habiboe, R.R,F. - Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van Francois Valentijn (1666-1727)
ind099: Habich, Ronald - De welstand der inheemse bevolking: een vergelijking van de ontwikkelingen voor Java en de residentie Japara, 1815-1875
gw0105a: Hablützel, Paul et al (Herausgeber) - Dritte Welt: Historische Prägung und politische Herausforderung Festschrift zum 60. Geburtstag von Rudolf von Albertini
ind734: Haccoû, J.F. - De Indische exportproducten
gl008b: hacke-Oudemans, Josine J. - Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen
art166: Hacke, Marcel - R. Brat
gn0287: Hadders, Gerard et all - Kerstnummer Grafisch Nederland 1990. Olie is onschuldig
geschwk152: Hadfield, James - We went to Africa. An English educationist in Zambia
gwaf1434: Hadza, A.C. (collection) - Shona folk tales
lit0011: Haen, Christine D' - Een brokaten brief
sur025: Haenen. marcel - Baas Bouterse. De krankzinnige klopjacht op het Surinaamse drugskartel
gn0026: Haenens, Albert d' - De wereld van de Hanze.
w232: Haenisch, E. - Lehrgang der klassischen Chinesischen Schriftsprache. II Ergänzungsband
h261: Haeringen, Annemarie van - Boekenlegger. [Tekst Land in Zicht].
h357: Haeringen, A. van - Kinderboekenweekaffiche 1996.
gesch216: Haersolte, J.W.J. Baron van - Vaar wel !
geschn0952: Hageman, Maarten - Het kwade exempel van Gelre : de stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568
2505a: Hagemeijer, G. - Kinderboekenweekgeschenk 1958. Bouwplaat voor het Muiderslot
sa193: Hagen, V.W. von - Het zonnerijk der Azteken
ff316: Haggard, Howard W. - Van medicijnman tot geneesheer. Vijftig eeuwen strijd voor zieke en kraamvrouw.
geschw482: Hagger, Nicholas - The secret founding of America The real story of freemasons, puritans, & the battle for the new world
244: Hagoort, R. - Patrimonium. Gedenkboek bij het gouden jubileum. 1927.
gw0025a: Hahn, Carine - Le Laos
gwuk1130: Hailey, Lord - Groot-Brittannië en zijn onderhoorigheden
gw0118: Haimendorf, C.F. - Himalayan barbary
1320: Hainig, Peter - The day war broke out. 3 september 1939
559: Haisma, Nycle J. - Zuiderkruis.. Indische schetsen.
schaken138: Hajenius, Willem D. - Garri Kasparov op weg naar de top. 165 partijen.
geschn498: Haks, Donald en Marie Christine van der Sman (redactie) - De Hollandse samenleving in de tijd van Vermeer
sc135: Halbertal, Moshe - Maimonides. Life and thought
n004: Halbertsma, E.H. - 100 jaar Van Holkema & Warendorf.
gwchina1139: Halbertsma, Tj. - De verloren lotuskruisen. Een zoektocht naar de steden, graven en kerken van vroege christenen in china
gweu005: Hale, John et all (editors) - Europe in the late Middle Ages
gn1734a: Haley, K.H.D. - The Dutch in the seventeenth century
1521: Haley, K.H.D. - De republiek in de zeventiende eeuw.
gw2084: Halford, Pauline - Stormsein. Weersvoorspelling door de eeuwen heen
woII826: Haligon, Richard - De laatste vlucht
bol1035: Halkes, Catharina J.M. - ...En alles zal worden herschapen : gedachten over de heelwording van de schepping in het spanningsveld tussen natuur en cultuur
ind605: Hall, C.J.j. van en C. van de Koppel (uitgevers) - De landbouw in den Indischen Archipel
ind597: Hall, C.J.J. van - Koffiecultuur in Ned.-Indië
ind745: Hall, C. J. J. van. - Insulinde. De inheemsche landbouw
ind612a: Hall. Hal - The Indonesian economy since 1966
gn0012b: Hall, C.J.J. van - Het koloniaal instituut te Amsterdam. Wording, werking en toekomst
ind014: Hall, C. J. J. van. - Insulinde werk en welvaart
gn1626: Hallema, A. - In en om de gevangenis van vroeger dagen in Nederland en Nederlandsch-Indië
250: Hallema, A. - Hugo de Groot.
gwaf1765: Hallett, Robin - Africa since 1875
m085: Halverhout, C.A.W. - De Marine. Open brief aan het Nederlandsche volk.
p0197: Ham, Gijs van der - Wilhelmina in London 1940-1945. documenten van een regering in ballingschap. Inleiding A. den Doolaard
woII864: Ham, J. van - De bewoners van het dal der Zalmrivier
gn0374: Ham, Willem van den - De Grote Waard. Geschiedenis van een Hollands landschap
p0411: Hamel, J.A. van - De eendracht van het land 1641. Een schilderij van Rembrandt en een tijdvak.
mm037: Hamel, G. - Mechanik der Kontinua
2018a: Hamel, J.A. van - Vaderlandsche voetsporen. Een historische beschouwing van belangrijke gebeurtenissen in ons Vaderland
gn1802: Hamel, J.A. van - Nederland tusschen de mogendheden
2018: Hamel, J.A. van - Vaderlandsche voetsporen.
lit0801: Hamelink, Jacques - De betoverde bruidsnacht.
lit0755: Hamelink, Jacques - Ceremoniële en particuliere madrigalen.
lit1325y: Hamelink, Jacques - Het rif. Gedichten.
lit1420: Hamelink, Jacques - Ceremoniële en particuliere madrigalen.
gwd1481: Hamerow, Theodore S. - Restoration Revolution Reaction. Economics and politics in Germany 1815-1871
o319: Hamers, N.A. e.a. - Bij ons in de familie. Genealogische en heraldische bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970
woIIl027: Hamilton, Nigel - The full Monty. Volume I. Montgomery of Alamein 1887-1942
gw1041: Hamilton, Sheilah E. - Watching over Hong Kong
woII710: Hammen, Ernst - Glückliche Heimkehr Die Geschichte des Kriegsendes 1945 und einer glücklichen Heimkehr zum Hunsrück
bw137: Hammett, Dashiell - De vrouw in het donker : een gevaarlijke romance
10046: Hamming, I. - De kerk in stad en lande.
gwuk0058: Hammond, J.L. and Barbara Hammond - The village labourer
gw1606: Hamnett, Brian - A concise history of Mexico
lit0008: Hampton, Christopher - The Philanthropist a bourgeois comedy
geschwk0054: Hanciles, Jehu - Euthanasia of a mission. African Church Autonomy in a Colonial Context
geschn0552: Haneveld, Gerhard T. en Paul C. van Royen - Vrij van zichtbare gebreken. De medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de negentiende eeuw
gw1463: Haneveld, G.T. (redactie) - In medische handen. 100 jaar geneeskunst
gn0036: Haneveld, G.T. - Oude medische gebouwen van Nederland
geschwk306: Hangula, Lazarus - Die Grenzziehungen in den afrikanischen Kolonien Englands, Deutschlands und Portugals im Zeitalter des Imperialismus, 1880-1914
lit0612: Hanlo, J. - En die man ben ik zelf
lit0640: Hanlo, Jan - De brieven
lit0400g: Hanlo, Jan - Gedichten
gw1075af: Hanlon, Redmond O' - Congo
art011: Hanly, Francis et all (editors) - Rhythms of the world
lit1344: Hannard, Kees - De vreemdelingendienst bemoeide zich er mee
art181a: Hannema, D. (voorwoord) - Onze grafiek van heden. Tentoonstelling 1942
geschn342: Hans, D. - Thorbecke
geschwk276: Hanson, John H. - Migration, Jihad, and Muslim authority in West Africa. The Futanke colonies in Karta
geschn0665: Hanssen, Léon - Leven in geleende tijd. Over Menno ter Braak
lit0935j: Harbour, Elizabeth - Gardener's Alphabet
sc0069: Harbour, Ian G. - Technology, environment, and human values
woII507: Harclerode, Peter - Arnhem A tragedy of errors
gwd1793: Hardach, Gerd - König Kopra. Die Marianen unter deutscher Herrschaft 1899-1914
art017: Hardeman, Doede et all (samenstelling) - Kandinsky en Der Blaue Reiter
gn0280: Hardenberg, H. - Etta Palm. Een hollandse parisienne 1743 - 1799
b119: Hardeveld, J.H. van - Op de plaats rust. Nederlandse militairen in Nederlands Indië 1946-1949.
gwindia1271: Hardiman, David (editor) - Peasant resistance in India 1858-1914
gwaf0038: Hardman, Ben - Islam and the Métropole A case study of religion and rhetoric in Algeria
gwfr2026: Hardy, Georges - Histoire sociale de la colonisation francaise
gwfr1169: Hardy, Georges - Histoire de la Colonisation Francaise
lit0173b: Hardy, Thomas - The mayor of Casterbridge. A story of a man of character.
gw1120: Hardy, Georges - La politique coloniale et la partage de la terre aux XIXe et XXe siècles
4: Harel, Isser - Operatie Eichmann
theo150: Häring, Herman et all (redactie) - Meedenken met Edward Schillebeeckx
varia151: Harink, J.H.A. et all - Inkoopmanagement in gemeenten...op weg naar professionalisering
gw1061: Harlow, Barbara & Mia Carter (editors and introduction) - Imperialism & Orientalism
p0642: Harmsen, Ger - Nederlands kommunisme. Gebundelde opstellen.
sc131: Harmsen, Ger - Inleiding tot de geschiedenis
gwaf1331: Harold-Barry, David (editor) - Zimbabwe. The past is the future.
geschn0004a: Harpen, N. van - Menschen die ik gekend heb.
fw1007: Harrewijn, H. - Nerderl. Herv. Kerk. Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
woII598: Harries, Meirion and Susie - Sheathing the sword The demilitarisation of Japan
ch031: Harriman, A. and M.A. West (editors) - Photogeneration of hydrogen
woII091: Harris, John - Trotseer de storm : het dramatisch epos van Duinkerken 1940
geschwk348: Harris, Joseph E. et al - The African diaspora
woII090: Harris, John - Trotseer de storm : het dramatisch epos van Duinkerken 1940
geschwk264: Harris, Joseph E. - Repatriates and refugees in a colonial society The case of Kenya
gwaf1326a: Harrison, Paul - The greening of Africa
lit1640: Harrison, Kate - The starter marriage
art506: Harrison, Paul Carter - Chuck Stewart's jazz files
w126: Harrison, Edward R. - Cosmology. The science of the universe
ch114: Hart, Harold and Robert D. Schuetz - Organic chemistry
lit0002: Hart, Maarten 't - De droomkoningin
lit0037: Hart, Maarten 't - Een dasspeld uit Toela
lit0036: Hart, Maarten 't - De huismeester : verhalen
lit003: Hart, Maarten 't - Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999.
lit0022: Hart, Maarten 't - Stenen voor een ransuil
lit0023: Hart, Maarten 't - De steile helling
lit0304f: Hart, Maarten 't - De aansprekers
lit0006b: Hart, Maarten 't - Een vlucht regenwulpen.
lit0001: Hart, Maarten 't - Het psalmenoproer
lit0896: Hart, Maarten 't - De stiefdochters van Stoof
lit0026: Hart, Maarten 't - De kroongetuige
lit1411: Hart, Maarten 't - De vrouw bestaat niet.
woII830: Hart, G.H.C. - Het dagboek van dr G.H.C. Hart
woII841: Hart-Davis, Duff - Hitler's games. The 1936 Olympics
signeer055: Hart, Maarten 't - De vrouw bestaat niet.
lit1327f: Hart, Kees 't en John Schoorl (redactie) - Wees niet wreed. Gedichten voor Elvis Presley
lit580: Hart, Maarten 't - Het woeden der gehele wereld
lit1618: Hart, Maarten 't - De nakomer
lit0541: Hart, Maarten 't - Verzamelde verhalen.
lit0810: Hart, Maarten 't - De ortolaan
lit0230: Hart, Maarten 't - Een deerne in lokkend postuur. Persoonlijke kroniek 1999
lit1162: Harten, Jaap - Studio in daglicht
ind318: Hartingsveldt, A. van - Woudlopers in Papoealand
lit0400a: Hartman, Olov - Heilige maskerade
woII771: Hartmann, Guy - Zelfmoordenaars voor de Führer
geschwk102a: Hartog, Philip - Some aspects of Indian education past and present.
ant0033: Hartog, J. - Curacao. Zijn geschiedenis in het kort.
woII629: Hartog, Rudolf - Im Zeichen des Tigers Die indische Legion auf deutscher Seite 1941-1945
lit0330c: Hartog, Jan de (samenstelling en inleiding) - Feestelijke ondergang Leven en werk van Johan C.P. Alberts
614: Hartog, L.J. - Hoe ontstond de jodenmoord.
woII206: Hartog, L.J. - En morgen de hele wereld : de slag om West-Europa, 1940
2374a: Hartog, Jan de - Herinneringen van een bramzijgertje.
2374: Hartog, Jan de - Herinneringen van een bramzijgertje.
woII958: Hartstra, H. - Dagboek van 21 september 1944 tot en met 4 april 1945. Authentieke dagboeknotities van een Hengelose internist gedurende het laatste oorlogsjaar.
ws205: Harzing, Wim - Driebergen en Rijsenburg. Hoe zij ontstonden en groeiden
geschw406: Hasan, M. and N. Nakazato (editors) - The unfinished agenda Nation-Building in South Asia
gw1502: Haslip, Joan - Elizabeth van Oostenrijk. De tragedie van keizerin Sisi
ant0020: Hass, Hans - Tussen haaien en karalen. Avonturen in de Caraïbische zee
w215: Hasse, Helmut - Proben mathematischer Forschung
gwaf0317: Hassel, Kai-Uwe von - Europa und Afrika, 1884-1984
ind295: Hasselman, C.J. - Wording, werking en toekomst
ws017: Hasselt, Joh.Jac. van - Korte verhandelinge over het laatste oordeel in Veluwen
gwb2024: Hastings, Adrian - The construction of nationhood. Ethnicity, religion and nationalism.
f621: Hatano, I. - In de schaduw van Hiroshima. Dagboekbrieven van een Japanse jongen.
lit1355: Hattem, Jan van - Willem Elsschot. Mythes bij het leven. Een biografie
geschw368: Hattersley, Alan F. - The British settlement of Natal. A study in Imperial Migration
lit1529: Hattum, Jac van - Verzamelde gedichten
lit0645a: Hattum, Jac. Van - Nieuwe sprookjes en vertellingen
signeer021: Hattum, Jac. van - Nieuwe sprookjes & vertellingen
lit0571: Hattum, Jac van - De spiegel
lit1215: Hauer, Gerard - Gedichten
ch050: Hauffe, K. - Reaktionen in und an festen Stoffen
lit0563: Hauptmann, Gerhart - Die versunkene Glocke.
gwd184: Hausen, Karin - Deutsch Kolonialherrschaft in Afrika. Wirtschaftsinteressen und Kolonialverwaltung in Kamerun vor 1914
lit0654: Hauser, Otto - Japanische Dichtung.
gw1113: Hausser, Christian - Auf dem Weg der Zivilisation. Geschichte und Konzepte gesellschaftlicher Entwicklung in Brasilien (1808-1871)
art314: Hautecoeur, Louis - Gauguin. XIX Siècle
ws259: Havard, Henry - Pittoreske reis langs dode steden van de Zuiderzee
gw0185: Have, J.J. ten - Volledige school-atlas
geschn0044: Have, T.T. ten - Heymans, de Groninger psychologie en de critiek van Dr. Meyering
woII682: Havenaar, R. - Verrader voor het vaderland Een biografische schets van Anton Adriaan Mussert
gwuk1814: Havinden, Michael and David Meredith - Colonialism and development. Britain and its tropical colonies, 1850-1960
gw1589: Hawkes, Mirabel - Pearls, Palms and Riots
w210: Hawking, Stephen - Het heelal. Verleden en toekomst van ruimte & tijd.
mm021: Hawkins, Gerald S. - Mindsteps to the Cosmos
geschw501af: Hawley, John C. (editor) - India in Africa. Africa in India Indian ocean cosmopolitans
sc0023: Hawton, Keith et all 9editors) - Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems. A practical guide
art275: Hay, Janbe - Art Deco keramiek
gwaf0108: Haydara, Abou - L'envers de l'épopée portugaise en Afrique (XVe-XXe siècles)
gweg021: Hayes, William C. - Egypt : Internal affairs from Tuthmosis I tot the death of Amenophis III
gweg020: Hayes, William C. - Egypt : from the death of Ammenemes III to Seqenenre II
gweg016: Hayes, William C. - The middle Kingdom in Egypt
lit0361: Hayes, Samantha - Tot jij van mij bent
geschwk191: Haynes, Douglas E. - Rhetoric and ritual in colonial India. The shaping of a public culture in Surat City, 1852-1928
gwuk0040: Haythornthwaite, Philip J. - Wellington"s Army. The uniforms of the British soldier, 1812-1815
lit0700: Hazeu, Wim - Gerrit Achterberg
d037d: Hazeu, Wim - Het literaire pseudoniemen boek
gn0038: Hazeu, Wim - Wat niet mocht ...
sc0072: Healy, David - Psychopharmacology
woII874: Heaps, Leo - 'De gans is gevlogen'. Het relaas van de massale ontsnapping na de Slag om Arnhem
woII510: Heaps, Leo - The grey goose of Arnhem The story of the most amazing mass excape of World War II
lit1539: Hébrard, Frédérique - Het laatste feest. Een familie in de Provence
lit1540: Hébrard, Frédérique - Onder de kastanjebomen
gw0014: Hedler, Walter - Durch Kolonialpolitik zur Weltmacht
lit1599: Heede, Sylvia Vanden - Het woordenboek van vos en haas
sckast1153: Heeffer, Paul - Ontologie en subjectiviteit : een inleiding in Sein und Zeit
gwindia1987: Heehs, Peter - India's freedom struggle 1857-1947. A short history
geschwk233: Heekeren, M.A. van - Het Amerikaansch bestuur over de Philippijnen
woIIl036: Heekeren, C. van - Batavia seint: Berlijn
ind465: Heekeren, C. van e.a. - Het pannetje van Oliemans. Vijfhonderd krijgsgevangenen onder de Japanners
gn1033: Heel, Dalmatius van - De Goudse drukkers en hun uitgaven III Jaspar Tournay(1585-1633) en Andreas Burier (1613-1620)
geschn318: Heemstra, M.J. Barones van - Van drinkwaterbron tot drinkwaterleiding.
gweur1543: Heer, Johannes de - Het romeinsche vraagstuk
gn0243: Heer, Ed de [eindred] - Bouwen in Nederland : vijfentwintig opstellen over nederlandse architectuur opgedragen aan Prof. ir. J.J. Terwen
lit1209: Heerden, Jaap van - Fascinaties. Een intellectuele autobiografie
e031: Heerding, A. - Geschiedenis van de N.V. Philips'gloeilampenfabrieken.
geschw034: Heeren-Palm, C.H.M. - Polynesische migraties.
lit0508: Heeresma, Heere - Hoge noot.
geschn0650: Heerikhuizen, Bart van - W.A. Bonger. Socioloog en socialist
lit1287: Heerikhuizen, F.W. van - Rainer Maria Rilke. Leven en werk.
ws046: Heeringen, Robert M. van et all (redactie) - Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland.
526: Heerkens, P. - Ria Rago. Adat-roman uit de Timorarchipel.
h831: Heertje, Arnold en Harry Cohen - Het officieuze circuit. Een witboek over Zwart en Grijs geld.
geschn367: Heertje, Arnold, Cohen, Harry - Het officieuze circuit : een witboek over zwart en grijs geld
woII1158: Heerze, Jan et all - Apeldoorn '40-'45. Het verhaal achte4r de Apeldoornse oorlogsmonumenten
apd031: Heerze, Jan et all - Een beeld van een school 125 jaar KHBS/KSG in foto's en documenten [Apeldoorn]
geschn0658: Hees, P. van en A.W. Willemsen (verzorging en toelichting) - Pieter Geyl in Zuid-Afrika
varia123: Hees, G. van en J.G. van Herwaarden - Lentezangen. Nieuwe melodieën voor het lager onderwijs en kinderzangkoren
lit0278: Heesen, Hans (samenstelling) - Het nieuwe avontuur. Ontdekkingsreizen in de poëzie
ind269: Heesterman et all - India and Indonesia. General perspectives
ws075a: Heesters, W. - Sint-Oedenrode. Zwerftocht door een boeiend verleden.
art005: Hefting, Victorine - Jan Toorop 1858-1928
ind532: Hegener, Michiel - Guerrilla in mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in the tweede wereldoorlog
woII196: Hegner, H.S. - In de ban van de waanzin : opkomst en ondergang van Hitlers Derde Rijk
woII082: Heide-Kort, Ans van der - Zij komen ... : dolle dinsdag 5 september 1944 - bevrijding mei 1945
h507: Heide, G.D. van der - Scheepsarcheologie. Scheepsopgravingen in Nederland en elders in de wereld.
fw1045: Heideman, Arend J. - De Graafschapper van ideaal naar kruidenierswaar
h690: Heiden, Maria [samenstelling] - De schrijversmarkt of een schrijver is ook maar een mens.
geschn0613: Heij, Gerjan - De bedrijven die ons land groot maakten
n261: Heijboer/Barbas, M.E. - Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen. Een letterkundige studie.
ind235: Heijboer, Pierre - De Politionele Acties. De strijd om 'Indië' 1945-1949
sb008: Heijboer, P. - Klamboes, Klewangs, Klapperbomen, Indië gewonnen en verloren.
geschn0929: Heijbroek, J.F. et all - Voor Nederland bewaard De verzamelingen van het koninklijk oudheidkundig genootschap in het rijksmuseum
art074: Heijbroek, J.F. en E.L. Wouthuysen - Portret van een kunsthandel. De firma Van Wisselingh en zijn compagnons 1838-heden
art052: Heijbroek, J.F. - Willem Witsen en Dordrecht Wandelen en varen door de stad rond 1900
lit1590: Heijden, M.C.A. van der (samenstelling) - Dichteren het woord gelaten. Poot, Staring en Gezelle
geschn0528: Heijden, Manon van der - Geldschieters van de stad Financiële relaties tussen stad, burgers en overheden 1550-1650
gn0972: Heijden, Marien van der - Jan Rot. Leven en werk van een sociaal-democratisch tekenaar.
lit0700i: Heijden, J.H. van der - Menko als gids
geschn0841: Heijden, Chris van der - Momenten van herinnering. Nederland na 1945
lit637: Heijden, A.F.Th. Van der - Asbestemming. Een requiem
lit0667: Heijden, J.H. van der - Menko wordt speurder
geschn243b: Heijer, Henk den (inleiding en bezorging) - Expeditie naar de Goudkust Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626
woII089: Heijermans, Hermine - Jaren vol galgehumor. 1940-1945.
lit0288: Heijermans, Hermine - Mijn vader Herman Heijermans
geschn0646: Heijning, E. - Een Hollandse familie overzee. Drie eeuwen belevenissen van de familie Heijning
1419: Heijnsbergen, Mr.Dr. P. van - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland. Beknopt overzicht tot 1900.
varia217: Heijnsbergen, P. van en G.C. van Balen Blanken - Abortus criminalis
ind534: Heil, A.L.Th. et all (redaktie) - Orang Peladang 1913-1938
gw2058: Heilbroner, Robert L. - De filosofen van het dagelijks brood. De levens, tijden en ideeën van de grote economische denkers
gw1535: Heilmann, Samuel - The gate behind the wall. A pelgrimage to Jerusalem
gn1632: Heimans, A. - Bebouwingsdichtheid en grondgebruik voor de woningbouw in stadsuitbreidingen
lit1229: Heine, Heinrich - Das Buch der Lieder
lit1394: Heine, Heinrich - Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewobski
lit0083: Heine, Heinrich - Werke in zwei Bänden.
lit0269: Heine, Heinrich - Het lijf van de vrouw is een gedicht. De mooiste liefdesgedichten
nham001kast: Heinemeyer, W.F. et all - Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie
sa374: Held, G.J. - De Papoea. Cultuurimprovisator
art145: Helden, R.J.C. van et all - Een Amsterdammer op de Veluwe. Martin Monnickendam 1874-1943
lit0546: Helder, Sake - Praten onder rembours.
bwaff185: Helfrich, Buro (ontwerp) - Boekenweekaffiche 2003. Deventer Boekenweek. Ode aan de dood
bwaff169: Helfrich, Buro (ontwerp) - Boekenweekaffiche 2004. Thalys in Deventer
bwaff171: Helfrich, Buro (ontwerp) - Boekenweekaffiche 2004. Deventer Boekenweek. Auteurs spreken
bwaff172: Helfrich, Buro (ontwerp) - Boekenweekaffiche 2004. Deventer Boekenweek. Ontmoeting in beeld
bwaff176: Helfrich, Buro (ontwerp) - Boekenweekaffiche 2003. Deventer Boekenweek. Boekenbal
bwaff184: Helfrich, Buro (ontwerp) - Boekenweekaffiche 2003. Deventer Boekenweek. Leven en dood in beeld
bwaff170: Helfrich, Buro (ontwerp) - Boekenweekaffiche 2004. Deventer boekenbal
geschw417af: Helgesson, Alf - Church, State and People in Mozambique An historical study with special emphasis on methodist developments in the Inhambane Region
varia018: Hell, Janet G. van et all - Taalontwikkeling en taalstoornissen. Theorie, diagnostiek en behandeling
gn2022: Helleman, Duco et all (redactie) - De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw
lit1558: Hellen, Franz - Sluimerende lichten
o108: Helliga, W. Gs. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Inleidende studies van H. de la Fontaine Verwey en G.W. Ovink.
geschn0984: Hellinga, W.Gs. - De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands
geschn0512: Hellinga, G.G. - Zeehelden uit de Gouden Eeuw
ant0017: Helm, Rein van der - Reis-handboek voor Curacao
lit0195f: Helman, Albert - Het vlas en de beuk. Een ware fabel.
sur012: Helman, Albert - De stille plantage
lit0105d: Helman, Albert - Zomaar wat kinderen
lit0645: Helman, Albert - Het vlas en de beuk. Een ware fabel.
lit0532: Helman, Albert - Hart zonder land.
sur038: Helman, A. - Avonturen aan de wilde kust, De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden
lit0394: Helmond, van T.[samensteller] - Mary Dorna
art281: Helmus, Liesbeth M (eindredaktie) - VIS. Stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550-1700
ind673: Helsdingen, W.H. van - De plaats van Nederlandsch-Indië in het koninkrijk. Stemmen van overzee
ind753: Helsdingen, W.H. van - Hecht verbonden in lief en leed.
ind626: Helsdingen, W.H. van en H. Hoogenberk - Cultural treasures of the East Indies
lit1299: Helsdingen, R.J. van - Thomas Mann / De dood in Venetië
art269: Helwig, Hellmuth - Bandversierders. Over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
m640: Hemels, Joan - De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant.
signeer015: Hemels, Joan - Het dagbladzegel in de rariteitenkamer.
geschn0603: Hemels, Joan - Het dagbladzegel in de rariteitenkamer 1869-1969.
lit0550: Hemmerechts, Kristien - Lang geleden. Verhalen.
w128: Hempel, Carl G. und P. Oppenheim - Der Typusbegriff im lichte der neuen Logik
gn2044: Hen, P.E. de - Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland
geschw104: Henderson, W.O. - The German colonial empire
woII099: Hendriks, Jan - Vijf jaar drukkunst "in het verborgene"
art299: Hendriks, Dick (samenstelling) - Reprodukties van kleurkrijtstrepen door Tour van Schayk van situaties uit Landschap
woII878: Hendriks, Jan - Vijf jaar drukkunst "in het verborgene"
gn0356: Hendriks, Johan - Archeologie in de Lage Landen
fw1068: Hendriks, H.J.J. e.a. - Nijmegen onder raadpensionaris, koning, keizer, en souvereine vorst.
gw1524a: Hendriksen, Th.G.A. - Van eren en eren. laatste eer aan een mens op aarde.
gn1613: Hendrix, Harald en Marijke Meijer Drees (redactie) - Beschaafde burgers. Burgerlijkheid in de vroegmoderne tijd
voet11: Henegouwen, Hendrik van - Hoera, kampioen! : Voetbalboek
geschn0601: Hengel, Guido van - 'Een ondernemend volkje' Hoe Nederland zich wereldwijd op de kaart zette
gwaf0023: Hengeveld, R. and J. Rodenburg (editors) - Embargo Apartheid's oil secrets revealed
art409: Henkels, Herbert - Mondrian from figuration to abstraction.
art406: Henkels, Herbert (editor) - Mondrian in the Sidney Janis Family Collections, New York
gn1760: Henker, Barbara en Hanneke Oosterhof - Kaatje ben je boven ? Leven en werken van dienstbodes
lit0750d: Henrard, Roger - Wijsheidsgestalten in dichterwoord Onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatuur
gwaf1299: Henry, J.M. - Floribert Jurion et l'Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo belge.
art346: Henselmans, Jan - De architectuur van het moderne landhuis
geschw519: Hensman, Howard - The Afghan War of 1879-80
gn0222: Henssen, E.W.A. - Twee eeuwen advocatuur in Nederland 1798-1998
lit1248: Herberghs, Leo - Met aarden vingers. Gedichten
gwaf0221: Herbert, Eugenia W. - Twilight on the Zambesi
ind467: Herdt, Gilbert and Michele Stephen [edition] - The religious imagination in New Guinea.
lit0481: Hérge - Rode zee haai deel 3
lit0494: Hérge - De juwelen van Bianca Castafiore
lit0493: Hérge - Het geheim van de eenhoorn
lit0512: Hérge - Cokes in voorraad
lit0518: Hérge - Vlucht 714
lit0519: Hérge - Vlucht 714
lit0520: Hérge - Kuifje in de Congo
lit0496: Hérge - Cokes in voorraad
lit0526: Hérge - Kuifje en Zaak Zonnebloem
lit0523: Hérge - Kuifje en het zwarte goud
lit0497: Hérge - Het geheim van de eenhoorn
lit0495: Hérge - De schat van de scharlaken Rackham
lit0492: Hérge - De zwarte rotsen
gwaf0245b: Herkens, Fred et all - Herinneringen aan congo
gw1517a: Hermann, J. - Welt der Slawen. Geschte - Gesellschaft - Kultur
gw1604: Hermans, Hub. (editor) - Las crisis socioeconómicas y sus soluciones
lit0653a: Hermans, Willem Frederik - De zegelring
lit0970: Hermans, W.F. et all - Er is niets poëtischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli
lit0453f: Hermans, W.F. - De mandarijnenpers
lit0514: Hermans, Willem Frederik - Relikwieën en documenten
lit1427d: Hermans, W.F. - Geyerstein's dynamiek
lit1323: Hermans, Willem Frederik - Ik draag geen helm met vederbos
2564: Hermans, W.F. - De liefde tussen mens en kat.
gw1603: Hermans, Hub. (editor) - Cine y literatura
lit1308: Hermans, Willem Frederik - Een heilige van de horlogerie
lit0172af: Hermans, Willem Frederik - De laatste roker. Verhalen
geschn0736: Hermans, Dorine - Wie ben ik dat ik dit doen mag Zes koninklijke inhuldigingen
lit0573: Hermans, Willem Frederik (inleiding) - Lezen & Schrijvers
geschn0831: Hermesdorf, B.H.D - De herberg in de Nederlanden Een blik in de beschavingsgeschiedenis
geschn267: Hermsen, Ronald - Wijsheid te boek : 75 jaar inspirerende boeken van N. Kluwer tot Ankh-Hermes
varia267a: Hermsen, Josée - Paarden encyclopedie
lit1464: Hermsen, Joke J. - Kairos. Een nieuwe bevlogenheid
lit0172hm: Hermsen, Joke J. - Blindgangers
gwaf0321: Hernaes, O. - Palaver: Peace or problem ?
gw1597: Hernandez Chavez, Alicia - Mexico. A brief history
sc0078: Herold, J. - Naar één universiteit in de beide limburgen
f428: Herpen, Jan J. van - Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO.
gn10ab: Herpen, Jan J. van (bezorging) - De markies onzer letteren De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. - Lodewijk van Deyssel (1902-1951)
f428a: Herpen, Jan J. van - Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO.
geschw308a: Herrin, Judith (samenstelling) - Leven in de Middeleeuwen
gwd0217: Herrmann, Reiner et all - Uniformen der deutschen Infanterie 1888 bis 1914 in Farbe
woII828: Hersey, John - De muur.
woII1959: Hersey, John - Hirosjima
bw136: Hertmans, Stefan - Neem en lees. 10 gedichten over herinnering
gn0318b: Hertzsprung-Kapteyn, H. - J.C. Kapteyn. Zijn leven en werken
sa355: Herzstein, R.E. - Waldheim, De ontbrekende jaren
ind175: Heshusius, C.A. et all - Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950
ind173: Heshusius, C.A. - Het KNIL van Tempo Doeloe
248: Heskes, P.J.M. - Broere 1803-1860. Christen-wijsgeer emancipator.
mil063: Hesketh, Christian - Tartans
lit0374: Hesse, Hermann - Klingor's laatste zomer
geschn1070: Hettema jr., H. - Grote historische schoolatlas.
523: Hettinga, S. - De "Repoeblik Indonesia".
theo002f: Hetzler, Jeroen - De steen in het grind. Een belofte voor het beloofde land.
gn0306: Heuff, A. - De landelijke ruitersport
gnx943: Heul, Frank van der - Van Kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop. Van 'spiegeltjes en kralen', piraten en slavernij tot de laatste reis van de Holland-Afrika Lijn.
gn1008: Heul, Frank M. van der - Autoadvertenties uit de jaren 1890-1940
fw1069: Heupers, E. - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Veluwe. Deel 1.1
475: Heus, Alexandra A. de - Enige woelingen op java in de tweede helft der 19e eeuw, voornamelijk in het gewest Pekalongen
n255: Heusden, Elsa van - Bonte kleren en blanke kappen.
theo060: Heusden, Alex van et al (redaktie) - Liedje dat ik niet kan laten. Verzamelde opstellen over de liederen van Huub Oosterhuis
gw0157: Heussler, Robert - Completing a stewardship. The Malayan Civil Service, 1942 - 1957
g101a: Heuting, E. e.a. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
g101: Heuting, E. e.a. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
gn1729: Heuvel, J.H.R. van den et all - Een vrij zinnige verhouding. De VPRO en Nederland 1926-1986
gwaf0182: Heuvelen, Herman van - Nieuwe missie. Vliegen voor MAF in Oeganda en Ethiopië
gesch185: Heuven Goedhart, G.J. van - Over het nieuwe Nederland
woII207: Heuven Goedhart, G.J. van - De reis van
lit0902: Heward Mills, Marilyn - Cloth girl
1313: Hewins, Ralph - Quisling. Prophet without Honour
varia190: Hewitt, V.J. and Peter Lorie - Nostradamus. The end of the Millennium. Prophecies 1992-2001.
1619: HeydekkerJ.J. en J. Leeb - Opmars naar de galg. Het proces van Neurenberg.
woII1619a: HeydekkerJ.J. en J. Leeb - Opmars naar de galg. Het proces van Neurenberg.
gwd0039: Heyden, Ulrich van der - Unbekannte Geschichtsquellen in Berlin. Das Archiv und die Bibliothek der Berliner Missionsgesellschaft
gwd1797: Heyden, Ulrich van der - Die Afrikawissenschaften in der DDR.
theo174: Heyden, A. van der et all - Kijk op het heilige land
lit0345hb: Heyer, Georgette - Detection unlimited
theo165: Heyer, C.J. den - Twee testamenten. Reden tot vreugde of bron van tegenspraak
vs004: Heyerdahl, Thor - Tussen de continenten : archeologische avonturen
gn0311: Heyligers, Elise - Nini Boesman. Gedragen door de wind. 50 jaar ballonvaren
sc0033: Heymans, G. - Inleiding in de metaphysica
1486: Heyn, J. - Holland hails You !
sc140: Heynen, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz
woII446a: Heyting, Lien - Herdenkingsraam de Nieuwe Kerk
gwindia1468: Hibbert, Christopher - The great mutiny. India 1857
woII703: Hibbert, Chr. - Arnhem 17-26 september 1944
gwaf0097: Hibbert, Chr. - Africa explored Europeans in the Dark continent 1769-1889
gwuk1514: Hibbert, Christopher (editor) - Queen Victoria in her letters and journals
woII831: Hicks, George - The comfort women
1339: Hidde, C.J.M. van der - Bergers. Schetsen uit het nederlandse bergingsleven.
h503: Hidde, C.J.M. van der - S.O.S. Sleepboten op stations.
lit1602: Hiddema, Frans - Wat opwaaiende zomerjurken verhullen. Psychoanalytische interpretatie van de gelijknamige roman van Oek de Jong. Bijdragen tot de neurosenleer
geschn0023: Hielkema, Menno - Het fenomeen Snip en Snap
geschn379: Hielkema, Menno - Johan Kaart: Ik moet nog iets bekennen.
woII840: Hierl, Konstantin - De Arbeidsdienst. Bloemlezing uit de geschriften
varia291: Higashida, Naoki - Waarom ik soms op en neer spring. De eigen stem van een 13-jarige jongen met autisme.
lit0601c: Higgins Clark, Mary - Daddy's little girl
woII071: Higgins, Jack - De adelaar is geland.
woII813: Hilbrink, C. - 'In het belang van het Nederlandse volk...'
ch052: Hildebrand, Joel H. and Robert L. Scott - Regular solutions
lit1002a: Hildebrand, A.D. - Bolke's zoon en Dorus Das naar Nederland
lit0975: Hildebrand - De Camera Obscura van Hildebrand
lit1002b: Hildebrand, A.D. - Dorus Das en Bolke's zoon op de Veluwe
sc0112: Hildebrandt, Stefan en Anthony Tromba - Architectuur in de natuur. De weg naar de optimale vorm
gw1026: Hilhorst, Pieter - Historische toespraken die de wereld had moeten horen
gn1738: Hilhorst, Marieke - Bij de zusters op kostschool Geschiedenis van het dagelijks leven van meisjes op Rooms-Katholieke pensionaten in Nederland en Vlaanderen.
ind606: Hill, Hal - The Indonesian economy since 1966/Southeast Asia's emerging giant
gw1559: Hill, Polly - Development economics on trial. The anthropological case for a prosecution
gwaf0218: Hill, Polly - The migrant Cocoa-farmers of Southern Ghana
h566: Hillary, Edmund en Desmond Doig - Hoog in de ijle lucht. Het verslag van de Himalaja-expeditie.
ind013: Hillen, Ernest - Kampjongen : herinneringen aan Java
geschn239: Hillenius, D. - Het huis der gemeenten. Koninklijke Manage-Willemskerk-Willemshof
gn1681: Hillenius, D. - 150 jaar De Gemeentestem. Verhalen.
lit1218: Hillenius-Krol, Fransje - Van afkeer tot inkeer. Golfverhalen
lit0569: Hillenius, D. - Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen
lit0240: Hillenius, D. - Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen
art403: Hillier, Bevis - Plakate
w043: Hilton, P.J. - An introduction to Homotopy theory
woII805: Hilton, christopher - Hitler's Olympics.
gw1066: Hinderink, Jan and M.B. Kiray - Social stratification as an obstacle to development. A study of four Turkish villages
gwaf1487: Hinfelaar, Marja - Conflict and protest in a Scottish Mission area. North-Eastern Zambia 1870-1935
ind449: Hing, Pieter and Frans Verdoorn (editors) - Science and scientists in the Netherlands Indies
geschn1072: Hinrichs, Jan Paul - Vader van de slavistiek. Leven en werk van Nicolaas van Wijk 1880-1941
p0521: Hinte, N. van - De Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst gedurende zijn 25 jarig bestaan.
art341: Hinz, Renate (editor) - Käthe Kollwitz. Graphics - Posters - Drawings
gn0193a: Hirschfeld, H.M. - Herinneringen uit de jaren 1933-1939
gn0193: Hirschfeld, H.M. - Herinneringen uit de jaren 1933-1939
geschn0954: Hirschfeld, H.M. - De jaren 1933-1939
woII194: Hirschfeld, Gerhard - Bezetting en collaboratie : Nederland tijdens de oorlogsjaren 1940-1945
woII1068: Hitler, A. - Rede van Adolf Hitler tot de arbeiders in een Berlijnsche wapenfabriek op 10 december 1940
gn1038: Hlabertsma, Marlite en Patricia van Ulzen - Interbellum Rotterdam. Kunst en cultuur 1918-1940
ch131: Ho, Tse-Lok - Tactics of organic synthesis
mil038: Hobart, Malcom C. - Badges and uniforms of the Royal Air Force
mil001: Hobbes, Nicholas - Essential Militaria Facts, legends, and curiosities about warfare through the ages.
gn1718: Hoboken, J. van - Witte de With in Brazilië 1648-1649
g112: Hochhuth, Rolf - Tell 38.
gwaf2040: Hochschild, Adam - De geest van koning Leopold II en de plundering van de Congo
gw1613: Hodgart, Alan - The economics of European imperialism
gw1613a: Hodgart, Alan - The economics of European imperialism
gw0028: Hodge, Joseph Morgan - Triumph of the expert Agrarian doctrines of development and the legacies of British colonialism
w226: Hodges, J.L. and E.L. Lehmann - Basic concepts of probability and statistics
n507: Hoefman, J.W. - Oudste Nederlandsche nederzettingen in Noord-Amerika.
1794: Hoefnagels, G.P. - Witte boorden criminaliteit.
sur005: Hoefte, Rosemarijn - De betovering verbroken. De migratie van Javanen naar Suriname en het rapport van Vleuten.
lit1453: Hoeg, Peter - Voorstelling van de twintigste eeuw
gn1510a: Hoek, W. van den - De Koninklijke marechaussee in de Nederlandse samenleving.
lit0644: Hoek, Rouke van der - Doorgewinterd landschap
gn1756: Hoek, D. - Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw rondom mr. Jacob van Dijck
gn1510: Hoek, W. van den - De Koninklijke marechaussee in de Nederlandse samenleving.
geschn322: Hoek, W. van den - Beknopt overzicht van de geschiedenis der Koninklijke Marechaussee.
woII777: Hoek, K.A. van den - Het Ardennen offensief
gn0248: Hoek, Sietse van der - Meneer Aart. Leven en werken van de man die geen kindervriend wil heten.
geschn238a: Hoek, J.B.M. van - Eike van Repgow's rechtsboek in beeld. Observaties omtrent de verluchting van de Saksenspiegel.
2745: Hoek, H. van - Lijnvaart.
lit0386: Hoek, Els van der - Het avontuur van de Thaïsclub
geschn500b: Hoek, W. van der en J.W. van der - De geschiedenis der Rijdende Artillerie
geschn500a: Hoek, W. van der en J.W. van der - De geschiedenis der Rijdende Artillerie
geschn0587: Hoek, W. van den - De geschiedenis van het wapen der Koninklijke Maechaussee
ind162: Hoekema, A.G. - Denken in dynamisch evenwicht De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesië (ca 1860-1960)
dammen015: Hoekstra, W. - De nieuwste damproblemen
ws109: Hoekstra, C./H.F.M. ten Bensel - Het tijd-ruimtegebruik in drie IJsselmeerpolders.
2553: Hoekstra, Han G. - De muze en het ambacht.
gn2105: Hoekveld, G.A. et all - Stad en platteland in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot heden
sc0048: Hoeve, A.H. van der, Ph. Kohnstamm en G. van Veen - Stil-lees-stof als denk-materiaal en denk-maatstaf Een onderzoek aangaande de vorming en toetsing van theoretische intelligentie
sc0045: Hoeve, A.H. van der, Ph. Kohnstamm en G. van Veen - De lagere school en het stil-lezen. Een onderzoek inzake het zelfstandig verwerken van leesstof door leerlingen der hoogste klassen van lagere scholen in de gemeente Utrecht
gn990: Hoeven, P.J.A. ter - Havenarbeiders van Amsterdam en Rotterdam. Sociologische analyse van een arbeidsmarkt
gn0192: Hoeven, Cees van den - De veilige weg. Populair boek over onze spoorwegen
woII938: Hof Jan - Frits de zwerver. Twaalf jaar strijd tegen de nazi-terreur
gwd1159: Hof, Remco in 't & Ruud Slotboom - Wereldstad Berlijn. Een gids voor vrienden
gn818a: Hof, Jan - En dan nu uw aandacht voor Opkomst, glorie, en verval van het Nederlandse varieté.
lit1136b: Hof-de Boer, L. - Van mien kaant bekeken
ind166: Hoff, Maarten C. - Het misplaatste Oranje Boven-gevoel Het falen van het politiek-militair systeem in Nederland en Nederlands-Indië: 1825-1995
ch155: Hoff, J.H. van 't - Die chemischen Grundlehren nach Menge, Mass und Zeit
w079: Höffding, W. - Massstabinvariante Korrelationsmasse für diskontinuierliche Verteilungen
ws144: Hoffen, M.M. van (redacteur) - Geldersche VolksAlmanak voor 1947
geschn706: Hoffenaar, J. (inleiding/bewerking) - M.R.H. Calmeyer. Herinneringen.
142: Hoffman, Willem - Noord- en zuidnederlandse sagen en legenden.
art091: Hoffman, Ed - Kijken naar Bosch. Een ontdekkingsreis langs alle schilderijen
woII808: Hoffmann, Peter - Claus Schenk, Graf von Stauffenberg und seine Brüder
lit0181: Hofland, Henk - De alibicentrale
theo134: Hofland, Lena - Verhalen bij de bron
bwaff008: Hofman, Wim (ontwerp) - Kinderboekenweekaffiche 1998
bwaff146: Hofman, Wim (ontwerp) - Kinderboekenweekaffiche 1998
h408: Hofman, W. - Kinderboekenweekaffiche 1998.
h398: Hofman, Wim - Kinderboekenweekaffiche 1998.
h400: Hofman, Wim - Kinderboekenweekaffiche 1998.
w171: Hofmann, Joseph E. - Leibniz in Paris 1672-1676. His growth to mathematical maturity
p0657: Hofsteede, W.M.F. - Decision making processes in four west Javanese villages.
gw1045: Hofstra, S. (Foreword) - Eastern and western world
geschn0590: Hoftijzer, P.G. - Engelse boekverkopers bij de beurs De geschiedenis van de Amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart, 1637-1724
ind230: Hogesteeger, G. (redactie) - Naar de Gordel van Smaragd. De postverbindingen tussen Nederland en Nederlnads-Indië 1602-1940
w100: Hogg, Robert and Allen T. Craig - Introduction to mathematical statistics.
gn0076a: Hohé, Madelief et all - Haagse hofmode
mil037: Hohrath, Daniel - Friedrich der Grosse und die Uniformierung der preusischen Armee von 1740 bis 1786.
art412a: Hoijtema, Theo van - Het lelijke jonge eendje.
geschn0821: Hoitsema, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant
g013: Hokke, C. - De eerste nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr Ms Stoompakket Curacao Deel II.
ws188: Hol, A.R. - De Betuwe Geschiedenis en Volksleven in de streek tussen Rijn, Lek en Waal
gwaf0045: Hole, Hugh Marshall - The Jameson raid
lit0935g: Holk, L.J. van - De ondergang van het avondland. De geschiedenisphilosophie van Oswald Sprengler
2502a: Hollander, Carl - Kinderboekenweekgeschenk 1967. Rammelkar
geschn0059: Hollander, A.N.J. den e.a. - Drift en koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland
gwusa1542: Hollander, A.N.J. den - Americana. Studies over mensen, dieren en een kaktus tussen rio grande en potomac
ind408: Holleman-Bangert, Tineke - Adreslijst 2001. Oud-leerlingen Christelijk Lyceum Bandoeng
ch045: Holluta, Josef - Die technischen Anwendungen der physikalischen Chemie
bw110a: Holman, Theodor - Ik weet niet meer wat liefde is
lit0545: Holman, Theodor - Plantage nachtschade.
woII097: Holmes, Judith - Olympiade 1936 : nazisme in de sport
lit1050i: Holsbergen, Jan - De kikker en het roosje
gn1751: Holtrop, Aukje - Huisvrouwen
j203a: Holtrop, Willem - Tekent Frankrijk
geschn0458: Holtrop, Aukje - Nynke van Hichtum Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer 1860-1939
gn1757: Homan, Gerlof D. - Nederland in de Napoleontische tijd 1795-1815
lit1050o: Homeros - Ilias & Odyssea
sc0077: Hompe, J.A. (secretatiaat) - Discussienota Werkgroep Bestuursstructuur
ws269: Honig, Gerrit Jan - De overstrooming in de Zaanlanden in het jaar 1825
woII851: Hoof, Henri van - De vreemde storm
woII851a: Hoof, Henri van - De vreemde storm
gn1737: Hooff, W.H.P.M. van - In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914.
lit1130c: Hooft, P.C. - Leringen van staat
lit1048: Hooft, P.C. - Overvloed van vonken. Een keuze uit de gedichten
geschn0447: Hooftman, Hugo - De Nederlandse Burgerluchtvaart in beeld
gn1721: Hoogenberk, Egbert J. - Het idee van de Hollandse stad. Stedebouw in Nederland 1900-1830 met de internationale voorgeschiedenis
gw0011: Hoogenboom, Peter - Hete loempia's, vreemde weeshuizen en een Thaise tweeling
geschn275: Hoogenboom, H.J.J. e.a. - ... in het belang van onze leden ... een beeld van Sint Martinus, Katholieke vereniging van militairen 1911-1982.
varia086: Hoogendam, A.J. - De dood bestaat niet !
woII1988: Hoogenhuyze, A.G.H. van - Nederland - één
gnx152: Hoogerhuijs, Herman van 't - Trammaterieel in Nederland en België
ind607: Hoogerwerf, Evert-Jan - Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942. Geannoteerde bibliografie.
ind751: Hoogewerf, G.J. (uitgever) - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrandtsz. Bontekoe
woII1084: Hoogh, H.P. de en G. de Flines - Onder het hakenkruis. Kroniek der gebeurtenissen tijdens de Duitsche overheersching
p0271: Hoogh, B.J.M. de - Mijn Indische Mariniers jaren. Naar herinneringen van B.J. van Gils.
dammen005: Hoogland, Rich. A. - Checkers. Het moderne damspel
bwaff074: Hoogstad, Alice (ill) - Kinderboekenweekaffiche 2001
bwaff075: Hoogstad, Alice (ill) - Kinderboekenweekaffiche 2001
ind555: Hoogstraaten, M.G. - Nederlanders in Nederlands-Indië
gwjapan1878: Hook, Glenn D. et all - Japan's international relations. Politics, economics and security
gwb1829: Hoonakker, Ernst W. - Geschiedenis van de contraceptie. Geboortebeperking van de oudheid tot nu.
gn2068: Hoop, Sipke de - Met vallen en opstaan. Vijf jaar Nederlands hulpbeleid in Midden- en Oost-Europa (1989-1993)
art245: Hoop Scheffer, D. de - Rembrandts etsen in zes onderwerpen
gw1547: Hoop, Sipke de (redactie) - Erfenis van het verleden, geopolitiek en nieuwe dreigingen.
tt026: Hoornik, Ed. - Dooden herdenking in Dachau.
lit0539: Hoornik, Ed. - De bezoeker
lit1385: Hoornik, Ed. - De erfgenaam
lit0320i: Hoornik, Ed. - Na jaren. Gedichten
lit0775: Hoornik, Ed. - Vijf gedichten. Matheus-geboorte-requiem-de vis-de overweg
gn1666: Hooykaas, G.J. (uitgever) - Briefwisseling van Thorbecke. III 1836-1940
gn1669: Hooykaas, G.J. (uitgever) - Briefwisseling van Thorbecke. VII 1862-1972
gn1668: Hooykaas, G.J. (uitgever) - Briefwisseling van Thorbecke. VI 1853-1962
gn1665: Hooykaas, G.J. (uitgever) - Briefwisseling van Thorbecke. I 1830-1933
gn1664: Hooykaas, G.J. (uitgever) - Briefwisseling van Thorbecke. II 1833-1936
gn1667: Hooykaas, G.J. (uitgever) - Briefwisseling van Thorbecke. IV 1840-1945
gwazieb1636: Hopkirk, Peter - Het gedroomde rijk. Een groot Centraal-Azië 1917-1942
geschn0162: Hopmans, Anita, Roman Koot en Lien Heyting - Als er meer in zit ga je door. Rudolf Erik Otto Ekkart
gnxx1062: Hoppenbrouwers, F.J.M. - Oefening in volmaaktheid : de zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek
lit0786: Hore, Rachel - De droomtuin
gw0166: Hornbloer, Simon and Antony Spawforth (editors) - The Oxford classical dictionary
woII093: Horne, Alistar - De 42 dagen. Frankrijk/Duitsland 1940.
sc120: Horney, Karen - Neurosis and human growth. The struggle toward self-realization
rr004: Hornman, Wim - De Jantjes. De oorlog kwam toch.
woII872: Hornman, Wim - De helden van de Willemsbrug. Rotterdam, mei 1940
p0482: Hornman, Wim - De geschiedenis van de Mariniersbrigade.
gw1567: Horowitz, Irving Louis - Three worlds of development. The theory and practise of international stratification
woII301: Horreüs de Haas, G. - Jodendom en democratie
gn0107: Horreüs de Haas, G. - Voorwaarts en niet vergeten. Een woord over Arbeidersbeweging en Drankbestrijding
gn0100: Horreüs de Haas, G. - De eenheid der aarde
lit0226: Horsman, Annet (redactie) - Anekdoten over Multatuli : uit authentieke bronnen bijeengebracht
lit1325d: Horsman, Annet - Anekdoten over Multatuli. Uit authentieke bronnen bijeengebracht
gnbel010: Horsmeier Jr., J . - Welvaart voor allen. Grondslagen voor een nieuwe maatschappij
geschn1027: Horst, Han van der - Schep vreugde in 't leven. Zet de zorgen aan de kant. Levenslessen uit de Grote Depressie
art222: Horst, Theo van der - Stikken in de modder.
gwchina1763: Horst, D. van der - Geschiedenis van China
lit1647: Horst, Tonny van der - Behalve jij en ik.
gn0146: Horst, Tonny van der - Voor altijd vroeger.
geschn0180: Horst, Han van der - Schep vreugde in 't leven, zet de zorgen aan de kant. Levenslessen uit de Grote Depressie
ind563: Horvatich, Patricia (compiled) - Maluku: The history, societies, and cultures of an indonesian province. A bibliography of texts in the English language
gw1557: Hoselitz, Bert F. (editor) - Theories of economic growth
gn2083: Hosmar, J. - Sint-Petersburg. Stad van Hollandse kooplieden
ws119: Houben, L.G.A. - Geschiedenis van Eindhoven. De stad van Kempenland
geschwk082: Houben, Marc - International crisis management. The approach of European states.
gwb1749: Hourani, Albert - Een geschiedenis van de arabische volken
woII087: Houten, Boudewijn van - Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog : de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in egodocumenten
geschw071: Houten, H.R. van - Egypte's internationaal statuut sedert het begin van de negentiende eeuw.
geschn278: Houter, F. den - Neptuniana : maritieme curiosa
geschwk158: Houthaeve, Robert - Emiel Vanhencxthoven s.j. (1852-1906) stichter van de Kwangomissie (Congo). Het begin van de Belgische missionering in Congo
geschn0057: Houtte, J.A. van. - Economische en sociale geschiedenis van de Lage Landen
geschn0479: Houtte, J.A. van - An economic history of the Low Countries 800-1800
gn0245: Houtzager, H.L. et all - Kruit en krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO
geschn482a: Houtzager, H.L. et al - Delft en de Oostindische Compagnie
geschn482: Houtzager, H.L. et al - Delft en de Oostindische Compagnie
woII529: Houwaart, Dick - Weinreb Een witboek
woII1970: Houwaart, Dick - Westerbork. Het begon in 1933.
woII751a: Houwink, R. et all - De Schouw. Jaargang 2, nr 4 Orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer
woII624: Houwink ten Cate, J.Th.M. en N.K.C.A. in 't Veld - Fout. Getuigenissen van NSB'ers
woII468a: Houwink, R. et all - De Schouw. Jaargang 3, nr 5
gwaf1440: Hove, Chenjerai - Palaver finish
gwb2006: Hoven, F. van den - De internationale onderneming en de ontwikkelingslanden
ind205: Hovinga, Henk - Met de dood voor ogen. Overleven in de strijd om Indië
1700: Hovinga, Henk - Eindstation Pakan Baroe 1944-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud.
lit0750b: Howard, Elizabeth Jane - Bevrijding. De Cazalets Deel 4
lit0750c: Howard, Elizabeth Jane - Lichte jaren. De Cazalets Deel 1
lit0750a: Howard, Elizabeth Jane - Aftellen. De Cazalets Deel 2
geschw517af: Howard-Hassmann, Rhoda E. - Reparations to Africa
geschw396: Howard, Michael C. (editor) - Ethnicity and nation-building in the Pacific
gw1205: Howard Bury, C.K. en C.G. Bruce - Naar de hoogste top der aarde
1372: Howarth, David - Het epos van D-Day.
lit0005c: Höweler, Marijke - Tragisch wonen
lit1050q: Höweler, Marijke - Jij mag de kaarsjes uitblazen.
gn0291: Höweler, H.A. - Een Amsterdammer naar Parijs in 1778. Reisverslag van koopman Jacob Muhl
varia026: Howell, J. & E. Dean - Fonologische stoornissen. Behandeling van kinderen volgens de Metaphon-therapie
w109: Hoyle, Fred - Astronomy and cosmology. A modern course.
gn0257: Hoynck van Papendrecht, A. - De zeilvloot van Willem Ruys J.Dzn en de Rotterdamsche Lloyd
woII229: Hoyt, Edwin P. - De verovering van de Gilbert eilanden Een verbeten strijd in de Pacific, 1943
litkast170: Hoytema, T. v. - Vogelvreugd Een prenteboek voor de lieve jeugd
gn2030: Hubbeling, H.G. - Spinoza
gwaf1985: Hubrich, Heinrich-Georg und Henning Melber - Namibia. Geschichte und Gegenwart zur Frage der Dekolonisation einer Siedlerkolonie
gw1198: Hudson, Kenneth - The archaeology of industry.
gw0151: Hudson, Roger (compiled) - London. Portrait of a city
gwuk1798: Hudson, Pat (editor) - Regions and industries. A perspective on the industrial revolution in Britain.
varia267: Hudson, W.H. - Birds in town and village
art223: Huebner, Friedrich Markus - Die neue Malerie in Holland.
lit0610: Huebner, F.M. - Niets is geheel waar.
geschn388: Hueting, Ernest - De permanente herstructurering in het welzijnswerk.
gw0017: Huetz de Lemps, Xavier - L'Archipel des Épices. La corruption de l'administration espagnole aux Philippines (fin XVIIIe - fin XIXe siècle)
bwaff180: Huf, Paul (fotograaf) - Boekenweekaffiche 1999. De nieuwe Palmen
bwaff148: Huf, Paul (fotograaf) - Boekenweekaffiche 1996 Adriaan van Dis
bwaff062: Huf, Paul (fotograaf) - Boekenweek 1999.De nieuwe Palmen
bwaff063: Huf, Paul (fotograaf) - Boekenweekaffiche 1999. De nieuwe Palmen
bwaff090: Huf, Paul (fotograaf) - Boekenweekaffiche 1999. Palmen
o122: Hugenholtz, F.W.N. - Ridderkrijg en burgervrede. West-Europa aan de vooravond van de honderdjarige oorlog.
geschw257: Hugenholtz, F.W.N. - Ridderkrijg en burgervrede. West Europa aan de vooravond van de Honderdjarige Oorlog
gn0190: Hugenholtz, F.W.N. - Floris V
gw1063: Huggett, Frank E. - The land question and European society
woII763: Hughes, Matthew & Chris Mann - Het leven in Duitsland tijdens het Hitlerbewind
geschw0009: Hughes, Robert - De fatale kust Het epos van Australië
ww320kast: Huguenin, U. - Examen de la solution que mr Euler a donné du probléme de la pression qu'un corps exerce sur trois ou plusieurs appuis qui le soutiennent
geschn0757: Huijsen, Coos - De PvdA en het Von Münchhausen Syndroom Pleidooi voor een progressief perspectief
woII1123: Huincks, P.J.G. - Zwarte bladzijden
1497: Huis, J. - Jubileumboek Nederlandsche Kappersbond 1891 - 1966.
fw1048: Huisinga, I. En R. Wols - De oude Kerk van Etten.
art047: Huisken, Jacobine et all (redactie) - Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw
geschn0629: Huisman, Anneke en Johan Koppenol - Daer compt de Lotery met trommels en trompetten!. Loterijen in de Nederlanden tot 1726.
gw2069: Huizer, Gerrit and Bruce Mannheim (editors) - The politics of anthropology. From colonialism and Sexism toward a view from below
ws216: Huizing, L. en J. Wattel - Hoogeveen, van Echten's Morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen
woII094: Huizinga, Leonard en Alfred Mazure - Een natie onder de nazi's : 10 mei 1940
gn1717: Huizinga, J. - Nederland's geestesmerk
gw0075: Huizinga, J., John H. Mundy et all - The story of the Middle Ages
geschn460: Huizinga, J. - Nederland's beschaving in de 17de eeuw Een schets. Hugo de Groot en zijn eeuw
aa056aa: Huizinga, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en De Nederlanden.
m385: Huizinga, J. - Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets. & Hugo de Groot en zijn tijd.
m052: Huizinga, J. - Neutraliteit en vrijheid, waarheid en beschaving.
geschn0039a: Huizinga, J. - Geschonden wereld
aa056: Huizinga, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachten-vormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en De Nederlanden.
gn0092: Huizinga, J. - Nederland's beschaving in de 17e eeuw. Een schets en Hugo de Groot en zijn eeuw
geschn0039: Huizinga, J. - Geschonden wereld
ws076: Hulkenberg, A.M. - De Hervormde of Sint Maartenskerk te Hillegom. Historiserende beschrijving van de kerk aan de Houttuin
geschw0010: Hullebroeck, Emiel - Beiaarden
art247: Hulshoff, A.L. (voorwoord) - Melle
lit0742: Hulsker, J. - Aart van der Leeuw. Leven en werk.
1479: Hulst, H. van, A. Pleysier en a. Scheffer - Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de S.D.A.P. van 1880 - 1940.
h516: Hulst, H. van - Koos Vorrink. Zijn leven in beeld.
bwaff138: Hulst, Wim van de (fotograaf) - Boekenweekaffiche 2005. Essay
lit0756: Hulzebosch, Claire - Een toevalligheid zien. Gedichten.
lit0572: Hulzebosch, Claire - Een toevalligheid zien. Gedichten
geschn1076: Hulzen, A. van - Utrecht in de patriottentijd
p0649: Hulzen, Joh. Van - Een reis op twee halfronden.
gn1636: Hulzen, G. van - Tweede Boek. Zwervers
geschn1073: Humbeek, L.J.M.P. van - Handleiding voor het sabelschermen
gw0064: Humble, Richard - Marco Polo
lit1641: Hume, David - Come back for the body
woII692: Humes, James C. - Winston Churchill. Biography
gn1633: Hümmelchen, W. - De historische ontwikkeling van de rasterdiepdruk
h978: Hummrich, G. - Plakate.
gw0097a: Humphreys, Helen - Boven de aarde
lit0530c: Humphreys, Emyr - Flesh and blood
e079: Hunningher, B. - Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche tooneelleven in de 19e eeuw.
gw1038: Hunt, Howard - Eindpunt Berlijn
woII809: Hunt, Irmgard - On Hitler's mountain.
art300: Hunter, Sam - Tom Wesselmann
gwasia2081: Hunter, Janet E. - The emergence of modern Japan. An introductionary history since 1853
gwaf0313: Hunwick, John - West Africa, Islam and the Arab world
gn1014: Hupse, G.J. - Weg van het boek. Geschiedenis en ontwikkeling van de de grafische industrie en haar omgeving.
lit0640b: Hurst, Fannie - Mannequin
geschwk171: Husain, Majid - Geography of Jammu and Kashmir.
varia087: Husén, T. - Torsten Husén. Tryckta Skrifter 1940-1980
varia088: Husén, T. - Torsten Husén. Tryckta Skrifter 1940-1975
varia089: Husén, T. - Torsten Husén. Tryckta Skrifter 1940-1970
varia090: Husén, T. - Torsten Husén. Tryckta Skrifter 1940-1965
varia050: Huser, Frank A. - Palliative care & euthanasia
art321: Hüsgen, Lucas et all - Toon Teeken. More is More.
gw1574: Hüsken, Frans et all - Trends en tradities in de ontwikkelingssociologie.
woII640: Hustinx, Alphons en Loek Kreukels - Kleur in donkere dagen Het dagelijks leven in Nederland tijdes WOII
gwaf0013a: Hutchinson, Yvette and Eckhard Breitinger - History and theatre in Africa
lit1359: Hutheesing, Krishna - Schaduwen op de muur
ws074: Huurdeman, Piet - De geschiedenis van Purmerend.
geschn446: Huussen, A.H. - Het leven van Ogier Ghislain de Busbecq en Het verhaal van zijn avonturen als keizerlijk gezant in Turkije (1554-1562)
ind735: Huydecoper van Nigtevecht, J.L.R. - Nieuw-Guinea. Het einde van een koloniaal beleid.
art163: Huygen, Frederique - Brits design, Imago en Identiteit
geschn0847: Huygens, W. - Een andere SDAP ? Objectief socialisme
gn0009a: Huygens, Constantijn - Zes zedeprinten
lit1143: Huygens, Constantijn - Heilighe dagen.
gn1705: Huyskens, Wim - De vrije vogelvlugt. Kunst & Valkerij
wiel074: Huyskens, P. - Daar was 't. Een biografie van Kees Pellenaars.
woII372: Huyskens, Pierre en Theo de Mooij - De gehavenden
woII810: Hwakins, Ian L. (editor) - B-17s over Berlin. Personal stories from the 95th Bomb Group (H)
e315: Ibo, Wim - 40 jaar Wim Kan met Corry aan zijn zijde.
geschn381: Ibo, Wim (redactie) - Herinneringen aan Wim Kan.
woII525a: Iddekinge, P.R.A. van - Arnhem september 1944
o142: Iddekinge, P.R.A. van en A.H. Paape - Ze zijn er nog Een documentatie over fascistische, nazistische en andere rechtsradicale denkbeelden en activiteiten na 1945.
woII1090: Iddekinge, P.R.A. - Zwarte avonden in Arnhem 1942-1944. Cultuur buiten de Kultuurkamer
woII792: Iddekinge, P.R.A. van et all - Nederland 1940-1945. De gekleurde werkelijkheid
woII525: Iddekinge, P.R.A. van - Arnhem september 1944
woII1984: Iddekinge, P.R.A. van - Door de lens van De Booys. Een Arnhemse reportage 1944-1954
ind611: Idema, H.A. - Parlementaire geschiedenis van Nederlandsch-Indië 1891-1918
gw0058: Idenburg, P.J. (introduction) - Symposium on popular education
gn0129: Idenburg, Ph.J. - Schets van het Nederlandse schoolwezen
gwaf1422: Idiata, Daniel Franck - Pourquoi le Gabon doit investir sur ses langues vernaculaires
sa037: Ido, V. - Indië in de goede oude tijd
ind304: Ido, Victor - Indië in den goeden ouden tijd I/II
gwaf0130: Idourah, S. N. - Colonisation et confiscation de la justice en Afrique
gwaf0068: Idris, Amir - Conflict and politics of identity in Sudan
w148: Ifrah, Georges - De wereld van het getal. De geschiedenis van een grote uitvinding.
gweg005: Ihsanoglu, E. - The Turks in Egypt and their cultural legacy
gnbel007: IJssel de Schepper, P. - De Bellamy-gedachte en de Bergrede
gnbel008: IJssel de Schepper, P. - Hoe komen we er uit of wat heeft de Ziener Edward Bellamy te zeggen aan U, jong en oud ?
geschn0781: IJsselmuiden, P.G. van - Binnenlandse zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in Nederland 1813-1940
geschn0781a: IJsselmuiden, P.G. van - Binnenlandse zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in Nederland 1813-1940
gesch207: IJtsma, B en P. Eibergen - In kaart en woord. Aardrijkskunde voor het U.L.O.
gw2061: IJzerman, A.W. - Het revolutiejaar en het communistisch manifest van Marx en Engels
mmkast001a: Imelman, Nanno A. - Het stoombedrijf. Beknopte handleiding bij de studie van het geheele stoomwezen voor machinisten en studeerenden
gwaf0153: Imperato, Pascal James - Quest for the Jade Sea Colonial competition around an east African lake
woII086: Infield, Glenn - Eva en Adolf. Een onthullende documentaire over de werkelijke verhouding tussen Hitler en Eva Braun
wiel119a: Ingen, Piet van - 't Komt in orde kampioen.
m256: Inglis, Fred - The imagery of power. A critique of advertising.
gwuk1234: Ingram, Bruce (editor) - Winston Churchill The greatest future of our time
gwuk0038: Ingram, Bruce (editor) - Coronation 1953 Queen Elizabeth II
gn1741: Ingwersen, A. - Open brief aan W. Schermerhorn
gwindia0001: Iqbal, Iftekhar - The Bengal Delta Ecology, State and Social Change, 1840-1943
woII081: Irving, David J. - Poel van vuur. De bombardementsoorlog tegen Duitsland 1942-1945
woII618: Irving, David - The trail of the fox The life of field-marshal Erwion Rommel
lit0252: Isegawa, Moses - Abessijnse kronieken
lit0501b: Isherwood, Christopher - Down there on a visit
gw1105: Islamoglu, Huri & Peter C. Perdue (editors) - Shared histories of modernity. China, India and the Ottoman Empire
gn2077: Israel, Jonathan I. - De Republiek 1477-1806. Deel I: tot 1647
gn2084: Israel, Jonathan I. - Nederland als centrum van de wereldhandel 1585-1740
geschw395: Israel, Milton - Communications and power Propaganda and the press in the Indian nationalist struggle, 1920-1947
gwb1830: C;issold, Stephen - De barbarijse slaven
geschn0775: Iterson, W. van - Geschiedenis der confiscatie in Nederland Een rechtshistorische studie
gwaf0067: Ittmann et al (editors) - The demographics of empire The colonial order and the creation of knowledge
gesch131: Ivens, Joris - Joris Ivens. Autobiografie van een filmer
gw1517: Izzard, Molly - Freya Stark. A biography
gw1089: Jacob, Ernst Gerhard - Das portugiesische Kolonialreich
gwd1162: Jacob, Ernst Gerhard - Deutsche Kolonialkunde 1884-1934
gn2098: Jacob, Hugo k. s' - The Rajas of Cochin 1663-1720. Kings, chiefs and the Dutch East India Company
wiel001: Jacobs, Rene, Hector Mahau, Robert de Smet - Velo 67
gw1109: Jacobs, Hubert - Geschiedenis van een scheuring. Rome en de Oosterse kerken.
wiel057: Jacobs, Rene, Robert de Smet en Hector Mahau - Velo 1972
auto042a: Jacobs, David - American buses. Greyhound, Trailways and urban transportation
wiel063: Jacobs, René et al - Dossier Records.
wiel060: Jacobs, Rene, Robert de Smet en Hector Mahau - Velo 81
wiel058: Jacobs, Rene, Robert de Smet en Hector Mahau - Velo 1973
wiel056: Jacobs, Rene, Robert de Smet en Hector Mahau - Velo 1975
wiel011: Jacobs, Rene, Robert de Smet, Hector Mahau en Joel Godaert - Velo 1978
wiel008: Jacobs, Rene, Robert de Smet, Hector Mahau en Joel Godaert - Velo 80
wiel006: Jacobs, Rene, Robert de Smet, Hector Mahau en Joel Godaert - Velo 1976
geschn265: Jacobs, M. - Herman Johannes Lam (1892-1977), the life and work of a Dutch botanist
w001: Jacobs, D. (editor) - The State of the Art in Numerical Analysis
art013: Jacobs, Johanna (redaktie) - Peter van Straaten
512: Jacobs, Els M. - Varen om peper en thee.
geschn0011a: Jacobs, Ingrid en Kees Ribbens - Geschiedenis is van iedereen

Next 1000 books from Antiquariaat van Starkenburg[an error occurred while processing this directive]

6/8