Antiquariaat Spinoza
Archangelkade 2-G, 1013 BE Amsterdam, The Netherlands. Tel.: Tel. +31206209129 | Fax. +31206257540            Email: info@spinozabooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46733: KILCHER, ANDREAS (ed.) - Deutsch-jüdische Literatur : 120 Porträts. Metzler Kompakt
50298: KILLEBREW, ANN E. - Biblical Peoples and Ethnicity: An Archaeological Study of Egyptians, Canaanites, Philistines, and Early Israel 1300-1100 B.C.E. (Archaeology and Biblical Studies No. 9.) ISBN 9789004130456
9741: KIMHI, JOSEPH - The book of the Covenant. Transl. by Frank Talmage.
13480: KIMON, D. - La pathologie de l'Islam et les moyens de le détruire. Etude psychologique.
25463: KINDT, HERMANN - Eines Volkes Opfergang.
53174: King, E.G. - Early Religious Poetry of the Hebrews
52944: King, Philip J. - Jeremiah: An Archaeological Companion
50274: KIPP, DAVIS - The Cave 4 Apocryphon of Jeremiah and the Qumran Jeremianic Traditions: Prophetic Persona and the Construction of Community Identity. ISBN 9789004278257
52740: Kirchhoff, Markus - Text zu Land: Palastina im wissenschaftlichen Diskurs 1865-1920 (Schriften des Simon-Dubnow-Instituts)
35011: KIRCHHOLTES, HANS-DIETER - Jüdische Privatbanken in Frankfurt am Main.
36175: KIRCHNER, PAUL CHRISTIAN - Jüdisches Ceremoniel. Vermehret und mit Anmerkungen erläutert von Sebastian Jacob Jungendres. Nürnberg 1730. Illustrated. (Facsimile Reprint)
52761: Kirsch, Hans-Christian - Martin Buber / Biografie eines deutschen Juden
41467: KIRSCHNER, BRUNO - Deutsche Spottmedaillen auf Juden. Bearbeitet und herausgegeben von Arie Kindler
23900: KISCH, GUIDO and KURT ROEPKE - Schriften zur Geschichte der Juden. Bibliographie der in Deutschland und der Schweiz 1922-1955 erschienen Dissertationen.
30109: KISCH, BRUNO - Wege zum Glauben. Vortrag zum sechsten Eröffnungsfeier des Jüdischen Lehrhauses in Köln.
32515: KISCH, BRUNO - Gottesglaube und Naturerkenntnis.
32178: KISCH, EGON ERWIN - Geschichten aus sieben Ghettos. Zeichnungen von P. L. Urban.
902: KISCH-SPITZ, REBECCA - Zikhronot. Herinneringen. (Niet in den handel).
47653: KISNER, MATTHEW J. - Spinoza on human freedom. Reason, autonomy and the good life. (2011) Paperback edition
32793: KISS, JOSEF - Jüdische Balladen. Aus dem Magyarischen übersetzt von Otto Hauser. (Aus fremden Gärten, 83)
46842: KISSER, THOMAS - Selbstbewusstsein und Interaktion. Spinozas Theorie der Individualität. (Schriftenreihe der Spinoza-Gesellschaft Band 1)
53222: Kistemaker, Kopeneva and others (eds.) - The Paper Museum of the Academy of Sciences in St. Petersburg c. 1725-1760: Introduction and Interpretation (History of Science and Scholarship in the Netherlands)
47628: KITAJ, R.B. - Unpacking my library (Catalogue accompanying the exhibition in 2015 at the Jewish Historical Museum Amsterdam).
52493: Kitchen, K.A. - Ancient Orient and Old Testament
22384: KITTEL, GERHARD - Rabbinica. Paulus im Talmud. Die Macht auf dem Haupte. Runde Zahlen.
26409: KLAGSBALD, VICTOR - Catalogue raisonné de la collection juive du musée de Cluny.
45670: KLAMPER, ELISABETH (ed.) - Die Macht der Bilder, Antisemistische Vorurteile und Mythen. Eine Ausstellung des Jüdisches Museum Wien.
50856: KLAMPER, ELISABETH (ed.) - Die Macht der Bilder, Antisemistische Vorurteile und Mythen. Eine Ausstellung des Jüdisches Museum Wien.
30261: KLATZKIN, JAKOB - Probleme des modernen Judentums
24085: KLATZKIN, JACOB and ISMAR ELBOGEN (eds.) - Encyclopaedia Judaica. Das Judentum in Geschichte und Gegenwart. Vols. 1-10 (A-Lyra, all issued in German). Encyclopedia Judaica.
31690: KLATZKIN, JACOB - Der Erkenntnistrieb als Lebens- und Todesprinzip.
27586: KLATZKIN, JACOB - Qera`im. Midrashim Philosophiyim (Philosophical essays).
35229: KLATZKIN, JAKOB - Krisis und Entscheidung im Judentum. Der Probleme des modernen Judentums. 2. ergänzte Auflage.
43553: KLAUSNER, M.A. - Die Gedichte der Bibel in deutsche Sprache von M.A. Klausner. Mit Buchschmuck von Judith Klausner. Zweite u. dritte Auflage. III. Teil. Das Hohe-Lied - Das Klagelied, Das Buch Job - Das Buch Esther, Das Buch Ruth - Der Prediger.(Part 3 of 3 vols.)
9028: KLAUSNER, JOSEPH - The messianic idea in Israel. From its beginnings to the completion of the Mishnah. Transl. from the 3rd Hebrew ed. by W.F. Stinespring.
36489: KLEE, HANS - Bei den Marranen in Portugal. (Tirage a part du recueil "Mélanges dédiés au Dr. B.A. Tschlenoff å l'occasion de son 80eme annivversaire".)
45669: KLEEBLATT, NORMAN, VIVIAN BLATT, and COLIN EISLER (essay) - Treasures of the Jewish Museum. (Catalogue)
186: KLEEREKOPER, SALOMON - Enige beschouwingen over het verband tussen de economische theorie en de productieverhoudingen. In het bijzonder met betrekking tot de economie van de k'voetsoth. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op 9 mei 1949.
6790: KLEEREKOPER, SALOMON - Bedrijfseconomie.
51758: KLEERKOOPER, G.G. - {Mattanah leYaldei Yisrael}. Geschenk voor de Israëlietische jeugd. Leerboek voor het Hebreeuwsch lezen.. Tweede herziene druk (Complete in 2 vols.)
45916: KLEIN, S.A. - De Beteekenis van het Antivirus van Besredka in de heelkunde. (Thesis)
50435: KLEIN, LILLIAN R. - Triumph of Irony in the Book of Judges (JSOT Supplement Series 68). ISBN 9781850756170
30565: KLEIN, HERMANN (1879-?) - Die Tage der Vergeltung und des Gedenkens. Zeitgemässe Betrachtungen zu den Trauerwochen, zu den Klageliedern und den Trostessabbaten.
11376: KLEIN, ISAAC - A guide to Jewish religious practice.
53370: Klein, Michael L. - The Fragment-Targums of the Pentateuch according to their extant sources. 2 vols. Vol. 1: Texts, indices and introductory essays. Vol. 2: Translation. (Analecta Biblica 76).
51793: KLEIN, RUDOLF - The Great Synagogue of Budapest.
49287: Klein, Michael L. - Genizah Manuscripts of Palestinian Targum to the Pentateuch (Complete in 2 Vols.).
50666: KLEIN, ZIVIA - La notion de dignité humaine dans la pensée de Kant et de Pascal (Bibliothèque d histoire de la philosophie)
28361: KLEINMAN, MOSES - {Demuyot ve-Komot}. Portraits and personalities. Essays on modern Hebrew literature.
46278: KLEIST, EWALD CHRISTIAN VON - Sämtliche Werke. Vierte Auflage, Erster Theil, Zweyter Theil. (2 vols.)
48183: KLEVER, W. - Zuivere economische wetenschap, een ontwerp op basis van Spinozistische beginselen.
8055: KLEVER, WIM - De methodologische functie van de godsidee. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 48.)
42009: KLEVER, WIM - ENDEN - Met oude grieken, van den Enden en Spinoza naar echte directe democratie inclusief hertaalde en toegelichte Vrije Politijke Stellingen (1665).
42040: KLEVER, WIM - Mannen rond Spinoza (1650-1700). Presentatie van een emanciperende generatie. ISBN 9789065505637
8046: KLEVER, WIM - Dialektiek contra axiomatiek. Een confrontatie tussen Spinoza en Hegel onder methodologisch opzicht. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 33.)
42529: KLEVER, WIM - John Locke (1632-1704). Vermomde en miskende Spinozist. Rapport van een historisch onderzoek.
42413: KLEVER, W.N.A. - Een nieuwe Spinoza. In veertig facetten.
26271: KLEVER, WIM - Verba et sententiae Spinozae or Lambertus van Velthuysen (1622-1685) on Benedictus de Spinoza. ISBN 9030215011
35544: KLEY, EDUARD - Blätter der Erinnerung. Letzte Kanzelvorträge im neuen israelitischen Tempel.
46118: KLIEGER, BERNHARD - Le Chemin que nous avons fait... (Reportages surhumains). Deuxieme Edition. (Traduit de l'Allemand par Noach).
49887: KLIEGER, BERNHARD - Le Chemin que nous avons fait... (Reportages surhumains). Deuxieme Edition. (Traduit de l'Allemand par Noach).
52749: Klier, John Doyle - Imperial Russia's Jewish Question (Cambridge Russian, Soviet and Post-Soviet Studies)
7265: KLIJN, MARJON S. DE - Overblijfselen van de Joods-Hollandse woordenschat op het gebied van handel, twist en ziekte/dood, een sociolinguïstisch onderzoek. (Doctoraalscriptie Nederlandse taalkunde)
53661: KLIJN, A.F.J. - The Acts of Thomas Introduction Text Commentary (Supplements to Novum Testamentum. Volume XLI)
26285: KLIJNSMIT, A. J. - Spinoza and grammatical tradition. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 49).
26236: KLINE, GEORGE L. (ed.) - Spinoza in Soviet philosophy. A series of essays selected and translated and with an introduction by George L. Kline.
43643: KLINGSBERG, REUBEN - Exhibition Franz Kafka 1883-1924, Catalogue. Berman Hall, The Jewish National and University Library Jerusalem
53444: Klopfenstein, Martin - Leben aus dem Wort: Beiträge zum Alten Testament (Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des Antiken Judentums) (German Edition)
21413: KLOPFENSTEIN, MARTIN A. - Die Lüge nach dem Alten Testament. Ihr Begriff, ihre Bedeutung und ihre Beurteilung.
51391: KLORMAN, B.Z. ERAQI - The Jews of Yemen in the Nineteenth Century: A Portrait of a Messianic Community (Brill's Series in Jewish Studies)
44419: KLUGKIST, ALEX C. and JACOB VAN SLUIS (eds.) - Spinoza: zijn boeken en zijn denken.
52859: Knibb, M. A. and Van der Horst, P. W. (Eds.) - Studies on the Testament of Job (Society for New Testament Studies Monograph Series, Vol.66)
45185: KNIGHT, WILLIAM ANGUS (ed.) - Spinoza; Four essays, by Land, Kuno Fischer J. van Vloten and Ernest Renan.
52072: Knilli, Friedrich, Thomas Maurer, Thomas Radevagen, Siegfried Zielinski. - Jud Süss. Filmprotokoll, Programmheft und Einzelanalysen. (Reprint zur Medienwissenschaft 2).
52074: Knilli, Friedrich - Ich war Jud Süß. Die Geschichte des Filmstars Ferdinand Marian. Mit einem Vorwort von Alphons Silbermann
36168: KNOBLOCH, HEINZ - Herr Moses in Berlin. Auf den Spuren eines Menschenfreundes. 6.durchgesehene Auflage
47505: KNOL, JAN - Spinoza in 107 vragen en antwoorden.
43133: KNOL, JAN - Waarom hield Spinoza zijn "Korte Verhandeling" voor gezien? (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 96)
45567: KNOPF, HARRY - Wegweiser fuer das Lastenausgleichsrecht, unter besondere Beruecksichtigung der 11. Durchfuehrungsverordnung (DV). (Persoenliche Entschaedigungen aus Deutschland, 3. Heft)
52079: Knopp, Daniel - NS-Filmpropaganda. Wunschbild und Feindbild in Leni Riefenstahls "Triumph des Willens" und Veit Harlans "Jud Süss",
29983: KOBER, A. - Das Salmannenrecht und die Juden. Mit urkundlichen Beilagen. (= Deutschrechtliche Beiträge, Band I, Heft 3).
52728: Koch, Dietrich-Alex (Hrsg.) und Hermann Lichtenberger (Hrsg.): - Begegnungen zwischen Christentum und Judentum in Antike und Mittelalter. Festschrift für Heinz Schreckenberg (= Schriften des Institutum Judaicum Delitzschianum, Band 1).
49415: KOCH, KATHARINA - Franz Joseph Molitor und die jüdische Tradition: Studien zu den kabbalistischen Quellen der "Philosophie der Geschichte". Mit einem Anhang (...). ISBN 9783110188929
46240: KOCKELMANS, A. - Tijd en Ruimte, de opvattingen van Albert Einstein over de absolute betrekkingen volgens tijd en ruimte tussen voorvallen in de werklijkheid en haar betekenis voor de wijsbegeerte der anorganische natuur.
42527: KOEBNER, RICHARD (ed.) - Studies in medieval and modern thought and literature edited on behalf of the faculty of humanities. Scripta Hierosolymitana. Publications of the Hebrew University, Jerusalem Volume II.
5467: KOEHLER, HANSJÜRGEN - Onthullingen over de Gestapo. Hitler's schaduw over de wereld.
2870: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - De Joden van Bourtange en Vlagtwedde,.... een herinnering.
315: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Een synagoge in het veen. Het verhaal van de "Pekelder" joden 1693-1942. Oude Pekela,
32012: KOENIGSBERGER, BERNHARD - Aus Masorah und Talmudkritik. Exegetische Studien. Heft 1 (all publ.)
50115: KOGAN, MICHAEL S. - Opening the Covenant: A Jewish Theology of Christianity
51212: Kohlenberger, John (ed.) - The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament, Volume 1 Genesis - Deuteronomy (English and Hebrew Edition). Edited by John Kohlenberger.
34779: KOHLER, JOSEF - Das Recht. (Die Gesellschaft, Band 31)
29984: KÖHLER, HANS - Die Wirkung des Judentums auf das abendländische Geistesleben. (Veröffentl. der Freien Universität Berlin.)
50557: KÖHLMOOS, MELANIE - Bet-El - Erinnerungen an eine Stadt. Perspektiven der alttestamentlichen Bet-El-Überlieferung. Forschungen zum Alten Testament, vol. 49. ISBN 9783161487743
31361: KOHN, HANS - Die politische Idee des Judentums.
32678: KOHN, S. and C. BERG - Jüdische Novellen. Erster, Zweiter, Dritter Band (3 vols.). Band 1: S. KOHN. Der alte Grenadier. Die fidelen Alten. Zwei Erzählungen. Band 2: C. BERG. Der Mitgiftdoktor. Ein Bild aus der Gegenwart. Band 3: C. BERG. Der Herr Hofprediger hat gesagt... und Anderes. Moderne Zeitbilder. (3 vols.)
25643: KOHN, HANS - Die Europäisierung des Orients.
33112: KOHN, J.H. - {Otsar ha-Torah veha-Talmud}. Bibel- und Talmudschatz. Ein Buch für die jüdische Familie. Neunte Auflage, neu bearbeitet von Rabbiner Dr. S. Bamberger.
24340: KOHUT, REBEKAH - His Fathers House. The story of G.A. Kohut.
29986: KOHUT, ADOLPH - Gekrönte und ungekrönte Judenfreunde.
32973: KOHUT, ADOLPH - Moses Mendelssohn und seine Familie. Eine Festschrift zum 100jährigen Todestage Moses Mendelssohn's am 4. Januar 1886.
46455: KOISTINEN, OLLI and JOHN BIRO (eds.) - Spinoza. Metaphysical themes. Hardcover.
46327: KOISTINEN, OLLI (ed.) - The Cambridge Companion to Spinoza's Ethics. ISBN 9780521618601
48454: KOISTINEN, OLLI (ed.) - The Cambridge Companion to Spinoza's Ethics. ISBN 9780521853392
49529: KOK, TON DE - God voor niet-gelovigen. De God van Spinoza.
47400: KOLAKOWSKI, LESLEK - The two eyes of Spinoza and other essays on philosophers. Translated (from the Polish) by Agnieszka Kolakoseka and others. Ed. by Zbigniew Janowski. ISBN 9781587318757
51360: KOLB, EBERHARD - Bergen-Belsen 1943 - 1945. Vom Aufenthaltslager zum Konzentrationslager 1943-1945. Fünfte, überarbeitete und stark erweiterte Auflage
47694: KOLBAR, NATALIA - The memory of the Shoah in Jewish Museums. A comparative analysis of the role of the Shoah in the Jewish Historical Museum Amsterdam and the Jewish Museum Berlin. MBI Studies No. XI. ISBN 9789082265538
41592: KOLBENHEYER, E.G. - Amor Dei. Levensroman van Spinoza. Vertaling Theun de Vries. Bandontwerp Roel Knobbe.
33579: KOLBENHEYER, E.G. - Amor Dei. Ein Spinoza-Roman. 31..-35. Tausend
47287: KOLDIJK, DIRK and HEINRICH VOORT - Die jüdischen Gemeinden in NO-Overijssel und der Grafschaft Bentheim - De Joodse Gemeenschap in N-O-Overijssel en de Grafschaft Bentheim
46520: KOLITZ, ZVI - Josl Rakover wendt zich tot God. Tweetalige uitgave met eeen commentaar van Paul Badde.
44016: KOLLMANN, E.D. and H. ROISMAN-MASLOVSKI - Hebrew translations of Greek and Roman literature. A Bibliography. Reprint from Hasifrut, Quarterly for the Study of Literature, Vol. IV.
45657: KOLLWITZ, KÄTHE - Das Neue Kollwitz-Werk.
45194: KOLLWITZ, KÄTHE - Briefe der Freundschaft, und Begegnungen. Mit einem Anhang aus dem Tagebuch von Hand Kollwitz und Berichten über Kathe Kollwitz.
51447: KOLTUN-FROMM, KEN - Moses Hess and Modern Jewish Identity (Hardback)
46401: KOMOLL, EMIL - Zur Kenntnis der Azolverbindungen. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
21227: KÖNIG, EDUARD - Hebräisches und Aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament mit Einschaltung und Analyse aller schwer erkennbaren Formen Deutung der Eigennamen sowie der massoretischen Randbemerkungen und einem deutsch-hebräischen Wortregister. Zweite und dritte vermehrte Auflage.
51171: KONINGSVELD, P.SJ. - The Latin-Arabic glossary of the Leiden University Library. A contribution to the study of Mozarabic manuscripts and literature. (Dissertation RU-Leiden)
286: KOOGER, HANS - Joods leven in Bronkhorst, Steenderen en Brummen.
2745: KOOGER, HANS - De joodse gemeenschap van Zevenaar. (De Liemers No. 34).
52530: Kooij, Arie van der 9783525533437 - Die Alten Textzeugen des Jesajabuches. Ein Beitrag zur Textgeschichte des Alten Testaments (Orbis Biblicus et Orientalis, 35)
47930: KOOK, ABRAHAM ISAAC - Lights of Return. Translated by DR. Alter B.Z. Metzger
51404: KOOLE, DR. J.L. - Jesaja II, deel 1, 40-48, vertaald en verklaard / Commentaar op het Oude Testament
48465: KOOPS, WILLEM; DORSMAN, LEEN; VERBEEK, THEO - Née Cartesienne. Cartesiaansch Gebooren - Descartes en de Utrechtse Academie 1636-2005
32780: KOPI - Joël Gern. Der Werdegang eines jüdischen Mannes.
50618: Kordela A. Kiarina, and Dimitris Vardoulakis (eds.) - Spinoza's Authority Volume II: Resistance and Power in the Political Treatises (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
50619: Kordela A. Kiarina, and Dimitris Vardoulakis (eds.) - Spinoza's Authority Volume I: Resistance and Power in Ethics (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
50910: KORNBERG, JACQUES - Theodor Herzl. From Assimilation to Zionism
50267: Korpel, Marjo C.A. & Josef M. Oesch (eds.) - The Structure of the Book of Ruth (Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume II)
50266: Korpel, Marjo C.A. & Josef M. Oesch (eds.) - Layout Markers in Biblical Manuscripts and Ugaritic Tablets (Pericope. Scripture as Written and Read in Antiquity. Volume V)
52016: KORTEWEG, P. - De nieuwtestamentische commentaren van Johannes Drusius (1550-1616) (diss.).
51801: Kosarev, Boris; James Butterwick - Boris Kosarev, 1897-1944 The Kharkov laboratory, 1918-1929
51028: KOSKENNIEMI, ERKKI - The Old Testament Miracle-Workers in Early Judaism. [Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2 Reihe, vol. 206] ISBN: 9783161486043
43533: KOSMALA, HANS - Essenismus und Christentum, Proefschrift. (Diss.)
18315: KOSOVSKY, BENJAMIN - Otzar Leshon ha-Tannaim. Mekhilta. Concordantiae Verborum quae in Mechilta D'Rabbi Ismael. (Concordance of Midrash Mechilta de R. Ismael). Complete in 4 vols.
33432: KOSSARSKI, JULIUS - Titus oder die Zerstörung Jerusalem's. Historisch-dramatisches Gedicht in 4 Akten. (Schriften hrsg. vom Institut zur Förderung der israelitischen Literatur, Erstes Jahr: 1855-1856)
47005: KOSSMANN, E.H. - Political thought in the Dutch Republic. Three Studies
42933: KOSSOWICZ, CAJETANUS - Canticum canticorum. Ex Hebraeo Convertit et Explicavit
29682: KOTELMANN, LUDWIG - Die Ophthalmologie bei den alten Hebräern. Auf den alt- und neutestamentlichten Schriften unter Berücksichtigung des Talmuds dargestellt.
40908: KOTEN, J.H. VAN - Verklaring eener Vereenvoudigde Handelwijze voor het bepalen van den Joodschen Kalender, volgens de Joodsche en de Christelijke Tijdrekening door J.H. van Koten, onderwijzer in de Wis- en Natuurkunde.
50780: Kotowski Elke V, Schoeps Julius H, Wallenborn Hiltrud (eds.) - Handbuch zur Geschichte der Juden in Europa. (2. Auflage. Unveränderter Nachdruk in einem Band der 1. Aufl. 2001)
41554: KOTTEK, HEIMANN - Fortschritt oder Rückschrift in der jüdischen Wissenschaft. Vol. 1 (of 2)
33140: KOTTEK, HEIMANN - Geschichte der Juden.
49805: KOTTEK, S. , HORSTMANSHOFF, M. , (eds.) - From Athens to Jerusalem. Medicine in hellenized jewish lore and in early christian literature. Papers of the symposium in Jerusalem, 9-11 september 1996. ISBN 9789052351353
46268: KOTTMAN, KARL A. - Law and apocalypse: the moral thought of Luis de Leon (1527?-1591). (Archives internationals d'histoire des idees volume 44 )
51635: KOVELMAN, ARKADY - Between Alexandria and Jerusalem: The Dynamic of Jewish and Hellenistic Culture (Hardback, BRLA 21)
44549: KOWALSKY and FAJGENBAUM - Bereshit. The book of Genesis including Rashi's commentary and Targum Onkelos. With Peneenay Hachassidut. An anthology of comments culled from the entire range of chassidic literature arranged, adapted and presented in succinct style by Rabbi Sholem B. Kowalsky and Rabbi Yitzchak Fajgenbaum.
17182: KRAEMER, DAVID (ed.) - The Jewish family. Metaphor and memory.
51633: KRAEMER, ROSS SHEPARD - When Aseneth Met Joseph: A Late Antique Tale of the Biblical Patriarch and His Egyptian Wife, Reconsidered.
49274: KRAEMER, JOEL L. (ed.) - Perspectives on Maimonides: Philosophical and Historical Studies. ISBN 9780197100714
51327: Kraemer, David and David Charles Kraemer - Reading the Rabbis. The Talmud as Literature
52645: Kraft, Robert Alan - Exploring the Scripturesque: Jewish Texts and their Christian Contexts (Supplement to the Journal for the Study of Judaism 137)
32461: KRAH, CARL - Heinrich Heine, Noch ein Denkmal.
42296: KRAJZMAN, MAURICE - La presse Juive en Belgique et aux Pays-Bas. Histoire et analyse quantitative de contenu. 2e édition revue.
33418: KRAKAUER, MORITZ (1853-1897) - Bausteine und Denksteine. Religiöse Betrachtungen.
25478: KRAL, VACLAV (ed.) - Die Vergangenheit warnt. Dokumente über die Germanisierungs- und Austilgungspolitik der Naziokkupanten in der Tsechoslowakei.
30379: KRAMER, JAKOB - Eine Versündigung an der jüdischen Wissenschaft.
13464: KRÄMER, GUDRUN - The Jews in modern Egypt 1914-1952.
51450: KRAMER, SVEN (hrsg.) - Die Shoah im Bild
51148: KRASS, LEON R. - The beginning of wisdom. Reading genesis
51030: KRATZ, RENHARD G. - Das Judentum im Zeitalter des Zweiten Tempels. (Forschungen zum Alten Testament 42). ISBN: 9783161484247
32058: KRAUSS, SAMUEL - Die Mischna. (Volksschriften über die jüdische Religion, II/III)
33847: KRAUSS, SAMUEL - Griechen und Römer. (Monumenta Hebraica. MonumentaTalmudica. Fünfter Band: Geschichte. 1. Teil.
20422: KRAUSS, SAMUEL - Kadmoniyyot ha-Talmud. Vol. 1, part 1-2 (all publ.)
36439: KRAUSS, SAMUEL - Griechen und Römer. Monumenta Talmudica 5. Unter Mitwirkung zahlrreicher Mitarbeiter herausgegeben von Karl Albrecht, Salomon Funk und Nivard Schögl. 5.Band. Geschichte. I.Teil. Griechen und Römer. Bearbeitet von Karl Krauss. First edition 1914. Reprint. ISBN 3534050584
34178: KRAUSS, OTTO - Mosche, der Erfinder der Buchstaben, der Ziffern und der Null. Wesen, Erfindung, Geschichte des Uralphabets.
29685: KRAUSS, SAMUEL - Vier Jahrtausende jüdischen Palästinas.
51031: KRAUSS, SAMUEL; HORBUIRY, WILLIAM - The Jewish-Christian Controversy from the Earliest Times to 1789: History: V001 (Texte Und Studien Zum Antiken Judentum, 56). ISBN:9783161464737
53318: Krauss, Heinrich und Max Kuechler: - Erzählungen der Bibel: Das Buch Genesis in literarischer Perspektive. Die biblische Urgeschichte
52542: Krauss, Samuel - Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch und Targum. Mit Bemerkungen v. Immanuel Löw. Complete set of 2 volumes
37256: KREBHIEL-DARMSTÄDTER, MARIA - Briefe aus Gurs und Limonest 1940-1943. Ausgewählt, erläutert und herausgegeben von Walter Schmitthenner.
43766: KREDE BEN HEIK (Hendrik Beeke) - "De Wetten van Het Land". 40 Paragrafen over de "Staatsinrichting van Hersteld Oostersch Israel" (benevens het Eerste Hoofdstuk van "De Nieuwe Talmoed").
4013: KREDE BEN HEIK - "Het boek der Gelovigen". 40 Vragen en Antwoorden over de Leer van "Hersteld Oostersch Israël.".
4012: KREDE BEN HEIK (Hendrik Beeke) - Het volk dat geschapen zal worden. Een onuitgesproken rede op het 8ste Zionistencongres in Den Haag (14-20 Augustus 1907).
25623: KREPPEL, J. - Juden und Judentum von heute. Mit 132 Porträts und 128 Illustrationen.
30812: KREPPEL, J. - 1935 - das Schicksalsjahr Europas. Deutschland und Österreich im Brennpunkte der Weltpolitik.
23640: KRESSEL, G. - {Madda` ha-Mikra.} The study of the Bible. An annotated bibliography.
44010: KRESSEL, G. - Leksikon ha-Sifrut ha-Ivrit be-Dorot ha-Acharonim. Cyclopedia of Modern Hebrew Literature. 2 vols.
50593: KREUZER, SIEGFRIED - Die Frühgeschichte Israels in Bekenntnis und Verkündigung des Alten Testaments. (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Band 178).
36077: KRIPPENDORFF, EKKEHART (ed.) - Erziehungswesen und Judentum. Die Darstellung des Judentums in der Lehrerbildung und im Schulunterricht, hrsg. vom Verband Deutscher Studentenschaften.
47897: KRISTEL, CONNY (ed.) - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen ISBN 9789035123724
40210: KRISTEL, CONNY - Geschiedschrijving als opdracht. Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong over de jodenvervolging.
48309: KRISTELLER, PAUL OSKAR - Renaissance Thought and the Arts: Collected Essays
48245: KRISTEVA, JULIA - Hannah Arendt: Life is a Narrative (Alexander Lectures)
24623: KROCHMAL, NACHMAN - Kitvei R. Nachman Krochmal. (German title: ). Nachman Krochmals Werke. Erste vollständige Ausgabe. Durchgesehener Text, nebst einer Einleitung, Anmerkungen und Register von Shimon Rawidowicz. Mit einem Autogramm und 4 Bildern
28217: KROCHMAL, NACHMAN - {Moreh Nevukhei ha-Zeman.} (Edited with an introduction by L. Zunz. repr. of the 2nd revised edition with a biography of the author by Michael Wolf.)
53323: Krochmalnik, Daniel - Die Bücher Levitikus, Numeri, Deuteronomium im Judentum. Schriftauslegung, Neuer Stuttgarter Kommentar Altes Testament. 33/5.
43582: KROGER, JELKA (ed.) - Meijer de Haan: A master revealed. ISBN 9782754104340
53631: Krohn, Helga / Helmut Ulshöfer / Katharina Rauschenberger and others. - Juden in Bergen-Enkheim (Series: Die vergessenen Nachbarn - Juden in Frankfurter Vororten). Ausstellungs-katalog
46389: KROHS, GEORG - Die Serretschen Kurven sind die einzigen algebraischen vom Geschlecht Null, deren Koordinaten eindeutie doppeltperiodische Funktionen des Bogens der Kurve sind. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
49516: KROP, HENRI - Door Spinoza gegrepen: Abraham Johannes Cuffelers pleidooi voor het vrije denken. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 114)
53585: KROP, HENRI en PAUL JUFFERMANS - De Spinozaloge in Amsterdam. Met een openingswoord van Rob Hartmans. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 117)
46461: KROP, HENRI - Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland.
50680: KROP, HENRI en anderen - Spinoza en zijn kring. Een balans van veertig jaar onderzoek. (Speciale Uitgave Spinozahuis)
49171: KROP, HENRI - 'Tussen Spinoza en Kant moet de strijd gestreden worden'. De tegenpolen van het moderne denken. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 109)
45294: KROPVELD, E. - Het Purimfeest.
22584: KRÜGER, PAUL - Philo und Josephus als Apologeten des Judentums. Leipzig 1906. REPRINT
36931: KRUPNIK, BARUCH - Die jüdischen Parteien. Ein Ueberblick zur Orientierung.
45745: KUCHLING, HEIMO - Egon Schiele und sein Kreis.
49681: KUENEN, ABRAHAM - De godsdienst van Israël, deel 1 en 2 (De voornaamste Godsdiensten). Compleet in 2 delen.
10527: KUENEN, ABRAHAM - Specimen theologicum continens Geneseos libri capita trigenta quatuor priora ex Arabica Pentateuchi Samaritani versione nunc primum edita cum prolegomenis (Dissert.)
10528: KUENEN, ABRAHAM - 1. Specimen theologicum continens Geneseos libri capita trigenta quatuor priora ex Arabica Pentateuchi Samaritani versione nunc primum edita cum prolegomenis (Dissert.) Leiden 1851 2. Libri Exodi et Levitici sec. Arabicam Pentateuchi Samaritani versionem, ab Abu-Sa'ido conscriptem. Quos ex tribus codicibus edidit.
53352: Kugel, James L., Greer, Rowan A. - Early Biblical Interpretation (Library of Early Christianity)
14371: KUGELMASS, JACK (ed.). - Between two worlds. Ethnographic essays on American Jewry.
46271: KÜHLER, W.J. - Het socinianisme in Nederland. Voorzien van een inleiding van Dr. Aart de Groot en vermeerderd met een register samengesteld door Dirk Visser. (Leiden 1912. Facsimile van de oorsrponkelijke druk. REPRINT).
42011: KÜHN-LUDEWIG, MARIA - Jiddische Bücher aus Berlin (1918-1936).Titel, Persone, Verlage. 2. ergänzte Auflage. ISBN 9783933586568
51933: KUHN, PETER - Gottes Trauer und Klage in der rabbinischen Überlieferung (Talmud und Midrasch). (Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums, Volume: 13)
44315: KÜHN-LUDEWIG, MARIA - "Den Buchmarkt um die besten Werke bereichern". Auf die Spuren des jiddischen TOMOR-Verlags, Wilna 1927-1939. (Kleine Historische Reihe, 7).
49125: KUHRAU, SVEN and KURT WINKLER. - Juden - Bürger - Berliner. Das Gedächtnis der Familie Beer - Meyerbeer - Richter. ISBN 9783894874766
5573: KUKENHEIM, LOUIS - Judeo-Gallica ou Gallo-Judaïca? Avec une bibliographie chronologique de 1750 `a 1962.
51587: Kunow, H. and others (eds.) - Coronal Mass Ejections (Space Sciences Series of ISSI)
50604: KUNZL, H. - Judische Grabkunst. Von der Antike bis heute.
30814: KURREIN, ADOLF - "Maggid Mereschith". Die Offenbarungen der Schöpfung. Fünf Reden.
37303: KURT SCHUBERT and JONNY MOSER (eds.) - Der gelbe Stern in Österreich. Katalog und Einführung zu einer Dokumentation. (Studia Judaica Austriaca, Bd.V)
19392: KUTSCHER, E.Y. (ed.) - Hebrew and Aramaic studies. Mehkarim be-Ivrit u-ve-Aramit. Ed. by Z. Ben-Hayyim and others.
18150: Kutscher, E.Y., S.Lieberman and, M.Z. Kaddari. (eds.) - Sefer Zikkaron. le Chanokh Yalon. (Henoch Yalon Memorial Volume).
46440: KUTTENKEULER, HEINRICH - Zersetzung von pflanzlichen Futtermitteln bei Luftabschluss. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
33339: KUTTNER, BERNHARD - Jüdische Sagen und Legenden für jung und alt gesammelt und wiedererzählt. 1,2,3,4, Bändchen. (4 Vols. in 1).
40064: KUYPERS, E. (red.) - Sporen van Spinoza. Met bijdragen van H. Blom, L. van Bunge, E. Kuypers, P. Steenbakkers, T. Tak.
51051: Kwakkel, Erik and Francis Newton. - Medicine at Monte Cassino: Constantine the African and the Oldest Manuscript of Hisandapos;pantegniandapos. WIth an introduction by Eliza GLaze. (Speculum Sanitatis Vol. 1. Studies in Medieval and Early Modern Medical Culture (500-1800)
52085: KWAKKEL, GERT - According to My Righteousness: Upright Behaviour As Grounds for Deliverance in Psalms 7, 17, 18, 26, and 44 (Oudtestamentische Studien, vol. XLVI))
33665: KWASNIK-RABINOWICZ, AHARON-MOSHE - Die juedische Minderheit in der Tschechoslovakei: Eine rechts-geschichtliche Analyse 1918- 1939. 2 vols.
46280: KYM, A.L. - Die Gotteslehre des Aristoteles und das Christenthum. Eine prinzipielle Untersuchung.
43303: KYMLICKA, WILL - States, Nations and Cultures. Spinoza Lecture 1: Liberal nationalism; Spinoza Lecture 2: Multicultural Citizenship. ISBN 9789023232247
23378: L'EMPEREUR, CONSTANTIN (ed.) - Halikhot Olam 'im Mevo ha-Gemara sive Clavis Talmudica. Leiden, Elzevier, 1634. (40), 232, (24) pp. [BOUND WITH]: Perush `al Daniel. Paraphrasis Dn. Iosephi Iachiadae in Danielem. Amsterdam, Johannes Janssonius, Typis Wilhelmi Christiani, 1633. (48),268,(20) pp.
360: LAANSMA, S. - De Joodse gemeenten in de kop van Overijssel.
48967: LAARSE, ROB VAN DER - Nooit meer Auschwitz? Erfgoed van de oorlog na Europa's eeuw van de kampen. ISBN 9789072486516
52521: Labahn, Antje - Wort Gottes und Schuld Israels. Untersuchungen zu Motiven deuteronomistischer Theologie im Deuterojesajabuch mit einem Ausblick auf das Verhältnis von Jes 40-55 zum Deuteronomismus Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, 8. Folge, Heft 3; der ganzen Sammlung Heft 143)
43497: LABÉ, LOUIZE and PAUL ZECH - Die Liebesgedichte einer schöne Lyoneser Seilerin namens Louize Labé, Den 24 Sonetten der Erst-Ausgabe von 1555 deutsch nachgedichtet von Paul Zech.
49955: Labica, Georges / Bensussan, Gérard (Hrsg.): - Kritisches Wörterbuch des Marxismus. Bde. 1-8 (komplett). Bd.1 Abhängigkeit bis Bund. / Bd.2 Cäsarismus bis Funktionär. / Bd.3 Gattung bis Judenfrage. / Bd.4 Kadetten bis Lyssenkismus. / Bd.5 Machismus bis Owenismus. / Bd.6 Pariser Kommune bis Romantik. / Bd.7 Säuberung bis Trotzkismus. / Bd.8 Überbau bis Zusammenbruchstheorie. Nachträge und Register.
52945: Labuschagne, Casper J. - Numerical Secrets of the Bible: Rediscovering the Bible Codes
51353: LACAVE, JOSE LUIS - Sefarad, Sefarad: la España judía
50444: LACHIEZE-REY, PIERRE - Les origines cartésiennes du Dieu de Spinoza.
26274: LACHIEZE-REY, PIERRE - Les origines cartésiennes du Dieu de Spinoza. 2nd ed. Reprint
45413: LADVOCAT, l' ABBÉ - Grammaire Hebraïque, a L'Usage des Écoles de Sorbonne; Avec laquelle on peut apprendre les Principes de l'Hébreu, sans le secours d'aucun Maître. Par M. l'Abbé Ladvocat (...). Nouvelle Édition.
47746: LAERKE, MOGENS - Leibniz and Spinoza (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 111)
43145: LAEVEN, A.H. - De "Acta Eruditorum" onder redactie van Otto Mencke (1644-1707). De Geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707. Mit einer Zusammenfassung in Deutscher Sprache. ISBN 9789030210139
47561: LAGIEWSKI, MACIEJ - Das Pantheon der Breslauer Juden: Der jüdische Friedhof an der Lohestrasse in Breslau. (Schlesische Kulturpflege) (German Edition) ISBN 9783875848847
42082: LAGREE, JACQUELINE - Ad captum auditoris loqui, theology and tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 79)
46425: LAGREE, JACQUELINE - Spinoza et le débat religieux : lectures du Traité théologico-politique
23325: LAGUNA, J. LOPES DE LEAO - Specimen juridicum inaugurale de Tutela Liberorum Naturalium... (Diss. Univ. Leiden).
52042: LAJOURNADE, JULIEN - Le Courrier dans les camps de concentration - syseme et role politique, 1933-1945
11445: LAKS, SZYMON - Music of another world. Translated by Chester A. Kisiel.
50056: LAMB, DAVID T. - Righteous Jehu and his Evil Heirs: The Deuteronomist's Negative Perspective on Dynastic Succession (Oxford Theology and Religion Monographs). ISBN 9780199231478
15237: LAMBDIN, THOMAS O. - Introduction to biblical Hebrew.
47220: Lame Duck Books - Bernard Quaritsch LTD - Athena Rare Books - Friedrich Nietzsche. An Extraordinary Catalogue of the Works.
23871: LAMEY, DR. - Johann Reuchlin. Eine biographische Skizze
43960: LAMM, HANS (ed.) - Vergangene Tage. Jüdische Kultur in München.
14106: LAMM, NORMAN, and WALTER S. WURZBURGER (eds.) - A treasury of "Tradition".
48428: LAMM, JULIA A. - The Living God: Schleiermacher's Theological Appropriation of Spinoza. ISBN 9780271015408
45559: LAMMEL, INGE (ed.) - Jüdische Lebensbilder aus Pankow, Eine zeitgeschichtliche Dokumentation. (Reihe Deutsche Vergangenheit .. Band 105) ISBN 9783894680992
45558: LAMMEL, INGE - Jüdische Lebensbilder aus Pankow, Familiengeschichten. Lebenslaufe Kurtzporträts. Herausgegeben vom Bund der Antifaschisten Berlin-Pankow e.V. (Reihe Deutsche Vergangenheit .. Band 132) ISBN 3894682302
3888: LAMPRECHT, HENDRIK ADRIAAN - Het Nationalisme in de Jodenzending, Academisch Proefschrift. (Dissertation at the Vrije Universiteit, Amsterdam).
40693: [LAMY, DOM FRANCOIS] (1636-1711) - Lettres philosophiques sur divers sujets importans.
42815: LAND, J.P.N. - Ter gedachtenis van Spinoza. Uitgesproken in de akademische lessen van 24 februarij 1877.
9034: LANDA, M.J. - The Jew in drama. Introduction by M. Roston. 1926. Repr.
9035: LANDAU, J.L. - Short lectures on modern Hebrew literature. From M.H. Luzzatto to S.D. Luzzatto.
51146: LANDAU, RONNIE S. - Studying the Holocaust: Issues, Readings and Documents
52259: Landau, Suzanne - Architecture in the Hanukkah lamp: architectural forms in the design of Hanukkah lamps from the collection of Hanukkah lamps at the Israel Museum.
27612: LANDAU, FROIM (Ephraim) - {Otsar Ha-Torah}. (German title:) Ozer Hathora. Talmudischer Sammelschatz. Cirka 2000 allerschönsten und besten Sprüche von Talmud-babli & Talmud-jeruschalmi, Midrasch & Sohar ect. ect. (...) Gesammelt und alphabetisch geordnet.
34690: LANDAUER, GEORG - "Alija chadascha" Eine neue politische Formation. (Schriftenreihe der Alija Chadascha, Nummer 1)
36400: LANDAUER, S. - Die Masorah zum Onkelos auf Grund neuer Quellen lexikalisch geordnet und kritisch beleuchtet. Amsterdam 1896. Reprint.
8896: LANDMAN, LEO (ed.). - Messianism in the Talmudic era. Selected essays with an introduction.
46381: LANDSBERG, HANS - Georg Büchners Drama 'Dantons Tod'. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
32075: LANDSBERGER, JULIUS - Heidnischer Ursprung des Brauches zwischen Passah- und Wochenfest nicht zu heirathen. (Sonderabdruck aus dem 7. Jahrgang der Jüdischen Zeitschrift für Wissenschaft und Leben, nebst einem Anhang).
32699: LANDSBERGER, ARTHUR (1876-1933) - Das Volk des Ghetto. Unter Mitwirkung von S. Blumenthal & J.E. Poritzky.
32700: LANDSBERGER, Dr. ARTHUR - Das Volk des Ghetto. Unter Mitwirkung von S. Blumenthal & J.E. Poritzky. (5.-10. Tausend)
33972: LANDSBERGER, ARTHUR - Das Ghettobuch. Die schönsten Geschichten aus dem Ghetto. Herausgegeben von Arthur Landsberger.
47162: LANE, JOHN A. - The diaspora of Armenian printing 1512-2012. Exhibition catalogue. ISBN 9789081926409
44968: LANE, DERMOT A. - The Reality of Jesus. An essay in Christology.
52491: Lang, Bernard - Monotheism and the Prophetic Minority : An Essay in Biblical History and Sociology Social World of Biblical Antiquity No. 1)
53443: Lang, Bernhard - Jahwe, der biblische Gott
52846: Lang, Bernard - Anthropological Approaches to the Old Testament (Issues in Religion & Theology 8)
8054: LANGE, ALBERT DE - J.H. Gunning jr. en het Spinoza-standbeeld. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 44.)
45679: LANGE, NICHOLAS DE (ed.) - Hebrew scholarship and the medieval world. ISBN 9780521781169
47241: LANGER - Erotik der Kabbala
48991: Langnas, Izaak A. and Sholod, Barton (eds.) - Studies in Honor of M.J. Benardete (Essays in Hispanic and Sephardic Culture).
43624: LANGNER, MARIA - Die letzte Bastion.
2589: LANSEN, J. (ED.) - Joodse identiteit in de geestelijke gezondheidszorg.
45978: LAOR, ERAN - Der Himmel stürtzt ein, Die Welt geht unter.
49763: LAPIN, HAYIM - Early Rabbinic Civil Law and the Social History of Roman Galilee: A Study of Mishnah Tractate Baba Mesia. (Brown Judaic Studies) ISBN 9780788502040
43156: LAPLANCHE, FRANCOIS-J.-M. - L'Ecriture, le sacré et l'histoire. Erudits et politiques protestants devant la Bible en France au XVII siècle. Avec une bibliographie et quatre index. ISBN 9789030210122
53120: Lappin, Eleonore - Juden und Film. Vienna- Prague- Hollywood. Jews and Film.
46659: LAQUEUR, RENATA - Bergen-Belsen Tagebuch 1944-1945. (Dritte Auflage).
52815: Larkin, Katrina J. - Ruth and Esther (Old Testament Guides)
31907: LASCH, GERSON - Die göttlichen Gesetze aus den zehn Geboten entwickelt und in ihrem Geiste aufgepasst. Ein Hausbuch für Israeliten zugleich ein Handbuch beim Religionsunterricht.
33290: LASERSTEIN, BOTHO - Ludwig Börne oder: Die Überwindung des Judentums.
34297: LASKER, EMANUEL - Die Philosophie des Unvollendbar.
53387: Lasserre, Guy - Synopse Des Lois Du Pentateuque (SUPPLEMENTS TO VETUS TESTAMENTUM) (French Edition)
46029: LATTES, DANTE, AUGUSTO SEGRE and GIUSEPPE LARAS (eds.) - LA RASSEGNA MENSILE DI ISRAEL. Vols. 39-46. Uninterrupted run of 8 years, bound in 7 volumes. Each year complete in 12 issues
53737: Lattimore, Richmond (transl.) - The Four Gospels and the Revelation. (Newly Translated from the Greek)
53213: Lattke, Michael - Oden Salomos. Teil 1: Text, Ubersetzung, Kommentar. Oden 1 und 3-14 (Novum Testamentum et Orbis Antiquus, 41/1). NTOA
52103: LAUB, M. and Prof. J. KLENER - 200 ans du Consistoire central israelite de Belgique = 200 jaar van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België.
46826: LAUBER, HEINZ and others (eds.) - Bibliographie. Empfohlene Bücher zum Thema Juden - Judentum - Israel. Herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und den Erzieherausschüssen der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V.
52289: Laura Hoptman - Brion Gysin: Dream Machine
50682: LAURENS, HANNAH - De rede: bron van geluk voor iedereen. Een inleiding tot de filosofie van Adriaan Koerbagh 1633-1669
50012: Lawrence, Curly and M. Aguilar. - Anthropology and Biblical Studies: Avenues of Approach (Paperback)
22866: LAZAR, M. (ed.) - Romenica et occidentalia. Etudes dédiées à la mémoire de Hiram Peri (Heinz Pflaum). Editées par M. Lazar.
51808: Lazarev, M. - David Shterenberg 1881-1948. Russian edition.
25602: LAZARUS, MORITZ - Die Ethik des Judenthums. 2 vols.
30444: LAZARUS, M. - Rede auf Berthold Auerbach. An seinem Sarge zu Cannes am 9. Februar 1882 gesprochen. Separatabdruck aus der "Gegenwart".
31819: LAZARUS, FELIX - Das königlich westphälische Konsistorium der Israeliten. Nach meist unbenützten Quellen (Erweiterter Separatabdruck aus Monatschrift für Geschichte und Wiss. des Judentums).
46976: LAZZERI, CHRISTIAN (ed.) - Spinoza. Puissance et impuissance de la raison.
14599: LE GRAS, A. - Le Sionisme et ses aspirations actuelles. Thèse présentée à la Faculté de Théologie Protestante de Montauban.
52794: Leaman, Oliver - Evil and Suffering in Jewish Philosophy
52390: Leaney, A. R.C. - The Jewish and Christian World 200 BC to Ad 200 (Cambridge Commentaries on Writings of the Jewish and Christian World, Series Number 7)
49470: LEBUFFE, MICHAEL - Spinoza on Reason. ISBN 9780190845803
40539: LECHLER, GOTTHARD VICTOR, and SCHWARTZ, C. - Het Oude Testament in de Redenen van Jezus. Naar het Hoogduitsch van Dr. Gotthard Victor Lechler, deels overgezet deels omgewerkt door C. Schwartz.
50221: LECLERC, THOMAS L. - Yahweh Is Exalted in Justice: Solidarity and Conflict in Isaiah. ISBN 9780800632557
31923: LEDERER, PH. - {Talmud shel Bavel}. Lehrbuch zum Selbstunterricht im babylonischen Talmud. Ausgewählte Musterstücke aus dem Talmud mit möglichst sinn- und wortgetreuer Uebersetzung des Textes und des Commentars Raschi, mit sprachlichen und sachlichen Erläuterungen und mit einer Einleitung in den babylonischen Talmud versehen. Bearbeitet von Ph. Lederer, Rabbiner. Heft I-III: enthaltend die wichtigsten Partien aus dem Traktate Chulin.
52764: Lederhendler, Eli - Jewish Responses to Modernity: New Voices in America and Eastern Europe (Reappraisals Jewish Social History, 7)
25125: LEE, SAMUEL - Grammar of the Hebrew language, comprised in a series of lectures; compiled from the best authorities, and augmented with much original matter, drawn principally from Oriental sources: designed for the use of students in the universities.
50170: LEEB, CAROLYN S. - Away from the Father's House: The Social Location of the Na'ar and Na'arah in Ancient Israel (JSOT Supplement Series 301)
46053: LEENT, F.H. VAN - Lieven en Herdenken. Proza en Poezie voor Neerlands Vrouwen en Dochters Bijeenverzameld door.
8012: LEER, W.A. VAN - Egyptische oudheden verzameld en beschreven. Met een inleiding van W.D. van Wijngaarden. Met 14 platen en 3 figuren in den tekst. (Mededeelingen en verhandelingen No. 3 van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap "Ex oriente lux")
5435: LEER, OSCAR VAN - The diabolics of dialogue. Selected essays, addresses, reflections and quotations. With a profile by Budd Schulberg. Editorial committee: J.E. Andriessen, A. van Dantzig, P.J. Idenburg, J. Kreiken, W.H. Welling.
47969: LEERSSEN, JOEP and MARITA MATHIJSEN (eds.) - Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming.
23170: LEEUW, LOUIS DE - De Nederlandsche Jood, zoo als hij thans is, zijne godsdienst, zeden en gebruiken geschetst.
23171: LEEUW, LOUIS DE - Ben-Onie. Tafereelen uit het dagboek van een tot het Christendom bekeerde Israëliet. Derde druk.
23479: LEEUW, JACOB HEYMAN DE - Shoshanat Ya'akov (Schoschannath Jaäcob) (Novellae on ff23b-26b of tractate Ketubot). 2 parts in 1 vol.
49477: LEEUWE, JACOB NATHAN DE - Babylonische Talmoed - Traktaat Taäniet (Vasten). Vertaald en toegelicht door Jacob Nathan de Leeuwe. Hoofdstuk 1-2 en 3-4, set van twee boeken. In de serie: Het geschenk van Jacob. Talmoed Bavli
45993: LEEUWEN, JOS P. VAN and HARRY J.P. TIMMERMANS (eds.) - Innovations in Design & Decision Support Systems in Architecture and Urban Planning
52011: Lefebvre, Alexandre - The Image of Law. Deleuze, Bergson, Spinoza
48006: LEFKOWITZ, DANIEL - Words and Stones: The Politics of Language and Identity in Israel (Oxford Studies in Anthropological Linguistics). ISBN 9780195121902
48293: LEGOFF, JACQUES - History & Memory
24216: LEHMANN, RUTH P. - Nova Bibliotheca Anglo-Judaica. A bibliographical guide to Anglo-Jewish history 1937-1960.
24449: LEHMANN, RUTH P. - Anglo-Jewish bibliography 1937-1970.
33167: LEHMANN, EMIL - Höre Israel! Aufruf an die deutschen Glaubensgenossen.
32532: LEHMANN, EMIL (1829-1898) - Gesammelte Schriften, hrsg. im Verein mit seinen Kindern von einem Kreis seiner Freunde.
31895: LEHMANN, MARKUS - Rabbi Joselmann von Rosheim. Eine historische Erzählung aus der Zeit der Reformation. Erster, Zweiter Band. 2 vols.
20694: LEHMANN, M. - Hagadah schel Pesach mit Erläuterungen von Dr. M. Lehmann. 2.durchgesehene und aus dem Nachlasse des Verfassers erweiterte Auflage. Mit 12 Vollbildern.
20542: LEHMANN, RABBI DR. MARCUS - Passover Hagadah. Illustrated. With the commentary of Rabbi Dr. Marcus Lehmann of Mainz. Rendered into English for the first time.
43062: LEHMANS, S. - De Verlaging van Salarissen der Onderwijzers aan de Ned. Isr. Godsd.-Scholen der 2e en 3e klasse. Inleidend woord, uitgesproken in "Kerkelijk Belang" op 27 Juni 1891. Een Schrijven van en Open Antwoord aan den heer A.C. Wertheim, Voorzitter van de Commissie van Beheer dier Scholen.
43428: LEHMING, HANNA (ed.) - Jüdische Denker im 20. Jahrhundert.
50933: LEHNARDT, ANDREAS - Qaddish: Untersuchungen zur Entstehung und Rezeption eines rabbinischen Gebetes. (Texts & Studies in Ancient Judaism, TSAJ, Band 87) ISBN: 9783161477232
50658: LEHNING, ARTHUR - From Buonarroti to Bakunin: studies in international socialism
33667: LEHR, STEFAN - Antisemitismus - religiöse Motive im sozialen Vorurteil. Aus der Frühgeschichte des Antisemitismus in Deutschland 1870-1914. (Dissertation)
53190: Leibnitz, Gottfried Wilhelm (LEIBNIZ) - A Refutation Recently Discovered of Spinoza by Leibnitz. (Reprint of 1855 edition)
51052: Leicht, Reimund and Giuseppe Veltri (eds.) - Studies in the Formation of Medieval Hebrew Philosophical Terminology. Officina Philosophica Hebraica Volume I. Series: Studies in Jewish History and Culture, Volume: 57.
49768: LEIGHTON, J. &J. - A varied Collection of Books mainly of Jewish interest besides examples of Hebrew, Oriental and other special types, Pilgrimages to the Holy Land, Usury, Tithes, Early Dictionaries, Grammers, &c., in general. Offered for sale by J. & J. Leighton. [Catalogue 21].
30773: LEIMDÖRFER, DAVID - Israels Bekenntnis {Shema Yisrael} in Vorträgen gehalten im Winter 5648/1888 im israelitischen Tempel zu Hamburg.
51190: LEITER, MOSHE - Be-shule gilyoni : iyunim, be'urim ve-hidushim le-Talmud Bavli vi-Yerushalmi.
53386: Lelièvre, André - Commentaire des Proverbes, I. Les Proverbes de Salomon. Chapitres 11-20. (Lectio Divina. Commentaires 1).
15069: LELYVELD, TOBY - Shylock on the stage.
50177: LEMAIRE, A. AND M. SÆBØ (eds.) - Congress Volume Oslo 1998 (Supplements to Vetus Testamentum LXXX)
3744: LEMAN, IS. - Het Centraal Israëlietisch wees- en doorgangshuis te Leiden in woord en beeld (1890-1929) door Is Leman. (Uit de geschiedenis van een nuttige instelling),
40907: LEMANS, MOSES - De Geest der Talmudische Leer, of Toelichting tot den Roman Levi en Sara.
8715: LEMANS, MOSES - {Yesodei Sefat Ivrit ha-Kedushah.} Rudimenta of Gronden der Hebreeuwsche Taal. Ten behoeve van een ieder die zich, in eenen korten tijd, derzelver voornaamste regelen wil eigen maken.
40901: LEMANS, MOSES - {Yesodei Sefat Ivrit ha-Kedushah.} Rudimenta of Gronden der Hebreeuwsche Taal, door M. Lemans. Derde druk. Omgewerkt en vermeerderd door Dr. S.I. MULDER, Inspecteur der Godsdienstige Israëlitische Scholen, en Leeraar in de Hebreeuwsche taal en letterkunde aan het stedelijk Gijmnasium, te Amsterdam.
50427: LEMCHE, NIELS PETER - Israelites in History and Tradition : Library of Ancient Israel. ISBN 9780664220754
47690: LEMM, ROBERT - Een Rembrandt voor vijfentwintig mensenlevens. Het overlevingsverhaal van David Cohen ISBN 9789461533265
33852: LENHARD, DORIS - Vom Ende der Erde rufe ich zu Dir. Eine rabbinische Psalmenhomilie (PesR 9) (Frankfurter Judaistische Studien 8).
46437: LENKEWITZ, MAX - Untersuchungen über Kapillarität. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
26351: LEO, HEINRICH - Vorlesungen über die Geschichte des Jüdischen Staates, gehalten an der Universität zu Berlin.
53384: Léon-Dufour, Xavier and others - Exégèse et herméneutique (Parole de Dieu)
50001: LEONARD, MIRIAM - Socrates and the Jews. Hellenism and Hebraism from Moses Mendelssohn to Sigmund Freud
42733: LEONE EBREO (Jehuda Abravanel) - Gesprekken over de liefde. Vertaling, inleiding, noten en epiloog door Dr. J. Sagel.
46392: LEPPELMAN, PAUL - Über Funkenentladungen in Flüssigkeiten. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
42535: LERMOND, LUCIA - The Form of man. Human Essence in Spinoza's Ethic. ISBN 9789004088290
30462: LERNER, MEIER - Predigt gehalten am 23. September 1917 von Sr. Hochwürden Oberrabbiner Dr. M. Lerner beim Buss-G'ttesdienst auf dem Friedhof in der Königstrasse in Altona.
49008: LEROUX, ERNEST (ed.) - Hommage au Congres International des Orientalistes. XIe session-Paris-1897. Catalogue des principales publications de la librairie Ernest Leroux. Spécimens d'impression de MM. A. Burdin a` Angers [et d'autres].
35682: LESCHNITZER, ADOLF - Saul und David. Die Problematik der deutsch-jüdischen Lebensgemeinschaft.
50569: LESCOW, THEODOR - Das Stufenschema. Untersuchungen zur Struktur alttestamentlicher Texte. Von Theodor Lescow. (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Band 211).
47872: LESER, NORBERT (ed,( - Theodor Herzl und das Wien des "Fin de siècle" : (gleichnamige Symposion, aus d. diese Beitr. hervorgingen, fand in Wien vom 1. - 3. Mai 1985 statt). Schriftenreihe des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Neuere Österreichische Geistesgeschichte ; Bd. 5. ISBN 9783205063551
44499: LESLAU, WOLF - Semitic Languages of Ethiopia.
44505: LESLAU, WOLF - Modern South Arabic Languages, A Bibliography.
29693: LESSENICH, ROLF P. - Dichtungsgeschmack und althebräische Bibelpoesie im 18. Jahrhundert. Zur Geschichte der englischen Literaturkritik (Anglistische Studien Band 4)
53356: Lesses, Rebecca Macy - Ritual Practices to Gain Power: Adjurations in the Hekhalot Literature, Jewish Amulets and Greek Revelatory Adjurations (Harvard Theological Studies)
46286: LESSING, G.E. - Lessings Werke in fünf Bänden. Erster - Fünfter Band.
53704: Lessing, Gotthold Ephraim - Lessing: Philosophical and Theological Writings. Translated and edited by H B Nisbet
44982: LESSING, G.E. - Epigramme. An die Herren X und Y. Mit neunzeh Kupferstichen von Egbert Herfurth. (Zweite Auflage; Insel-Bücherei Nr. 581).
46284: LESSING, G.E. - Lessings Werke, in sechs Bänden. Erster - Sechtster Band. (6 parts in 3 vols.)
46285: LESSING, G.E. - Werke. I, Dichtungen - Briefe; II, Kritische Schriften. Sonderausgabe Die Tempel-Klassiker. Edited by M. Kjniga. (2 vols.)
46293: LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM - Laokoon, oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie. Mit beylaufigen Erläuterungen verschiedener Punkte der alten Kunstgeschichte.
40595: LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM - Nathan The Wise. A dramatic poem. Transl. from the German by Patrick Maxwell. Ed. with an introduction, comprising a biographical sketch of the Author, a critical analysis of the poem and an account of the relations between Lessing and Moses Mendelssohn by George Alexander Kohut.
44098: LESSING, GOTTH. EPHR. - Theatralische Bibliothek. Erstes, Zweytes, Drittes Stück. (3 parts of 4 in 1 volume).
50380: LEUCHTER, MARK - The Polemics of Exile in Jeremiah 26-45
42270: LEUSDEN, JOHANNES (ed.) - {Torah, Nevi'im u-Ketuvim}. Biblia Hebraica Accuratissima, Notis Hebraïcis et Lemmatibus Latinis illustrata.
13381: LEVEEN, JACOB - The Hebrew bible in art (Schweich Lectures British Academy 1939)
42169: LEVENE, NANCY K. - Spinoza's Revelation. Religion, Democracy, and Reason. ISBN 9780521830706
26276: LÉVEQUE, RAPHAEL - Le problème de la vérité dans la philosophie de Spinoza. Préface de M. Maurice Pradines, Professeur à la Faculté des Lettres. (Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg. Fasc. 17)
10651: LEVEY, SAMSON H. - The Messiah, an Aramaic interpretation. The messianic exegesis of the Targum.
32695: LEVI, GIUSEPPE - Buch der jüdischen Weisheit. Parabeln, Legenden und Gedanken aus Talmud und Midrasch. Vom göttlichen Leben. Vom irdischen Leben. Vierte unveränderte Auflage in zwei Bänden. Erster Band, Zweiter Band. (2 vols.)
20592: LEVI BEN GERSHOM (GERSON, GERSONIDES) - Sefer Milhamot ha-Shem. Die Kämpfe Gottes. Religionsphilosophische und kosmische Fragen, in sechs Büchern abgehandelt. Neue durchgehends berichtigte Ausgabe.
33079: LEVI, GIUSEPPE - Parabeln, Legenden und Gedanken aus Thalmud und Midrasch, gesammelt und geordnet. Aus dem Urtexte in's Deutsche übertragen von Ludwig Seligmann. Zweite vermehrte Auflage.
18902: LEVI IBN AL-TABBAN - {Shirei Levi Ibn Al-Tabban}. [English title:] The Poems of Levi Ibn Al-Tabban, Critical edition with introduction and commentary Dan Pagis.
40158: LEVI, GIUSEPPE - Parabeln, Legenden und Gedanken aus Thalmud und Midrasch, gesammelt und geordnet. Aus dem Urtexte in's Deutsche übertragen von Ludwig Seligman (Schriften herausgegeben vom Institute zur Förderung der isralitischen Literatur)
10812: LEVIANT, CURT - King Artus, a Hebrew-Arthurian Romance of 1279. Edited and translated with cultural and historic commentary.
9041: LEVIAS, CASPAR - A grammar of the Aramaic idiom contained in the Babylonian Talmud with constant reference to gaonic literature. Cincinnati 1900. REPRINT. Hardcover
53103: Levin, Itamar - Walls Around: The Plunder of Warsaw Jewry during World War II and Its Aftermath
31232: LEVIN, MORITZ - Der neue Himmel und die neue Erde. Festrede zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der jüdischen Reform-Gemeinde in Berlin am 2. April 1895 gehalten von Prediger Dr. Moriz Levin.
9509: LEVIN, NORA - While Messiah Tarried. Jewish Socialist Movements 1871-1917.
31711: LEVIN, SHMARYA - Jugend in Aufruhr. 1.- 4. Tausend. Transl. from the English.
31712: LEVIN, SHMARYA - Kindheit im Exil.
31905: LEVIN, MORITZ - Lehrbuch der Jüdischen Geschichte und Literatur. Vierte, durchaus verbesserte Auflage.
33501: LEVIN, MORITZ - Lehrbuch der Biblischen Geschichte und Literatur. Mit einer Karte von Palästina. 4., durchaus verbesserte Auflage.
32789: LEVIN, MORITZ - Harfe und Posaune. Festreden, gehalten im Gotteshause der Jüdischen Reformsgemeinde in Berlin.
53465: Levin, Christoph - Der Jahwist (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, Heft 157)
47008: LEVIN, DAN - Spinoza, the young thinker who destroyed the past.
50669: LEVINAS, EMMANUEL (Lévinas) - Les Cahiers de la Nuit Surveillée. (Les Cahiers de la Nuit Surveillée N°3.) Textes rassemblés par Jacques Rolland.
52351: Levine, Amy Jill - Women like this : new perspectives on Jewish women in the Greco-Roman world. Early Judaism and its literature 1.
13987: LEVINE, LEE I. (ed.). - Ancient synagogues revealed.
53255: Levine, Lee I. - The Galilee in Late Antiquity
53297: Levine, Aaron Rabbi - THE COMPLETE YIZKOR HANDBOOK (Halacha / Mitzvah Manual Series)
36080: LEVINSON, PNINA NAVE - Einführung in die rabbinische Theologie.
48004: LEVINSON, JULIAN - Exiles on Main Street: Jewish American Writers and American Literary Culture
53360: Levinson, Nathan Peter - 77 Fragen Zwischen Juden Und Christen (Studienbuch Religionsunterricht 7)
36472: LEVINSTEIN, GUSTAV - Zur Ehre des Judentums. Gesammelte Schriften.
52300: Levison, John R. - Portraits of Adam in early Judaism: From Sirach to 2 Baruch (Journal for the Study of the Pseudepigrapha Supplement Series, 1)
52227: Levitt, Laura - Jews and Feminism: The Ambivalent Search for Home
46582: LEVY DRUCKER, OLGA - Kindertransport. (LANGUAGE: ENGLISH)
30224: LEVY, KURT - Zur masoretischen Grammatik. Texte und Untersuchungen (Bonner Orient. Studien No. 15)
42022: LEVY, LIA - L'Automate spirituel. La subjectivé moderne d'après l'Ethique de Spinoza. ISBN 9789023235569
31108: LEVY, JACOB - Die Schächtfrage unter Berücksichtigung der neuen physiologischen Forschungen. Mit einem Vorwort von Prof.Dr.med. et phil. Ulrich Gerhardt, Direktor des Instituts für Anatomie und Physiologie der Haustiere und der Tierklinik in Halle.
48482: LEVY, ZE'EV - Ha-Yahadut bi-temunat-olamam shel Haman, Herder ve-Geteh / Judaism in the Worldview of J.G. Hamman, J.G. Herder and W.v. Goethe. ISBN 9789653426252
25974: LEVY, JACOB - Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim. Nebst Beiträgen von Heinrich Leberecht Fleischner und den Nachträgen und Berichtigungen zur zweiten Auflage von Lazarus Goldschmidt. Im Anhang zum 4.Band: Bemerkungen Ignaz Goldzihers zu Levys neuhebräischem Wörterbuch. 4 vols. Berlin und Wien 1924. Reprint
30258: LEVY, JACOB - Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim. Nebst Beiträgen von H.L. Fleischer. Zweite Auflage mit Nachträge und Berichtigungen von Lazarus Goldschmidt. 4 vols.
51837: LEVY, BARRY B - Planets, Potions, and Parchments: Scientifica Hebraica from the Dead Sea Scrolls to the Eighteenth Century. Published for the Jewish Public Library.
24977: LÉVY, RAPHAEL - Un Tanah. Étude sur la vie et l'enseignement d'un docteur juif du IIe siècle.
34951: LEVY, Dr. S. - Das Judentum in der Musik. Eine kritisch-historische Betrachtung.
45153: LEVY, ZE'EV - Baruch or Benedict. On some Jewish aspects of Spinoza's philosophy.
42043: LEVY, ZE'EV - Baruch Spinoza. Seine Aufnahme durch die jüdischen Denker in Deutschland. ISBN 9783170158955
33289: LEWIN, DANIEL - Posener Minhagim. Sonderdruck aus der Festschrift für Dr. Jakob Freimann.
48223: LEWIS, BERNARD - The Jews of Islam.
11450: LEWIS, BERNARD - Semites & Anti-Semites. An inquiry into conflict and prejudice. 1987. Reprint with new afterword
29989: LEWISOHN, L.M. - Geschichte und System des jüdischen Kalenderwesens nach den besten Quellen bearbeitet. (Schriften herausg. von Institute zur Förderung der Isr. Lit.)
31408: LEWKOWITZ, BERTHOLD - Der Weg des Misrachi
3889: LEYDESDORFF, JULIUS - Bijdrage tot de speciale psychologie van het Joodsche volk. Academisch Proefschrift. (Dissertation at the University of Groningen).
44820: LEYDESDORFF, SELMA - We lived with dignity: the Jewish proletariat of Amsterdam, 1900-1940. Translated [from the Dutch] by Frank Heny. ISBN 9780814323380
8409: LEZER, LEO - Cantine-vertellingen. (Cantinevertellingen)
2765: LEZER, LEO - Liedjes van blank en bruin.
42737: LIBERMAN, SERGEJ (comp.), GALLOU, LAURA (ed.) - A Bibliography of Australian Judaica, Second Revised Edition
52324: Licht, Jacob - Storytelling in the Bible
46090: LICHTENBERG, HENRI and ELISABETH FÖRSTER-NIETSCHE (introd. and transl.) - Die Philosophie Friedrich Nietsches
31500: LICHTHEIM, RICHARD - Der Aufbau des jüdischen Palästina. 6.-25. Tausend.
31364: LICHTHEIM, RICHARD - Das Programm des Zionismus
52628: Lidonnici, Lynn & Lieber, Andrea (editors) - Heavenly Tablets: Interpretation, Identity and Tradition in Ancient Judaism (Supplement to the Journal for the Study of Judaism 119)
45610: [LIDZBARSKI, MARK] - Auf rauhem Wege. Jugendherinnerungen eines Deutschen Professors.
52339: LIEBEN, KOPPELMANN (Kalman) [and Simon Hock] - Sepher Gal Eid. [German Title]: GAL-ED. Grabsteininschriften des prager isr. alten Friedhofs mit biographischen Notizen
9518: LIEBERMAN, SAUL - Greek in Jewish Palestine. Studies in the life and manners of Jewish Palestine in the II-IV cent. C.E. Second edition (corrected).
9519: LIEBERMAN, SAUL - Hellenism in Jewish Palestine (Texts and Studies of the Jewish Theol.Sem. 18).
26669: LIEBERMAN, SAUL (Liebermann) - Tosefeth Rishonim. A commentary based on MSS of the Tosefta and works of the Rishonim and Midrashim in MSS and rare editions. Part 1: Seder Zeraim, Moed. Part II: Seder Nashim, Nezikin, Kodashim. Part III: Kelim-Niddah. Part IV: Mikwaoth-Uktzin. Complete in 4 vols.
41737: LIEBERMAN, SAUL (ed.) - Salo Wittmayer Baron. Jubilee volume. On the occasion of his 80th birthday. Ed. by Saul Lieberman. Complete in 3 vols.
25937: LIEBERMANN, MAX - Die Phantasie in der Malerei. 6.-8.Tausend
31890: LIEBERMANN, ARTHUR - Zur jüdischen Moral. Das Verhalten von Juden gegenüber Nichtjuden nach dem jüdischen Religionsgesetze. Quellenmässig dargestellt.
18238: LIEBERMANN, S. - Midrash Debarim Rabbah. Ed. for the first time from the Oxford MS no. 147 with an introduction and notes. 3rd ed. with additional notes and corrections, by S. Liebermann.
49291: LIEBES, YEHUDA - Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism. Translated from Hebrew by Batya Stein. ISBN 9780791411940
48008: LIEBMAN, CHARLES S.; DON-YEHIYA, ELEZIER - Civil Religion in Israel: Traditional Judaism and Political Culture in the Jewish State. ISBN 9780520048171
52637: Lied, Liv Ingeborg - The Other Lands of Israel: Imaginations of the Land in 2 Baruch (Supplement to the Journal for the Study of Judaism 129)
52578: Liesen, Jan - Full of Praise: An Exegetical Study of Sir 39, 12-35 (Supplement to the Journal for the Study of Judaism 64)
47741: LIESHOUT, H.H.M. VAN (ed.) - Eleven catalogues by Reinier Leers (1692-1709). A reproduction edited with an introduction by H.H.M. van Lieshout and O.S. Lankhorst. (Catalogi redivivi)
42047: LIESHOUT, H.H.M. VAN - The making of Pierre Bayle's Dictionaire Historique et Critique. With a CD-rom containing the dictionaire's library and reference between articles. ISBN 9789030210405
47211: LIESSMANN, KONRAD PAUL - Die großen Philosophen und ihre Probleme. Vorlesungen zur Einführung in die Philosophie. isbn 9783825222475
22411: LIETZMANN, HANS - Studien zur Liturgie- und Symbolgeschichte. Zur Wissenschaftsgeschichte (Kleine Schriften 3) (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 74).
51631: LIEU, JUDITH M. - Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World
52621: Lieu, Judith M. / Hempel, Charlotte - Biblical Traditions in Transmission: Essays in Honour of Michael A. Knibb (Supplement to the Journal for the Study of Judaism 111)
17547: LIFSON, DAVID S. - The Yiddish theatre in America.
43450: LIGHTFOOT, JOHN. - The Temple Service As it stood in the dayes of our Saviour.
43453: LIGHTFOOT, JOHN - Horae Hebraicae et Talmudicae, Impensae in Evangelium Johannis. Praemittitur Disquisitio Chorogrpahica, Loca quaedam terrae Israeliticae Investigans: Illa Praesertim quorum mentio apud hunc Evangelistam.
41205: LIGHTFOOT, JOHN (1602-1675) - Opera omnia. Editio secundo. Part II [Ed. by Johannes Leusden]. Together with: Opera posthuma.
50294: LIM TENG KOK, JOHNSON - The Sin of Moses and the Staff of God: A Narrative Approach (Studia Semitica Neerlandica). ISBN 9789023232612
25572: LIMBORCH, PHILIPPUS VAN - URIEL DA COSTA - De veritate religionis christianae amica collatio cum erudito Judaeo. Gouda 1687. Facsimile reprint. ISBN 9780576801164
51721: LIMOR, ORA and GUY G. STROUMSA (eds.) - Contra Iudaeos: ancient and medieval polemics between Christians and Jews. (Texts and Studies in Medieval and Early Modern Judaism, 10).
50119: LINAFELT, TOD (eds.) - Strange Fire Reading the Bible After the Holocaust Ed by Tod Linafelt: Reading the Bible After the Holocaust (Biblical Seminar). ISBN 9781841270975
46737: LINDE, A. VAN DER - Benedictus Spinoza. Bibliografie. The Hague 1871. Reprint
24828: LINDE, A. VAN DER - Benedictus Spinoza. Bibliografie. The Hague 1871. Reprint
40226: LINDE, A. VAN DER - Benedictus Spinoza. Bibliografie.
44244: LINDEMANN, MARY - 140 Jahre Israelitsiches Krankenhaus in Hamburg. Vorgeschichte und Entwicklung
52766: Lindemann, Albert S. - Esau's Tears : Modern Anti-Semitism and the Rise of the Jews
45997: LINDEN, FANNY VAN DER and MISCHA SCHRIJVER - Liberaal Joods leven in Amsterdam - Jewish Reform life in Amsterdam. In foto's door Vanny van der Linden met teksten van Mischa Schrijver en vertaling in het Engels door Louise Vines. isbn 9056130854
47891: Linden, Kees van der/ J.J. Temminck/ W.A. de Wagt - Kom ga sjoelen! : bijdragen over de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Haarlem (Haarlemse miniaturen deel 50)
52388: Lindenberger, James M.; Richards, Kent H. - Ancient Aramaic and Hebrew Letters (SBL Series Writings from the ancient world Vol. 4)
52372: Linder, Amnon - Jews in Roman Imperial Legislation
22261: LINDNER, H. - Die Geschichtsauffassung des Flavius Josephus im Bellum Judaicum. Gleichzeitig ein Beitrag zur Quellenfrage.
53192: Lindwer, Willy (ed.) - Classic Jewish Postcards for All Occasions: 31 Tear-and-Send Cards from Around the World
53158: Lindwer, Willy and Pool, Hermine (eds.) - From Jerusalem with love. A fascinating journey through the Holy land with art, photography and souveniers, 1799-1948 = een facinerende reis door het heilige land met kunst, foto's en souveniers, 1799-1948
50466: LIPINSKI, E. - Studies in Aramaic Inscriptions and Onomastics.
29702: LIPPE, KARPEL - Das Evangelium Matthaei vor dem Forum der Bibel und des Talmud.
23841: LIPPE, CHAIM DAVID - Bibliographisches Lexicon. Neue Serie Band I (all publ.)
263: LIPSCHITZ, SIMONE - De Amsterdamse Diamantbeurs. The Amsterdam Diamond Exchange. With an introduction by Siegfried van Praag, and drawings by the author, Dutch & English. ISBN 9789062740475
45633: LIPSCHÜTZ-LIPINSKI - Judenretter Hans Duda und die Askaris.
33969: LIPSCHÜTZ, E.M. - Vom lebendigen Hebräisch.
48066: LIPTZIN, SOL. - A history of Yiddish literature. (1972). Reprint.
41509: LIPTZIN, SOLOMON - Abraham Mapu, dreamer of Zion (On the Centenary of the Publication of Ahavas Zion). Repr. from Jewish Book Annual, Vol. 11, 5713.
25134: LISHANSKY, BATIA - {Ha-Sho`ah ve-ha-Tekumah}. Holocaust and Rebirth Memorial. The monument in Netser Sereni.
34679: LISSAUER, ERNST - Die drei Gesichte. Drei Einakter.
8716: LISSAUR, D.A. - {Na'im Limmud Safat Ever.} Veraangenaamde Hebreeuwsche Spraakkunst, met toepasselijke opstellen. Vervaardigd, ten dienste der Nederlandsche Israëlitische Jeugd, alsmede voor alle beminnaars der gewijde taal.
40897: LISSAUR, D.A. - {Haftarouth...}. Vertaling van de Haftaroth van het Paasch- en Loofhuttenfeest, naar den leiddraad van den beroemden Mendelssohn en deszelfs Volgelingen.
52799: Litt, Stefan - Geschichte der Juden Mitteleuropas 1500-1800
52414: Littell, Franklin Hamlin - The Crucifixion of the Jews: The Failure of Christians to Understand the Jewish Experience
43164: LITTNER, JAKOB (WOLFGANG KOEPPEN) - Aufzeichnungen aus einem Erdloch.
46876: LLOYD, GENEVIEVE - Part of Nature. Self-Knowledge in Spinoza's Ethics.
46816: LLOYD, GENEVIEVE - Spinoza and the idea of the secular. Mededelingen vanwege het Spinozahuis 102.
46175: LLOYD, GENEVIEVE (ed.) - Spinoza. Critical assessments of leading philosophers. Complete set, 4 vols. ISBN 9780415186186
53767: LOADER, J.A. - Esther (De Prediking van het Oude Testament, POT)
5459: LOEB, S.F. - De kloostergang van St. Marie te Utrecht.
49878: LOEBL, SUZANNE - At the Mercy of Strangers: Growing up on the Edge of the Holocaust (Hardback)
43064: LOEN, A. VAN - Afscheidsrede gehouden in de Groote Synagoge Zaterdag 28 juli 1888 / 20 Menachem 5648, bij het neerleggen van zijn ambt als Rabbijn der Ned. Isr. Hoofd-Synagoge alhier. Uitgegeven ten voordeele van het Ned. Isr. Jongesweesthuis Megadlé Jethomim te Amsterdam.
31531: LOEWE, HEINRICH - Eine jüdische Nationalbibliothek.
47826: LOEWE, ERWIN - De bonte schotel. Een Joodsch Kinderboek om te lezen en te kleuren. Illustraties van Ruth Veit Simon. Vertaling van Beja.
34794: LOEWENBERG, J[AKOB] - Gedichte.
33540: LOEWENHARDT, Dr. S.E. - Benedict von Spinoza in seinem Verhältniss zur Philosophie und Naturforschung der neueren Zeit.
35556: LOEWENSTEIN, LIPMANN HIRSCH - Damascia. Die Judenverfolgung zu Damaskus und ihre Wirkungen auf die öffentliche Meinung, nebst Nachweisungen über den Ursprung der gegen die Juden wiederholten Beschuldigung, als bedienten sie sich des Menschenblutes bei rituellen Zeremonien.
27932: LOEWENSTEIN, L.H. (Löwenstein) - Die fünf Bücher Moses nebst den Haftaroth und Megilloth mit deutschen Übers. von L.H. Loewenstein. Vierte Aufl. (Complete in 5 vols.)
34120: LOEWENTHAL, ERICH - Johann Georg Schlosser. Seine religiösen Überzeugungen und der Sturm und Drang.
49220: LOEWENTHAL, A - Pseudo-Aristoteles über die Seele. Eine psychologische Schrift des 11. Jahrhunderts und ihre Beziehungen zu Salomo ibn Gabirol. (Avicebron).
8081: LOFTUS HARE, WILLIAM - De joodsche godsdienst. Een kort overzicht der leeringen en godsdienstige ontwikkeling der joden, getrokken uit de wettelijke, geschiedkundige en profetische boeken van het Oude Testament, enz. Vertaald door Chr. Schuver. (De Groote Godsdiensten, V).
20767: LÖHR, MAX - Das Räucheropfer im Alten Testament. Eine archäologische Untersuchung (Schriften des Königsberger Gelehrten Ges. 4/4)
52221: LONCIN, JOOST - Geheime routes en netwerken. Joodse Kinderen Op De Vlucht Voor De Holocaust.
16342: LONDON, HANNAH R. - Portraits of Jews. By Gilbert Stuart and other early American artists. With an appreciation by Dr. A.S.W. Rosenbach. And an introduction by Lawrence Park.
52871: Long, Burker O. - 1 Kings: With an Introduction to Historical Literature (Forms of the Old Testament Literature)
52873: Long, Burker O. - 2 Kings (Forms of the Old Testament Literature, vol. X)
49979: LONG, V. PHILIPS and others (EDS.) - Windows into Old Testament History. Evidence, Argument and the Crisis of Biblical Israel
52854: Longenecker, Bruce - 2 Esdras (Guides to the Apocrypha and Pseudepigrapha)
53122: Longerich, Peter - Politik der Vernichtung: Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung (German Edition)
53421: Longman, Tremper - God Is a Warrior (Studies in Old Testament Biblical Theology)
34110: LONSBACH, R.M. - Nietzsche und die Juden. Ein Versuch. (Schriftenreihe "Ausblicke")
53590: Lopes Cardozo, Nathan T. - Between Silence and Speech: Essays on Jewish Thought
47797: LOPES CARDOZO, Jb. Jr. - {Seder Ta`aniot ke-Minhag Sefardim.} Gebeden voor de Vastendagen naar den ritus der Nederlandsch-Portugesche Israëlieten. Opnieuw in het Nederduitsch vertaald door Jb. Lopes Cardozo Jr.
7891: LOPES CARDOZO, Jr. - Iets over de Feest- en Vastendagen ten dienste der Israelitiese jeugd. Vierde verbeterde en vermeerderde druk. (4th rev. ed.)
7899: LOPES CARDOZO, Jb. - Iets over de Feest- en Vastendagen bij de Israelieten, ten dienste der Israelitische Jeugd. Derde verbeterde en vermeerderde druk.
46457: LORD, BETH - Spinoza's Ethics.
47419: LORD, BETH (ed.) - Spinoza Beyond Philosophy.
50624: LORDON, Frédéric - L'intérêt souverain : essai d'anthropologie économique spinoziste
44242: LORENZ, INA - Identität und Assimilation Hamburgs Juden in der Weimarer Republik.
53441: Loretz, Oswald - Des Gottes Einzigkeit: Ein altorientalisches Argumentationsmodell zum "Schma Jisrael" (German Edition)
44488: (LORETZ, OSWALD) - Cananea Selecta. Festschrift für Oswald Loretz zum 60. Geburtstag. Studi Epigrafici e Linguistici sul Vicino Oriente antico V, 1988, (Preface by P. Xella).
50300: LOSCH, RICHARD R. - The Uttermost Part Of The Earth: A Guide To Places In The Bible: A Guide to Places in the Bible. ISBN 9780802828057
47212: Lösch, Walburga - Der werdende Gott Mythopoetische Theogonien in der romantischen Mythologie
47509: LOTSIJ, M.C. - Spinoza's wijsbegeerte.
53373: Louw, Theo van der - Transformations in the Septuagint. Dissertation
53503: Lovejoy, Arthur O. - The great chain of being. A study of the history of an idea (Harper Torchbooks)
41720: LÖW, LEOPOLD - Gesammelte Schriften. Hrsg. von Immanuel Löw. Band II und III.
35775: LÖW, LEOPOLD - Graphische Requisiten und Erzeugnisse bei den Juden. 2 parts. (Beiträge zur jüdischen Alterthumskunde, 1.Band)
47250: LOW, ALFRED D. - Jews in the Eyes of the Germans. From the Enlightenment to Imperial Germany
22885: Lowe, Malcolm, ed. - The New Testament and Christian-Jewish dialogue. Studies in honor of David Flusser. Edited by Malcolm Lowe.
28159: LOWENTHAL, MORITZ (Löwenthal) - Hiob. Praktische Philosophie oder klare Darstellung der im Buche Hiob obwaltenden Ideen nebst wortgetreuer, rhythmisch gegliederter Uebersetzung und fortlaufender Commentar von Moritz Lowenthal.
50171: LOWERY, R.H. - The Reforming Kings. Cults and Society in First Temple Judah (JSOT Supplement Series 120). ISBN 9781850753186
52796: Lowin, Joseph - Hebrewspeak : An Insider's Guide to the Way Jews Think
22863: LOWINGER, SAMUEL, JOSEPH SOMOGYI and ALEXANDER SCHEIBER (eds.) - Ignace Goldziher memorial volume. Complete in 2 vols.
43424: LOWMAN, MOSES - A Dissertation on the Civil Government of the Hebrews. In which The True Designs, and Nature of their Government are explained. The Justice, Wisdom and Goodness of the Mosaical Constitutions, are vindicated: In particular, From some late, unfair and false Representations of them in the Moral Philosopher. [With added:] An Appendix to a Dissertation on the Civil Government of the Hebrews. (...), London 1741.
52747: Löwy, Michael - Redemption and Utopia: Jewish Libertarian Thought in Central Europe, a Study in Elective Affinity
45816: LOZOWICK, LOUIS - 100 Contemporary American Jewish Painters and Sculptors. With an essay.
36106: LUCAS, HANS-CHRISTIAN - Spinoza in Hegels Logik. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 45)
46680: LUCKE, HANS - Jud Goethe (Thüringen-Bibliothek). ISBN 3930215497
53095: LUDEWIG-KEDMI, REVITAL - Opfer und Täter zugleich? Moraldilemmata jüdischer Funktionshäftlinge in der Shoah.
34495: LUDWIG, EMIL - Roosevelt. Studie über Glück und Macht. First ed.
45553: LUDWIG, MAX - Aus dem Tagebuch des Hans O. Dokumente und Berichte über die deportation und den Untergang der heidelberger Juden.
49578: LUIJTERS, GUUS - In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945. Beeldredactie Aline Pennewaard. Met een voorwoord van David Barnouw.
47737: LUPER, STEVEN (ed.) - The Skeptics. Contemporary Essays. (Ashgate Epistemology and Mind Series) ISBN 9780754614210
46849: LURIA, ISAAC BEN SOLOMON (1534-1572 Safed) - Sefer ha-Kawwanot (Korets 1782). REPRINT
45371: LURIA, ISAAC BEN SOLOMON (1534-1572 Safed) - Sefer Patora de-Abba. (Jerusalem 1905 or 1906). [AND] URI YITSHAK AIZIK KADISH: {Sefer Me'ore Tsiyon}. (Jerusalem 1910 or 1911. Reprint
22922: LURIA, B.Z. (ed.). - Zer li-Gevurot. The Zalman Shazar jubilee volume. A collection of studies in Bible, Eretz Yisrael, Hebrew language and Talmudic literature. Ed. by B.Z. Luria.
48395: LURIE, DORN J. (ed.) - The Tel Aviv Museum of Art / Annual Review no.6 / 1996-1997
36722: LURJE, I.M. - Studien zum altägyptischen Recht. Deutsche Ausgabe von S.Alloni. (Forschungen zum römischen Recht 30)
243: LURVINK, PETER - De joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630-1945.
32689: LUSS, S. - Um 20 Gulden. Roman aus dem jüdischen Gemeindeleben.
49135: LUSTIG, ARNOST - Street of lost brothers.
46523: LUSTIG, ARNOST - The unloved. From the diary of Perla S. (A novel)
45971: LUSTIG, ARNOST - Gebet für Katharina Horowitz. Ins Deutsche übertragen von Lotte Elsner.
53306: Lustiger, Arno - Zum Kampf auf Leben und Tod!: Das Buch vom Widerstand der Juden 1933-1945 (German Edition)
43508: LÜTH, ERICH - Israël, Heimat für die Juden und Araber.
25493: LÜTH, ERICH - Deutschland und die Juden nach 1945. Vortrag gehalten vor der Evangelischen Akademie in Loccum am 19.September 1957.
48451: LUTHER, HENNING - Religion und Alltag: Bausteine zu einer Praktischen Theologie des Subjekts
52817: Luttikhuizen, Gerard P. - The Creation of Man and Woman. Interpretations of the Biblical Narratives in Jewish and Christian traditions (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions. Volume III)
45602: LUTZ, THOMAS, WULFF BREBECK, NICOLAS HEPP (eds.) - Über-Lebens-Mittel. Kunst aus Konzentrationslagern und in Gedenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus. ISBN 3894451319
45395: LUZZATTO, MOSES HAYYIM - Sefer 138 Pithe Hokhmah. [TOGETHER WITH] Kinat Adonai Tsevaot.
17974: LUZZATTO, MOSES CHAYYIM - The path of the upright. Mesillat Yesharim. Transl. and edited with an intr. by Mordecai M. Kaplan. Hardcover.
27343: LUZZATTO, MOSES CHAYYIM - Mesillat Yesharim. Lebensführung der Redlichen von R. Mosche Chaim Luzatto mit deutscher Uebersetzung von Oskar Sachariasohn.
52691: LUZZATTO, MOSHE CHAIM - SILVERSTEIN - Da'ath Tevunoth. The Knowing Heart. The philosophy of God's oneness. With an English translation by Shraga Silverstein. (Torah Classics Library)
17724: LUZZATTO, MOSHE CHAIM - Derekh ha-Shem. The way of God. And: Ma'amar ha-`Ikkarim. An essay on fundamentals. Translated and annotated by Aryeh Kaplan. 4th revised edition (Torah Classics Library)
27641: LUZZATTO, SAMUEL DAVID (Shadal) - Mehkere ha-Yahadut. Vol. 1, part 1. Warsaw 1913. REPRINT.
50152: LYKE, LARRY L. - King David with the Wise Woman of Tekoa: The Resonance of Tradition in Parabolic Narrative (JSOT Supplement Series 255)
23212: M'CAUL, ALEXANDER - De oude paden of de ware Israëliet. Het hedendaagsche Jodendom vergeleken met de leer en godsdienst van Mozes en de Profeten. Uit het Engelsch vertaald.
3770: MAARSEN, I. - "Tongeleth". Een Joodsch letterkundige kring uit de XIXe eeuw. (Offprint: De Vrijdagavond).
3777: MAARSEN, I. - De Joodsche reformbeweging.
3778: MAARSEN, I. - Armoede.
7517: MAARSEN, I. - Newé schalom eens en thans. 1841 - 1929.
47963: MAARSEN, I. - Een editio critica van Raschi´s commentaar der kleine profeten
4617: MAARSEN, I. - De roep der hoogtijden. Amsterdam, Joachimsthal's Boekhandel
3775: MAARSEN, I. - Jodendom, Sabbath en Kalenderhervorming. Een woord aan den lezer van Brochure L. Fles.
3780: MAARSEN, I. - Mensch en moraal. Een Joodsche levensvisie.
6939: MAARSEN, I. - Maimonides. Synthese van geloof en wetenschap. Rede uitgesproken in de samenkomst van het Genootschap van de Joodsche Wetenschap ter herdenking van de achthonderdste geboortedag van Maimonides op 25 Maart 1935 (20 Adar 5695)
8692: MAARSEN, I. (1892-1943) - {Tiferet le-Mosheh.} Textstudiën op den Pentateuch-Commentaar van Moses Nachmanides. Deel I: Genesis en Exodus (all publ.)
53656: MAARSINGH, DR. B. - Ezechiël I, II & III (De Prediking van het Oude Testament, POT) Complete set van drie delen.
37044: MAAS, HERMANN - Und will Rachels Kinder wieder bringen in das Land. Reiseeindrücke aus dem heutigen Israel. Mit 16 Bildtafeln und einem Wortverzeichnis.
23354: MACALESTER LOUP, R. - Omstandig Verhaal, betreffende den overgang van Drie Israëlitische huisgezinnen, te Zalt-Bommel woonachtig, tot den Hervormden Christelijken Godsdienst; in Brieven. Door R. Macalester Loup, Predikant der Hervormde Gemeente te Zalt- Bommel aan deszelfs voormaligen ambtgenoot, S. Crommelin, Thans Predikant der Hervormde Gemeente te Leeuwarden.
52625: Macaskill, Grant - Revealed Wisdom and Inaugurated Eschatology in Ancient Judaism and Early Christianity (Supplement to the Journal for the Study of Judaism 115)
53383: Macchi, Jean-Daniel, Thomas Romer (eds.) - Jacob: commentaire à plusieurs voix de Gen. 25-36: Mélanges offerts à Albert de Pury (Le monde de la Bible) (French Edition)
52757: Maccoby, Hyam - Ritual and Morality: The Ritual Purity System and Its Place in Judaism
31406: MACDONALD, RAMSAY - In Palästina. Altes und Neues.
50979: MACHEREY, PIERRE - Introduction à l'éthique de Spinoza : La premières partie, la nature des choses. Reprint.
46928: MACHEREY, PIERRE - Introduction à l'Ethique de Spinoza. La cinquième partie. Les voies de la libération.
51952: MACHEREY, PIERRE - In a Materialist Way: Selected Essays by Pierre Macherey. Edted by Warren Montag. Translated by Ted Stolze.
50734: MACK, MICHAEL - Spinoza and the specters of modernity. The hidden enlightenment of diversity from Spinoza to Freud.
43536: MACK, MICHAEL - Spinoza and the specters of modernity. The hidden enlightenment of diversity from Spinoza to Freud.
52385: Mack, Burton L. - Wisdom and the Hebrew Epic: Ben Sira's Hymn in Praise of the Fathers (Chicago Studies in the History of Judaism)
52656: Maeir, Aren M. (Editor), Magness, Jodi, (Editor), Schiffman, Lawrence H. (Editor) - Go Out and Study the Land' (Judges 18:2): Archaeological, Historical and Textual Studies in Honor of Hanan Eshel (Supplement to the Journal for the Study of Judaism 148)
46952: MAGDALENA NOM DE DIEU, JOSE RAMON - Un glosario Hebraicoaljamiado trilingue doce ''aqrabadin'' de origen catalan. Edicion paleografica, introduccion y notas.
52466: Magness, Jodi - Debating Qumran: Collected Essays on Its Archaeology (Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion, 4)
52467: Magness, Jodi - The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls (Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature)
29716: MAHLER, EDUARD - Biblische Chronologie und Zeitrechnung der Hebräer.
47079: MAHLER, KARL - Die Entstehung des Irrtums bei Descartes und bei Spinoza. Dissertation.
52423: Maier, Walter A. - Aserah, Extrabiblical Evidence [Harvard Semitic monographs, no. 37.]
48340: MAIER, JOHANN - Geschichte der jüdischen Religion - Von der Zeit Alexander des Grossen bis zur Aufklärung mit einem Ausblick auf das 19/20. Jahrhundert.
48320: MAIER, JOHANN - Fremdes und Fremde in der jüdischen Tradition und im Säfer Chasidim: 4. Arye-Maimon-Vortrag an der Universität Trier, 7. November 2001 (Kleine Schriften des Arye Maimon-Instituts)
44540: MAIER, JOHANN - Vom Kultus zur Gnosis. Studien zur Vor- un Frühgeschichte der 'jüdischen Gnosis'. Bundeslade, Gottesthron und Märkabah. (Kairos - Reliogionswissenschftliche Studien, 1)
52529: Maier, Christel - Die »fremde Frau« in Proverbien 1-9: Eine exegetische und sozialgeschichtliche Studie (Orbis Biblicus et Orientalis, Band 144)
40765: MAIMON, JUDAH LEIB - Sare ha-Me'ah. Reshumot ve-zikhronot. (Description of the greatest Jewish scholars of the last century) 6 vols. 1942-1947. Reprint in 3 vols.
23642: MAIMON, JUDAH LEIB (FISHMAN) - Sare ha-Me'ah. reshumot ve-zikhronot. (Description of the greatest Jewish scholars of the last century) 6 vols. Tel Aviv 1942-1947. Reprint
43375: MAIMON, ARYE (ed.) - GERMANIA JUDAICA. Band III Complete in 3 volumes: 1350-1519. 1. Teilband: Aach-Lychen. 2. Teilband: Mährisch-Budwitz - Zwolle. 3. Teilband: Gebietsartikel, Einleitungsartikel und Indices. ISBN resp. 9783167451076, 9783161460937, 9783161478598
49577: MAIMONIDES / BOS, GERRIT - Maimonides On Coitus: A New Parallel Arabic - English Edition and Translation (Hardback).Series: The Medical Works of Moses Maimonides, Volume: 11. ISBN 9789004380066
53552: MAIMONIDES - Sefer Moreh Nevukhim la-Rabeinu Moshe Ben Maimon. [With additional english title:] Doctor Perplexorum (Guide of the Perplexed) by Rabbi Moses Ben Maimun (Rambam). Hebrew Version of R. Samuel Ibn Tibbon. Revised (on the basis of the first edition, early prints and manuscripts) and vocalized by Dr. Yehuda Ibn Shmuel.
11345: MAIMONIDES; FRED ROSNER and SUESSMAN MUNTNER (ed.) - The medical aphorisms of Moses Maimonides. Translated and edited by Fred Rosner and Suessman Muntner. Complete in 2 volumes.
20669: MAIMONIDES - {Mishneh Torah Sefer Ahavah. }The Book of Adoration. Edited according to the Bodleian Codex with an English translation, by {Moses Hyamson}. The talmudical references and Hebrew footnotes by Chaim M. Brecher. 1949. Repr.
9749: MAIMONIDES - Crisis and leadership: Epistles of Maimonides. Texts translated and notes by Abraham Halkin. Discussions by David Hartman. Reprint
51207: MAIMONIDES - GERRIT BOS - Maimonides, Medical Aphorisms, Hebrew Translation by R. Zerahyah ben Isaac ben She'altiel Hen. Series: The Medical Works of Moses Maimonides, Volume: 16
51206: MAIMONIDES - GERRIT BOS - Maimonides, Medical Aphorisms, Hebrew Translation by Nathan ha-Me'ati. Series: The Medical Works of Moses Maimonides, Volume: 15
41122: MAIMONIDES - VOSSIUS, DIONYSIUS (1612-1633) and GERARD J. VOSSIUS (1577-1649). - R. Mosis Maimonidae, De idololatria liber, cum interpretatione Latina et notis Dionysii Vossii. [12],174, [2] pp. {And}: Gerardi Ioannis Vossii, De theologia gentili et physiologia Christiana sive de origine ac progressu idololatriae. Liber I et II.[12], 304, XVII, [19], 305-732, XVII, X , 29.
49146: MAIMONIDES - GERRIT BOS - Maimonides, Medical Aphorisms. Treatises 10-15. A parallel Arabic - English edition edited, translated, and annotated by Gerrit Bos. ISBN 9780842527804
49303: MAIMONIDES - LEIBOWITZ, J.O. and SHLOMO MARCUS (eds.) - Moses Maimonides on the Causes of Symptoms. ISBN 9780520022249
50554: MAIMONIDES; FRED ROSNER and SUESSMAN MUNTNER (ed.) - The medical aphorisms of Moses Maimonides. Translated and edited by Fred Rosner and Suessman Muntner. 2 volumes in 1 binding
50133: MAIMONIDES - BOS, GERRIT - Maimonides, On the Elucidation of Some Symptoms and the Response to Them (Formerly Known as On the Causes of Symptoms) A New Parallel Arabic-English Edition and Translation, with Critical Editions of the Medieval Hebrew Translations. Series: The Medical Works of Moses Maimonides, Volume: 13. ISBN 9789004398450
23481: MAIMONIDES (Moshe ben Maimon) - Sefer Hukei ha-Elohim. (On the 613 commandments). Edited with introduction by Gabriel Isaac Polak. 2nd ed.
47224: MAIMONIDES - SCHEIBER, SANDOR (ed.) - A Majmuni Kodex [Mose Majmuni Torvenykodexe] A Budapesti "Misne Tora" Legszebb Lapjai. ISBN 9789631312218
47827: MAISLER, BENJAMIN and SAMUEL YEIVIN - Palestine guide for navy, army and air force
38862: MAITLIS, JACOB - Di shevachim fun Rabbi Shmuel un Rabbi Juda Chasid (The exempla of Rabbi Samuel and Rabbi Judah, the Pious). A study in Yiddish folklore.
46831: MAKHIR, MOSES IBN - Sefer Seder ha-Yom
27644: MALACHI BEN JACOB HA-KOHEN (d.1785-1790) - Sefer Yad Mal'akhi. (On the methodology of the Talmud and codifiers). Part 1-2. 2nd enl. rev. ed. by Ephraim Herz.
23651: MALACHI, A.R. - Pri Etz Chaim. Bibliography of the works of Chaim Tchernowitz (Rav Tzair) and of the literature about him
50484: MALAMAT, ABRAHAM - Mari and the Bible (Studies in the History and Culture of the Ancient Near East XII)
50259: MALAMAT, ABRAHAM - History of Biblical Israel: Major Problems and Minor Issues. ISBN 9780391042209
53348: Malherbe, Abraham J. - Moral Exhortation: A Greco-Roman Sourcebook (Library of Early Christianity)
10656: MALINA, B.J. - The Palestinian manna tradition. The manna tradition in the Palestinian Targums and its relationship to the New Testament writings.
36475: MALKIZEDEK - Probleme der jüdischen Geschichte und Geschichtsphilosophie. Transl. from the Russian by Elias Hurwicz.
24974: MALO, CHARLES - Histoire des Juifs depuis la destruction de Jérusalem jusqu'à ce jour.
46291: MALTZAHN, and R. BORBERGER (eds.) - Gotthold Ephraim Lessing. Sein Leben und seine Werke. Von Th. W. Danzel und G.E. Gusbrauer. Zweite berichtigte und vermehrte Auflage. Erste, zweite Band. (2 vols.)
48903: MAMON, AHARON and EPHRAIM BEN-PORAT - Kitab Al-Nutaf: R. Yehuda Hayyuj’s Philological Commentary to the Books of Prophets in ‘Ali Ibn Suleymans’s Compendium. Introduction, Annotated Edition, and Translation. (HEBREW edition) ISBN 9789654810449
5888: MAN, HERMAN DE - Van winter tot winter.
20415: MANDELBAUM, CHAIM - Sefer Orah ve-Simhah le-Reshit ha-Keriah. Illustrated by Kalonimos Rothschild.
42616: MANDELBAUM, MAURICE and EUGENE FREEMAN (eds.) - Spinoza. Essays in interpretation.
19424: MANDELKERN, SOLOMON - Konkordantsiah le-TaNaKh. Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae. Editio tertia aucta atque emendata.
49613: Manfred von Ardenne and others (eds.) - Effekte der Physik und ihre Anwendungen - überarbeite, neu strukturierte und wesentlich erweiterte Auflage - ISBN: 9783817116829
52567: Mangan, Celine; Knobel, Peter S.; Healey, John F. - The Targum of JOB; The Targum of PROVERBS; The Targum of QOHELET (The Aramaic Bible, Volume 15)
46071: MANN, THOMAS - Goethe und die Demokratie.
43541: MANN, HEINRICH - Auferstehung, Novelle. (Insel-Bücherei Nr. 62).
43542: MANN, THOMAS - Deutsche Hörer! 55 Radiosendungen nach Deutsland von Thomas Mann. Zweite, erweiterte Ausgabe.
34116: MANN, THOMAS - Schopenhauer. (Schriftenreihe "Ausblicke")
45569: MÄNNCHEN, JULIA - Gustaf Dalmans Leben und Wirken in der Brüdergemeine für die Judenmission und an der Unviersität Leipzig 1855-1902. (Abhandlungen des Deutschen Palästinavereins). ISBN 9783447027502
52078: MANNES, STEFAN - Antisemitismus im nationalsozialistischen Propagandafilm. Jud Süss und der Ewige Jude. (Filmwissenschaft 5)
32404: MANNHEIMER, I(SAAK) N(OAH) - Gottesdienstliche Vorträge, gehalten in israelitischen Bethause in Wien. (Aus dessen schriftlichem Nachlasse herausgegeben). Heft 1/2 bound together.
51386: MANSOOR, MENAHEM - Jewish History and Thought : An Introduction
46681: MANTHEY, ELVIRA (geb. HEMPEL) - Die Hempelsche. Das Schicksal eines deutschen Kindes, das 1940 vor der Gaskammer umkehren durfte. ISBN 3980396800
8057: MANUSOV, CLASINA - Spinoza en de erfenis van Jacob Boehme. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 51.)
24150: MANZONI, GIACOMO - Annali tipografici dei Soncino:contenente la descrizione e illustrazione delle stampe ebraiche, talmudiche, rabbinische, greche, latine e italiane...nel secolo XV...e nel secolo XVI. Bologna 1885-1886. Repr.
24655: MAPU, ABRAHAM (1808-1867) - {Ahavat Tsiyon. (Sifrei ha-Mofet livnei ha-Ne`urim)}.
34837: MARBACH, J. - Sulamit. Das schönste Lied der Liebe neu übersetzt und erklärt. Freunden der Poesie und Liebe gewidmet.
45940: MARC-MONNIER - La Vie de Jésus racontéee en vers Français d'après les Évangiles.
43492: MARCHWITZA, HANS - Die Kumiaks.
36842: MARCU, VALERIU - Machiavelli. Die Schule der Macht. Mit 12 Bildtafeln.
19232: MARCUS, A.Z. - {Le-Toldot Dat Natseret}. (History of early Christianity)
31311: MARCUS, AHRON - Jüdische Chronologie. Heft 1 (all publ.)
30620: MARCUS, AHRON - Zwischen zwei Stühlen. Nachruf zu Delitzsch` Babel und Bibel. Vortrag gehalten am 9. März 1905 im Israelitisch-Wissenschaftlichen Verein zu Altona.
47999: MARCUS, IVAN G. - Rituals of Childhood. Jewish Acculturation in Medieval Europe. ISBN 9780300059984
24450: MARCUS, JACOB RADER and ALBERT BILGRAY - An Index to Jewish Festschriften. Cincinnati 1937. Reprint
11427: MARCUS, JACOB RADER - The Jew in the Medieval world. A source book: 315-1791.
44020: MARCUS, JACOB - A brief introduction to the bibliography of modern jewish history. A selected, annotated list of the standard books in several languages on the period from 1650 to modern times.
32871: MARCUSE, LUDWIG - Heinrich Heine. Ein Leben zwischen Gestern und Morgen.
52862: Margain, Jean - Le livre de Daniel / Commentaire philologique du texte araméen (Les Classiques Bibliques)
47135: MARGALIOT, REUBEN - Yesod ha-Mishnah we-'Arikhatah. Fourth edition with supplements
45351: MARGALIOT, ASHER ZELIG - Sefer Be'ur ha-Shir Bar Yohai (Commentary on the song Bar Yohai composed by Simeon Ibn Lavi)
12131: MARGOLIES, MORRIS B. - Samuel David Luzzatto. Traditionalist scholar.
40254: MARGOLIOUTH, G. and J. LEVEEN - Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscripts in the British Museum. London 1899-1935. (Complete set in 4 volumes. Volumes 1-3 in reprint.)
44131: MARGOLIOUTH, G. - Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscripts in the British Museum. London 1899-1935. Part I only. Lithographic reprint
24101: MARGOLIOUTH, G. (ed.) - Descriptive list of the Hebrew and Samaritan MSS in the British Museum.
11383: MARGOLIS, MAX L., MARX, ALEXANDER - A history of the Jewish people.
53359: Marguerat, Daniel - Le déchirement: juifs et chrétiens au premier siècle
44863: MARGULIES, MORDECHAI - Midrash Wayyikra Rabbah. Part three (chapters XXI-XXIX) and part four (Chapters XXX-XXXVII) A critical edition based on Manuscripts and Genizah fragments with variants and notes by Mordecai Margulies. Second printing.
52719: MARGULIES, MORDECAI - Midrash Haggadol on the Pentateuch: Genesis. Edited from various manucsripts. [This volume only. HEBREW]
44864: MARGULIES, MORDECHAI - Midrash Wayyikra Rabbah. Part Five. A critical edition based on Manuscripts and Genizah fragments with variants and notes by Mordecai Margulies. Second printing.
52720: MARGULIES, MORDECAI - Midrash Haggadol on the Pentateuch: Exodus. Edited from various manucsripts. [This volume only. HEBREW]
41032: MARKOV, P.A. (ed.) - Teatralnaya Entsiklopediya. (Complete in 5 vols.)
30342: MARLEY, Lord (pref.) - Braunbuch, über Reichstagsbrand und Hitler-Terror. Vorwort von Lord Marley.
16476: MARMORSTEIN, ARTHUR - The Old rabbinic doctrine of God. I: The names and attributes of God. II: Essays in anthropomorphism.. 2 vols. (Jews' College Publications 10 and 14) London 1927-37. Reprint in 1 vol.
35225: MARSCH, WOLF-DIETER, THIEME, KARL (eds.) - Christen und Juden. Ihr Gegenüber vom Apostelkonzil bis heute.
47312: MARSMAN, HENNIE J. - Women in Ugarit and Israel: Their Social and Religious Position in the Context of the Ancient Near East. Dissertation.
42086: MARTELS, ZWEDER VON, PIET STEENBAKKERS and ARNO VANDERJAGT (eds.) - Limae labor et mora. Opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
44391: MARTIN, MARTY E., JOHN G. DEEDY, D.W. SILVERMAN, R. LEKACHMAN - The Religious Press in America.
50742: MARTINEAU, James - Types of Ethical Theory. 2 vols
51953: MARTINEZ FRANCISCO JOSÉ - Autoconstitucion y libertad. ontología y política en Espinosa
51872: MARTINEZ, F. GARCIA - Qumran and Apocalyptic: Studies on the Aramaic Texts from Qumran. [SERIES]: Studies on the Texts of the Desert of Judah - Volume IX.
52475: MARTINEZ, F. GARCIA and JULIO TREBOLLE BARRERA - The People of the Dead Sea Scrolls. Their Writings, Beliefs and Practices
50750: MARTINEZ, GARCIA and A.S. VAN DER WOUDE - De Rollen van de Dode Zee; Deel 2: Liturgische teksten, Eschatologische teksten, Exegetische teksten, Para-bijbelse literatuur, en overige geschriften
42727: MARTINEZ, F. GARCIA, A. HILHORST and C.J. LABUSCHAGNE - The scriptures and the Scrolls. Studies in honour of A.S. van der Woude on the occasion of his 65th birthday. (Supplement to Vetus Testamentum 49). ISBN 9789004097469
50062: Martinez, Florentino Garcia (ed.) and Luttikhuizen, Ger (ed.) - Interpretations of the Flood (Themes in Biblical Narrative). ISBN 9789004112537
52596: Martinez, Florentino Garcia and Gerard P. Luttikhuizen, Eds. - Jerusalem, Alexandria, Rome: Studies in Ancient Cultural Interaction in Honour of A. Hilhorst(Supplement to the Journal for the Study of Judaism 82)
44243: MARWEDEL, GÜNTER - Geschichte der Juden in Hamburg, Altona und Wandsbek
3424: MARX, KARL - De Joden-questie. Kritiek op het Jodendom, het Christendom en den Staat. Vertaling van J.K. RENSBURG.
46472: MARYKS, ROBERT ALEKSANDER - The Tragic Couple. Encounters Between Jews and Jesuits. ISBN 9789004260214
42001: MASON, RICHARD - The God of Spinoza. A philosophical study. 1997. Repr. Paperback edition. ISBN 9780521665858
49630: MASON, STEPHEN F. - Geschichte der Naturwissenschaft in der Entwicklung ihrer Denkweisen. Unveranderter Neudruck der unter Mitwirkung von Klaus M. Meyer-Abich von Bernhard Sticker besorgten deutschsprachigen Ausgabe, ISBN 3928186000
42079: MASON, RICHARD - Spinoza or Pascal? Two views on religion. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 76)
52662: Mason, Eric F., / Samuel I. Thomas, Alison Schofield, Eugene Ulrich; (Editors) - A Teacher for All Generations: Essays in Honor of James C. Vanderkam (Supplement to the Journal for the Study of Judaism 153/1) FIRST VOLUME ONLY
45458: MASON, RICHARD - The God of Spinoza. A philosophical study. 1997.
53196: Mate, Reyes - Memory of the West: The Contemporaneity of Forgotten Jewish Thinkers (Philosophy in Spain)
43072: MATHERON, ALEXANDRE - Individu et communauté chez Spinoza.
25060: MATTEI, SAVERIO - Dissertazioni Preliminari alla traduzione de' Salmi. Opera di Saverio Mattei, Edizione II. Torinese. Tomo I. (Volume 1 ONLY)
53273: Matthaus, Jurgen (Editor) - Contemporary Responses to the Holocaust (Praeger Series on Jewish and Israeli Studies)
23281: MATTHES, J.C. - Johannes Reuchlin of humanisme en anti-semitisme. Voordracht den 13den Januari 1896 gehouden in de Vrije Gemeente. (Offprint: Stemmen, 19e jrg. 1896).
3890: MATTHES, DR. J.C. - De Israëlitische wijzen. Met een aanhangsel over den Talmud.
50376: MATTHEWS, VICTOR H. - Judges and Ruth (The New Cambridge Bible Commentary)
45434: MATVEYEVA, NINA (ed.) - Soviet Literature. Monthly. Published by the Union of writers of the U.S.S.R., No. 2, 1966.
46438: MAU, W. - Über Scoloplos Armiger O.F. Müller. Beitrag zur Kenntnis der Anantomie und Histologie der Anneliden. Mit zwei Tafeln. Inaugural-Dissertation. (Thesis).
34653: MAUTHNER, FRITZ - Vom armen Franischko (Kleine Abenteuer eines Kesselflickers). First ed.
34654: MAUTHNER, FRITZ - Der goldene Fiedelbogen. Zwei Novellen aus Böhmen. (Rheinborn-Bücher, Band 8)
52407: MAXWELL MILLER, J - The Old Testament and the Historian (Guides to Biblical Scholarship)
30587: MAY, B. - Soziales Leben in Israel zur Zeit der Propheten.
52936: May, Karl / Petersen, David / Richards, Kent H. - Old Testament Interpretation: Past, Present And Future (Old Testament Studies)
16263: MAYBAUM, IGNAZ - Trialogue between Jew, Christian and Muslim. (The Littman Library of Jewish Civilization).
29720: MAYBAUM, SIGMUND - Methodik des jüdischen Religionsunterrichtes. Von Dr. S. Maybaym, Rabbiner der jüdischen Gemeinde und Docent an der Lehrantalt für die Wissenschaft des Judenthums zu Berlin (Praktische Theologie, Zweiter Theil).
29759: MAYER, REINHOLD - Franz Rosenzweig. Eine Philosophie der dialogischen Erfahrung. (Abhandlungen hrsg. Helmut Gollwitzer Band 4)
41078: MAYER, CHRISTOFFEL PAUL and PAUL CHRISTIAN KIRCHNER - Omstandige Beschryving Van alle de Plechtigheden en Gewoonten der hedendaagsche Joden.
24399: MAYER, L.A. - Bibliography of Jewish art. Edited by Otto Kurz.
51326: MAYER, GUNTER (ed.) - Die Tosefta, Seder I: Zeraim, 1, 2: Terumot - Orla. Übersetzt und erklärt (Rabbinische Texte, Erste Reihe, Band I, 1,2.)
24187: MAYER, L.A. - Bibliography of the Samaritans. Ed. by Donald Broadribb. (Supplements to Abr-Nahrain)
52952: Mayes, A.D.H. - Story of Israel Between Settlement and Exile: A Redactional Study of the Deuteronomistic History
52922: Mayes, A. D. H. - Deuteronomy: Based on the New Revised Standard Version (New Century Bible Commentary)
52455: Mayes, A.D.H. - Studies in Biblical Theology: Israel in the Period of the Judges (Studies in Biblical Theology. Second series No.29)
50362: MAYES, A.D.H. (ed.) - Text in Context: Essays by Members of the Society for Old Testament Study. ISBN 9780198263913
52447: Mazar, Amihai - Archaeology of the Land of the Bible: 10,000-586 B.C.E. (Anchor Bible Reference Library)
52675: Mazar, Benjamin; edited by Shumuel Ahituv - Biblical Israel: State and People
17352: McALPINE, THOMAS H. - Sleep, divine & human, in the Old Testament. (Journal for the study of the O.T. Suppl. series 38).
51027: MCDOWELL, MARKUS - Prayers of Jewish Women: Studies of Patterns of Prayer in the Second Temple Period. [Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2 Reihe, vol. 211] ISBN: 9783161488504
50377: MCKANE, WILLIAM - A Late Harvest: Reflections on the Old Testament. ISBN 9780567097279
15395: MCKANE, WILLIAM - Proverbs. A new approach. (The Old Testament Library).
47603: MCKAY, HEATHER - Sabbath and Synagogue: The Question of Sabbath Worship in Ancient Judaism. ISBN 9780391041516
50230: MCKAY, HEATHER A. AND DAVID J. A. CLINES (eds.) - Of Prophets' Visions and the Wisdom of Sages: Essays in Honour of R. Norman Whybray on His Seventieth Birthday (JSOT Supplement Series 162). ISBN 9781850754237
52382: McKay, John - Religion in Judah under the Assyrians 732-609 BC [Studies in Biblical Theology, Second Series, 26]
52332: McKenzie, Steven L. - The Hebrew Bible Today: An Introduction to Critical Issues
52837: McKenzie, Steven L. - The Chronicler's Use of the Deuteronomistic History. (Harvard Semitic Monographs, Number 33)
50050: MCKENZIE, STEVEN L. - The Trouble with Kings: The Composition of the Book of Kings in the Deuteronomistic History
50201: MCKEON, RICHARD - The Philosophy of Spinoza: The Unity of His Thought. REPRINT.
50785: MCKEON, RICHARD - The Philosophy of Spinoza: The Unity of His Thought.
52301: McLaren, James S. - Power and Politics in Palestine: The Jews and the Governing of Their Land, 100 B.C.-A.D. 70 (Journal for the Study of the New Testament Supplement)
52536: McNamara, Martin - Targum and New Testament. Collected Essays (Wiss. Untersuchungen z. Neuen Testament (WUNT); Bd. 279)
52563: McNamara, Martin, Clarke, Ernest G., Magder, Shirley - Targum Neofiti 1: NUMBERS & Targum Pseudo-Jonathan: NUMBERS (The Aramaic Bible, Volume 4)
52564: McNamara, Martin - Targum Neofiti 1: GENESIS (The Aramaic Bible, Volume 1A)
52568: McNamara, Martin; Hayward, Robert; Maher, Michael - Targum Neofiti 1:LEVITICUS: & Targum Pseudo-Jonathan: LEVITICUS (The Aramaic Bible, Volume 3)
50281: MCNUTT, PAULA M. - The Forging of Israel: Iron Technology, Symbolism, and Tradition in Ancient Society (JSOT Supplement Series 108). ISBN 9781850752639
50178: MCNUTT, PAULA M. - Reconstructing the Society of Ancient Israel (Library of Ancient Israel). ISBN 9780664222659
26209: MCSHEA, J. - The political philosophy of Spinoza.
53785: McVaugh, Michael R; Bos, Gerrit; Shatzmiller, Joseph - The Regimen Sanitatis of "Avenzoar": Stages in the Production of a Medieval Translation
50278: MEADOWCROFT, T. J. - Aramaic Daniel and Greek Daniel: A Literary Comparison (JSOT Supplement Series 198). ISBN 9780567306937
2829: MECHOULAN, HENRY (Méchoulan) - Amsterdam ten tijde van Spinoza. Geld en vrijheid. Or. title: Amsterdam au temps de Spinoza. Vertaald door Jelle Noorman.
25068: MEDICI, PAULO - Riti e costumi degli Ebrei. Coll' aggiunta di una lettera all'universale del giudaismo, compilata colle riflessioni di Niccolò Stratta (già Rabbino Ebreo, e poi Cattolico Romano). Nella quale coll'autorità degli Scrittori più accreditasi nel giudaismo si prova la venuta del Messia Gesù Cristo redentore nostro essere già seguita, e l'incarnazione del medesimo nel ventre purissimo di Maria Vergine nostra Signora.
53603: Meeks, Wayne A. and WILKEN, ROBERT L. - Jews and Christians in Antioch in the First four Centuries of the Common Era
53347: Meeks, Wayne A. - The Moral World of the First Christians (Library of Early Christianity)
8041: MEERLOO, J.A.M. - Spinoza en het probleem der communicatie. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 28.)
7750: MEESTER, J. DE - De menschenliefde in de werken van Zola. Eene lezing. Uitgegeven ten voordeele van het monument voor Zola.
45943: MEHNERT, GOTTFRIED - Der Englisch-Deutsche Zionsfridhof in Jerusalem und die Deutsche Evangelische Gemeinde Jeruslame. Ein Beitrag zur ökumenischen Kirchengeschichte Jerusalems. Mit 6 Abbildungen. (Beiheft für Reliogions- und Geistesgeschichte XV)
46288: MEHRING, FRANZ - Die Lessing-Legende. Zur Geschichte und Kritik des preussischen Despotismus und der klassiche Literatur. Vierte, unveränderte Auflage.
43970: MEIJER, JAAP - Discrimatie in domineesland. C.E. van Koetsveld 1807 - 1893. (Diasporade. Een reeks alternatieve joodse cahiers, IX)
392: MEIJER, JAAP - Isaac da Costa's weg naar het christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der Joodsche problematiek in Nederland.
410: MEIJER, JAAP - Ventende profeet. Het joodse dichterschap van A. van Collem (1858-1933).
40141: MEIJER, JAAP - Tussentijdse verantwoording. Een zionistische Enqête uit 1916. (Diasporade, Een reeks alternatieve Joodse cahiers, vol. X).
40144: MEIJER, JAAP - Het joodse boek in vooroorlogs Mokum: Kanttekening bij `Een Joodsche Tentoonstelling' van Jacob Israël de Haan; ODETTE VLESSING: Tussen heden en verleden. De historicus dr. Jaap Meijer. Een biografische schets. (Uitgelezen Boeken, jaargang. 8, nr.1/2. November 1999.)
6584: MEIJER, JAAP - Pioneers of Pauroma. Contribution to the earliest history of the Jewish colonization of America.
386: MEIJER, JAAP - De zoon van een gazzen. Het leven van Jacob Israël de Haan 1881-1924.
387: MEIJER, JAAP - Onze taal als een bare schat. Jacob Israël de Haan en het Hebreeuws.
23271: MEIJER, JONAS DANIEL (1780-1834) - Verhandelingen in geleerde genootschappen. Eerste bundel: Letter-, Oudheid- en Taalkunde. Tweede en laatste bundel: Letter-, Oudheid- en Geschiedkunde. Complete in 2 vols.
42359: MEIJER, JAAP - Om de verloren zoon. Supplementum Sefardicum Neerlandicum (Balans der ballingschap. Bijdragen tot de geschiedenis der Joden in Nederland, vol.13)
6430: MEIJER, W. - Spinoza. Een levensbeeld (Populair Wetenschappelijk Nederland 14).
408: MEIJER, JAAP - Over het nut van biografische gegevens bij het lezen van gedichten van J.A. Dèr Mouw.
43969: MEIJER, JAAP - Herman van den Bergh: SABBATH, een joods-thematische studie. (Diasporade, Een reeks alternatieve Joodse Cahiers, III)
43968: MEIJER, JAAP - Herman van den Bergh 1897-1976, een documentatie. (Diasporade, Een reeks alternatieve Joodse Cahiers, IV)
43966: MEIJER, JAAP - Rationalisme / Romantiek / Risjes, het joodse type in onze literatuur. (Diasporade, Een reeks alternatieve Joodse Cahiers, V)
43967: MEIJER, JAAP - Voorvaderlijke Vooroordelen, het joodse type bij Jacob van Lennep 1802-1868 (Diasporade, Een reeks alternatieve Joodse Cahiers, VI)
405: MEIJER, JAAP - Hoge hoeden, lage standaarden. De Nederlandse Joden tussen 1933 en 1940.
43350: MEIJER, W. - Wat is de Staat? (Naar Spinoza). Tweede druk.
43979: MEIJER, JAAP - Tussen Emancipatie en Deportatie. Een eeuw geschiedschrijving der joden in Nederland 1840-1940. (Balans der Ballingschap, Bijdrage tot de geschiedenis der joden in Nederland IV)
7041: MEIJER, JAAP - 'Het ivoren aapje'. J.A. dèr Mouw en Victor van Vriesland.
412: MEIJER, JAAP - Ook Gij Brutus. J.A. Dèr Mouw en de biographische methode.
409: MEIJER, JAAP - Meijer Marcus Roest (1821-1889). I. De biografie van een bibliograaf. II. Bronnenboek. 2 vols.
43965: MEIJER, JAAP - Victor Emanuel van Vriesland als zionist. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het joods nationalisme in Nederland. (Diasporade, Een reeks alternatieve Joodse Cahiers, II)
43988: MEIJER, JAAP - H.J. Koenen: Geschiedenis der Joden in Nederland (1843), Hisotriografische Analyse. (Balans der Ballingschap, Bijdragen tot de Geschiedenis der Joden in Nederland II/III)
43987: MEIJER, JAAP - De Bedevaartgangers, Een proto-zionistische roman van Betsy Hasebroek (1841). (Diasporade, een reeks alternatieve cahiers, VIII)
43981: MEIJER, JAAP - Mazzeltow in Mineur. Bij het jubileum der NIHS 1635-1985 (Balans der Ballingschap, Bijdragen tot de geschiedenis der joden in Nederland VII)
42457: MEIJER, DAPHNE (ed.) - Levi in de Lage Landen. 350 jaar joodse schrijvers in de Nederlandse literatuur.
406: MEIJER, JAAP - Studies over Jacques Perk. compleet in 7 delen. Vol. 1: 't Geluk uit eigen keus, Jacques Perk en zijn zuster Dora. Vol. 2: The only begetter. Jacques Perk in de poëzie van Willem Kloos 1881-1888.; Vol. 3: De dichter in depot. Perk, manuscripten en hun lotgevallen.; Vol. 4,5,6: Manipulaties met de Mathilde I-III; Vol. 7: De Schim van P.C. Hooft, Jacques Perks alternatieve terzinen 17 maart 1881. (Studies on the poet Jacques Perk, complete in 7 vols.)
395: MEIJER, JAAP - Martelgang of cirkelgang. Isaac da Costa als joods romanticus.
396: MEIJER, JAAP - Hugo Grotius' Remonstrantie. Conference on Jewish Relations. Reprinted from Jewish Social Studies - Vol. XVII, No. 2.
198: MEIJERS, DANIEL - De revolutie der vromen. Ontstaan en ontwikkeling van het chassidisme. Waarin opgenomen het verslag van reb Dan Isj-Toms reis door de eeuwigheid.
6441: MEININGER, JAN V. and GUIDO VAN SUCHTELEN - Liever met wercken, als met woorden. De levensreis van doctor Franciscus van den Enden, leermeester van Spinoza, complotteur tegen Lodewijk de Veertiende.
6439: MEINSMA, K.O. - Spinoza en zijn Kring. Historisch-kritische studiën over Hollandsche vrijgeesten. Met inleiding van Dr. S.B.J. Zilverberg. 's-Gravenhage 1896. REPRINT. ISBN 9789061943624
46829: MEIR IBN GABBAI (16th cent. kabbalist) - Sefer Avodat ha-Kodesh. REPRINT
28586: MEIR BEN TODROS HA-LEVI ABULAFIA - Kitab al Rasa'il. Sefer Igrot (Correspondence of R. Meir Halevi Abulafia from Toledo with French Rabbis on Maimonides' opinion on the resurrection. Ed. from a manuscript with introduction and notes by Jechiel Brill).
20524: MEIRI, MENAHEM BEN SOLOMON - Hiddushe ha-Rav ha-Meiri al Mass. Betsah. (Ed. by Nahman Abraham ben Jacob Moses Goldberg.)
27278: MEIRI, MENACHEM BEN SOLOMON - Magen Avoth. From a unique manuscript edited with notes by Isaac Last. With preface of A. Berliner.
27969: MEIRI, MENACHEM BEN SOLOMON - Beit ha-Bechirah al Massekhet Yevamot (Edited with corrections and notes by Hanokh Albeck).
31898: MEISEL, WOLF ALOYS - Homilien über die Sprüche der Väter zur erbauenden Belehrung über Beruf und Pflicht des Israeliten. Heft 1-5.
30850: MEISELS, SAMUEL - Dante und Manoello. Eine Aufsatzreihe.
28045: MEISL, JOSEF - Protokollbuch der jüdischen Gemeinde Berlin (1723-1854). Herausgegeben mit Einleitung, Anmerkungen und Registern. Redigiert von Shaul Esh unter Mitwirkung von Georg Herlitz.
50614: MELAMED, YITZHAK Y. (ed.) - Spinoza's Ethics: A Critical Guide (Cambridge Critical Guides)
53617: MELAMED, YITZHAK Y. (ed.) - Spinoza's Ethics: A Critical Guide (Cambridge Critical Guides)
50878: MELAMED, VOLODYMYR - The Jews in Lviv (13th - First half of the 20th century): events. Society. people. Preface by Jaroslav Dmytrovych Isaevych
50615: MELAMED, YITZHAK Y. and HASANA SHARP (eds.) - Spinoza's Political Treatise, A Critical Guide (Cambridge Critical Guides)
32448: MELAMED, S.M. - Psychologie des jüdischen Geistes. Zur Völker- und Kulturpsychologie.
47446: MELAMED, YITZHAK (ed.) - The Young Spinoza. A Metaphysician in the Making. ISBN 9780199971664
34587: MELAMED, SAMUEL MAX - Theorie, Ursprung und Geschichte der Friedensidee. Kulturphilosophische Wanderungen.
18688: MELAMED, EZRA ZION - Parashiyot me-Aggadot ha-Tana'im. (Annotated, explained and with introduction). Jerusalem 1950. Reprint
47272: MELAMED, YITZHAK Y. - Spinoza's Metaphysics: Substance and Thought.
51187: MELAMMED, EZRA - Mefarshei ha-Mikra. Bible Commentators (in Talmudic and Mediaeval times). Second enlarged edition.Complete set, 2 volumes
2937: MELKER, SASKIA R. DE (ed.) - The Image of the Word. Jewish Tradition in Manuscripts and Printed Books. Catalogue of an Exhibition held at the Jewish Historical Museum, Amsterdam (14 September-25 November 1990). Edited by Saskia R. de Melker, Emile G.L. Schrijver, Edward van Voolen. Amsterdam University Library and Jewish Historical Museum.
199: MELKMAN, DR. J. - David Franco Mendes. A Hebrew poet.
347: MELNICK, RALPH - From Polemics to Apologetics. Jewish-Christian Rapprochement in 17th century Amsterdam.
6675: MELO, DOM FRANCISCO MANUEL DE - De strijd in het Engelsche Kanaal tussschen de spaansche en hollandsche wapenen anno 1639. Uit het portugeesch vertaald door Dr. M. de Jong.
51312: MELSCHIN - Judenkinder. Aus dem russischen ubersetzt von Sonja Wermer. Umschlag von Leopold Forstner. (1.-10. Tausend) (Bibliothek berühmter Autoren Band XL)
53035: Meltzer, Milton. - A history of Jewish life from Eastern Europe to America.
52196: MENACHEM MENDEL OF RYMANOV - Menachem Tzion / Yalkut Menachem - Rabbi Menachem Mendel of Rymanov. REPRINT.
49336: MENAHEM BEN SOLOMON MEIRI - SCHREIBER - Hibbur ha-Teshuvah. (Book of repentance). Edited for the first time from the unabridged Vatican manuscript. With notes by Abraham Schreiber
11239: MENASSEH BEN ISRAEL - The hope of Israel. The English translation by Moses Wall, 1652. Edited, with introduction and notes by Henry Méchoulan and Gérard Nahon. Introduction and notes translated from the French by Richenda George.
32005: MENASSEH BEN ISRAEL - Rettung der Juden. Aus dem Englischen übersetzt von Moses Mendelssohn (Berlin 1782). (Reprint. Die Weltbücher. Eine jüdische Schriftenfolge, 3).
19240: MENASSEH BEN ISRAEL - Sefer Nishmat Hayyim. Leipzig 1861. Reprint
53124: Menchine, Ron - Propaganda Postcards of World War II: More Than 300 Postcards from Over 20 Nations with Incisive Commentary
25804: MENCZEL, J.S. - Beiträge zur Geschichte der Juden von Mainz im XV. Jahrhundert. Eine quellenkritische Untersuchung mit Quellenabdruck.
28411: MENDELE MOKHER SFORIM [Sefarim. Abramovitch, S.Y.]. - Kol Kitvei Mendele Mokher Sefarim. (Collected writings). 7 parts in 4 vols.
19849: Mendele Mokher Seforim - Shmeruk (ed.) - Chalifat Iggerot. Correspondence between S.J. Abramowitsch, Ch.N. Bialik and Y.Ch. Rawnitzki 1905-1908. Ed. with introduction and commentary by Chone Shmeruk.
3933: MENDELS, I. - De Joodse gemeente te Groningen. Tweede, herziene en vermeerderde druk.
47188: MENDELSOHN, DANIEL - The Lost. A Search For Six Of Six Million. Photographs by Matt Mendelsohn.
48019: MENDELSOHN, EZRA (ed) - Essential papers on Jews and the Left. ISBN 9780814755716
24659: MENDELSOHN, MOSES (from Hamburg, d. 1861). - Pene tevel : musar ha-Sekel. [Second title in Latin characters:] Pene Tebel sive conspectus mundi i.e. Divan ad exemplum Al-Charisi et Emanuel scripsit Moses Mandelson Hamburgensis (...).
49055: MENDELSON, ALAN - Philo's Jewish Identity [Brown Judaic Studies, No. 161].
47039: MENDELSSOHN, MOSES - Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe. Band 19: Hebräische Schriften III: Briefwechsel (1761-1785) . Bearbeitet von Haim Borodianski (Bar-Dayan). Mit zwei Faksimiles. Faksimile-Neudruck der Ausgabe Berlin 1929. ISBN 9783772810282
35597: MENDELSSOHN, MOSES - Phädon oder Ueber die Unsterblichkeit der Seele. (Universal- Bibliothek, 335)
41743: MENDELSSOHN, MOSES - Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe Band 16. Hebräische Schriften III. Briefwechsel. Bearbeitet von Haim Borodianski. Mit zwei Faksimiles.
47040: MENDELSSOHN, MOSES - Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe. Band 10,1: Schriften zum Judentum IV. Bearbeitet von Werner Weinberg. Unter Benutzung von teilweisen Vorarbeiten aus dem Nachlass von Simon Rawidowicz. Mit Beiträgen von Alexander Altmann. 1985. ISBN 9783772810176
41740: MENDELSSOHN, MOSES - Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe Band 1. Schriften zur Philosophie und Ästhetik 1. bearbeitet von F. Bamberger. Mit einem Bildnis und einem Faksimile.
47041: MENDELSSOHN, MOSES - Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe. Band 10,2: Schriften zum Judentum IV. Lesarten und Anmerkungen. Bearbeitet von Werner Weinberg. Unter Benutzung von teilweisen Vorarbeiten aus dem Nachlass von Simon Rawidowicz. Mit Beiträgen von Alexander Altmann. 1985. ISBN 9783772810183
25308: MENDELSSOHN, MOSES - Sämmtliche Werke. Ausgabe in einem Bande als National-Denkmal. Mit dem in Kupfer gestochenen Bildnisse des grossen Weltweisen.
42311: MENDELSSOHN, MOSES - Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe Band 2. Schriften zur Philosophie und Ästhetik II. bearbeitet von Fritz Bamberger und Leo Strauss.
44960: MENDELSSOHN, MOSES - Philosophische Schriften. Erster Band (Only vol. 1 of 2).
52264: Mendelssohn, Moses - Edward Breuer (transl.) - Moses Mendelssohn's Hebrew Writings. Translated by Edward Breuer. Introduced and Annotated by Edward Breuer and David Sorkin. (Yale Judaica Series)
45746: MENDELSSOHN BARTHOLDY, FELIX - Die Frauen und die Sänger. Nach dem Gedicht 'Die vier Weltalter' von Friedrich Schiller für gemischten Chor komponiert von Felix Mendelssohn Bartholdy
17040: MENDES-FLOHR, PAUL, REINHARZ, JEHUDA (eds.). - The Jew in the modern world. A documentary history.
51605: MENDES-FLOHR, PAUL - German Jews: A Dual Identity
51097: Menhofer, Bruno, - Religiöses Recht und internationales Privatrecht dargestellt am Beispiel Ägypten.
32788: MENKES, HERMANN - Die Jüdin Leonora und andere Novellen.
52544: Menn, Esther Marie - Judah & Tamar (Genesis 38) in Ancient Jewish Exegesis. Studies in Literary Form & Hermeneutics. (Supplement to the Journal for the Study of Judaism 51)
46789: MERCKLIN, C.E. - Beobachtungen an dem Prothallium der Farrnkräuter, Eine Prüfung und Berichtigung der neuesten Entdeckungen in der Entwicklungsgeschichter derselben. Mit sieben v.d. Verf. N. gezeichenten Tafeln.
52449: Merling, David & Geraty, Lawrence T. (editors) - Hesban after 25 Years
45530: MERTENS, FRANK - Van den Enden en Spinoza
48471: MERZ, KONRAD - Berliner, Amsterdamer und ach - Jude auch. Memoiren aus neunzig Jahren. ISBN 9783933377906
46943: MERZER, ARIEH - Safed and her people. Tsefat we-Anasheha. 18 Tavlite Nehoshet. (18 Reliefs in metal)
10959: MESCH, BARRY - Studies in Joseph Ibn Caspi, fourteenth century philosopher and exegete.
20325: MESHULLAM BEN MOSES - Sefer Hashlamah al Massekhet Berakhot.. (With German title) Sefer Haschlamah zum talmud Tractat Berachot. Nach einer Handschrift in der Hamburger Stadtbibliothek zum ersten Male hrsg. von M. Schochor. Mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen von H. Brody.
14833: MESNIL DU BUISSON, COMTE DE - Les peintures de la Synagogue de Doura-Europos. 245-256 après J.-C. Avec figures et planches. Introduction de M. Gabriel Millet.
7288: MESSEL, SAUL VAN (pseudonym of Jaap Meijer) - Groningen - gassiedisch. Een ballade van Saul van Messel met een prent van Menno Wielinga t.g.v. de groninger boekendag op zaterdag 2 november 1985 in de Martinikerk te Groningen.
446: MESSEL, SAUL VAN - Snijbonen en het Joodse lot. 1. Catalogus (bibliography of publications by Dr. J. Meijer) 2. Keuze uit zijn poëzie over Winschoten.
46295: METZGER, MICHAEL M. - Lessing and the Language of Comedy. (Studies in German Litterature, Vol. VIII)
14270: METZGER, THERESE AND MENDEL - Jewish life in the Middle Ages. Illuminated Hebrew manuscripts of the thirteenth to the sixteenth centuries.
13708: METZGER, MENDEL - La Haggada enluminée. I. Étude iconographique et stylistique des manuscrits enluminés et décorés de la Haggada du XIIIe au XVIe siècle. Avec 481 figures sur 83 planches hors-texte. Préface par René Crozet. (all publ.)
41345: MEYER, S - Der Austritt aus der Synagogengemeinde. Das Gesetz und dessen Berathung im Haufe der Abgeordneten in erster, zweiter und dritter Lesung, nach den stenographischen Berichten des Abgeordnetenhauses zusammengestellt und mit einem Vorwort versehen von S. Meyer
43277: MEYER, HERRMANN (ed.) - SONCINO-BLATTER. Soncino-Blätter. Beiträge zur Kunde des jüdischen Buches. 2. Band.
32697: MEYER, LUDWIG FRANZ - Gedichte. Im Auftrage der Mutter des Verfassers herausgegeben und eingeleitet von Emil Cohn- Bonn.
53092: MEYER, AHLRICH - Täter im Verhör. Die "Endlösung der Judenfrage" in Frankreich 1940-1944
51999: Meyer-Plantureux, Chantal - Les enfants de Shylock ou L'antisémitisme sur scène
45992: MEYER, JOACHIM - Neue Beiträge zur Feststellung, Verbesserung und Vermehrung des Schiller'schen Textes
43494: MEYER, ALFRED RICHARD - Die Maer von der Musa Expressionista. Zugleich eine kleine quasi-literaturgeschichte mit über 130 praktischen Beispielen.
34881: MEYER, MORITZ - Von der Wissenschaft und Nichtwissenschaft. Zwei Briefe vom menschlichen Verstehen und Wollen.
50851: MEYER, RACHEL - Rachel: Eine biographische Novelle von der Verfasserin der "zwei Schwestern."
393: MEYER, JAKOB (Jaap Meijer) - The stay of Mozes Haim Luzzatto at Amsterdam, 1736-1743.
34769: MIBICHOW, M.J. (M.J. Seksach) - Gedanken meiner Grossmutter (Bobo Mere). (Erschienen im St. Petersburger "Herold" 1902 und 1903)
23710: MICHAEL, HEIMANN JOSEPH - Or ha-Hayyim (Or ha-Chajim. Umfassendes bibliographisches und literarhistorisches Wörterbuch des rabbinischen Schriftthums. Frankfurt a.m. 1891). REPRINT. English title:The sages of Israel and their literary works. Second edition with notes by S.Z.H. Halberstam.
2878: MICHMAN, JOZEPH, HARTOG BEEM and DAN MICHMAN - Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Or. title: Pinkas ha-Kehillot Holland. Vertaald uit het Hebreeuws door Ruben Verhasselt. Aanvullend onderzoek en beeldresearch Victor Brilleman. Eindredactie Joop Sanders en Edward van Voolen. ISBN 9789025495138
77: Michman, J. and Y. Ilan-Onderwijzer (eds.) - Opperrabbijn A.S. Onderwijzer 1862-1934. Zijn persoon - zijn tijd.
41721: MICHMAN, JOZEPH (ED.) - Dutch Jewish History. Vol. 3. Proceedings of the Fifth Symposium on the History of the Jews in the Netherlands. Jerusalem, November 25-28, 1991. Jerusalem, The Institute for Research on Dutch Jewry/Hebrew University. ISBN 9789652223197
49030: MICHMAN, JOZEPH - The history of Dutch Jewry during the Emancipation Period 1787-1815. Gothic turrets on a Corinthian building. ISBN 9789053560907
349: MICHMAN, DAN - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
26510: MICHMAN, JOZEPH (ed.) - Dutch Jewish history. Vol. 1. Proceedings of the Symposium on the History of the Jews in the Netherlands Nov. 28-Dec. 3, 1982. Tel Aviv-Jerusalem. ISBN 9789652220363
17571: MICHMAN, JOZEPH - The history of Dutch Jewry during the Emancipation Period 1787-1815. Gothic turrets on a Corinthian building. ISBN 9789053561867
42032: MICHMAN, J. and MARION APTROOT (eds.) - Storm in the Community. Yiddish polemical pamphlets of Amsterdam Jewry 1797-1798. Selected, translated and introduced by Jozeph Michman and Marion Aptroot. ISBN 9780878202201
43576: MICHMAN, JOZEPH (ed.) - Dutch Jewish history. COMPLETE SET OF 3 VOLS. Proceedings of the Symposia on the History of the Jews in the Netherlands. Volume 1: November 28-December 3, 1982. Vol.2: December 1986. Volume 3: November 1991.
53726: MICKIEWICZ, ADAM - Pan Tadeusz. Traduction avec introduction et notes par Paul Cazin. Préface de Louis Barthou.
49886: MIDDELKOOP, NORBERT E. - Oude meesters van de stad Amsterdam. Schilderijen tot 1800. Met bijdragen van Gusta Reichwein en Judith van Gent
36812: MIDDENDORP, TH. - Die Stellung Jesu Ben Siras zwischen Judentum und Hellenismus. (Diss. Univ. Leiden).
5569: MIEDBRODT, KARLT - De narren van Kaganowitsch. Vertaling van Frits Sampimon.
13943: MIELZINER, MOSES - Introduction to the Talmud. With a new bibliography, 1925-1967 by Alexander Guttmann. Fourth edition
51129: MIESES, MATTHIAS - Der Ursprung des Judenhasses.
29725: MIESES, MATTHIAS - Der Ursprung des Judenhasses.
40895: MIJERS, M. - Tafereelen uit den Bijbel ten dienste der Israëlietische jeugd, behelzende de geschiedenis van af de schepping tot op de terugkomst der israëlieten uit de Babijlonische gevangenschap. Door M.M. Mijers, Hoofd-onderwijzer aan de godsdienstige Israëlietische school te Hoorn.
11381: MIKLISZANSKI, J.K. - The saga of traditional Judaism. A survey of post-biblical literature.
49195: MIKLOSICH, F. VON - Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Mit Berücksichtigung der anderen indogermanischen Sprachen und Dialekte. Mit Nachträgen und einem Index der Wörter, die nicht als Schlagwörter auftreten. Wien 1886. REPRINT ISBN 9789060220399
24414: MILANO, ATTILIO - Bibliotheca historica Italo-Judaica. And Supplemento 1954-1963. 2 vols.
53215: MILDENBERG, Leo - Vestigia Leonis: Studien zur antiken Numismatik Israels, Palastinas und der ostlichen Mittelmeerwelt (Novum Testamentum et Orbis Antiquus/Studien zur Umwelt des Neuen Testaments NTOA.)
16198: MILGROM, JACOB - Studies in Levitical terminology, 1. The encroacher and the levite. The term `Aboda.
16607: MILLAS VALLICROSA, JOSE MARIA - Literatura hebraicoespañola. Separata del primera volumen de la Historia general de las literaturas hispánicas (España entre Oriente y Occidente, siglos VIII a XV)
51938: Miller, Jon & Inwood, Brad [Edited].: - Hellenistic and Early Modern Philosophy.
52380: Miller, Robert D. - Chieftains of the Highland Clans - a History of Israel in the 12th and 11th Centuries B.C. (The Bible in Its World)
52176: Miller, Stuart - Studies in the History and Traditions of Sepphoris (Studies in Judaism in Late Antiquity vol. 37)
43748: Miller Budick, E. and Arthur A. Goren (eds.) - Studies in American Civilization (Scripta Hierosolymitana 32).
9544: MILLGRAM, ABRAHAM E. - Sabbath. The day of delight. Seventh impression
10820: MILLGRAM, ABRAHAM E. - An anthology of medieval Hebrew literature.
48674: MILLS, SARA - Discourse. 2nd edition (the new critical idiom)
48417: Milner, Chana - Paul storm - Sefardische liederen en balladen - Romanzas -.
53186: Minc, Alain - Spinoza un roman juif
46608: MINCER, L.Q. and D. MANTOVAN (eds.) - Ricordando I. B. Singer. Atti del Convegno Internazional in occasione del centenario della nasicta. Roma, 6-7 dicembre 2004. (La Rassegna Mensile di Israel, Vol. LXXI, no.2-3, 2005).
48011: MINTZ, JEROME R. - Legends of the Hasidim: An Introduction to Hasidic Culture and Oral Tradition in the New World. ISBN 9780226531038
53504: MINTZ, JEROME R. - Banished from their father's table: loss of faith and Hebrew autobiography
53104: Mintz, Alan - Hurban: Responses to Catastrophe in Hebrew Literature
52753: Mintz, Jerome R. - Hasidic People: A Place in the New World
7179: MIRANDA, F. DE - Karakteropvoeding en pedagogische ontmoeting. Modern pedagogisch denken (Spranger- Langeveld-Beets) en de anthropologie van Martin Buber. (Losse paedagogische studiën)
49049: Mireille Hadas-Lebel - Flavius Josephus: Eyewitness to Rome's First-Century Conquest of Judaea, translated by Richard Miller. ISBN 9780025471610
19851: MIRON, DAN - Kiwwun Orot. (Back to Focus. Studies in modern Hebrew fiction. )
18689: MIRON, DAN - Ben-Hazon la-Emet. (From romance to the novel. Studies in the emergence of the Hebrew and Yiddish novel in the 19th century.)
26193: MIRSKY, DAVID - The life and work of Ephraim Luzzatto.
48800: MIRSKY, AHARON (AARON) - Mahtsevatan shel tsurot ha-piyut. Tsemihatan ve-hitpathutan shel tsurot ha-shirah ha-'erets-yisre'elit ha-qedumah
18922: MIRSKY, AHARON (AARON) - {Piyyutei Yose ben Yose}. (english title:) Yosse ben Yosse. Poems. Edited with an introduction, commentary and notes.
53226: Misak, C. J. - Truth and the End of Inquiry: A Peircean Account of Truth (Oxford Philosophical Monographs)
50497: MISCALL, PETER D. - 1 Samuel: A Literary Reading (Indiana Studies in Biblical Literature)
4380: MISKOTTE, Dr. K.H. - Het Wezen der Joodsche Religie, Bijdrage tot de kennis van het Joodsche geestesleven in deze tijd. (Joodse).
42184: MISRAHI, ROBERT - La place du désir dans la philosophie eudémoniste de Spinoza. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 84)
42298: MISRAHI, ROBERT - 100 woorden over de Ethica van Spinoza. Vertaald uit het Frans door Frans van Zetten. ISBN 9789045000046
48510: MISRAHI, ROBERT - Le corps et l'esprit dans la philosophie de Spinoza (Collection Les empecheurs de penser en rond)
50276: MITCHELL, GORDON - Together in the Land a Reading of the Bo: A Reading of the Book of Joshua (JSOT Supplement Series 134). ISBN 9781850754091
29939: MITTELMANN, JACOB - Der altisraelitische Levirat. Eine rechtshistorische Studie.
53579: MLOTEK, Eleanor Gordon and Joseph - Pearls of Yiddish Song: Favorite Folk, Art and Theatre Songs with Yiddish Texts and Music, Parallel Transliterations, Translations, Historical Background, Guitar Chords. Compiled by Eleanor G Mlotek; Joseph Mlotek. Illustrations by Tsirl Waletzky.
52886: MLOTEK, Eleanor Gordon - Mir Trogn a Gezang / The New Book of Yiddish Songs [4th EDITION]
43724: MOCK-DEGEN, MINNY - The dynamics of becoming Orthodox. Dutch Jewish women returning to Judaism and how their mothers felt about it. ISBN 9789064460661
24252: MODLINGER, JOSHUA - Leo Jung. Talmudist, scholar, author, editor, educator. (Jewish scholarship in America).
52363: Modrzejewski, Joseph Mélèze - The Jews of Egypt : From Rameses II to Emperor Hadrian
53126: Moeller, Felix - The Film Minister: Goebbels and the Cinema in the Third Reich
6165: MOK, S. - Waarom moet een socialist tevens zionist zijn? (Brochures van den Ned. Zionistenbond No.1.) Uitgave van A.T. Kleerekoper)
1038: MOK, MAURITS - Strijd zonder einde.
53779: MOL, JURRIEN - Collective and Individual Responsibility. A Description of Corporate Personality in Ezekiel 18 and 20 (Studia Semitica Neerlandica, Volume 53)
52998: MOLESCHOTT, JACOBUS - De eenheid des levens - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland / 18
48577: MOLINU, NINO - Ricerche Spinoziane
47613: MONASCH, M. - Beknopt handboek van de Joodsche Geschiedenis in schetsen door M. Monasch, opperrabbijn van de ressorten Drente-Amersfoort
45763: MONASCH, M. - Geschiedenis van het volk Israël. (complete set of 3 volumes).
3971: MONASCH, M. - Geschiedenis van het volk Israël. (complete, 3 parts in 1 volume).
8030: MÖNNICH, C.W. - De verhouding van theologie en wijsbegeerte in het Tractatus theologico-politicus. (Mededelingen vanwege het Spinozahuis 15.)
48401: MONNICKENDAM - HELDEN, R.J.C.; M. BINK. - In het licht van de kleur. Martin Monnickendam 1874-1943.
47571: MONNICKENDAM - HELDEN, R.J.C. - Catalogus Martin Monnickendam. Oeuvre-catalogus, compleet in 2 delen.
3584: MONNIKENDAM, J. - De Conferencier of de Vroolijke Ceremoniemeester. 2de uitgave. (2nd ed.)
51951: MONTAG, WARREN and TED STOLZE (eds.) - The New Spinoza. Theory out of bounds, v. 11. HARDCOVER EDITION
24989: MONTBRON, J.CH. DE - Essais sur la littérature des Hébreux. Rachel-Le Meurtrier-Les noces funèbres-Néhemie; Narrations imitées de l'hébreu; précédées d'une introduction et du voyage de Benjamin de Tudèle a l'oasis lointaine; suivies de notes et de dissertations qui peuvent servir a l'intelligence de la Bible. Complete set, 3 parts in 4 vols.
3785: MONTEFIORE, CLAUDE G. - Het liberale Jodendom. Grondstellingen en ontwikkeling. Vertaling F. Heilbut-Kalker
49283: MONTESQUIEU - Oeuvres complètes de Montesquieu, nouvelle édition, avec des notes d'Helvétius sur "l'Esprit des lois" [publieés par l'abbé J.-B.-L. de La Roche]. COMPLETE SET, 12 vols. 12mo
8829: MONTEZINOS, DAVID (Ed.) - Seder ha-Mo'adim ke-Minhag Sefardim.
25200: MONTEZINOS, DAVID (Ed.) - Orach Yesharim we-hu' Seder we-Tikkun le-Leil Shevi`i shel Pesach.
50414: MONTEZINOS, DAVID (Ed.) - Seder ha-Mo'adim ke-Minhag Sefardim. David Montezinos.
52461: Moor, Johannes C. de - An anthology of religious texts from Ugarit. (Religious texts translation series Nisaba)
47598: MOOR, JOHANNES DE (ed.) - Bilingual Concordance to the Targum of the Prophets, Volume 9. ISAIAH (I). ISBN 9789004126367
52400: Moor, J.C. de - The rise of Yahwism. The roots of Israelite monotheism. Second revised edition. (Bibliotheca Ephemeridum theologicarum lovaniensium XCI).
47599: MOOR, JOHANNES DE (ed.) - Bilingual Concordance to the Targum of the Prophets, Volume 11. ISAIAH (III). ISBN 9789004126381
52494: Moore, Michael S. - Balaam traditions: their character and development (Society of Biblical Literature Dissertation Series 113)
10759: MOORE, GEORGE FOOT - Judaism in the first centuries of the Christian era. The age of the Tannaim. Notes. Complete set, 3 volumes bound in 2.
46485: MOORE, BOB - Victims and survivors. The Nazi persecution of the Jews in the Netherlands 1940-1945.
43176: MOORE. G.F. - The Book of Judges. Critical edition of the Hebrew text. Printed in colors, exhibiting the composite structure of the book. With notes.
49735: MOORE, BOB - Victims and survivors. The Nazi persecution of the Jews in the Netherlands 1940-1945. ISBN 9780340691571
52401: Moorey, P.R.S. - Idols of the People: Miniature Images of Clay in the Ancient Near East (Schweich Lectures on Biblical Archaeology)
17009: MOPSIK, CHARLES (introd., transl., comm.) - Le Zohar. Tome 1. Préliminaires, Beréchit, Noah, Lekh Lekha. Traduction, annotation et avant-propos par Charles Mopsik. Suivi du Midrach ha Néélam. Traduit et annoté par Bernard Maruani.
22862: MORAG, SHELOMO and others (eds.) - Studies in Judaism and Islam presented to Shelomo Dov Goitein on the occasion of his 80th birthday. Ed. by Sh. Morag, I. Ben-Ami, N.A. Stillman.
43314: MORATARA DI VEROLI, ELENA and Laura Quercioli MINCER (eds.) - Il Mondo Yiddish: Antologia letteraria. LA RASSEGNA MENSILE DI ISRAEL, Vol. LXI N.2-3 Maggio-Dicembre 1995.
47373: MOREAU, PIERRE-FRANÇOIS - Spinoza. L'expérience et l'éternité. ISBN 9782130451815
42087: MOREAU, PIERRE-FRANÇOIS - Spinoza et le Spinozisme (que sais-je?). 2003. Deuxième édition mise à jour. ISBN 9782130560043
52700: Moreshet, Menahem - A Lexicon of the New Verbs in Tannaitic Hebrew (HEBREW EDITION) [English Titlepage]
46933: MORFINO, VITTORIO - Substantia sive organismus. Immagine e funzione teorica di Spinoza negli scritti jenesi di Hegel
41615: MORGAN, CAESAR - An investigation of the Trinity of Plato and of Philo Judaeus and of the effects, which an attachment to their writings had upon the principles and reasonings of the Fathers of the Christian Church
53496: MORGENSTERN, JULIAN - The Book Of Genesis - A Jewish Interpretation - Second Edition
13181: MORGENSTERN, JULIAN - The fire upon the altar.
51471: MORGENSTERN, JULIAN - Amos Studies Parts I, II and II (The Sigmund Rheinstrom Memorial Publications ; Volume II)
52667: Moriya, Hata (Editor)/ Cohei, Hata (Editor) - Pentateuchal Traditions in the Late Second Temple Period: Proceedings of the International Workshop in Tokyo, August 28-31, 2007 (Supplement to the Journal for the Study of Judaism 158)
47014: MORRAY-JONES, C.R.A. - A Transparent Illusion: The Dangerous Vision of Water in Hekhalot Mysticism. a Source-Critical and Tradition-Historical Inquiry. (Supplement to the Journal for the Study of Judaism 59)
43316: MORTARA DI VEROLI, ELENA and LAURA QUERCIOLI MINCER ((eds.) - Il Mondo Yiddish: Saggi. La Rassegna Mensile di Israel, Vol LXII n. 1-2, Gennaio-Agosto 1996.
26016: MORTERA [MORTEIRA], SAUL LEVI - H.P. SALOMON - Tratado da verdade da lei de Moisés. Escrito pelo su próprio punho em Portugues. Ediçao facsimilada, leitura di autografo (1659), introduçao e comentario por H.P. Salomon. (Acta universitatis Coimbrigensis) (Dissertation at the University of Nijmegen).
50892: MORTERA [MORTEIRA], SAUL LEVI - H.P. SALOMON - Tratado da verdade da lei de Moisés. Escrito pelo su próprio punho em Portugues. Ediçao facsimilada, leitura di autografo (1659), introduçao e comentario por H.P. Salomon. (Acta universitatis Coimbrigensis)
53538: MOSCATI, SABATINO - Ancient Semitic Civilizations
23222: MOSCOVITER, S.J. - Het Nieuwe Testament en de Talmud, in beider voornaamste zedelessen, uitspraken, gelijkenissen, aphorismen, spreekwoorden, karakter en strekking beschouwd.
32776: MOSENTHAL, Dr. S.H. - Deborah. Volksschauspiel in vier Akten.
25500: MOSER, FRITZ ALEXANDER - Die ungeweinten Tränen, Balladen vom gelben Stern.
46779: MOSES BEN JACOB - Sefer Shoshan Sodot
47711: MOSES, B - Toledot Jaakov: een verzameling verklaringen op de Tora gerangschikt volgens de wekelijkse afdeling
51351: MOSES ESRIM VE-ARBA (late 15th cent.) - Das Schemuelbuch des Mosche Esrim Wearba. Ein biblisches Epos aus dem 15. Jahrh. VOL.2 ONLY: textkritischer Apparat von Felix Falk. Aus den Nachlass herausgeg. von L. Fuks. (Publ. of the Bibliotheca Rosenthaliana 1).
43408: MOSES, FRITZ - Strehlen, Erinnerungen an einen schlesiche Kleinstadt und ihre jüdische Bürger. ISBN3861082470
38888: MOSES ESRIM VE-ARBA (late 15th cent.) - Das Schemuelbuch des Mosche Esrim Wearba. Ein biblisches Epos aus dem 15. Jahrh. Einleitung und textkritischer Apparat von Felix Falk. Aus den Nachlass herausgeg. von L. Fuks. (Publ. of the Bibliotheca Rosenthaliana 1). 2 vols.
32537: MOSES, Dr. JULIUS - Hebräische Melodien. Eine Anthologie.
18858: MOSES IBN EZRA - Shirei ha-Kodesh. [English title:] The collected liturgical poetry. circa 1055-60--1135-38. Granada-Toledo, Spain Edited and annotated by Simon Bernstein.
43427: MOSES, THE JEW - The substance of Three Sermons, Preached at Edinburgh, the 8th, 9th an 10th days of July, 1787, by Moses the Jew, Who was lately converted to the Christian Religion. And an account of his deliverance form the bloody hands of his father, who is a High Priest in Lower Germany, who employed three ruffians to murder him, his narrow escape to London (...). Reprinted in 1812.
44613: MOSES DE LEON - Sefer Shekel ha-Kodesh. Critically Edited and Introduced by Charles Mopsik. With an Introduction by Moshe Idel. (Sources and Studies in the Literature of Jewish Mysticism, vol. 3).
44615: MOSES DE LEON - Sefer ha-Rimmon. Mitsvot lo-ta'ase (Negative Commandments). Critical Edition from manuscripts with introduction, notes & indices by Dorit Cohen-Alloro.
4021: MOSSEL, ABR. - Als daglooner in het Heilige Land. (Van reizen en trekken)
33342: MOSZKOWSKI, ALEXANDER - Die unsterbliche Kiste. Die 333 besten Witze der Weltliteratur. Befürwortet und bevorwortet von Alex. Moszkowski. 51.-56. Tausend.
53440: Motte, Magda - Esthers Tränen, Judiths Tapferkeit / Biblische Frauen in der Literatur des 20. Jahrhunderts
33938: (MOTZKIN, LEO) - Das Schwarzbuch, Tatsachen und Dokumente. Die Lage der Juden in Deutschland, 1933
44852: MOUBACH, A. and BERNARD PICARD (PICART - Naaukeurige Beschryving der uitwendige Godtsdienst-plichten, Kerkzeden en Gewoontens van alle Volkeren der Waereldt; In een historisch verhaal, met eenige naaukeurige verhandelingen ontvouwen, door verscheiden aanmerkingen opgeheldert, en in Kunstige Tafereelen afgemaalt: geteekent door Bernard PICARD. In VI Deelen. Uit het Fransch in Nederduitsch overgezet door Abraham MOUBACH. Eerste - Zesde Deel. (6 vols.)
46759: MOUROT, V. - La Terre-Sainte et le Pélerinage de Pénitence En 1882, Impressions et Souvenirs. Tome Premier, Tome Second. (2 vols.)
51065: Muchawsky-Schnapper, Ester (curator) - The Yemenites: Two Thousand Years of Jewish Culture (Exhibition Catalogue)
26308: MUGNIER-POLLET, LUCIEN - La philosophie politique de Spinoza. (Publication du Centre de Recherches d'Histoire des Idées de Université de Nice)
32760: MÜHSAM, PAUL - Der ewige Jude, Dichtung.

Next 1000 books from Antiquariaat Spinoza[an error occurred while processing this directive]

6/8