Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61511: AA, MANU VAN DER, - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte. (De Nieuwe Engelbewaarder 5 )
58959: AAFJES,BERTUS - Kristal, woonplaats van het licht. Maastricht, woonplaats van het kristal.
64938: AALBERS,J. / PRAK,M. - De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden.
40632: AALBERS,J - De Republiek en de vrede van Europa. De buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden na de vrede van Utrecht (1713),voornamelijk gedurende de jaren 1720-1733. Deel I. Achtergronden en algemene aspecten.
42021: AALDERS,G.J.D. - De grote vergissing. Kerk en staat in het begin van de vierde eeuw.
44233: AALST,G.M.V. - Archief van de familie van Assendelft de Coningh 1645-1959. (Rijksarchief in Holland, inventaris reeks 4)
58592: AARDEWERK,A. - 30 Jaar A.Aardewerk Antiquair B.V. Een keuze uit de collectie.
45080: AART, L.J. VAN - Theorie en praktijk van inbraak-preventie
42384: AARTS,M. (ea) - Hoogbouw moet. High-rise is a must.
43081: ABBEMUSEUM - Bauen '20-'40. Der Niederlandische Beitrag zum Neuen Bauen.
38851: ABBING,HANS - Een economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid.
62696: ABDALATI,HAMMUDAH - Encyclopedie van de wereldreligies.
2943: ABEL,WILHELM - Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa. Versuch einer synopsis.
62232: ABELLS,CHANA BYERS - The children we remember. Photographs from the Archives of Yad Vashem, the Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority, Jerusalem, Israel.
43622: ABELS, P. (ea.) - Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629. Tentoonstellingscatalogus.
45240: ABERT,ANNA AMALIE - Geschichte der Oper.
60527: ABMA / BOELIS TUYTEL / LINDEN / REIJNDERS - Karcke Boeck van Twisch. Het leven van alledag in en om Twisk tussen 1658 en 1755 zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Transcriptie van het oorspronklijke Karckeboeck van Twisch.
43848: ABMA,G. (red.) - Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945.
64365: ABMA,WILLEM - Ferbun en sjoen. Mimmeringen oer myn leauwe en libben.
40961: ABRASSIMOW,PJOTR A. - 300 Meter vom Brandenburger Tor. Erinnerungen eines Botschafters.
40168: ACADEMIE ROYALE DE BELGIQUE - Cent cinquante ans de vie artistique. Documents et Témoignages
62827: ACHT,R.J.M. - Volksmuziek en volksinstrumenten in Europa.
61914: ACHTERBERG - WOLTERS,DAISY (samensteller) - Achterberg in kaart.
37362: ACHTERBERG,GERRIT - Sintels. Gedichten.
64426: ACIER / STEEL - AMC le moniteur architecture. Acier / steel architecture. 30 projects.
59621: ACKERMANN.UTA (herausgegeben) - Johann Kresnik und sein choreographisches Theater.
63535: ACOSTA SOLIS (a.o.) - Ecuador in the shadow of the volcanoes.
41420: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE - Acta Historiae Neerlandica. Studie on the history of the Netherlands. Volume VI, VII, VIII, IX, X,
41421: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE - The Low Countries history yearbook. Volume XII, XII, XIV.
36727: ADAMI - DAMISCH,HUBERT / MARTIN,HENRY - Adami. Didaskalien von Valerio Adami.
38899: ADAMS,GEORGE - Geometrische und graphische Versuche oder Beschreibung der mathematischen Instrumente,
57979: ADEMA,HILDEBRAND - De bekoring. Facetten van de koorzang in Nederland.
61027: ADJUSTUS,J. - Lesebuchlein fur die Pfarrherren. Erster bis dritter Band.
61026: ADJUTUS,J. - Betrachtungsbuch fur Priester. Erster bis Vierter Band.
42662: ADLER,H.G. - Der Kampf gegen die Endlosung der Judenfrage.
36799: ADLER,ISRAEL. - La pratique musicale savante dans quelques communautes Juives en Europe aux 17e et 18e siecles.
58620: ADRIAENS, F.H.M.C. - De Magistraat van Nijmegen en de Armenzorg, 1750-1800. ( Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland, II )
41674: AGRON, ANTOINE NICOLAS - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordentlijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder
58727: AGT,J.F.VAN - Synagogen in Amsterdam.
62928: AGTERBERG,M. - De bodebus in Gelderland, Utrecht en Overijssel. De Hollandse bodebus. De bodebus in het zuiden. Inventarisatie van bodebussen.
39740: AHSMANN,M.J.A.M. - Collegia en colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren.
62312: AICHELE,D. / SCHWEGLER,H.W. - Die Blutenpflanzen Mitteleuropas. Band I - V.
39343: AKEN,LUCIE J.N.K.VAN - De Remonstrantsche Broederschap in verleden en heden. Een historische schets
63270: AKKER,WILJAN VAN DEN / DORLEIJN,GILLIS - De muze; een vrouw met den blik van een man. Opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid in de Nederlandse poezie tussen 1880 en 1940. Openbaar college.
61606: ALBEE - GUSSOW,MEL - Edward Albee: A singular journey. A biography.
61590: ALBEE,EDWARD - Counting the ways and listening. Two plays.
37980: ALBERDA,J.W. - Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
43626: ALBERDINGK THIJM - BENNINK,W. - Alberdingk Thijm. Kunst en Karakter.
38918: ALBERDINGK THIJM - BROM,GERARD - Alberdingk Thijm.
60640: ALBIS,JEAN D' / ROMANET, CELESTE - Porzellan aus Limoges. Industriegeschichte mit Liste der wichtigsten Porzellanmarken von Limoges. (aus dem franzosischen ubersetst)
43475: ALEM,SASKIA VAN - Jordaan van binnen.
58610: ALESSI,ALBERTO - The Dream Factory, Alessi since 1921.
58783: ALESSI - Officina Alessi. Tea and coffee sets designed by Graves, Hollein, Jencks, Meier, Mendini, Portoghesi, Rossi, Tigerman, Tusquets, Venturi and Yamashita.
64311: ALEX / SPINDLER / WOHLER - Reisezeit Zeitreise zu den schonsten Schlossern, Burgen, Garten, Klostern und Romerbauten in Deutschland. ( Offizieller gemeinsamer Fuhrer der Schlosserverwaltungen)
64312: ALEX / SPINDLER / WOHLER - Raumkunst Kunstraum. Innenraume als Kunstwerke entdeckt in Schlossern, Burgen und Klostern in Deutschland. ( Offizieller Fuhrer der Schlosserverwaltungen)
65313: ALEXANDER,J.J.G. / KAUFFMANN,C.M. - English illuminated manuscripts 700 - 1500. Bibliotheque Royal Albert 1er. Exhibition Catalogue.
59269: ALEXANDER,J.J.G. - Verluchte initialen uit oude handschriften.
59901: ALEXANDER,MICHAEL - Omai. Noble savage.
61034: ALEXANDER,J.J.G. - Italiaanse miniaturen uit de Renaissance.
61035: ALEXANDER,J.J.G. - Italian renaissance illuminations.
64618: ALFRED - STURDY,DAVID - Alfred the Great.
59600: ALFRED - WOODRUFF,DOUGLAS - The life and times of Alfred the Great.
42158: ALGRA,N.E. - De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. Een voorbereidend onderzoek. ( Estriken 39 )
38774: ALGRA.H. - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden,
44425: ALGRA - Mei trienen siedzje. Sjongend sichtsje. Geschenk aan de schooljeugd van N.O. Friesland bij de viering van de bevrijding mei 1945/ mei 1960.
45165: ALINK,M.J. / ZEBEN,P.D.J.VAN - Getuigen in het Nederlands strafproces.
45143: ALKEMA (ea) - NJ 1913-1988, annotatoren kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren naar aanleiding van 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie.
44469: ALKMAAR - Huishoudelijk Reglement, benevens nadere punten van orde voor den Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Alkmaar.
62088: ALKMAAR - RUIJSENDAAL, E. - Alkmaar binnen de veste. Straatnamen in historisch perspectief.
40888: ALKMAAR - WORTEL,P.H - Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
62012: ALKMAAR - BITTER,P. / JONG LAMBREGTS,N. DE / ROOZENDAAL,C. - Alkmaar op de kaart gezet.
59365: ALKMAAR - LEEUWEN,D.F.VAN - Bij de onthulling van het monunent Alcmaria Victrix te Alkmaar, den 9den october 1876. Toespraak.
60466: ALKMAER - BOOMKAMP,GIJSBERT - De stadt Alkmaer met haare dorpen. Een beschrijving uit 1740 van historisch erfgoed in Noord-Holland. Ingeleid uitgegeven en hertaald door Werkgroep Oud Schrift.
63634: ALLAN.F. - De stad 's Gravenhage en hare geschiedenis. Algemeene geschied- en aardrijkskundige beschouwing der provincie Zuid-Holland.
61826: ALLEN,PAUL - Alan Ayckbourn. Grinning at the edge. A Biography.
39790: ALLEN,JOHN LOGAN - Passage through the Garden. Lewis and Clark and the Image of the American Northwest
65145: ALLEN,MICHAEL / CALDER,DANIEL G. (translated) - Sources and analogues of Old English poetry. The major latin texts in translation.
37453: ALLINGHAM,WILLIAM. ) ALLINGHAM,H. / RADFORD,D.(eds.) - The diaries.
60922: ALMA,R.H. (ea. red.) - Groninger kwartierstatenboek 2.
495: ALMEDINGEN,E.M. - The emperor Alexander II. A study.
64880: ALONS - BURGH,MARG VAN DER - Cor Alons. Binnenhuisarchitect en industrieel ontwerper 1892 / 1967. (Monografieën Nederlandse interieurarchitecten)
60593: ALPHEN,MARC A.VAN / DISSEL,ANITA M.C.VAN (eds.) - Kroniek der zeemacht. Gedenkwaardige gebeurtenissen uit vijf eeuwen Nederlandse marinegeschiedenis.
62891: ALPHEN - BUIJNSTERS,PIET J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
64555: ALTSTEDT,JOSEPH - Joseph Goebbels. Eine biographie in Bildern.
64390: ALVA - MEES,W.C. - Alva.
62649: AMELAND - BRAAKSMA,P.J. - Ameland, geillustreerd, een berijmde gids voor bezoekers van dit eiland.
62409: AMELAND - VERSLUYS,MICHIEL (e.a.) - Vogels van Ameland.
64305: AMELSVOORT,JESSE VAN - Loft en lan. Gesprekken overr Tsjebbe Hettinga.
64455: AMENDOLAGINE,FRANCESCO / CACCIARI,MASSIMO - Oikos. Van Loos tot Wittgenstein.
44005: AMERSFOORDT,JACOBUS / AMERSFOORDT,HENRICUS - Novus catalogus bibliothecae publicae Franequeranae. Partis primae sectio prior, libros theologicos complectens.
58274: AMMERS-KULLER,JO VAN - Mijn Amerikaansche reis.
39331: AMOS - GESKO,JUDIT - Imre Amos. Tekeningen / drawings.
43151: AMSTERDAM DESIGN FAIR - The Amsterdam Arts and Design Fair 1880-1950. Seventy years of modernism.
44547: AMSTERDAM - HOFLAND,P.J. - Inventaris van het archief van de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie van Amsterdam 1812-1945.
63537: AMSTERDAM - BOER,GER - Amsterdam 100 jaar geleden. Reportages in woord en beeld.
38745: ANASTASIA ) KRUG VON NIDDA,ROLAND(herausgegeben) - Ich, Anastasia, erzahle. Aufzeichnungen und Dokumente der Grossfurstin Anastasia von Russland.
38216: ANASTASSIJA ARCHIPOWA (illustr) - Little Red Riding Hood & The Golden Goose
37722: ANDERSEN,HANS - The emperor's new clothes represented in figures and photographed in natural colours
38425: ANDERSEN - BOOK,FREDRIK. - Hans Christian Andersen. Het leven van een sprookjesdichter.
42681: ANDERSEN - REESER,HANS - Andersen op reis door Nederland.
38212: ANDERSON,VERILY. - The last of the eccentrics. A life of Rosslyn Bruce.
44501: ANDREAE,A.J. - Nalezing op de nieuwe naamlijst van grietmannen van jhr. mr. Baerdt van Sminia. Met aanteekeningen en register.
37903: ANDREAS,WILLY - Deutschland vor der Reformation. Eine Zeitenwende.
62630: ANDREUS - VEGT,JAN VAN DER - Hans Andreus. Biografie.
59962: ANDREWS, ALLEN - Wonders of victorian engineering. An illustrated excursion.
63425: ANDREYEV,VASILY - His Majesty lord Novgorod the Great. / Herr Gossudarj Gross-Novgorod.
62950: ANDRIESSEN,PIETER - Die van Muziken gheerne horen. Muziek in Brugge 1200-1800.
65397: ANGERMANN,GERTRUD - Engel an Ravensberger Bauernhäusern. Ein Beitrag zum Wandel des Dekors vom 18. bis 20.Jahrhundert. (Beitrage Volkskultur in Nordwestdeutschland)
60623: ANJUM - IEDEMA,HARKE - Van Anigheim tot Anjum.
37815: ANKER - KUTHY,SANDOR - Albert Anker. Fayencen, in Zusammenarbeit mit Theodore Deck.
680: ANNALEN - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
37021: ANNELY JUDA FINE ART - Vordemberge-Gildewart remembered.
38298: ANTHONY.EDGAR W. - Early Florentine architecture and decoration.
59267: ANTIQUARIAAT FORUM CATALOGUE 107 - On the threshold of modern times. Over 500 rare books, prints, manuscripts, drawings and a painting, ca. 1600-1850.
58434: ANTONIDES,THEODORUS - Olympia, dat is de Olymp-speelen der Grieken - nagebootst van den Romeinen, uit oude Griekse en Romeinse schryvers opgehaalt.
36706: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger fur schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band V und VI in ein Band.
36691: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger fur schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band VII und VIII in ein Band.
36703: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger fur schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band I und II in ein Band.
36707: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger fur schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band IX und X in ein Band.
39676: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger fur schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band III und IV in ein Band.
45108: APELDOORN - Ik draag U op.... Systeem en werk der Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, getoetst aan de lotgevallen van locale eenheden (Apeldoorn en omgeving).
65354: APHRA BEHN - DUFFY,MAUREEN - The Passionate Shepherdess. Aphra Behn, 1640-89.
36747: APHRODITES - Les Aphrodites ou fragments thali-priapiques pour servir l'histoire du plaisir.+( Un portrait d'Andrea de Nerciat par Hubert Juin.)
43584: APPEL,REINHARD - Die Dresdner Frauenkirche. Aus Ruinen auferstanden. Zerstorung, Mahnmal, Wiederaufbau.
64248: APPEL - VREE,FREDDY - Karel Appel. Kunstpocket N. 16.
62502: APPELBAUM,STANLEY / CAMMER,JAMES(eds) - Stars of the American musical theater in historic photographs. 361 Portraits from the 1860's to 1950.
63997: APPELSCHA - SCHUUR,J.R.G. - Appelscha. Bolwerk van anarchisme en radicaal socialisme.
65127: APT,LEON - Louis Philippe de Segur . An intellectual in a revolutionary age.
61758: ARABAL - DONAHUE,THOMAS JOHN - The Theater of Fernando Arrabal. A garden of earthly delights.
36667: ARAGON / MAUROIS - Histoire parallele. 2 volumes Histoire de l'URSS de 1917 a 1960, 1 volume histoire des Etats-Unis de 1917-1961. 1 volume conversations, apercus.
41919: ARAKIN,V. - English - Russian dictionary.
64178: ARBMAN,HOLGER - The vikings. ( Ancient Peoples and Places )
63688: ARCHIDEA-HUNDERTWASSER - Autumn 1998 XVIII. Interview with Hundertwasser.
44919: ARCINIEGAS,GERMAN - Caribbean. Sea of the New World.( Translated from the Spanish by Harriet de Onis )
63809: AREIA,MANUEL LARANJEIRA RODRIGUES DE - Chokwe and their Bantu neighbours. This catalogue has been published on the occasion of the exhibition Chokwe and their Bantu neighbours (May 2 - August 24, 2003)
31524: ARENDS,T. / ZWAVING,M. - Salut au Monde. Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu / Die friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute. Overzichtstentoonstelling
61097: ARIES,PHILIPPE / BEJIN,ANDRE (redactie) - Westerse Seksualiteit. Een bijdrage tot de geschiedenis en sociologie van de seksualiteit.
39744: ARIMINO ) MEIJER,ALBERICUS - Gregorii de Arimino O.S.A. Registrum Generalatus 1357-1358. ( Fontes Historiae Ordinis Sancti Augustini. Prima Series, Registra Priorum Generalium, vol. I.)
61198: ARMANDO - HEYMANS,J. (samengesteld) - Het plechtige gebouw. Twee korte verhalen en een gesprek over Armando
44988: ARMANI,ROSANNA - Emporio Armani Magazine. Issue 16: Aria.( Quarterly Journal )
63063: ARMELLINI,MARIO - Le due Armide metamorfosi estetiche a drammaturgiche da Lully a Gluck.
60220: ARMINIUS,JACOBUS - Verklaring van Jacobus Arminius. Afgelegd in de vergadering van de Staten van Holland op 30 Oktober 1608. opnieuw uitgegeevn door G.J.Hoenderdaal
37991: ARMSTRONG,J.B. - Factory under the elms. A history of Harrisville, New Hampshire, 1774-1969.
59325: ARMSTRONG - JONES,MAX / CHILTON,JOHN - Louis. The Louis Armstrong story 1900 1971.
64333: ARNBERGER,ERIK. - Handbuch der thematischen Kartographie.
58195: ARNELL,PETER / BICKFORD,TED (eds.) - A center for the visual arts. The Ohio State University competition.
58194: ARNELL,PETER / BICKFORD,TED (eds.) - Southwest Center. The Houston competition.
58193: ARNELL,PETER / BICKFORD,TED (eds.) - A tower for Louisville. The humana competition.
38855: ARNHEM ) KESSELS,J.A.W. - Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868.
45103: ARNHEM - Catalogus van Arnhems aardewerk, van enkele verwante producten uit Hannoversch-Munden, Lenzburg en Matzendorf en van Italiaans aardewerk, gemerkt met een haan.
63932: ARNOLD,ULLI / SCHMIDT,WERNER (herausgegeben) - Barock in Dresden 1694 - 1763. Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Kulturstiftung Ruhr. Kunst und Kunstsammlungen unter der Regierung der Kurfursten.
64231: ARNOLD,DIETMAR - Neue Reichskanzlei und Fuhrerbunker. Legenden und Wirklichkeit. Unter Mitarbeit von Reiner Janick.
45044: ARNOLLI,G. / SLOOF,R. - Letter voor letter. Merklappen in de opvoeding van Friese meisjes.
40711: ARON,RAYMOND - Mémoires. 50 ans de reflexion politique.
45066: ARONSON,R.D. / BROUWERS,E. - Dutch Delftware. The Ivan B. Hart Collection, Monte Carlo
61106: ARONSON,ROBERT D. / ABRAHAM,BIRTE - Dutch Delftware. In the eye of the beholder. Perspectives on Dutch Delftware.
61107: ARONSON,ROBERT D. / BROUWERS,EVELINE - Dutch Delftware. Timeless elegance.
61108: ARONSON,ROBERT D. / BROUWERS,EVELINE - Dutch Delftware. Queen Mary's splendour.
61109: ARONSON,ROBERT D. / HUISKAMP,JOSJE / ARIAANS,CELINE - Dutch Delftware. Qui capit, capitur.
61115: ARONSON,DAVE / ARONSON,ROBERT - Dutch Delftware. The Dr. Gunther Grethe collection and other recent acquisitions.
61116: ARONSON,DAVE / ARONSON,ROBERT - Dutch Delftware.
61117: ARONSON,DAVE / ARONSON,ROBERT - Dutch Delftware.
59370: ARONSON,ROBERT D. / LAMBOOY,SUZANNE M. - Dutch Delftware plaques. A blueprint of Delft.
45155: ARRIENS,TH.E.H. - Universitaire bestuursorganisatie. (Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen deel 15 )
61608: ARTAUD,ANTONIN - HAYMAN,RONALD - Artaud and after.
64973: ARTHUR - BENSON,LARRY D. - Malory's morte Darthur.
64992: ARTHUR - FIELD,P.J.C. - The life and times of Sir Thomas Malory. (Arthurian Studies 81)
58210: ARTHUR - FERWERDA,JAAP - Some Arthurian and mythical backgrounds to a Glastonbury romance.
64981: ARTHUR - EDLICH MUTH,MIRIAM - Malory and his European contemporaries. Adapting late Arthurian romance collections. (Arthurian Studies 81)
63960: ARTS AND CULTURES / MATTET,L. (ed.) - Arts and cultures. Antiquity. Africa. Oceania. Asia. Americas, No. 2 , 2001. 13 articles, Baselitz and African art, 14th century Soninke statue, Medieval palace Great Zimbabwe,funerary sculpture Tanzania,carved doors and panels Borneo, etc.
62331: AS,L.W.VAN / WIEDIJK,K. - Het hout. Soorten, herkomst, handel, opslag, verwerking. Handleiding ten dienste van het technisch onderwijs, den handel, bouw- en waterbouwkundigen en voor zelfstudie.
59303: ASAERT,G. - Maritieme geschiedenis der Nederlanden.
39589: ASCHAFFENBURG,G. - Das Verbrechen und seine Bekampfung. Einleitung in die Kriminalpsychologie fur Mediziner, Juristen und Soziologen; ein Beitrag zur Reform der Strafgesetzgebung
59739: ASCHWANDEN,HERBERT - Symbole des Lebens. Bewusstseinsanalyse eines afrikanischen Volkes. In Zusammenarbeit mit den afrikanischen Krankenschwestern des Musiso-Spitales (Rhodesien)
44285: ASFALT - WESTER, K. - Stabilisatie van de grondslag van asfaltverhardingen.
39427: ASFALT - BURGT,J.H.VAN DER. - Toepassing van asfalt in waterbouwkundige werken.
44284: ASFALT - SCHULZE,K.L. - Kontrole bij de bereiding van warm asfalt.
39482: ASFALT - LEE,A.R. - De nieuwste ontwikkelingen in de asfalttechnologie. Lezing.
60543: ASKANIA - Askania - Bordgerate. Zusamenstellung der wichtigsten Daten und wesentliche Merkmale. Sonderdruck aus dem Flugzeug Typenbuch 3ausgabe 1939/40 ( aero Sonderdruck 527)
44273: ASSELDONK, G. VAN. - De Nederlanden en het Westers Schisma ( tot 1398 )
44291: ASSEN - JOOSTING,J.G.C. - Het archief der abdij te Assen (Rijksarchief in Drente)
60403: ASSENDELFT - BOER,J.DE - Tusschen Kil en Twiske. Geschiedenis van den polder Assendelft.
39559: ASSISI - THODE,HENRY - Franz Von Assisi und die Anfange der Kunst der Renaissance in Italien.
64574: AST-BOITEN,LIES. - Stad tussen verlichting en romantiek. Groningen 1780-1850.
65287: ASTON,M. - Lollards and reformers. Images and literacy in late medieval religion.
36514: ASTRUC,ZACHARIE - Espagne. Le Generallife. Serenades et songes.
36737: ATKINSON,DOROTHY. - The end of the Russian Land Comumune 1905-1930.
42369: ATTALI, JACQUES - 1492.
58217: AUBREY - DICK,OLIVER LAWSON - Aubrey's Brief Lives edited from the original manuscripts and with an introduction by Oliver Lawson Dick.
63374: AUBUSSON - Aubusson et la Renaissance de la tapisserie. ( Le Point no XXXII ,Mars 1946)
41000: AUDIN,AMABLE - Paul Gard Otage
42500: AUERNHEIMER,RAOUL - Wien. Bild und Schicksal.
59221: AUSONIUS - With an English translation by H.G. Evelyn White. In two volumes. Vol.1.
61614: AUSTER,PAUL - Travels in the scriptorium.
61615: AUSTER,PAUL - In the country of last things.
61616: AUSTER,PAUL - Ground work. Selected poems and essays 1970 -1979.
61619: AUSTER,PAUL - Illusions.
61620: AUSTER,PAUL - Hand to Mouth. A chronicle of early failure.
61621: AUSTER,PAUL - Man in the dark.
61622: AUSTER,PAUL - Oracle night.
61625: AUSTER,PAUL - Leviathan.
61623: AUSTER,PAUL - Timbuktu. A novel.
60978: AUSTIN,JAMES H. - Zen and the brain. Toward an understanding of meditation and consciousness
58925: AUSTWICK,J&B - The decorated Tile. An illustrated history of English tile-making and design.
65351: AVELLA WIDHALM,G. / LUTZ,L. / MATTEJIET,R. / MATTEJIET,U. - Lexikon des Mittelalters. 9 volumes (Acchen bis Zypress)
65043: AYTO,JOHN / BARRATT,ALEXANDRA (edited) - Aelred of Rievaulx's de Institutione Inclusarum. Two Middle English translations (Early English Text Society o.s 287)
37429: BÜTTNER,FRANK/ LENZ,CHRISTIAN (Herausgegeben) - Intuition und Darstellung. Erich Hubala zum 24.Marz 1985.
61519: BAAL - Baal, vijftien jaar toneelhistorie 1973-1988.
44859: BAALEN,H.J. VAN / OLTHETEN,H.J.M. - Beeldend Deventer.
60383: BAARDEWIJK, KEES VAN - Kaat, Keet en de Kezen. Rotterdamse vrouwen in opstand
65084: BAARN - PLUIM,T. - Uit de geschiedenis van Baarn.
62779: BAARSEN,REINIER - De Lelijke Tijd. Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895.
64445: BAARSEN,REINIER / RIJDT, ROBERTJAN TE / SCHOLTEN,FRITS - Nederlandse kunst in het Rijksmuseum 1700-1800.
38898: BAART,A. (ea.) - Restaureren in Friesland. Monumentenrestauraties en subsidieverlening.
42194: BAART,J.M ( ea ) - De Hollandse stad in de dertiende eeuw.
42431: BAART DE LA FAILE, .A. - Ergens beginnen de klokken hun lied. Zeven opstellen over de historie en de restauratie van de Utrechtse Domtoren, zijn carillon en luiklokken.
61563: BABEL,ISAAK - Di Grasso.
58679: BACH - WALTER,MEINRAD (herausgegeben) - Die ganze Welt bewundert Bach. Von Kennern fur Liebhaber.
64560: BACH - JANSSEN,PAUL - De Matthauspassion.
58492: BACH - GRETZSCHEL,M. / JUNG,G. - Auf Johann Sebastian Bachs Spuren. Eine Bildreise.
63261: BACH - KELLER,HERMANN - Das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach. Werk und Wiedergabe.
62960: BACH - HILST,ROB VAN DER - 1750 Het laatste jaar van Johann Sebastian Bach. Leven, dood en erfenis.
45212: BACH - EIKELBOOM,ARIE - Jesu, meine Freude. BWV 227 van Johann Sebastian Bach: een praedicatio sonora.
45215: BACH - HOFFMANN,W. / SCHNEIDERHEINZE,A. (herausgegeben) - Bach-Handel-Schutz-Ehrung der DDR 1985 : Bericht uber die Wissenschaftliche Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR in Verbindung mit dem 60. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft.
63591: BACH - AMERONGEN,MARTIN VAN - Zijn bliksem, zijn donder. Over de Mattheus-Passie van Johann Sebastian Bach.
45297: BACH - HOUTEN, KEES VAN / KASBERGEN,MARINUS - Bach en het getal. Een onderzoek naar de getallensymboliek en de esoterische achtergronden hiervan in het werk van J.S.Bach.
45298: BACH - BRINKMAN,R. (herausgegeben) - Bachforschung und Bachinterpretation heute. Wissenschaftler und Praktiker im Dialog. Bachfest-Symposium1978 der Philipps Universitat Marburg.
37665: BACHLEITNER,R. - Der Wiener Dom.
61033: BACKHOUSE,JANET - The illuminated manuscript.
63783: BACON - Francis Bacon. With essays by Dawn Ades and Andrew Forge, a note on technique by Andrew Durham and a select bibliography by Krzysztof Cieszkowski.
63998: BADE,WILFRID - Deutschland erwacht. Werden, Kampf und Sieg der NSDAP.
59560: BADISCHEN LANDESMUSEUM KARLSRUHE(herausgegeben) - Neue Funde aus fruhmittelalterlichen Adelsgrabern in Klepsau und Hufingen.
38648: BADOUX,F. - Industrie Laitiere. Ouvrage adopte aux besoin de la Suisse,prepare avec la concours de l'Association des professeurs d'agriculture de la Suisse.
64524: BAEDEKER,K. - Belgium and Holland including the Grand- Duchy of Luxembourg.
59448: BAESJOU,JAN - Littera Eget Scheda / De letter behoeft papier. De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel 1877-1952. Gedenkboek Lutkie & Smit
63102: BAETEN,H. / HALSTED, M. / HUYBENS,G. / SPIESSENS,G. / LEHR,A - Jaarboek van het Vlaams Centrum voor Oude Muziek. Jaargang I - 1985. Aspecten van de 18de-eeuwse beiaardkunst in de Nederlanden.
61143: BAGGERMAN,A. - Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw. (Blusse te Dordrecht))
61521: BAILEY,WILLIAM G.(compiled) - American in Paris 1900-1930. A selected, annotated bibliography. (Bibliographies and Indexes in World Literature, number 18)
43396: BAINBRIDGE,HENRY CHARLES - Peter Carl Fabergé. Goldsmith and jeweller to the Russian Imperial Court.
61250: BAK,SASKIA (redactie) - Nanne Ottema. Een kleurrijk verzamelaar.
64416: BAKEMA - DAS,OTTO (ea. bewerking) - Woning en woningomgeving. Voordrachtenreeks prof. J.B. Bakema. ( Vakgroep 8, afdeling Bouwkunde)
62335: BAKER,KENNETH - The future of the object ! A selection of American art; Minimalism and after.
65191: BAKER,DENISE B. - Inscribing the Hundred Years' War in French and English cultures.
39005: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK) COLMJON,GERBEN. - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.
60951: BAKHUIZEN - BLAAUW,SIBLE DE - Bouwen naar boven. De Sint Odulphuskerk van Bakhuizen 1857-1914-1989.
40016: BAKKER,H.P.S - Towards a Critical Edition of the Old Slavic Testament. A Transparent and Heuristic Approach
4005: BAKKER, MARTIJN - Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse bietsuikerindustrie, 1858-1919.
62820: BAKKER,SIEM (e.a. hoofdredactie) - Nieuwe Literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden. Deel I. Van de oudheid tot 1600. Deel II. Van 1600 tot 1900. Deel III. Van 1900 tot heden.
44325: BAKKER,HANS - 90 Jaar Fries voetbal 1904-1994.
40124: BAKKER,C. DE - Germanic and Romance Inversion in French. A Diachronic Study
59424: BAKKER,MICHEL - Onze Lieve Vrouwekerk. Een herboren monument aan de keizersgracht.
63590: BAKKER,BOUDEWIJN / LEEFLANG,HUIGEN - Nach der Natur. Hollandische Landschaftsgraphik aus dem Goldenen Jahrhundert.
40915: BAL,MIEKE e.a. (eds.) - Brief. Visions and Voices of Otherness. ASCA Yearbook
61827: BALANCHINE - VOLKOV,SOLOMAN - Balanchine's Tchaikovsky. Conversations.
58875: BALBIAN VERSTER,J.F.L.DE - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de firma Peck & Co 1857-1932.
62118: BALD,WAMBLEY - BENJAMIN FRANKLIN V (edited) - On the Left Bank 1929 - 1933.
62525: BALFOORT,DIRK JACOBUS - Het probleem van den vioolbouw.
65402: BALL.HUGO - De vlucht uit de tijd.
45043: BALLANDE, HENRI - Le Premier Cap-Hornier.
64138: BANDA HELMHOLT,J.S. - Banda in beweging 1885-2005. 125 Jaar Banda drukkerij en krant
38565: BANERJI BIBHUTIBHUSHAN - Pather Panchali song of the road.
63779: BANGERT,ALBRECHT - Italian furniture design. Ideas, styles, movements.
39598: BANNING ) ZUNNEBERG,H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement.
43264: BAPTISTE,GEORGES - De tijdmeting in Belgische verzamelingen. Tentoonstellingscatalogus.
41101: BARANSKI,N.N. - Die okonomische Geographie der USSR.
60767: BARBER,MALCOLM - The Two Cities. Medieval Europe, 1050-1320.
58281: BARBER,RICHARD (ed.) - The Pastons a family in the Wars of the Roses.
58346: BARBIER,P. - Triomf en tragiek der castraten. De bizarre geschiedenis van de mannelijke sopranen uit de zeventiende en achttiende eeuw.
44053: BARENDREGT, L. (ea.) - Hoogstraat op stelten. De restauratie van de kelders onder de Hoogstraat en van de Visbrug te Leiden.
59392: BARENDREGT,J.EA. / MEIJGAARDEN,FONS VAN (samenstellers)) - Wahlverwandtschaft. Bouwfonds Kunstcollectie - Museum Belvédere
63957: BARENDSE,LINDA (e.a.) - Collectie Singer tekeningen en prenten.
37915: BARLAEUS - HORST,K.VAN DER. - Inventaire de la correspondance de Casper Barlaeus (1602-1648).
60844: BARLOW,FRANK - English Church 1000-1066. A history of the later Anglo-Saxon Church.
60749: BARLOW,FRANK - English Church 1066 -1154. A history of the Anglo-Norman church.
37956: BARNES,E.G. - The Midland Main Line 1875-1922.
62901: BARNES - HERRING,PHILLIP F. - Djuna. The life and work of Djuna Barnes.
62957: BARNHISEL,GREG (edited) - Book History. Volume 19.
62956: BARNHISEL ,GREG (edited) - Book history. Volume 20
40033: BARNOUW,A.J - Textkritische Untersuchungen nach dem Gebrauch des bestimmten Artikels und des schwachen Adjectivs in der altenglischen Poesie
40977: BARNOUW,ADRIAAN J. - Monthly Letters on the culture and history of the Netherlands
65352: BARON WALDSTEIN - GROOS,G.W. (translatedand annotated) - The Diary of Baron Waldstein. A traveller in Elizabethan England.
65130: BARON,H. - In search of Florentine civic humanism. Essays on the transition from medieval to modern thought.
59578: BARQUIST DAVID L. - Myer Myers. Jewish silversmith in colonial New York.
44624: BARRATT, GLYNN. - The Tuamotu Islands and Tahiti. ( Russia and the South Pacific 1696-1840,vol 4)
65049: BARRATT,ALEXANDRA (edited) - A Commentary on the Penitential Psalms.Translated by Dame Eleanor Hull (Early English Text Society o.s 307)
37222: BARRAUD,G. - La puériculture éternelle.
58341: BARREIRO / SAUDELLI - Dochter van Wolfland.
63557: BARRETO,LUIS FILIPE / GARCIA,JOSE MANUEL(coordination) - Portugal in the opening of the world.
65223: BARRON,W.J.R. - English Medieval Romance.
65372: BARROW,J. / MARTIN,J. / LUTTON,R. (edited) - Nottingham Medieval Studies, Volume 57.
44253: BARRY,BOUBACAR - Le Royaume du Waalo. Le Sénégal avant la conquête.
40542: BARTALITS,LASZLO LAJOS SANDOR - Hongarije en de Anschluss 1918-1938. Ungarn und der Anschluss 1918-1938. Mit einer deutschen und ungarischen Zusammenfassung
61824: BARTELS,MICHIEL(e.a.) - Gezonken als een baksteen. De schipbreuk van de tjalk van de Friese schipper Karsten Hoytes op 3 november 1752. Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek naar een gezonken vrachtvaarder in het Hoornse Hop.
39327: BARTELSMAN,JAN - Bijzondere Nederlandse restaurantinterieurs.Een fotografische ontdekkingsreis langs Nederlandse restaurants,
60385: BARTHOLD,KENNETH VAN / BUCKTON,DAVID - The story of the piano.
40374: BARTLETT,W.H. / N.G. VAN KAMPEN - Gezigten in Holland en België.
60100: BARTOLI - CHERNIN,KIM / STENDAHL,RENATE - Cecilia Bartoli. The Passion of song.
63565: BARTSRA -HAAN,H.C.DE (samensteller) - De Bartstra's en hun nageslacht. Een eerste utwerking.
40849: BARTSTRA,J.S. / BANNING,W. - Nederland tussen de natiën. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis.
65334: BASCHWITZ,KURT - De strijd met den duivel. De heksenprocessen in het licht der massa-psychologie.
63162: BASCIALLI,FRANCESCA - Opera comica e opera-comique al teatro Arciducale di Monza. ( Quaderni del corso di musicologica del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano 6 )
58081: BASEL INTERNATIONALE KUNSTMESSE - ART 21'90 Basel. The International Art Fair 1990. Catalogue.
65031: BASSETT,STEVEN (editor) - Death in towns. Urban responses to the dying and the dead, 100-1600.
62181: BATAILLE,GEORGES - De dode. (vertaald en nawoord door Jan Versteeg)
43301: BATER, JAMES H. - St.Petersburg. Industrialization and change.
44169: BATINGEN - JOOSTING,J.G.C. - Het huis-archief van Batinge. (Rijksarchief in Drente)
61397: BATTA,ANDRAS (samensteller) - Opera. Componisten, werken, uitvoeringen.
59326: BATTA,ANDRAS (herausgeber) - Opera. Komponisten, Werke, Interpreten.
37192: BAUDET.H. / BRUGMANS,I.J. - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie.
43953: BAUDET,H. / VAN DER MEULEN,H. (red.) - Kernproblemen der economische geschiedenis
37087: BAUDOUIN,F. - Rubens et son siecle.
43106: BAUDOUIN,PIET / COLMAN,PIERRE / GOETHALS,DORSAN - Edelsmeedkunst in Belgie. Profaan zilver XVIde - XVIIde - XVIIIde eeuw.
64037: BAUER / HOCHERTS / SCHUTZ / TILL / ZIEGLER (herausgegeben) - Munchen. Hauptstadt der Bewegung. Bayerns Metropole und der Nationalsozialismus.
64175: BAUER, WOLFGANG - The Bel Etage Gallery exhibiting at the European Fine Art Fair TEFAF 2018 in Maastricht.
37134: BAUMGARTNER,A. - Der grosse musik fuhrer. Musikgeschichte in werkdarstellungen. Musik der Klassik.
37136: BAUMGARTNER,A. - Der grosse musik fuhrer. Musikgeschichte in werkdarstellungen. Musik der Romantik.
37162: BAUMGARTNER,A. - Der grosse musik fuhrer. Musikgeschichte in werkdarstellungen. Musik des 20.Jahrhunderts.
36961: BAUMONT,MAURICE - La faillite de la Paix (1918-1939). 1 De Rethondes a Stresa 1918-1935. 2 De l'affaire Ethiopienne a la Guerre 1936-1939.
44360: BAUTIER,ROBERT HENRI - The economic development of medieval Europe.
65124: BAUTIER,ROBERT HENRI - The economic development of medieval Europe.
40605: BAUWENS,E.C.G - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811.
43677: BAXANDALL,M. - Schilderkunst en leefwereld in het Quattrocento. Een inleiding in de scoiale geschiedenis van de picturale stijl.
61424: BAXTER,B.M. - Albert Verwey's translation from Shelley's poetical works.
41621: BAYERSDORFER ) MACKOWSKY / PAULY / WEIGAND (herausgegeben) - Adolph Bayersdorfers Leben und Schriften. Aus seinem Nachlass herausgegeben.
65194: BEATON,RODERICK - The Medieval Greek Romance. (1071-1451)
59366: BEATRIX POTTER - The Linder Collection of the works and drawings of Beatrix Potter.
43763: BEAUCLAIR,RENE - De wonderbare lotgevallen van drie graankorreltjes.
63684: BEAUD,MICHEL - Geschiedenis van het kapitalisme Van 1500 tot heden. 1e druk, 1994. Spectrum/Aula. Paperback. 384pp. Naam met pen doorgekrast op schutblad, verder goed.
63389: BECHTOLD - Jeroen Bechtold keramiek. Een indruk 1979-1987.
58944: BECHTOLD,JOHAN / GOOSSENS,GEORG - Tegelse Volkskunst.
63327: BECHTOLD,J. / GOOSSENS,G. - Tegelsche Volkskunst.
65128: BECKER,ALFONS - Studien zum Investiturproblem in Frankreich. Papstum, Königtum und Episkopat im Zeitalter des gregorianischen Kirchenreform (1049-1119). (Schrifte der Universität des Saarlandes)
63141: BECKER,HEINZ (herausgegeben) - Quellentexte zur Konzeption der europaischen Oper im 17. Jahrhundert. In Verbindung mit Wolfgang Osthoff, Herbert Schneider und Hellmuth Christian Wolff.
38511: BECKER,FRANS. / FRIESWIJK,JOHAN. - Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en productieve associaties in Nederland tussen 1901 en 1958.
63675: BECKER,TON EN MIES - 101 Netsuke. Japanse gordelknoop miniaturen uit de schattenstolp. / Japanese Toggles from the treasure farm.
63203: BECKER,GEORGES - Cours complet de solfege en huit volumes avec accompagnement de piano. 1 volume Vingt lecons melodiques. 2 Trente lecons. ( B.L. 709 et 692)
64985: BECKET - BARLOW,FRANK - Thomas Becket.
65009: BECKET -DUGGAN,ANNE - Thomas Becket: a textual history of his letters.
61554: BECKETT - GUSSOW,MEL - Conversations with and about Beckett.
61604: BECKETT,SAMUEL - All strange away.
61605: BECKETT,SAMUEL - COHN,RUBY (edited, foreword) - Disjecta. Miscellaneous writings and a dramatic fragment.
61537: BECKETT - KNOWLSON,JAMES / KNOWLSON,ELIZABETH (edited) - Beckett remembering remembering Beckett. Uncollected interviews with Samuel Beckett and memories of those who knew him.
61556: BECKETT - MERCIER,VIVIAN - Beckett/Beckett. The classic study of a modern genius.
61557: BECKETT - WORTH,KATHERINE (edited) - Beckett the shape changer. A symposium.
61538: BECKETT - DOLL,MARY A. - Beckett an myth. An archetypal approach.
61539: BECKETT - BUNING,MARIUS / OPPENHEIM,LOIS (eds.) - Beckett in the 1990s. Selected Papers from the Second International Beckett Symposium, Held in The Hague, 8-12 April, 1992. (Volume2: Samuel Becket Today / Aujourd'hui. An Annual Bilingual Review.)
61558: BECKETT,SAMUEL - Dream of fair to middling women. ( edited by Eoin O'Brien and Edith Fournier, foreword Eoin O'Brien )
61540: BECKETT - BEN-ZVI,LINDA (edited) - Women in Beckett. Performance and critical perspectives.
61547: BECKETT - KNOWLSON,JAMES - Damned to fame. The life of Samuel Beckett.
62145: BECKETT (a.o.) - In Transition. Paris anthology. Writing and art from Transition Magazine 1927-30. Contributions:Beckett,Paul Bowles,Braque,Calder,Hart Crane,Gide, Robert Graves,Hemingway,Joyce,Jung,Kafka,Klee,Man Ray,Miro,Picasso,Porter,Rilke,Diego and others.
61543: BECKETT - BRATER,ENOCH - Why Beckett.
61544: BECKETT - KNOWLSON,JAMES - Samuel Beckett. An Exhibition held at Reading University Library, may to july 1971 / Catalogue by James Knowlson. Foreword by A. J. Leventhal.
61545: BECKETT - GORDON,LOIS - World of Samuel Beckett, 1906-1946.
61559: BECKETT - BUTTNER,GOTFRIED - Samuel Beckett's novel Watt. ( foreword by deirdre Bair)
61549: BECKETT - ABBOTT,H.PORTER - The Fiction of Samuel Beckett. Form and Effect. ( Perspectives in Criticism 22 )
61552: BECKETT - FOSTER,PAUL - Beckett and Zen. A study of dilemma in the novels of Samuel Beckett.
61553: BECKETT,SAMUEL - Dream of fair to middling women. ( edited by Eoin O'Brien and Edith Fournier, foreword Eoin O'Brien )
61555: BECKETT,SAMUEL - Eleutheria. A play in three acts. (translated from the French by Michael Brodsky, introduction by S.E.Gontarski)
61560: BECKETT - BUTLER,LANCE ST. JOHN - Samuel Beckett and the meaning of being. A study in ontological parable.
45228: BECKING,GUSTAV - Der musikalische Rhythmusals Erkenntnisquelle.
62603: BECKWITH,JOHN - Vroeg-middeleeuwse kunst. Karolingisch, Ottoons, Romaans.
63974: BECKWITH,CAROL / FISHER,AMGELA - Passages. Photographs in Africa.
63961: BEDAUX,R.(e.a.) - Dogon. Mythe en werkelijkheid in Mali.
64377: BEDAUX - IBELINGS,HANS / CUYPERS,PETER - Peer Bedaux, Architect.
43517: BEDEL,CHRISTIAN PIERRE - Nant. La cavalarie - la couvertoirade - l'hospitalet - sauclieres - Saint Jean du Bruel.
43476: BEEK,WIM J.VAN DER / KOOPMAN,JAN - Walter van Oel. Chinaproject. De introvertekunst van een extravert mens.
43981: BEEK, MARIJKE / KOOIMAN, MARINUS. - Bouwen aan de dijk. Ontwerpen voor het rivierdijklandschap.
64887: BEEKHUIZEN,J.F.H.H. - 19e en 20e Eeuwse tinnen bouillonpotten, een verzameling.
65391: BEEKHUIZEN,JAN - Pewter Ware 24. Tin Tefaf 2013.
64888: BEEKHUIZEN,J.F.H.H. - 25 Jaar Tefaf. Pewter ware 20. Tin Tefaf 2012.
65390: BEEKHUIZEN,JAN - Pewter Ware 6. Tin Tefaf 2007.
65392: BEEKHUIZEN,JAN - Pewter Ware 30. Tin Tefaf 2015.
62318: BEEKMAN BOERHAVE,W. - Hout in alle tijden. Deel 1: Bossen, bomen en toegepast hout in het verleden. Prae-historie en historie tot en met de Iraniërs.
36436: BEELING,A.C. - Nederlands zilver 1600-1813.
31895: BEENAKKER / BERGMAN / HULKENBERG / KAMERBEEK (red.) - Rondom Dever. Opstellen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Dever.
59640: BEER,R.DE - Het archief van de Hervormde Classis van Sneek 1583-1951.
63885: BEEREN,W.A.L. - Brood. De geschiedenis van het brood en het broodgebruik in Nenderland.
60678: BEETGUM - RODENHUIS,SIEGER / KINGMA,GEERTJE - Geen honinck soet sonder bitter gal. Brieven van Ahatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum. (brieven ca1650-1670)
60188: BEETHOVEN - MELLERS,WILFRID - Beethoven and the voice of God.
59678: BEETHOVEN - HUBSCH,LINI - Ludwig van Beethoven; Rasumowsky-Quartette. Op.59 Nr.1 F-dur. Nr.2 e-moll. Nr.3 C-dur.
45274: BEETHOVEN - BEKKER,PAUL - Beethoven.
45273: BEETHOVEN - MARX,ADOLF BERNHARD - Ludwig van Beethoven. Leben und Schaffen.
58417: BEETHOVEN - SCHERING,ARNOLD - Zur Erkenntnis Beethovens. Neue Beitrage zur Deutung seiner Werke. ( Musik und Geistesgeschichte Berliner Studien zur Musikwissenschaft, Band 1)
45303: BEETHOVEN - SCHIEDERMAIR,LUDWIG - Der junge Beethoven.
45291: BEETHOVEN - FISCHER,KURT VON - Die Beziehungen von Form und Motiv in Beethovens Instrumentalwerken.
39554: BEETHOVEN - BAKER,A.P. - Beethoven.
43725: BEETS ) RIJN,G.VAN - Nicolaas Beets.
41854: BEETSMA,DANNY - Trilingual primary education in Europe. Inventory of the provisions of trilingual primar education in minority language communities of the European Union.
61591: BEHAN - O'SULLIVAN,MICHAEL - Brendan Behan. A life.
61548: BEHAN - ARTHURS,PETER - With Brendan Behan. A personal memoir.
41559: BEIJERMAN,W. - Verzorging van zenuw- en zielszieken in de maatschappij. Handleiding in het bijzonder voor wijkverplegenden. (bibliotheek van Nosokomos IV )
60965: BEIKES,CEES / KARELSE,THON / MEER,JURJEN VAN DER (redactie) - Honderd maanden De Zwarte Hond. Karelse Van der Meer architecten.
60931: BEILEN - Gemeente Beilen, zoals 't west hef. Lustrumuitgave.
40305: BEILMANN,CHRISTEL - Eine katholische Jugend in Gottes und dem Dritten Reich. Briefe, Berichte, Gedrucktes 1930-1945. Kommentare 1988/89.
62571: BEJART,MAURICE (e.a.) - Dans de XXe eeuw.
37894: BEKAERT,PIET - Een kathedraal als troostprijs. 77 gedichten.
42240: BEKKER,BALTHASAR / SLUIS,JACOB VAN(bewerkt) - Bekkeriana. Balthasar Bekker biografisch en bibliografisch.
38167: BEKKER,PAUL - Wandlungen der Oper. Ein klassisches Werk der Opern-Reeption von Gluck bis Strawinski.
42231: BEKKER,BALTHASAR - KNUTTEL,W.P.C. - Balthasar Bekker. De bestrijder van het bijgeloof.
44224: BEKKERS,J.A.F. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet. , 1634-1649.
58589: BEKOOY,G. - Philips Honderd 1891-1991. Een industriele onderneming.
36923: BELARD DA FONSECA,ANTONIO - O mysterio dos paineis. Os principes. Ultimas paginas.
38067: BELINSKI,W.G. - Ausgewahlte philosophische Schriften.
62843: BELJON,J.J - Zo zien ze dat. (Fotowedstrijd Betonvereniging)
59763: BELLEC,F. / BOSSCHER,PH. / ERFTEMEYER,A. - Sillages Neerlandais. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Kunst in het kielzog. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst.
44833: BELLEC FRANCOIS - La genereuse et tragique expédition Laperouse.
63620: BELLINI,VINCENZO - Norma (1831). Tragedia lirica in due atti di Felice Romani. ( Opera completa per canto e pianoforte).
63621: BELLINI,VINCENZO - Il puritani (1831). Melodranna serio in tre parti di Carlo Pepoli. ( Opera completa per canto e pianoforte). A cura di Mario Parenti (1964).
42133: BEN - GAVRIEL,M.Y. - Een huis in Praag.
39129: BENALI,ABDELKADER - Kerstmis in Oostende.
63409: BENDER, MICHAEL - Waiting for Filippo. The life of renaissance architect Filippo Brunelleschi.
62867: BENEDICTUS - BATSELIER ( redactie) - Benedictus. Pater Europae.
38256: BENGIS,INGRID - Metro stop Dostoevsky. Travels in Russian time.
41983: BENGTSON,H. - Einfuhrung in die alte Geschichte.
61514: BENJAMIN,SUSAN - English enamel boxes. From the eighteenth to the twentieth centuries.
65276: BENJAMIN,WALTER - Berlijnsche jeugd. (Prive domein 25 )
62039: BENNER,GERRIT - Gerrit Benner.
38566: BENNET,J.A.W. / SMITHERS,G.V.(eds.) - Early middle English verse and prose. With a glossary by Norman Davis.
37758: BENNETT,VANORA - The taste of dreams. An obsession with Russia and caviar.
65178: BENNETT,H.S. - Life on the English Manor. A study of peasant conditions 1150-1400.
65143: BENNETT - HEYWORTH,P.L. - Medieval studies for J.A.W. Bennett.
65138: BENNETT,J.A.W. / GRAY,DOUGLAS(edited and completed) - Middle English Literature 1100 - 1400.
64379: BENNETT,DAVID. - Exploring concrete architecture. Tone, Texture, Form.
65320: BENNETT,H.S. - Chaucer and the 15teenth century.
58444: BENNWITZ,H. / FEDER,G. (herausgegeben) - Musikalisches Erbe der Gegenwart, Musiker Gesamtausgaben in der Bundesrepublik Deutschland.
63421: BENOY,H. - Het Petersburg van Poesjkin. / Pushkin's Petersburg. ( Tentoonstellingscatalogus)
40195: BENSE,J.F - Anglo-Dutch relations from the earliest times to the death of William the Third. Being an historical introduction to a dictionary of the Low-Dutch element in the English vocabulary
38007: BENSON,FREDERICK R. - Schriftsteller im Waffen. Die Literatur und der Spanische Burgerkrieg.
62834: BENTHEM, BAREND J. VAN - De werkmeesters van Bennewitz en Bonebakker. Amsterdams grootzilver uit de eerste helft van de 19de eeuw.
37330: BENTMANN,REINHARD / LICKES,HEINRICH - Kirchen des Mittelalters.
63161: BENTON,RITA (ed.) - Directory of Music Research Libraries Part III: Spain, France, Italy, Portugal.
58886: BENZ,MICHAEL - Sickingen-Bildnisse. (Oberrheinische Quellen und Forschungen, I )
59536: BEOWULF - KLAEBER,FR. - Beowulf and the Fight at Finsburg
59537: BEOWULF - GIRVAN,RITCHIE - Beowulf and the seventh century. Language and content (Methuen's Old English Library)
38982: BERDJAJEW,NICOLAI - Slavernij en vrijheid.
44298: BERENDSEN,A.(samensteller) - Groot tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen
43830: BERENSON,BERNARD - Homeless paintings of the Renaissance. Edited by Hanna Kiel.
40708: BERENSON,BERNARD - Les Peintres Italiens de la Renaissance.
65175: BERESFORD,M. / FINBERG,H.P.R. - English Medieval Boroughs. A handlist.
64810: BERG - HILBERTS,MARK - Jeen van den Berg.
61496: BERG,W. VAN DEN - Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw.
58803: BERG,SUSAN VAN - 3 Friezen in Den Haag. Jan Snijder, Christiaan Kuitwaard, Jan roos.
61497: BERG - BEEKMAN / MATHIJSEN-VERKOOIJEN / RAAT - De as van de Romantiek. Opstellen aangeboden bij het afscheid van Willem van den Berg.
61501: BERG,W. VAN DEN - De ontwikkeling van de term Romantisch en zijn varianten in Nederland tot 1840.
45211: BERG - REICH,WILLI - Alban Berg. Mit Bergs eigenen Schriften und Beitrage von Theodor Wiesengrund-Adorno und Ernst Krenek.
59937: BERGEIJK,HERMAN VAN / MEURS,PAUL - Raadhuis Hilversum. W.M Dudok.
40760: BERGEM,DICK VAN - Acoustic and lexical vowel reduction
58663: BERGEN OP ZOOM - VANWESENBEECK,CEES. - Het Markiezaat van Bergen op Zoom. Beeld van een regio op Brabants westrand.
60157: BERGER,ERNA - Auf flugeln des gesanges. Erinnerungen einer Sangerin.
64690: BERGER,EWALD. - Prunkkassetten / Ornamental caskets. Eight centuries of European craftmanship. Hans Schell collection, Graz.
38186: BERGERE,M.C. - La bourgeoisie chinoise et la revolution de 1911. (Maison des sciences de l'homme. Materiaux pour l'etude de l'Extreme-Orient moderne et contemporain)
37000: BERGH VAN EYSINGA,H.W.PH.E.VAN DE - De ziel der menschheid. Vier bundels.
59593: BERGH,JOOST VAN DEN / OLLEMANS,SUSAN - Indian jewellery. ( with the price list)
59695: BERGH,HERMAN VAN - Kansen op een wrak. Verstandhouding met de vijand. Stenen tijdperk. (3 gedichtenbundels )
60728: BERGHAUS,ERWIN - Paradijsvlucht. Een luchtreis naar Java. Ingeleid en vertaald door Hans Martin.
37948: BERGMANS,E.J. - De leer van het evenwicht en de beweging van water toegepast op de praktijk. Korte handleiding met voorbeelden en tabellen voor bureaugebruik en zelfondericht.
62389: BERGSMA,G. / NIJLAND,F. (eindredactie) - Dagvlinders in Fryslan. Het vluchtige vastgelegd.
44608: BERGSMA,WIEBE - Oer Fryske skiednis nei de midsieuwen. Net alles witte, wol fine kinne.
64795: BERGSMA,WIEBE - BERKEL,K.VAN / COOLS,H. / MOL,H. / ( geredigeerd,ingeleid) - Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over de Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd.
43114: BERGSMA,W. (red.) - For uwz Lan, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland..
44941: BERIOT,AGNES - Grands Voiliers autour du Monde. Les voyages scientifiques 1760-1850.
60380: BERKEL,ROB - Muziek op schrift. De wereld van de muzieknotatie.
38240: BERKEL VAN COR - Vier eeuwen muziek. Een muziekgeschiedenis voor iedereen.
64725: BERKELBACH VAN DER SPRENGEL,J.W. - Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. (werken Historisch Genootschap)
58943: BERKHOUT,J.G. (ea.) - Jugendstil uit Purmerend. Tentoonstelling van Purmerender aardewerk
64357: BERKOVICH - BROEKMAN,HARRY / LIM,MADELEINE - Elmar Berkovich [1897-1968]. Meubelontwerper en interieurarchitect.
38829: BERL,EMMANUEL. - La fin de la IIIe Republique. 10 Juillet 1940. (Trente journees qui ont fait la France)
64661: BERLAGE - POLANO,SERGIO - Hendrik Petrus Berlage. Het complete werk.
63647: BERLAGE - DERWIG,JAN / WERF,JOUKE VAN DER - Beurs van Berlage.
45254: BERLAGE - WILLEMS,L. - Hendrik Petrus Berlage. Designi. Tekeningen.
64766: BERLIN - Berlin, Berlin. Die Ausstellung zur Geschichte der Stadt. Martin Gropius Bau 1987.
42725: BERLINGER,JOE / MILNER,GREG - Metallica. This monster lives. The inside story of the hit film Metallica. Some kind of Monster.
62978: BERLIOZ - MACDONALD,HUGH (ed.) - Messe Solennelle. Barenreiter Urtext. ( Studien Partitur BA 75007)
63208: BERLIOZ,H. - Instrumentationslehre von Hector Berlioz. Erganzt und revidiert von Richard Strauss Teil I und II.
58581: BERNARD,G. - Kunstboekbinden in de Benelux.
61874: BERNDSEN,F.A.H. / DIJK,H.VAN / VRIES,G.J.DE (redactie) - Poetica-onderzoek in de praktijk.
63076: BERNET KEMPERS,K.PH. / MAAS,CHRIS (ed.) - De Leidse koorboeken / The Leyden choir books. Codex A. Tomus I en II. (Monumenta Musica Neerlandica IX-1,2)
58465: BERNET KEMPERS,K.PH. - Jamisatie. Voorstel tot een nieuwe nomenclatuur in de muziek. Rede uitgesproken op 7 october 1946 aan de Universiteit van Amsterdam.
60081: BERNHARDI,ROBERT C. - Great buildings of San Francisco.
59501: BERNS,J.G. - Inventaris der archieven van de Staten van Friesland en de daarmede verbonden colleges 1580-1795.
37526: BERNSTEIN - SECREST,M. - Leonard Bernstein. A life.
38243: BERNSTEIN - PEYSER,JOAN - Bernstein. A biography.
65170: BEROUL - VARVARO,ALBERTO - Beroul's romance of Tristran. (translated by John C. Barnes)
63246: BERRIN,KATHLEN (ed.) - The Spirit of Ancient Peru. Treasures from the Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera.
63790: BERROCAL - Portrait de Michele. Collections Mini-Multiples IV.
63750: BERROCAL / ARABAL - Berrocal. Suites 20.
63791: BERROCAL - MARCHIORI,GIUSEPPE - La sculpture de Berrocal.
65222: BERRY,HERBERT - The Boar's Head Playhouse.
64139: BERRY,DUC DE - MEISS,MILLARD / BEATSON,E.H.(inleiding) - The Belles Heures van Jean, Duc de Berry.
59623: BERSTL,JULIUS - Odyssee eines Theatermannes.
37859: BERTELSEN,A. - Oktober 43. Ereignisse und Erlebnisse wahrend der Judenverfolgung in Danemark.
62576: BERTENS,H. / D'HAEN,THEO - Geschiedenis van de Amerikaanse Literatuur. (Synthese-stromingen en aspecten)
65293: BERTHIER,M.T. / SWEENEY,J.T. - Le chancelier Rolin. Ambition, pouvoir et fortune en Bourgogne 1376 - 1462.
37603: BERTON,KATHLEEN - Moscow. An architectural history.
58372: BERTRAM, WERNER - Der einsame Konig ( Erinnerungen an Ludwig II. Von Bayern).
65172: BESTUL,THOMAS h. (edited) - A Durham book of Devotions. (Toronto medieval latin texts)
63938: BETLEM,G.JR. - Een week met Marconi. Een boek, dat de levensgeschiedenis bevat van Guglielmo Marconi (1874-1937).
64380: BETON 01 - Architekturpreis / Prix d'Architecture / Premio d' Architettura Beton
64381: BETON 09 - Architekturpreis / Prix d'Architecture / Premio d' Architettura Beton
64911: BETTEN,ERIK - Het boek van de Ee.
64182: BEUKER,CHRIS - Communistisch verzet in Friesland 1925-1945.
64632: BEUKERS,HARMEN - The mission of Hippocrates in Japan. The contribution of Philipp Franz von Siebold.
60676: BEUKERS, EELCO (redactie) - Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt.
64050: BEUMERS,EDNA(edited) - Africa meets Africa. The African Collection of Ethnology Rotterdam.
63959: BEURDELEY,M. - Chinesische Mobel.
36601: BEYEN,H.G. - Ueber Stilleben aus Pompeji und Herculaneum.
64659: BEYNON, H.C - Verboden voor honden en inlanders. Indonesiers vertellen over hun leven in de koloniale tijd.
62546: BEZEMER,J.W. - Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Gorbatsjov.
62189: BEZOOIJEN,R.VAN - Het raadsel van de ratelaar. Rondom de r in het Fries.
64775: BIASI,MARIO DE / POSSENTI,AMANCIO - Wondrous Milan. Stupore.
42584: BICKER CAARTEN, A. - Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland 1407/'08 - rondom 1500.
40125: BIEGMAN,N.H. - The Turco-Ragusan relationship according to the firmans of Murad III (1575-1595) extant in the State Archives of Dubrovnik
58263: BIERENS DE HAAN,D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance.
45252: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL (ea.red.) - Gelderse gezichten, Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850.
59815: BIERMAN,JOHN - Dark safari. The life behind the legend of Henry Morton Stanley
64919: BIERUMA OOSTING - Een tante met talent Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994). Werken uit familiebezit.
63795: BIESBOER,PIETER / SITT,MARTINA - Satire en vermaak. Schilderkunst in de 17de eeuw. Het genrestuk van Frans Hals en zijn tijdgenoten 1610-1670.
39975: BIEZENBOS,LIA VAN DER - Fantasmes maternels dans l'oeuvre de Marguerite Duras. Dialogue entre Duras et Freud.
65386: BIJ,VAN DER -SCHOTANUS,ELSKE / BRUGMAN,GITTE - Jan Frearks van der Bij 1922 - 2013. Keunstner tusken berop en ropping
40218: BIJL,M. VAN DER - Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (historische studien)
60570: BIK,ERWIN / BOERS,ANNET (e.a. redaktie) - Wireless over the Waves. Radio Holland 1916-2001.
39808: BILDERDIJK - De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk.
62378: BILDT - CUPERUS,ALDERT - Raizen deur de Bildtse geskidenis.
65232: BILDT - KUIKEN,K. - Het Bildt is geen eiland. Capitacultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland.
60851: BILL, ALFRED H. - De erfenis van den Rooden Prior. De avonturen van een jongen tijdens de Fransche revolutie. Voor Nederland bewerkt door A.B.van Tienhoven.
61048: BILL,JAN / CLAUSEN,BIRTHE L. - Maritime topography and the medieval town. Papers from the 5th international conference on Waterfront Archaelogy in Copenhagen, 14-16 may 1998.
38440: BINGHAM,M. - Henry Irving and the Victorian theatre.
62718: BINNEBEKE,E.VAN - Bronssculptuur / Bronze sculpture. Beeldhouwkunst 1500-1800 in de collectie van het Museum Boymans-van Beuningen.
65024: BINYON,LAURENCE / MACLAGAN,ERIC R.D. - The book of the duke of true lovers. Now first translated from the middle french of Christine the Pisan. (medieval Library)
38489: BIRKS,TONY, - Building the new universities.
65376: BIRNEY.JOHN - The other Richard III. A new shakespearian play. Reimagines the life of Richard III.
43346: BISSCOP, N.DE / KESEL,W.G. DE - Chinees lakwerk.
59834: BITTMANN,KARL - Ludwig XI und Karl der Kuhne. Die Memoiren des Philippe de Commynes als historische Quelle. Erster Band, Erster Teil. Erster Band, Zweiter Teil. Zweiter Band, Erster Teil. ( Max Planck Instituts fur Geschichte 9/1/1, 9/1/2 und 9/II.1)
62602: BIZET - MULLER,H.J.M. - De opera Carmen van Georges Bizet,
43627: BLAAUWEN,A.L. DEN - Het Meissen servies van stadhouder Willem V.
64702: BLACK,JEREMY - Cartografie. De verbeelding van de wereldgeschiedenis.
60329: BLAEU,JOAN - Toonneel der steden van Holland, Westvriesland, Utrecht.
40138: BLAFFER HRDY,SARAH - Mutter Natur. Die weibliche Seite der Evolution.
62340: BLAINE,GILBERT - Falconry.
62258: BLAIZOT,C - Hedendaagse Franse boekbindkunst. Enkele stromingen. Tentoonstellingsatalogus.
65282: BLAKE,N.F. - The english language in medieval literature.
58311: BLAKE,WILLIAM - Jerusalem. A simplified version. Prepared and edited, with commentary and notes by William R. Hughes.
58314: BLAKE - DUNBAR,PAMELA - William Blake's Illustrations to the Poetry of Milton.
58313: BLAKE - GILLHAM,D.G. - William Blake. ( Introductory Critical Studies )
61452: BLAMAN - LUHRS,CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman.
44287: BLANC,OLIVIER - De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie. ( vertaling M.E.Veenis Pieters )
59738: BLAND,ALEXANDER - A history of ballet and dance in the western world.
58729: BLANKERT - BLANKERT / KARSTKAREL - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen.
61169: BLAUE,JOHANNES - De Grote Atlas van de Wereld in de 17de Eeuw. Uitgegeven in samenwerking met de Royal Geographical Society. Inleiding, aanvullende teksten en selectie van Kaarten: John Goss.
58888: BLAUW,WIEBE - Friese schaatsenmakers. Van ambacht tot industrie.
38894: BLAUW,S.DE. - De Sint Martinuskerk te Sneek. Gothische vormen in negentiende-eeuwse bezieling.
36916: BLAZE DE BURY,H. - Dames de la Renaissance. Laure de Noves et Petrarque, Lucrece Borgia, Vittoria Colonna et Michel Ange, Bianca Capello.
58868: BLEEKER - HETTINGA,EELTSJE / WINTERS,WILLEM - Sies Bleeker 1941-2014. Libje yn liende tiid.
38232: BLEKER.JOHANNA - Die Geschichte der Nierenkrankheiten.
38093: BLESDIJK - ZIJLSTRA,SAMME - Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme.
58446: BLESSINGER,KARL - Melodielehre als Einfuhrung in die Musiktheorie. Erster Teil: Die Ordnung der Tonhohen. Mit einem Anhang Elemente der Notationskunde.
58321: BLETSCHACHER,RICHARD - Apollons Vermachtnis. Vier Jahrhunderte Oper.
64268: BLIEMBACH,EVA (RED.): - Flugblätter des Nationalkomitees Freies Deutschland. Ausstellung september november 1989.
44344: BLOCH,M. - Feudal Society. 1. The growth of ties of independance. 2. Social classes and political organization. ( translated from the French)
44249: BLOCH, MARC - Les caracteres originaux de l'histoire rurale française.
37698: BLOCK,M. DE - Sudtirol. (hist.stidies RU Utrecht)
63939: BLOCKLEY,DAVID - Bruggen. De wetenschap achter verbindende structuren.
64726: BLOCKMANS,WIM / HOPPENBROUWERS,PETER - Introduction to medieval Europe, 300-1500.
60077: BLOCKMANS,W. (red.) - Europa door de eeuwen heen. Wetenschap, transport, oorlogen, sport & spel, gezondheid en kunst.
65362: BLOCKMANS,WIM / PREVENIER,WALTER - The Burgundian Netherlands.
60788: BLOEM - SLIJPER,BART (bezorgd) - J.C. Bloem. De brieven aan Albert Verwey.
61455: BLOEM - SLIJPER,BART (redactie) - Verlangen zonder vorm en zonder naam.( over J.C. Bloem 2 )
61456: BLOEM - SOTEMANN, A.L. - Een dichter en zijn wereld. ( over J.C. Bloem 3 )
61457: BLOEM - DONKER,GRETHA - J.C. Bloem meester-dichter.
61098: BLOIS,L. DE - De politiek van keizer Gallienus.
42647: BLOK,ANTON - De bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas, 1730-1774.
42153: BLOK,H. / HERSCH,D. - Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied.
64188: BLOKKER,JAN / BLOKKER,JAN / BLOKKER,BAS - Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis. Met schoolplaten van J.H. Isings.
58760: BLONDEL,SPIRE - L'Art intime et le gout en France. (Grammaire de la Curiosite).
38550: BLUM,DAVID. - Quintet.Five journeys toward musical fulfillment. Yo-Yo Ma, Jeffrey Tate,Josef Gingold, Richard Goode,Birgit Nilson. With a forword by Arnold Steinhardt.
63635: BLUME,C.L. - Enumeratio plantarum Javae et insularum adjacentium minus cognitarum vel novarum ex herbariis Reinwardtii, Kuhlii, Hasseltii et Blumii.
62975: BLUME,FRIEDRICH - Geschichte der evangelischen Kirchenmusik. Herausgegeben unter Mitarbeit von Ludwig Finscher, Geog Feder, Adam Adrio und Walter Blankenburg.
65117: BLUND - CALLUS,D.A. / HUN,R.W. (edited) - Iohannes Blund. Tractatus de Anima. ( Auctores Britannici Medii Aevi II )
58238: BLUNDEN,EDMUND - The midnight skaters. Poems for young readers chosen & introduced by C.Day Lewis.
38754: BLUNDEN,EDMUND - Keats's publisher a memoir of John Taylor (1781 - 1864 )
60257: BOALSERT - Boalsert. Hert van westergoa ( It Beaken. Jiergong XVII-nr 3/4/5)
62612: BOBELDIJK,FELICIEN - Jeugdprentjes. ( Zaanstreek)
59867: BOCCACCIO - GRUNENBERG - Dekameron. Jubilaums-Ausgabe. Mit Bildern von Grunenberg. Eingeleitet von Hanns Heinz Ewers.
62027: BOCK,EUGENE DE - De Nederlanden. Van de oudste beschaving tot 1830. Overzicht van de geschiedenis, de beeldende kunst, de bouwkunst en de letterkunde.
63826: BOCOLA,SANDRO - African seats.
40160: BOD,RENS - Enriching Linguistics with Statistics. Performance Models of Natural Language.
45158: BODDAERT,JACOB EDUARD - De straf van openbaarmaking der erchterlijke uitspraak.
65105: BODIN - FRANKLIN,JULIAN H. - Jean Bodin and the rise of absolutist theory.
58269: BODROGI,TIBOR - Oceanian art.
38418: BOECK,WILHELM - Feuchtmayer Meisterwerke.
36763: BOEHM - PALLEY,R. - The porcelain art of Edward Marshall Boehm.
64053: BOEHME,MANFRED - Chronik Jagdgeschwader 7. Die Chronik eines Me 262 - Geschwaders 1944 /45.
64819: BOEKHORST,PETER / BURKE,PETER / FRIJHOFF,WILLEM (redactie) - Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850. Een historisch-antropologisch perspectief.
59008: BOELEN,J. - Jacobus Boelen 1733-1933 Amsterdam. Bijdrage tot de geschiedenis van de wijnhandel in Nederland in de laatste twee eeuwen.
59498: BOELES,P.C.J.A. - Les trouvailles de monnaies carolingiennes dans le Pays-Bas, specialement celles des trois provicies septentrionales.
37045: BOELHOWER,W. / SCACCHI,A.(eds.) - Public space,private lives. Race,gender,class and citizenship in New York,1890-1929.
2233: BOER,H.E. - Kanalen,kanaalwerken,polders.
59109: BOER,J.H.DE - Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied der kernenergie. Rede uitgesproken t.g.v. de opening van het Natuurkundig Laboratorium van de R.U. te Groningen.
64765: BOER,HENK - Dy-Dei. 'n moaie lokaasje om te sneuveljen. Paupertheatherlanding op Privacy Beach Ferwalde - sur Mer by Workum. 20 t/m30 juni 2009.
63459: BOER,J.W.DE - Ras. Het nachttij der Runia's. ( roman zuidwest Friesland)
42992: BOER,NIEK.DE / LAMBERT,DONALD - Woonwijken. Nederlandse stedebouw 1945-1985.
42718: BOER, D.E.H.DE / CORDFUNKE,E.H.P. / SARFATIJ,H. - Wi Florens. De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw
60882: BOER - SCHORRE,DERWIN - Het grasgroene Groningen. Over de dichter schrijverJan Boer 1899-1983.
59928: BOER,M.G.DE - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen. Grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw Fijenoord 1823 -1923.
42112: BOER,D.E.H. DE / MARSILJE,J.W. (red.) - De Nederlanden in de late Middeleeuwen. (Aula)
37765: BOEREBOOM,M. - Handboek van de muziekgeschiedenis.
37568: BOERMA,A. - Jacob Mennes Beukema, een bijzondere man(uit de Marne)in de 19e eeuw, boerenzoon-zeeman-kapitein-landbouwer.
62811: BOERMAN,J. / DONGEN,P.VAN - Kunstsmeedwerk. Gebruiksvoorwerpen.
45207: BOERS - THIJSSE,WILHELMUS HERMANUS - Johan Coenradus Boers 1812-1896 en zijn betekenis voor het Nederlandse muziekleven.
65398: BOERSMA,JAN - Eten uit één kom. Het ware verhaal rond een Friese jongeman, als soldaat en boer in oorlogstijd.
37881: BOERSMA,F. - Promesse in drievoud. De bewogen jeugd van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
32012: BOERSMA,B. / DIJKSTRA,H. (ea) - Gaasterland. Eeuwenoud land tussen Mar en Klif.
63515: BOETTICHER,WOLFGANG - Aus Orlando di Lassos Wirkungskreis. Neue archivalische Studien zur Munchener Musikgeschichte.
63078: BOETZELAER - METZELAAR,HELEN H. (ed.) - Josina van Boetzelaer. Sei Canzonette a piu Voci. Opera Terza. Edited in Facsimile with an introduction. (Dutch Music Facsimiles 12 )
64947: BOFFEY,JULIA - Manuscript and print in London c.1475-1530.
63030: BOGAERS,MARIE-ROSE - Drukdecors op Maastrichts aardewerk 1850-1900.
63749: BOGAERS,MARIE ROSE - Made in Holland. Domestic pottery 1945-1988.
39081: BOHATTA,H - Erziehung und Unterricht bei den Griechen und Romer. (Gymnasial-Bibliothek, 21 )
42850: BOHEEMEN,P. VAN / LOF,N.P.J.VAN DER / MEURS,E VAN - Het boek in Nederland in de 16de eeuw.
39178: BOHLMEN,E - Der romische Triumph. (Gymnasial-Bibliothek, 4 )
39451: BOHM,HANS(red.) - VSB schaaktoernooi 1991.
60088: BOILEAU DESPREAUX - Oeuvres completes de Boileau-Despreaux. Nouvelle edition conforme au texte donne par Berriat-Saint-Prix avec les notes de tous les commentateurs publiee par M. Paul Cheron. Precedee d'une notice par C.A. Sainte-Beuve.
44875: BOISSIERE,OLIVIER - Philippe Starck.
64449: BOISSIERE,OLIVIER - Jean Nouvel, Emmanuel Cattani and associates.
42884: BOIVIN,BERTUS (eindredaktie) - Beeld schoon water. Drents water tot op de bodem bekeken.
39279: BOLESLAWSKI,ISAAK - Skandinavisch bis Sizilianisch.
38983: BOLESLAWSKI,ISAAK - Sizilianisch.Drachenvariante bis Paulsen-System.
43791: BOLLAND,J.H. - Slepende rijk. Het ontstaan van de nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
43733: BOLLAND,G.J.P.L. - Bij Goethe's Faust. Aantekeningen bij een faustcollege (leergang 1918-1919). Uitgewerkt door P.C.E. Meerum Terwogt.
43388: BOLMAN,J. - Handboek voor edelsteenkunde.
43389: BOLMAN,J. - De edel - en siersteenen. Indeeling - Benamingen - Kenmerken - Vindplaatsen - Herkenning
40042: BOLSCHE,WILHELM - Ernst Haeckel. Ein Lebensbild
60203: BOLSWARD - KALMA,J.J - Mensen in en om de Martini. Beelden uit Bolwards kerkgeschiedenis.
64906: BOLSWARD - WIJNJA,GERBEN - Weeskind tegen wil en dank. Verhalen uit de geschiedenis van het weeshuis te Bolsward.
45079: BOLSWARD - HALLEMA,A. - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis Bolsward, 1553-1953. Een overzicht van de geschiedenis van het weeshuis te Bolsward.
64650: BOLSWARD - SANGERS,JAN J. - Henricus Beekhuis (1872-1959). Bolswarder huisarts, activist en sportman. Grondlegger van de Rijwielelfstedenstocht.
58838: BOLSWARD - ANDELA,H.A.M. - Bolsward, zeven eeuwen Minderbroeders.
64488: BOLSWARD - ELZINGA,J.B. / WIJMA,J.J. - Het oude Bolsward in de jaren 1860 - 1926.
42614: BOLTE,WOUTER / MEIJER,JOHAN - Van Berlage tot Bijlmer, architektuur en Stedelijke politiek.
59122: BOLTENDAL,R. - Koerier tussen gisteren en morgen. De geschiedenis van Je Maintiendrai Friesland 1944-1984.
65179: BOLTON,J.L. - Mediaeval English economy, 1150-1500.
60452: BOMMEL,JAN PIETER - Simson in tweevoud. Een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Richteren 13 - 16.
60453: BOMMEL,JAN PIETER - Godsdiensten van de wereld.
63151: BONANNI - HARRISON,F.L. / RIMMER,J. (introduction) - Antique musical instruments and their players. 152 plates from Bonanni's 18th-century Cabinetto Armobico.
44970: BONENKAMP, B.J. - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal.
41506: BONESCHANSKER,J. - Het Nederlandsch zendeling genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd.
63760: BONHAMS - Netsuke from a European private collection. Auction May 2016.
63734: BONHAMS - Fine Chinese art. Novenmber 2012. 1 - 360. 360 Lots, all illustrated and described.
63735: BONHAMS - Fine Japanese art. May 2016. 162 - 647. 476 Lots, all illustrated and described.
40720: BONNET ) END,A.VAN DEN - Gisbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde theologie in de achttiende eeuw.
64927: BONTEKOE,G.A. (samensteller) - Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar 1945.
42354: BOOCKMANN,HARTMUNT - Die Gegenwart des Mittelalters.
41237: BOOCKMANN,HARTMUNT - Einfuhrung in die Geschichte des Mittelalters.
61929: BOOGERD,L.VAN DEN - Jezuietendrama in de Nederlanden.
39685: BOOGERT,JOHN B. VAN DEN - Onderzoek naar de doorlaatbaarheid van collodiummembranen voor bacterien.
64941: BOOL,FLIP / VRIES,JEROEN DE - De arbeiders fotografen. Camera en crisis in de jaren '30.
58752: BOOMA,J.G.J.VAN (ed.) - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566.
41025: BOOMGAARD,JEROEN - De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
37530: BOON,J.G.M. (samensteller) - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en gezag.
62547: BOON - LEUS,HERWIG / WEVERBERGH,JULIEN - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje
40676: BOON,H.N. - Reve et Realite dans l'oeuvre économique et sociale de Napoleon III.
64879: BOON - VÖGE,PETER - Wim den Boom. Binnenhuisarchitect. 1912 / 1968. (Monografieën Nederlandse interieurarchitecten)
38955: BOONE-SWARTWOLT,I.C.DE - Vertellen en spelen. Aardige verhaaltjes en leuke spelletjes
40780: BOONSTRA,O.W.A. / WOUDE,A.M.VAN DER - Demographic transition in the Netherlands. A statistical analysis of regional differences in the level and development of the birth rate of fertility, 1850-1890. Voorts bijdragen van H.A.M. Snelders en J.L. van Zanden. (A.A.G. Bijdragen 24)
63474: BOORSMA,PIER / OPPEWAL,TEAKE / VISSER,GEERTRUI (samenstellers) - Spiegel van de Friese poezie. Van de zeventiende eeuw tot heden.
58082: BOOT,J.A.P.G / BLONK,A. - Van smiet- tot snelspoel. De opkomst van de Twents-Gelderse textielindustrie in het begin van de 19de eeuw.
44143: BOOY,E.P.DE - Weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs on de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. ( Stichtse Historische Reeks, 3 )
44131: BOOY,E.P.DE - Kweekhoven der Wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. ( Stichtse Historische Reeks)
64363: BORCH,INE TER / KOHNE,HANS (eindredactie) - Beelschoon beton. Van inspiratie naar realisatie.
40914: BORCHSENIUS,POUL - And it was morning. The story of the Jews in our time
60494: BORGER,GUUS J. / BRUINES,SASKIA - Binnewaeters gewelt. 450 Jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier. ( KeesPlug, eindredactie)
43747: BORGER,GUUS - Het verdwenen veen en de toekomst van het landschap. Rede.
64758: BORGES,JORGE LUIS - Atlas. In colloboration with Maria Kodama, (translated and annotated by Anyhony Kerrigan).
37239: BORKENAU,FRANZ - Der europaische Kommunismus. Seine Geschichte von 1917 bis zur Gegenwart.
41118: BORNEBROEK,Arno - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV 1896-1996
39849: BORSSUM WAALKES,G.H. VAN - Dat Boeck van den Oorspronck, een handschrift. Met inleiding en aanteekeningen, namens het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde bewerkt door G.H. van Borssum Waalkes
42976: BORST,ARNO - Lebensformen im Mittelalter.
60780: BORST,ARNO (herausgegeben) - Das Rittertum im Mittelalter.
59586: BORSTLAP,SANDRA - Japanse traditionele keramiek. Door hedendaagse pottenbakkers
64013: BOS,JURJEN M. - Archeologie van Friesland.
64637: BOS,J. (redactie e.a.) - Geschiedenis van Diever.
38762: BOS-ROPS / SCHIE / SLOT / ZANDVLIET(red.) - De archieven in het Algemeen Rijksarchief.
40510: BOS,L.B - Geologie van Nederland.
40937: BOSCH,R.A - Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
60560: BOSCH - FRAENGER,WILHELM - Hieronymus Bosch.
44359: BOSCH,JEROEN - Gobelins naar Hieronymus Bosch. Atelier Mierzejwski, Warszawa.
61975: BOSCH - TOLNAY,CHARLES - Hieronymus Bosch. Einfuhrung in das wer des Hieronymus Bosch.
61447: BOSCH,AD TEN - Gebroken lied. Een vriendschap met Ida Gerhardt.
44258: BOSCH,JEROEN ) GERLACH,P. - Jheronimus Bosch. Opstellen over leven en werk.
65018: BOSCH - BAX,D. - Ontcijfering van Jeroen Bosch.
60467: BOSCHMA-AARNOUDSE,C. - Het statenlogement in Hoorn. Dit logiment der Heeren Gecommitteerde Raden van 't Noorderquartier eertijds het klooster der Jeronijmiters. (bouwhistorische reeks Hoorn)
43542: BOSCHMA,C.(ea.) - Antwerps plateel. Tentoonstelling Fries Museum Leeuwarden.
62190: BOSKER,FOKKO / HOOP,LAMMERT DE (eindredactie) - Rinsma State. Van Sytzama tot Scheringa.
42497: BOSKOOP ) TROMP,JAN - Boskoops Koninklijke (1861 - 1986).
39572: BOSL,KARL - Europa im Mittelalter. Weltgeschichte eines Jahrtausends.
64601: BOSMA,ANDRIES / DIJKSTRA,HARRIE - Net ferjitte. Niet fergete. Menaldumadeel en het Bildt in de jaren 1940 - 1945.
43221: BOSMA,KOOS / ZWARTS,KIM - De kunstwerken van Rijkswaterstaat. The structural art works of Rijkswaterstaat.
58718: BOSMA,RYNK - De vier Van Wierens. Kaatsen in Friesland 1960-1990.
64489: BOSMAN-JELGERSMA,H. - Poeders, pillen en patiënten. Apothekers en hun zorg voor de gezondheid door de eeuwen heen.
59604: BOSMANS,SARAH - Keramiek uit het islamitisch cultuurgebied. De Collectie Hillegonda Janssen. ( een speciale uitgave van Keramika )
40843: BOSSAERS,K.W.J.M - Van kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw
40093: BOSSCHAERT,D - De stad Utrecht als medisch ontwikkelingsgebied. Proceeding medical care for the underprivileged in Utrecht town during the ninetheenth century
39980: BOSSCHER,Ph. M. e.a. (red.) - Prins Hendrik de Zeevaarder 1820-1879.
63321: BOSSEBOEUF,L.A. ABBE - Richelieu. Monuments et Souvenirs, Avec une vue generale du Chateau.
37946: BOSSELAAR D.E. (ea red.) - Gedenkboek van het Genootschap van Leeraren aan Ned. Gymnasiën 1830-1930
58856: BOSSIERE,OLIVIER - American contemporary houses.
63480: BOSWELL - Boswell en Holland. Met de volledige correspondentie met Belle van Zuylen. ( vertaald, bewerkt en ingeleid door Jan Peter van de Sterre)
60809: BOT,PETER - Tussen verering en verachting De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving
58816: BOTERENBROOD,HELEN - Weverij De Ploeg.
60652: BOTERENBROOD,HELEN / PRANG,J. - Van Der Mey en het scheepvaarthuis.
64895: BOTKE,IJNTE - Boer en heer. De Groninger boer 1760-1960. (Groninger Historische Reeks 23)
59966: BOTKE,IJ. / HUISMAN / MARING / DE VRIES - Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
61066: BOUARD, MICHEL DE - Guillaume le Conquerant.
63020: BOUCKAERT,BRUNO - De Sint-Baafs-kathedraal in Gent van Middeleeuwen tot Barok.
23073: BOUMA, G.J.A. (e.a) - De Friese Sjees. Onder redactie van de Stichting ' It Fryske Hoars '.
58772: BOUMA,G.J.A. - Het Friese paard. Uitgave bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Vereniging 'Het Friesch Paarden-Stamboek' in 1979.
64528: BOUMA,H. - Verzet en verraad in de Lege Geaën. Het Onderduikersparadijs.
64948: BOUMAN,C.A. - Sacring and crowning. The development of the latin ritual for the anointing of kings and the coronation of an emperor before the eleventh century.
58382: BOUMAN,P.J. - Gedenkboek Wilton Fijenoord. 1823 - 1954.
59950: BOUMAN,Z.P. (REDACTIE) - De Natuur. Populair geillustreerd maandschrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen. Acht-en-twintigste Jaargang.
44980: BOURDON,M. - Elemens d'algebre.
40142: BOURGOING,JEAN DE - Aus den Papieren des Herzogs von Reichstadt.
42672: BOUVY, D. - Beeldhouwkunst Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht
40286: BOUW,CAROLIEN e.a. (red.) - Gaan & Staan
64430: BOUWEN MET BETON - Bouwen met beton / Construire en béton 1998. Tijdschrift voor architectuur / Revue d'architectuur. Arets - Kahn - Mohl - Schwarz - Vacchini - Vandenhove - Zumthor.
64431: BOUWEN MET BETON - Bouwen met beton / Construire en béton 1992/93. Tijdschrift voor architectuur / Revue d'architectuur. Beel - Calatrava - Domenig - Gropius - Miaralles - Moser - Schattner - Stirling - van Velsen.
64850: BOUWENS,SOPHIE - Over de streep. Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001. (Maaslandse Monografieen 71 )
64844: BOUWER,KLAAS - Voor profijt en genoegen. De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe.
62635: BOUWERS,LENZE L. / ENGELSEN,NIES DEN - IJsschotsen gelaagd. ( Bouwers gedicht / Engelsen 3 linosneden)
39017: BOUWERS,LENZE L. - Rondeel.(eenheden reeks)
42475: BOUWKUNST DER EEUWEN - CHARPENTRAT,PIERRE - Barok. Italie en Midden-Europa. ( Bouwkunst der eeuwen )
38454: BOUWKUNST DER EEUWEN - VOGT GOKNI,ULYA - Turkse bouwkunst. (Bouwkunst der eeuwen)
38940: BOUWKUNST DER EEUWEN -MASUDA,T. - Japan. (Bouwkunst der Eeuwen)
38376: BOUWKUNST DER EEUWEN - MARTIN,R. - Griekse bouwkunst. ( Bouwkunst der eeuwen )
64418: BOUWKUNST DER EEUWEN - VOLWAHSEN,ANDREAS - India. ( Bouwkunst der eeuwen )
64419: BOUWKUNST DER EEUWEN - STIERLIN,HENRI - Angkor ( Bouwkunst der eeuwen )
64420: BOUWKUNST DER EEUWEN - STIERLIN,HENRI - Mexico.( Bouwkunst der eeuwen )
63340: BOVENKERK,FRANK - IJscomannen en schoorsteenvegers. Italiaanse ambachtslieden in Nederland.
59049: BOWLE, JOHN - Politics and opinion in the nineteenth century. An historical introduction.
61815: BOWLES - NUTTING,CHERIE - Yesterday's perfume. An intimate memoir of Paul Bowles.
44646: BOXER,C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800,
44647: BOXER, C.R., - De Nederlanders in Brazilië, 1624-1654.
39985: BOXHOORN,A. - The Cold War and the Rift in the Governments of National Unity. Belgium, France and Italy in the spring of 1947: a Comparison
40518: BOYER,RICHARD E. - English declarations of Indulgence 1687 and 1688. (Studies in European History XV)
58946: BOYKEN, MARTIN - Die Spruchfliesen Von Wrisbergholzen.
65129: BOYLE.LEONARD E. - Medieval Latin Palaeography. A bibliographical introduction.
62221: BRAAK,MENNO TER / PERRON,E.DU - Briefwisseling 1930-1940. compleet.
61828: BRAAK,M.TER / PERRON,E.DU / ROELANTS,M. - Forum. Maandschrift voor letteren en kunst. onder leiding van M.ter Braak, E.du Perron en M.Roelants. Redactie-secretaris E.Bouws. 1e t/m 4e jaargang 1932-1935.
61785: BRAAK,TER - OUDVORST,A.F.VAN - Menno Ter Braak als woordvoerder der intellektuelen. Een literair sociologische benadering.
61803: BRAAK,TER - BORSBOOM,A. - Menno ter Braak. Onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid.
61804: BRAAK,MENNO TER - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940. ( Bijeengebracht en ingeleid door Francis Bulhof )
40778: BRAAT / KLASENS - Artefact. 150 Jaar Rijksmuseum van Oudheden 1818-1968
59566: BRABANDER,GERARD - 4 Dicht bundels. Opus 5 - Niets nieuws - Delirium - Gespleten vuur
60756: BRABANDER DEN, HATTUM VAN, HOORNIK - 3 Op een Perron, Deel 2. Verzen van Gerard den Brabander, Jac van Hattum, Ed Hoornik.
37070: BRABER,HELLEKE VAN DEN - Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
58553: BRACHES,ERNST - Het boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau.
58583: BRACHES,ERNST - Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen. De diploma's van 1892 door G.W. Dijsselhof , Th.W. Nieuwenhuis, C.A. Lion Cachet. Met drie levensgrote reproducties naar de houtsneden in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.
63041: BRADSHAW,MURRAY C. - The origin of the toccata. ( Musicological Studies & Documents 28 ) 93-129pp. Sheetmusic: Intonationi d'organo di Andreaa Gabrielli 1593.
58429: BRAHMS - ZIMMERMAN,WERNER G. - Brahms in der Schweiz. Eine Dokumentation.
58152: BRAHMS - FORNER,JOHANNES - Johannes Brahms in Leipzig. Geschichte einer Beziehung.
60189: BRAHMS - KROSS,SIEGFRIED - Johannes Brahms. Versuch einer kritischen Dokumentar-Biographie.
60144: BRAHMS - BOECK,DIETER - Johannes Brahms. Lebensbericht mit Bildern und Dokumenten
37541: BRAHMS - THOMAS SAN-GALLI,W.A. - Johannes Brahms.
37501: BRAHMS } REHBERG,WALTER UND PAULA - Johannes Brahms. Sein Leben und Werk.
62350: BRAMMETJE (M.H.DU CROO) - Cor Ruys.
61985: BRAND,JAN / JANSELIJN,HAN - Architectuur en verbeelding / Architecture and imagination.
41170: BRAND,KARL-WERNER U.A - Aufbruch in eine andere Gesellschaft. Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik.
64522: BRANDHOF,J.C.E. VAN DEN - De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy.
64261: BRANDO - MANSO,PETER - Brando. The biography.
44675: BRANDOLINI / GEHRY/ MENDINI (ua) - ROMAIN, LOTHAR (herausgegeben) - Busstops. Internationales Design-Projekt 1994.
64235: BRANDS - DUPPEN,L. (samenstelling) - EugEne Brands 80 jaar. Een overzicht van zijn werk uit de collectie G.Hofland
39068: BRANDT - Von Athen zum Tempethal. Reiseerinneringen aus Griechenland. (Gymnasial-Bibliothek, 19 )
38058: BRANDT,PAUL - Sehen und Erkennen. Eine Anleitung zu vergleichender Kunstbetrachtung.
59418: BRANDT EN PROOST - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland.
39371: BRANDTSTADTER,H - De tooverviool. Een ware geschiedenis van iemand die haar heeft gevonden en van een die haar bespeeld heeft.
62308: BRANT,SEBASTIAN - Der Sotten Schip. ( verzorgd en van nawoord voorzien door Loek Geeraedts )
59239: BRANTOME - BOURDELLE ,PIERRE - Oeuvres du Seigneur de Brantome. accompagnées de remarques historiques et critiques. Nouvelle edition, Tome septieme, Vies des dames galantes.
40001: BRAUDEL,FERNAND - Civilization & Capitalism 15th-18th Century. Volume 2. The Wheels of Commerce
44942: BRAUDEL,FERNAND - Le Monde de Jacques Cartier. L'aventure au XVIe siecle.
63005: BRAUN,WERNER - Die Musik des 17. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft 4 (herausgegeben von Carl Dahlhaus)
43752: BRAUN,G. / HOGENBERG,F. - Oude Europese Stadsgezichten.
38616: BRAUNTHAL,JULIUS - History of the International world socialism. Volume 3 1943-1968.
63710: BRAY - BIESBOER,PIETER (edited) - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray. Vier schilders in een gezin.
43259: BREAD & BUTTER - Brand Bible. Tradeshow for selected brands. Winter 2011.
61602: BRECHT - FUEGI, JOHN: - Brecht & Co. Sex, politics, and the making of the modern drama.
61633: BRECHT - EWEN,FREDERIC - Bertolt Brecht. His life. His art. His times.
61665: BRECHT, BERTOLD - Die Stucke von Bertold Brecht in einem Band.
59602: BRECHT - KARASEK,HELLMUTH - Bertolt Brecht. Der jungste Fall eines Theaterklassikers.
36801: BREDERO - RIJNBACH,A. A. VAN - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met een inleiding, aantekeningen en een woordenlijst.
38281: BREDERO - NAEFF,J.P.(ed.) - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero.
38832: BREDERO) PRUDON,S.J.(inleiding en toelichtingen) - Spaanschen Brabander. Ierolimo.
42511: BREEN ,JACK / OLSTHOORN, BERNARD - De Wand. Vormstudie.
43036: BREGMAN - HELLINGA,SIEP - Boele Bregman. 1918 -1980. de collectie Hellinga in Britswerd.
61306: BREGMAN - TASELAAR,E. - Boele Bregman, 1918-1980. Een overzicht.
64105: BREGMAN - DOEKE SIJENS - Boele Bregman. Alles bestaat uit kleur
62689: BREHM,E.A. - Het leven der dieren door E. A. Brehm. Naar den tweeden druk der volksuitgaaf voor Nederland bewerkt door S. P. Huizinga
37085: BREITENBACH - HOLZ,KEITH / SCHOPF,WOLFGANG. - Im Auge des Exils. Josef Breitenbach und die Freie Deutsche Kultur in Paris 1933-1941.(text in English and German)
60526: BREMER,J.T. - Rondom het Oude Veer. Fragmenten uit de geschiedenis van de Anna Paulownapolder.
64336: BREMER,JAN T - Ieder woelt hier om verandering. Nieuwediep in de jaren zestig.
64499: BREMER, J.T. / WISSEKERK,M.L. - De watersnood van 1916 in Anna Paulowna.
64991: BREMMER,R.H. - The Fyve Wyttes. A late Middle English eevotional treatise edited from BL MS Harley 2398 with an introduction, commentary and glossary.
60074: BRENDEL,ALFRED - Uitgerekend ik. Gesprekken over muziek met Martin Meyer.
38237: BRENDEL,ALFRED - Music sounded out. Essays, lectures, interviews, afterthoughts.
43391: BRENDLER,GERHARD - Geschichte und Gestalten - Civitas dei - von der Kaiserkirche bis zu den Ablassthesen.
59408: BRENKER,ANNE MAGARETE - Die Meyersche Hofbuchhandlung in Lemgo in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts.
63520: BRENNECKE,WILFRIED - Die Handschrift AR. 940/41 der Proske Bibliothek zu Regensburg. Ein Beitrag zur Musikgeschichte im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts.
58130: BRESGEN,CESAR - Im Anfang war der Rhythmus. (Musikpadagogische Bibliothek)
60730: BRETT,M. - The English Churc under Henry I. (Oxford Historical Monographs)
62763: BREUKER,PIETER - Van Parijs tot Pyeongchang. Kaatsen, kaatsers en alle andere 29 Friese medaillewinnaars op de Olympische Spelen.
64903: BREUKER,PIETER - Van Bekkensnijders tot onderzoeksprogramma's. Geschiedkundige bijdragen over vermaken en sporten in Nederland.
64885: BREUKER,PHILIPPUS H. - Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740 - 1875.
43328: BREUKER,P. (red.) - De Fiifde Woansdei. 150 jier P.C. 1853-2003.
58214: BREUKER,PIETER(eindredactie) - Kaatsen: lange traditie, levende sport. Bij het eeuwfeest (1897-1997)van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB).
42361: BREUKER,PIETER - Oan de hang. In samling skogingen, artikels en lezingen oer keatsen,keatshistoarje, keunst en kultuer.
37049: BREUKERS,HAICO / POTHOFF,MARIN - Stedelijke openbare ruimte. Kerstnummer Grafisch Nederland 1992
59728: BREUKINK-PEEZE, H.M.A.(red.) - Kostuum. Verzamelingen in beweging 1995. Twaalf studies over kostuumverzamelingen in Nederland & Inventarisatie van het kostuum bezit in Nederlandse openbare collecties.
42449: BREWER,J. / STYLES,J. (eds.) - An ungovernable people. The English and their law in the seventeenth and eighteenth century.
58504: BREY,BART - Circus Nova Zembla.
42819: BREYER / NASARSKI / PIEKALKIEWICZ - Nachbarn seit tausend Jahren. Deutsche und Polen in Bildern und Dokumenten.
42489: BRIGANTI,G. - Glanzvolles Europa. Beruhmte Veduten und Reiseberichte des 18. Jahrhunderts
63645: BRIGGS,ASA / SNOWMAN,DANIEL (ed.) - Fins de Siecle. How centuries end 1400-2000.
62496: BRILL,PAUL (redactie) - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofdstukken uit het Nederlandse fin de siecle.
60444: BRINK,PAUL VAN DEN / WERNER,JAN (red.) - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw.
63149: BRINK,VAN DEN G. / BILSEN,F.A. (editors) - Psychophysical, physiological and behavioural studies in hearing. Proceedings of the 5th International Symposium on Hearing. Noordwijkerhout, The Netherlands april, 8-12, 1980.
40968: BRINK,J. (e.a) - Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1930-1955.
37602: BRION,MARCEL - Pompeji und Herculaneum.
62230: BRISS - Briss.
44723: BRITISH DESIGN - Profile. 50 British design groups & their works.
58920: BRITTON,FRANK - London Delftware
65378: BROCKBANK,PHILIP - Players of Shakespeare. Essays in Shakespearean performance by twelve players with the Royal Shakespeare Company.
61838: BRODY,ELAINE - Paris. The musical kaleidoscope. 1870-1925.
64335: BROECKE - RATELBAND,K.(uitgegeven) - Reizen naar West Afrika van Pieter Van Den Broecke 1605-1604. ( Linschoten Vereeniging LII )
57924: BROECKX,J.L. - Methode van de muziekgeschiedenis. Met een inleiding door F.Vander Mueren.
60529: BROEKE,W.VAN DEN (e.a.) - Bronnen op het spoor. Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland.
37170: BROEKHUIZEN,P.H. (e.a.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen.
44046: BROEKMEYER,M.J. - De Russische landbouw. Boeren, dorpen, platteland.
60890: BROERSMA, DANIEL. - Het wonderland achter de horizon. Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
40153: BROKKEN H.M.,J.A. BRUGMAN,J. VAN HEIJST en R. POTS (red.) - 150 jaar Noord-Holland en Zuid-Holland. Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland
64904: BROKKEN,JAN - De stad van Morandi. (slibreeks)
43468: BROM,GISBERT(beschreven) - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Tweede Deel Rome. Vaticaans Bibliotheek. (R.G.P., kleine serie 9 )
43469: BROM,GISBERT(beschreven) - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Derde Deel Rome. Overige Bibliotheken en archieven. (R.G.P., kleine serie 14 )
43107: BROMBERG - TEUNISSEN,MONIQUE - Paul Bromberg. Binnenhuisarchitect en publicist.1893-1949. (Monografieën Nederlandse interieurarchitecten)
38382: BROMBERG,PAUL. - Amerikaansche architectuur.
40288: BROMLEY,J.S. / KOSSMANN,E.H. (eds.) - Britain and the Netherlands. Volume IV. Metropolis, dominion and province.
64553: BROMMER,BEA - Reizend door Oost-Indie. Prenten en verhalen uit de 19de eeuw.
60880: BROMMER,BEA (eindredactie) - Van kimono tot ruimtepak. Zijde - kunstzijde - kunstvezel.
37254: BRONGERS,GEORG A. - Nicotiana Tabacum. The history of tobacco and tobacco smoking in the Netherlands.
40493: BROOD,PAUL - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
57942: BROOK,BARRY S. - Thematic catalogues in music. An annotated bibliography. Including printed, manuscript, and in-preparation catalogues; related literature and reviews.
43642: BROOK-SHEPHERD,GORDON - The Last Empress. The Life and Times of Zita of Austria-Hungary, 1892-1989.
38405: BROOK,G.L. - A history of the english language.
58271: BROOKS,GRAHAM (ed.) - Trial of captain Kidd. ( Notable Trials Library)
62849: BROOS,BEN - Hollandse meesters uit Amerika.
58572: BROOS / KLOEK / SPIJKERMAN / STOFFERS - Vijftien jaar vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Een bibliografie van artikelen, 1975-1989.
43392: BROOS,KEES / HEFTING,PAUL - Grafische vormgeving in Nederland. Een eeuw
44940: BROSSE,JACQUES - Les tours du monde des explorateurs. La grands voyages maritimes, 1764-1843.
37762: BROUWER,G.P. - Ionisatie van argon door alpha deeltjes met verschillende energieen.
64907: BROUWER,MARJAN - Putten en beukers. Friese kinderportretten 1550-1800.
62915: BROUWER,L.E.J. / ADAMA VAN SCHELTEMA,C.S. - Droeve snaar, vriend van mij. Brieven. Met voorwoord, aantekeningen en een biografische schets bezorgd door D. van Dalen. ( Prive-domein, Nr.96)
40883: BROUWER,PETER (red.) - Vogels van de Ooypolder.
42630: BROUWER, JAAP(ea) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel II: Westerkwartier.
42629: BROUWER, JAAP(ea) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I: Hunsingo.
42631: BROUWER, JAAP(ea) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel V: Fivelingo.
42632: BROUWER, JAAP(ea) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel VI: Aanvullingen 1994-2009.
62262: BROUWERS,JEROEN - In het midden van de reis door mijn leven . Oerboek. Samenstelling en redactie Lisa Kuitert en Mirjam Rotenstreich.
42636: BROUWERS,RUUD (inleiding) - Het betere werk. Panorama van de hedendaagse architectuur in Friesland.
62474: BROWN,A. - De opkomst en ondergang van het communisme.
63164: BROWN,HENRY (gravures) - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers.
59889: BROWN BOVERI - Brown Boveri & Cie Baden ( Schweiz).
65091: BROWN, MICHELLE P. - Understanding illuminated manuscripts. A guide to technical terms.
42608: BROWN,PATRICIA FORTINI - The Renaissance in Venice . A world apart.
65359: BRUCE-MITFORD,R.L.S. - The Sutton Hoo Ship Burial. A handbook.
44698: BRUCE,JOHN COLLINGWOOD. - The Bayeux Tapestry. The Battle of Hastings and the Norman Conquest.
37993: BRUCK,PETER / KARRER,WOLFGANG (eds.) - The Afro-American novel since 1960.
63341: BRUCKER,GENE - Giovanni en Lusanna. Trouw en ontrouw in Florence rond 1450.
58831: BRUCKMAN,LODEWIJK - Uit wat vergaat ontstaat steeds iets nieuws. Het levensverhaal van een magisch realist. Lodewijk Bruckman.
36830: BRUCKNER - AUER,M. - Anton Bruckner. Sein Leben und Werk.
3697: BRUCKNER - WATSON, DEREK - Bruckner. (Master Musicians series)
63343: BRUGGELING,A.S.G. - Theorie en praktijk van het voorgespannen beton. 2 delen.
61776: BRUGGEN,CARRY VAN -- SICKING,J.M.J. - Overgave en verzet, de levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen,
61787: BRUGGEN,CARRY VAN - JACOBS,M.-A. - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk. (Bibliotheek voor Literatuurwetenschap)
41128: BRUGGHEN - BROUWER,J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
59119: BRUGGINK,A. - Sulfonylgesubstitueerde methylesters vanenkele sterke zuurstofzuren. Synthese en solvolyse.
31691: BRUGMANS, I.J. - Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-Economische Geschiedenis van Nederland 1795-1940.
45015: BRUGMANS,H. - Van republiek tot koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795 -1815.
36614: BRUGMANS,H. / BRUGMANS,I.J.(bijgewerkt) - Geschiedenis van Amsterdam. 1100-1925.
58477: BRUGMANS,H. - Crisis en roeping van het Westen. Twee en een halve eeuw Europese cultuurgeschiedenis.
43785: BRUIJN,J.R. - Varend verleden. De Nederlandse in de 17de en18de eeuw.
65184: BRUIJN,ENNY DE - De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw.
44866: BRUIJN, J.R. E.A. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en Minister, 1787-1854.
43979: BRUIJNE,DICK (ea.) - Amsterdam Southeast. Centre Area Southeast and Urban Renewal in the Bijlmermeer 1992-2010 / Amsterdam ZO. Centrumgebied Zuidoost en stedelijke Vernieuwing Bijlmermeer 1992-2010.
43527: BRUIN,KEES - Kroon op het werk. Onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden.
42401: BRUIN, H.P.DE (red.)) - Het Gelders rivierengebied uit zijn isolement. Een halve eeuw plattelandsvernieuwing. (Gelderse Historische Reeks XVIII)
64209: BRUIN, M.P.DE - Zelandiae descriptio. Het panorama van Walcheren uit 1550,
42224: BRUINS,J.A. - Hoe ontstond de overtuiging dat Jezus de christus is ?
64695: BRUINSMA,KLAAS (oersetting) - Beatrys.
62615: BRUINSMA,ATSJE - Trendsetters oan if fuottenein. 50 jier Earnewaldster Skutsje.
44363: BRUINSMA,M. (red.) - Markerwaard.The other side of design. Water en Land. Mythe of Rede. ( seminar inrichting Markerwaard)
38957: BRUINSMA,GERBEN (e.a.) - Vrouw en criminaliteit. Vrouwen als plegers en slachtoffers van criminilateit.
59753: BRUINTJES,JAAP - Smallingerland verzameld, Drachten verzamelt.
42325: BRUIS W. & / HOOFF,D.VAN - Grand Hotels van de Benelux.
60372: BRULEZ,W. - Cultuur en getal. Aspecten van de relatie economie-cultuur in Europa tussen 1400 en 1800.
64944: BRUMBAUGH,ROBERT S. - Ancient greek gadgest and machines.
37146: BRUMMEL,L. - Miscellanea libraria. Opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
43160: BRUNELLESCHI,UMBERTO - Umberto Brunelleschi, fashion-stylist, illustrator, stage and costume designer.
37346: BRUNSWIJK ) BOOTSMA,N.A. - De hertog van Brunswijk 1750-1759.
60221: BRUNT,INEKE - Stadstuinen Almere Hout. Ymere Stimuleringsprijsvraag 2005. Voor (landschaps) architectuur, beeldende kunst en stedenbouw.
60495: BRUSSEL - Rond het bombardement van Brussel van 1695. verwoesting en wederopstanding.
41097: BRUYAS,JACQUES - Edouard Herriot
59702: BRYMER,J. - De klarinet. (Yehudi Menuhin Reeks)
65221: BUC,PHILIPPE - The Dangers of Ritual. Part I: Late antiqua and early medieval narratives (1-157pp.). Part 2; From theology to the social science ca 1500 - ca 1700.
43294: BUCH,J. - Een eeuw Nederlandse architectuur 1880 / 1990
65384: BUCHBENDER,ORTWIN / SCKUH,HORST - Die Waffe, die auf die Seele zielt. Psychologische Kriegsführung 1939 - 1945.
64203: BUCHBENDER,ORTWIN - Das tonende Erz. Deutsche Propaganda gegen die Rote Armee im Zweite Weltkrieg.
40844: BUCHHOLZ,WERNER - Staat und Standegesellschaft in Schweden zur Zeit des uberganges vom Absolutismus zum Standeparlamentarismus 1718-1720
40341: BUCHNER,RUDOLF - Deutsche Geschichte im europaischen Rahmen.
60501: BUCK,A.DE - Grammaire elementaire du moyen egyptien.
39023: BUCKLAND,WARREN (ed.) - The film spectator.From sign to mind.
60068: BUCKLEY,VERONICA - Christina. Koningin van Zweden.
40974: BUDENZ,LOUIS FRANCIS - Rome-Moskou-Rome.
58135: BUETTNER,STEWART/ PAULY,REINHARD G. - Great composers. Great artists. Portraits.
60694: BUIJNSTERS SMETS,LEONTINE - Kinderspelen op wensbrieven.
59515: BUIJS,TONNY / HEIJMANN,DAISY L. - De saga van Grettir de sterke
64881: BUIJS - REHORST,CHRIS - Jan Buijs. Interieurs 1889 / 1961. (Monografieën Nederlandse interieurarchitecten)
44612: BUIJTENEN,M.P.VAN - Windesheimers in Bazel St.Leonard 1462-1525. (Overdruk uit; Postillen Kerk en Maatschappij)
63475: BUIJTENEN,M.P.VAN / OBREEN,H.T. - Westergo's IJsselmeerdijken. I. Dijkage in ontwikkeling. - II. Inventarissen van de archieven.
64282: BUITENPOST - WILDEBOER,D.R. - Een gemente door de euwen heen 1598-1998. Fragmenten uit de 400-jarige geschiedenis van de Hervormde gemeente Buitenpost - Lutjepost.
64802: BUITH,H. / SMEDING,S. / TONCKENS,H. / BURG,A.VAN DER (redactie) - Stinzenplanten in Fryslan. Voorjaarsbloeiers in historisch groen.
63147: BUKOFZER,MANFRED F. - Music in the Baroque era. From Monteverdi to Bach.
40076: BULFERETTI - Studi in onore di Luigi Bulferetti.
39069: BULLA,J.M. - An introduction to Florentine sculpture in the XV century.
42816: BULLETT,GERALD - Poems in Pencil.
61031: BULLOUGH,V.L. / BRUNDAGE,J. - Sexual practices and the medieval Church.
42523: BULTHUIS, RICO - Het moderne poppenspel. Techniek en theorie.
44113: BUMA, W.J. (bewerkt) - Het tweede Rustringer handschrift. ( Oudfriese Taal- en rechtsbronnen 8 )
44489: BUMA,W.J.(uitgegeven) - Die Brokmer Rechtshandschriften. (Oudfriese taal- en rechtsbronnen 5 )
37574: BUMA --- HOEKEMA,T(ea.) - Flecht op 'e koai. Stúdzjes oanbean oan Prof. Dr. W.J. Buma ta syn sechtichste jierdei
44757: BUMA,WYBREN JAN - Vollstandiges Worterbuch zum westerlauwersschen. Jus Municipale Frisonum.
44598: BUMA,W.J. / EBEL,W. (herausgegeben) - Das Rustringer Recht (Altfriesische Rechtsquellen, Texte und Ubersetzungen 1 )
62337: BUNGE,E.M - In het schijnsel van de mijnlamp.
40299: BUNGENER,L.F - Histoire du Concile de Trente. 2 Tomes.
4319: BUNING,L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888. (Van Gorcum's historische bibliotheek )
63830: BUNIS,MARTY / BUNIS,SUE - The collector's guide to antique radios, Second Edition
64645: BURACK,BENJAMIN - Ivory and its uses.
45077: BURBANK,J. / RANSEL,D.L., (eds.) - Imperial Russia. New histories for the empire.
58662: BURBAT,WOLFGANG - Die Harmonik des Jazz.
37075: BURDS,JEFFREY - Peasant dreams & market politics. Labor migration and the Russian village,1861-1905.
62126: BURER,CATHERINE (edited) - Kirei - Posters from Japan 1978 - 1993.
65176: BURFORD,E.J. - Bawds and lodgings. A history of the London Bankside brothels, c. 100-1675.
40198: BURG,MARGREET VAN DER - Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968. ( A.A.G. Bijdragen 41 )
64266: BURG - Die Burg. Vierteljahreschrift des instituts fur deutsche Ostarbeit Krakau. 5 Jahrgang, Heft 2, April 1944.
43305: BURGER, J. (voorzitter) - Verslag der Commissie in zake de Lichamelijke Ontwikkeling in het Leger, ingesteld bij beschikking van den Minister van Oorlog van 17 december 1917.
36795: BURGESS,RENATE. - Portraits of doctors & scientist in the Welcome Institute of the history of medicine. A catalogue.
43587: BURGESS,A.J. - The notary in opera.
38223: BURGIN,E. C. - Koffie.
60041: BURGUM - VLIET,H.VAN DER - Burgum. Wald- en wetterdoarp.
44964: BURGUM - HENSTRA,K.R. (eindredactie)) - Indisch Museum terug in Burgum. Terugblik op Anne Tjibbes van der Meulen en zijn Indische verzameling. Expositie Indisch Museum terug in Burgum, 8 oktober 1991 t/m 28 maart 1992
60943: BURINGH E. - Stamboom van de familie Buringh.Met bijlagen van een paar takken in de vrouwelijke lijn.
36511: BURNAND,EUGENE - Le Sermon sur la Montagne. Illustré par Eugene Burnand d'apres ses cartons originaux composés pour les verrieres de l'église de Herzogenbuchsee (Suisse).
36936: BURNETT,JOHN H.(ed.) - The vegetation of Scotland.
61375: BURNS - BARKE,JAMES (ed. introduced) - Poems and songs of Robert Burns. A completely new edition, including over 60 poems appearing for the first time in a collected edition, of which some have never before beenpublished.
61532: BURROUGHS - RUSSELL,JAMIE - Queer Burroughs.
61533: BURROUGHS - BOCKRIS, VICTOR - With William Burroughs. A report from the bunker.
61535: BURROUGHS,WILLIAM S. - Ghost of chance.
62343: BURROUGHS - BOCKRIS,VICTOR - With William Burroughs. A report from the bunker.
61630: BURROUGHS,WILLIAM - The last words of Dutch Schultz. A fiction in the form of a film script.
65224: BURROW,J.A. - Medieval writers and their work. Middle English literature and its background 1100-1500.
58275: BURSSENS,GASTON - Alles is mogelijk in een gedicht. Verzamelde verzen 1915-1965.
64949: BURTON,T.L. (edited) - Sidrak and Bokkus. A parallel-text edition from Bodleian Library, MS Laud Misc. 559, and British Library, MS Lansdowne 793. Vol.1 Introduction, prologue, and Books I-II. Vol.2 Books III-IV commentary,appendices,glossary,index.(Early English Text Society)
59899: BURTON,SUE - The techniques of painting miniatures.
64651: BURUM - SCHEERES,L. / SCHEERES STEL,E - Herinneringen aan een dorp op de terp.
42822: BURY,J.P.T.(ed.) - The Zenith of European power 1830-1870. ( The New Cambridge Modern History, X )
63455: BUSH,DOUGLAS - English literature in the earlier seventeenth century 1600-1660. (The Oxford History of English Literature)
38897: BUSKEN HUET,CONRAD - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
60905: BUSKEN HUET - PRAAMSTRA,OLF - Gezond verstand en goede smaak. De kritieken van Conrad Busken Huet.
59229: BUSKEN HUET, CD - Litterarische fantasien en kritieken. 25 delen + registerdeel.
65036: BUSKEN HUET,Cd. - Brieven. Uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon. I.1847-1876. II.1876-1886.
64454: BUSKEN HUET,Cd - Het land van Rubens. Belgische reisherinneringen.
65121: BUTT,RONALD - A history of parliament. The Middle Ages.
63822: BUUREN - LECHINE DURANT,FRANCOISE - Museum David & Alice van Buuren, Huis van herinneringen.
65037: BUUREN,A.M.J. (ea eds.) - Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag.
64714: BUURSMA,ALBERT - Dese bekommerlijke tijden. Armenzorg, armen en armoede in de stad Groningen 1594-1795.
62669: BUURSMA,ALBERT / MOLLEMA,WIM - Met beurtschippers en boderijders door Friesland.
62665: BUVE,J.D.J. - Macht und sein. Metaphysik als Kritik oder die Grenzen der Skepsis.
64666: BUVE,JEROEN - Contra Turrim. Geert Grote en de kredietcrisis.
37225: BUVE,RAYMOND - Boeren-mobilisatie en landhervorming tijdens en na de Mexicaanse Revolutie:de vallei van Nativitas,Tlaxcala, tussen 1910-1940.
64144: BUXA,WERNER - Der Kampf am Wolchow und um Leningrad, 1941-1944. Eine Dokumentation in Bildern.
61961: BUYCK,J.F, - Floris & Oscar Jespers. De moderne jaren.
42445: BUYK,RIEN - Langs kerken en kapellen. Een orgeltocht door Nederland.
59372: BYVANCK,A.W. - De Middeleeuwsche boekillustratie in de Noordelijke Nederlanden.
64526: C.A.H. - Regiment huzaren van Sytzama. 150 Jaar 1814-1964.
44645: CADDEO,RINALDO - Le navigazioni atlantiche del Veneziano Alvise Da Mosto.
65202: CAENEGEM,R.C. VAN / GANSHOF,F.L. - Encyclopedie van de geschiedenis der Middeleeuwen. Inleiding tot de geschreven bronnen van de geschiedenis der westerse middeleeuwen.
42128: CAGNAT,R / CHAPOT,V. - Manuel d'archeologie romaine. Tome second. Decoration des monuments(suite),peinture et mosaique, instruments de la vie publique et privee.
38075: CALAND,ELISABETH - Das kunstlerische Klavierspiel in seinen physiologisch- physikalischen Vorgangen nebst Versuch einer praktischen Anleitung zur Ausnutzung seiner Kraftquellen.
62587: CALDWELL.CHRISTOPHER - Reflections on the revolution in Europe. Immigration ,Islam and the West.
62955: CALDWELL, JOHN - English keyboard music before the nineteenth century.
63262: CALDWELL,JOHN - Editing early music.
37659: CALI.F. - Die Griechische Sendung. Dorische Tempel im Mittelmeerraum.(Fotografien von Serge Moulinier)
65136: CALIN,W. - The french tradition and the literature of medieval England.

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos[an error occurred while processing this directive]

4/1