Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2674: AAFJES,BERTUS - Kristal, woonplaats van het licht. Maastricht, woonplaats van het kristal.
4935: AALBERS,J. / PRAK,M. - De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden.
1206: AALBERS,J - De Republiek en de vrede van Europa. De buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden na de vrede van Utrecht (1713),voornamelijk gedurende de jaren 1720-1733. Deel I. Achtergronden en algemene aspecten.
1438: AALDERS,G.J.D. - De grote vergissing. Kerk en staat in het begin van de vierde eeuw.
1984: AALST,G.M.V. - Archief van de familie van Assendelft de Coningh 1645-1959. (Rijksarchief in Holland, inventaris reeks 4)
2538: AARDEWERK,A. - 30 Jaar A.Aardewerk Antiquair B.V. Een keuze uit de collectie.
2244: AART, L.J. VAN - Theorie en praktijk van inbraak-preventie
5283: AARTS,MARTIN (redactie) - Vijftig jaar wederopbouw Rotterdam. Een geschiedenis van toekomstvisies.
1503: AARTS,M. (ea) - Hoogbouw moet. High-rise is a must.
5290: ABADIE - LAROCHE,CLAUDE (ed.) - Paul Abadie, architecte, 1812-1884.
1652: ABBEMUSEUM - Bauen '20-'40. Der Niederlandische Beitrag zum Neuen Bauen.
852: ABBING,HANS - Een economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid.
3935: ABDALATI,HAMMUDAH - Encyclopedie van de wereldreligies.
3872: ABELLS,CHANA BYERS - The children we remember. Photographs from the Archives of Yad Vashem, the Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority, Jerusalem, Israel.
70: ABELS,P.H.A.M. - Ovittius metamorphosen. De onnavolgbare gedaantewisselingen van een (zielen)dokter in de Reformatietijd.
2293: ABERT,ANNA AMALIE - Geschichte der Oper.
4654: ABMA,WILLEM - Ferbun en sjoen. Mimmeringen oer myn leauwe en libben.
3244: ABMA / BOELIS TUYTEL / LINDEN / REIJNDERS - Karcke Boeck van Twisch. Het leven van alledag in en om Twisk tussen 1658 en 1755 zoals weergegeven in oude notulen, verslagen en aantekeningen. Transcriptie van het oorspronklijke Karckeboeck van Twisch.
644: ABMA,GERBEN. - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaaan en eerste jaren(1852-1871)
1279: ABRASSIMOW,PJOTR A. - 300 Meter vom Brandenburger Tor. Erinnerungen eines Botschafters.
1086: ACADEMIE ROYALE DE BELGIQUE - Cent cinquante ans de vie artistique. Documents et Temoignages
5267: ACHLUM - MEER,P.L.G. (UTJUN TROCH) - Opkomst en ûndergong fan in boerebedriuw ûnder Achlum. De family Hibma, 1697-1824.
3977: ACHT,R.J.M. - Volksmuziek en volksinstrumenten in Europa.
5527: ACHTERBERG,GERRIT - Cryptogamen 4 delen. Oude cryptogamen. Cryptogamen. Cryptogamen III. Cryptogamen 4.
3764: ACHTERBERG - WOLTERS,DAISY (samensteller) - Achterberg in kaart.
4694: ACIER / STEEL - AMC le moniteur architecture. Acier / steel architecture. 30 projects.
2891: ACKERMANN.UTA (herausgegeben) - Johann Kresnik und sein choreographisches Theater.
4284: ACOSTA SOLIS (a.o.) - Ecuador in the shadow of the volcanoes.
1338: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE - Acta Historiae Neerlandicae. Studie on the history of the Netherlands. Volume VI, VII, VIII, IX, X,
1339: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE - The Low Countries history yearbook. Volume XII, XII, XIV.
240: ADAMI - DAMISCH,HUBERT / MARTIN,HENRY - Adami. Didaskalien von Valerio Adami.
866: ADAMS,GEORGE - Geometrische und graphische Versuche oder Beschreibung der mathematischen Instrumente,
2343: ADEMA,HILDEBRAND - De bekoring. Facetten van de koorzang in Nederland.
5366: ADHYATMAN,SUMARAH - Kendi. Wadah air minum tradisional / Traditional drinking water container.
3422: ADJUSTUS,J. - Lesebuchlein fur die Pfarrherren. Erster bis dritter Band.
3421: ADJUTUS,J. - Betrachtungsbuch fur Priester. Erster bis Vierter Band.
259: ADLER,ISRAEL. - La pratique musicale savante dans quelques communautes Juives en Europe aux 17e et 18e siecles.
1566: ADLER,H.G. - Der Kampf gegen die Endlosung der Judenfrage.
2549: ADRIAENS, F.H.M.C. - De Magistraat van Nijmegen en de Armenzorg, 1750-1800. ( Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland, II )
1390: AGRON, ANTOINE NICOLAS - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordentlijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder
4015: AGTERBERG,M. - De bodebus in Gelderland, Utrecht en Overijssel. De Hollandse bodebus. De bodebus in het zuiden. Inventarisatie van bodebussen.
1006: AHSMANN,M.J.A.M. - Collegia en colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren.
3891: AICHELE,D. / SCHWEGLER,H.W. - Die Blutenpflanzen Mitteleuropas. Band I - V.
5701: AISCHYLOS / SOPHOCLES / EURIPIDES - Een familie, acht tragedies. Aischylos / Het verhaal van Orestes (Agamemnon, Dodenoffer,Goede Geesten), Sofokles / Elektra. Euripides, Ifigeneia in Aulis, Elektra, Orestes, Ifigeneia op de Krim. Vertaald door Gerard Koolschijn.
954: AKEN,LUCIE J.N.K.VAN - De Remonstrantsche Broederschap in verleden en heden. Een historische schets
4156: AKKER,WILJAN VAN DEN / DORLEIJN,GILLIS - De muze; een vrouw met den blik van een man. Opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid in de Nederlandse poezie tussen 1880 en 1940. Openbaar college.
6292: AKKERWOUDE - KLOK,GEERT - De rooie schoolmeester van Akkerwoude.
5766: AKKRUM - HUISMAN,E. / REIDINGA,A. / WINTERS,W. - Alle minsken binn myn broerre. Folkert Kuipers en100 jaar Coopersburg.
3606: ALBEE,EDWARD - Counting the ways and listening. Two plays.
3616: ALBEE - GUSSOW,MEL - Edward Albee: A singular journey. A biography.
613: ALBERDA,J.W. - Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
1817: ALBERDINGK THIJM - BENNINK,W. - Alberdingk Thijm. Kunst en Karakter.
874: ALBERDINGK THIJM - BROM,GERARD - Alberdingk Thijm.
3284: ALBIS,JEAN D' / ROMANET, CELESTE - Porzellan aus Limoges. Industriegeschichte mit Liste der wichtigsten Porzellanmarken von Limoges. (aus dem franzosischen ubersetst)
2545: ALESSI,ALBERTO - The Dream Factory, Alessi since 1921.
2608: ALESSI - Officina Alessi. Tea and coffee sets designed by Graves, Hollein, Jencks, Meier, Mendini, Portoghesi, Rossi, Tigerman, Tusquets, Venturi and Yamashita.
4627: ALEX / SPINDLER / WOHLER - Raumkunst Kunstraum. Innenraume als Kunstwerke entdeckt in Schlossern, Burgen und Klostern in Deutschland. ( Offizieller Fuhrer der Schlosserverwaltungen)
4626: ALEX / SPINDLER / WOHLER - Reisezeit Zeitreise zu den schonsten Schlossern, Burgen, Garten, Klostern und Romerbauten in Deutschland. ( Offizieller gemeinsamer Fuhrer der Schlosserverwaltungen)
3426: ALEXANDER,J.J.G. - Italiaanse miniaturen uit de Renaissance.
3427: ALEXANDER,J.J.G. - Italian renaissance illuminations.
6130: ALEXANDER - ALMEDINGEN,E.M. - The emperor Alexander II. A study.
5207: ALEXANDER,J.J.G. / KAUFFMANN,C.M. - English illuminated manuscripts 700 - 1500. Bibliotheque Royal Albert 1er. Exhibition Catalogue.
2879: ALFRED - WOODRUFF,DOUGLAS - The life and times of Alfred the Great.
4777: ALFRED - STURDY,DAVID - Alfred the Great.
1460: ALGRA,N.E. - De tekstfiliatie van de 17 keuren en de 24 landrechten. Een voorbereidend onderzoek. ( Estriken 39 )
825: ALGRA.H. - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden,
2036: ALGRA - Mei trienen siedzje. Sjongend sichtsje. Geschenk aan de schooljeugd van N.O. Friesland bij de viering van de bevrijding mei 1945/ mei 1960.
2270: ALINK,M.J. / ZEBEN,P.D.J.VAN - Getuigen in het Nederlands strafproces.
2261: ALKEMA (ea) - NJ 1913-1988, annotatoren kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren naar aanleiding van 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie.
3800: ALKMAAR - BITTER,P. / JONG LAMBREGTS,N. DE / ROOZENDAAL,C. - Alkmaar op de kaart gezet.
2041: ALKMAAR - Huishoudelijk Reglement, benevens nadere punten van orde voor den Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Alkmaar.
1263: ALKMAAR - WORTEL,P.H - Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
5295: ALKMAAR - KALVERDIJK,STEVEN / VRIES,ROB DE - De onderste steen boven. Het Wildemanshof te Alkmaar bouwhistorisch aan de tand gevoeld
2805: ALKMAAR - LEEUWEN,D.F.VAN - Bij de onthulling van het monunent Alcmaria Victrix te Alkmaar, den 9den october 1876. Toespraak.
3831: ALKMAAR - RUIJSENDAAL, E. - Alkmaar binnen de veste. Straatnamen in historisch perspectief.
3222: ALKMAER - BOOMKAMP,GIJSBERT - De stadt Alkmaer met haare dorpen. Een beschrijving uit 1740 van historisch erfgoed in Noord-Holland. Ingeleid uitgegeven en hertaald door Werkgroep Oud Schrift.
4344: ALLAN.F. - De stad 's Gravenhage en hare geschiedenis. Algemeene geschied- en aardrijkskundige beschouwing der provincie Zuid-Holland.
1013: ALLEN,JOHN LOGAN - Passage through the Garden. Lewis and Clark and the Image of the American Northwest
3717: ALLEN,PAUL - Alan Ayckbourn. Grinning at the edge. A Biography.
5093: ALLEN,MICHAEL / CALDER,DANIEL G. (translated) - Sources and analogues of Old English poetry. The major latin texts in translation.
446: ALLINGHAM,WILLIAM. ) ALLINGHAM,H. / RADFORD,D.(eds.) - The diaries.
3387: ALMA,R.H. (ea. red.) - Groninger kwartierstatenboek 2.
4004: ALPHEN - BUIJNSTERS,PIET J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
5407: ALTENA,PETER / GERRITSEN,WIM (ea redactie) - Van Abelard tot de Zwaanridder. Literaire en historische personages uit middeleeuwen en latere tijd, met hun voortleven in de kunsten. Een Lexicon.
6253: ALTENA,ERNST - De jongeman met twaalf vrouwen. Boerten uit de twaalfde en dertiende eeuw. Vertaald en ingeleid door Ernst Altena.
5370: ALTHUIS,WILLEM VAN - ANNEK (redactie) - Mei de han fan hjoed. / met de hand van heden. Zeven brieven van Willem van Althuis uit de periode 1972-1988 en enige aantekeningen van Willem Winters.
4753: ALTSTEDT,JOSEPH - Joseph Goebbels. Eine biographie in Bildern.
4668: ALVA - MEES,W.C. - Alva.
179: AMELAND - BRAAKSMA,P.J. - Ameland, geillustreerd, een berijmde gids voor bezoekers van dit eiland.
5631: AMELAND -MAAS,W.J. (ea redactie) - Memori Boeck. De wereld van Cornelis Pieter Sorgdrager 1779-1826.
4624: AMELSVOORT,JESSE VAN - Loft en lan. Gesprekken overr Tsjebbe Hettinga.
1926: AMERSFOORDT,JACOBUS / AMERSFOORDT,HENRICUS - Novus catalogus bibliothecae publicae Franequeranae. Partis primae sectio prior, libros theologicos complectens.
2434: AMMERS-KULLER,JO VAN - Mijn Amerikaansche reis.
953: AMOS - GESKO,JUDIT - Imre Amos. Tekeningen / drawings.
2066: AMSTERDAM - HOFLAND,P.J. - Inventaris van het archief van de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie van Amsterdam 1812-1945.
5302: AMSTERDAM VOLKSHUISVESTING - Sociale woningbouw Amsterdam 68 86.
682: ANASTASSIJA ARCHIPOWA (illustr) - Little Red Riding Hood & The Golden Goose
535: ANDERSEN,HANS - The emperor's new clothes represented in figures and photographed in natural colours
6273: ANDERSEN,HANS CHRISTIAN - Es ist ganz gewiss.
728: ANDERSEN - BOOK,FREDRIK. - Hans Christian Andersen. Het leven van een sprookjesdichter.
680: ANDERSON,VERILY. - The last of the eccentrics. A life of Rosslyn Bruce.
6235: ANDERSON - KEILER,ALLAN - Marian Anderson. A singer's journey.
2050: ANDREAE,A.J. - Nalezing op de nieuwe naamlijst van grietmannen van jhr. mr. Baerdt van Sminia. Met aanteekeningen en register.
588: ANDREAS,WILLY - Deutschland vor der Reformation. Eine Zeitenwende.
4231: ANDREYEV,VASILY - His Majesty lord Novgorod the Great. / Herr Gossudarj Gross-Novgorod.
4019: ANDRIESSEN,PIETER - Die van Muziken gheerne horen. Muziek in Brugge 1200-1800.
5260: ANGERMANN,GERTRUD - Engel an Ravensberger Bauernhausern. Ein Beitrag zum Wandel des Dekors vom 18. bis 20.Jahrhundert. (Beitrage Volkskultur in Nordwestdeutschland)
3275: ANJUM - IEDEMA,HARKE - Van Anigheim tot Anjum.
556: ANKER - KUTHY,SANDOR - Albert Anker. Fayencen, in Zusammenarbeit mit Theodore Deck.
6: ANNALEN - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
314: ANNELY JUDA FINE ART - Vordemberge-Gildewart remembered.
5902: ANONIEM - Een Schoone Historie van Fortunatus Borze Ende van zyn Wensch-hoedeken. Zeer genuchelijk ende vermaekelijk om lesen / bezonderlijk voor de Jonkheyd. Den lesten druk. Van nieuws overzien, en op vele plaetsen verbetert.
5891: ANONIEM - Den Sack der Consten. Wten Latine/ Italiaensche/ Fransche/ duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
5675: ANONYMOUS - De Historie Van Virgilius. Zyn Leven, Dood En Wonderlyke Werken, Die Hy Deed Door De Konst Der Nigromantie.
696: ANTHONY.EDGAR W. - Early Florentine architecture and decoration.
2775: ANTIQUARIAAT FORUM CATALOGUE 107 - On the threshold of modern times. Over 500 rare books, prints, manuscripts, drawings and a painting, ca. 1600-1850.
2487: ANTONIDES,THEODORUS - Olympia, dat is de Olymp-speelen der Grieken - nagebootst van den Romeinen, uit oude Griekse en Romeinse schryvers opgehaalt.
5740: ANTONIDES,H. - Noord- en Zuidbroek in vroegere jaren.
233: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTERTUMSKUNDE - Anzeiger fur schweizerische Altertumskunde. Indicateur d'antiquites suisse. Neue folge band V und VI in ein Band.
232: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTERTUMSKUNDE - Anzeiger fur schweizerische Altertumskunde. Indicateur d'antiquites suisse. Neue folge band I und II in ein Band.
234: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTERTUMSKUNDE - Anzeiger fur schweizerische Altertumskunde. Indicateur d'antiquites suisse. Neue folge band IX und X in ein Band.
1002: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTERTUMSKUNDE - Anzeiger fur schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquites suisse. Neue folge band III und IV in ein Band.
231: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTERTUMSKUNDE - Anzeiger fur schweizerische Altertumskunde. Indicateur d'antiquites suisse. Neue folge band VII und VIII in ein Band.
5235: APHRA BEHN - DUFFY,MAUREEN - The Passionate Shepherdess. Aphra Behn, 1640-89.
245: APHRODITES - Les Aphrodites ou fragments thali-priapiques pour servir l'histoire du plaisir.+( Un portrait d'Andrea de Nerciat par Hubert Juin.)
5494: APOLLINAIRE,GUILLAUME - Ombre de mon amour. Dessins de Juan Gris.
5415: APOLLINAIRE - Oeuvres en prose, Tomes I, II, III. Complet en trois volumes.(Bibliotheque de la Pleiade)
6013: APPEL /PEREN / PRUIMEN - Hollands glorie. Omvattende 72 gekleurde afbeeldingen met omschrijving van de belangrijkste Nederlandse appel-, peren- en pruimenrassen.
4601: APPEL - VREE,FREDDY - Karel Appel. Kunstpocket N. 16.
1806: APPEL,REINHARD - Die Dresdner Frauenkirche. Aus Ruinen auferstanden. Zerstorung, Mahnmal, Wiederaufbau.
122: APPELBAUM,STANLEY / CAMMER,JAMES(eds) - Stars of the American musical theater in historic photographs. 361 Portraits from the 1860's to 1950.
4493: APPELSCHA - SCHUUR,J.R.G. - Appelscha. Bolwerk van anarchisme en radicaal socialisme.
6093: APPLEBAUM,SAMUEL AND SADA - The way the play. Book 3. Illustrated discussions with famous artists and teachers. Fodor,Szering,Mischakof,Hillyer,Garbousova,Rabin,Gingrich,Varga,Pardee,DeLay,Turetzky,Rosand.
6094: APPLEBAUM,SAMUEL / ROTH,HENRY. - The way the play. Book 7. Illustrated discussions with famous artists and teachers. Franco Gulli, Fredell Lack, William Lincer, Oscar Shumsky, Zara Nelsova.
6095: APPLEBAUM,SAMUEL / ROTH,HENRY. - The way the play. Book 8. Illustrated discussions with famous artists and teachers. Salvatore Accardo, Nina Beilina, Sol Greitzer, Daniel Heifetz, Nathaniel Rosen, Daniel Shafran, Yoshio, Unno.
6099: APPLEBAUM,SAMUEL / ZILBERQUIT,MARK - The way the play. Book 14. Illustrated discussions with famous artists and teachers. Kyung Wha Chung, Miriam Fried, Zakhar Bron, Oleg Krysa, Anne sophie Mutter,Dmitry Ziganov.
6097: APPLEBAUM,SAMUEL / ROTH,HENRY. - The way the play. Book 10. Illustrated discussions with famous artists and teachers. Brodsky, Parnas, Silverstein, Pikaisen, Varga, Cerny.
6096: APPLEBAUM,SAMUEL / ROTH,HENRY. - The way the play. Book 6. Illustrated discussions with famous artists and teachers. Franncescatti, Lack, Aronoff, Oliveira, Wilkomirska, Galimir, Daniel Heifetz, Sankey, Lincer,Francais, Moennig.
6098: APPLEBAUM,SAMUEL / ZILBERQUIT,MARK / ROTH,HENRY. - The way the play. Book 12. Illustrated discussions with famous artists and teachers. Pavel Kogan, Antonio Meneses, Konstanty Kulka,Rodion Azarkhin.
222: ARAGON / MAUROIS - Histoire parallele. 2 volumes Histoire de l'URSS de 1917 a 1960, 1 volume histoire des Etats-Unis de 1917-1961. 1 volume conversations, apercus.
1425: ARAKIN,V. - English - Russian dictionary.
5884: ARBEIDERS SCHRIJVERS COLLECTIEF - Links richten. Volledige reprint 1932 1933. 1-12. Artikelen van MauritsDekker, Nico Rost, Gerard Vanter, Freek van Leeuwen,Jef Last ea. Nawoord van Martin Mooij.
4566: ARBMAN,HOLGER - The vikings. ( Ancient Peoples and Places )
4369: ARCHIDEA-HUNDERTWASSER - Autumn 1998 XVIII. Interview with Hundertwasser.
5689: ARCHIMEDES = HEATH,T.L. (edited) - The Works of Archimedes, edited in modern notation with introductory chapters by T.L. Heath. With a supplement. The Method of Archimedes, recently discovered by Heiberg.
2180: ARCINIEGAS,GERMAN - Caribbean. Sea of the New World.( Translated from the Spanish by Harriet de Onis )
4419: AREIA,MANUEL LARANJEIRA RODRIGUES DE - Chokwe and their Bantu neighbours. This catalogue has been published on the occasion of the exhibition Chokwe and their Bantu neighbours (May 2 - August 24, 2003)
76: ARENDS,T. / ZWAVING,M. - Salut au Monde. Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu / Die friesische Landschaft in der Malerei von 1900 bis heute. Overzichtstentoonstelling
5998: ARIANS,HORST - Riechdosen und Kleinsilber aus Ostfriesland. Formensammlung und Silberschmiede. (Quelen zur Geschichte Ost Friesland, Band 19)
3450: ARIES,PHILIPPE / BEJIN,ANDRE (redactie) - Westerse Seksualiteit. Een bijdrage tot de geschiedenis en sociologie van de seksualiteit.
1008: ARIMINO ) MEIJER,ALBERICUS - Gregorii de Arimino O.S.A. Registrum Generalatus 1357-1358. ( Fontes Historiae Ordinis Sancti Augustini. Prima Series, Registra Priorum Generalium, vol. I.)
5476: ARION,FRANK MARTINUS - Intimiteiten van het schrijven. Essays.
5755: ARISTOTE - ethique de nicomaque. Traduction et presentation par Richard Bodeus.
5452: ARISTOTLE - BARNES,JONATHAN (edited) - The complete works of Aristotle. The revised Oxford translation. Volume 1 and 2.
3475: ARMANDO - HEYMANS,J. (samengesteld) - Het plechtige gebouw. Twee korte verhalen en een gesprek over Armando
2215: ARMANI,ROSANNA - Emporio Armani Magazine. Issue 16: Aria.( Quarterly Journal )
4064: ARMELLINI,MARIO - Le due Armide metamorfosi estetiche a drammaturgiche da Lully a Gluck.
5773: ARMINJON,CATHERINE / BLONDEL,NICOLE - Objets civils domestiques. Vocabulaire typologique. Inventaire general des monuments et des richesses artistiques de la France. (Principes d'analyse scientifique)
616: ARMSTRONG,J.B. - Factory under the elms. A history of Harrisville, New Hampshire, 1774-1969.
2793: ARMSTRONG - JONES,MAX / CHILTON,JOHN - Louis. The Louis Armstrong story 1900 1971.
4636: ARNBERGER,ERIK. - Handbuch der thematischen Kartographie.
2252: ARNHEM - Catalogus van Arnhems aardewerk, van enkele verwante producten uit Hannoversch-Munden, Lenzburg en Matzendorf en van Italiaans aardewerk, gemerkt met een haan.
854: ARNHEM - KESSELS,J.A.W. - Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868.
4464: ARNOLD,ULLI / SCHMIDT,WERNER (herausgegeben) - Barock in Dresden 1694 - 1763. Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Kulturstiftung Ruhr. Kunst und Kunstsammlungen unter der Regierung der Kurfursten.
1220: ARON,RAYMOND - Memoires. 50 ans de reflexion politique.
3455: ARONSON,ROBERT D. / BROUWERS,EVELINE - Dutch Delftware. Queen Mary's splendour.
3457: ARONSON,DAVE / ARONSON,ROBERT - Dutch Delftware. The Dr. Gunther Grethe collection and other recent acquisitions.
3459: ARONSON,DAVE / ARONSON,ROBERT - Dutch Delftware.
2807: ARONSON,ROBERT D. / LAMBOOY,SUZANNE M. - Dutch Delftware plaques. A blueprint of Delft.
3454: ARONSON,ROBERT D. / BROUWERS,EVELINE - Dutch Delftware. Timeless elegance.
3458: ARONSON,DAVE / ARONSON,ROBERT - Dutch Delftware.
2235: ARONSON,R.D. / BROUWERS,E. - Dutch Delftware. The Ivan B. Hart Collection, Monte Carlo
3453: ARONSON,ROBERT D. / ABRAHAM,BIRTE - Dutch Delftware. In the eye of the beholder. Perspectives on Dutch Delftware.
3456: ARONSON,ROBERT D. / HUISKAMP,JOSJE / ARIAANS,CELINE - Dutch Delftware. Qui capit, capitur.
3695: ARRABAL - DONAHUE,THOMAS JOHN - The Theater of Fernando Arrabal. A garden of earthly delights.
2267: ARRIENS,TH.E.H. - Universitaire bestuursorganisatie. (Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen deel 15 )
5867: ARSJINOF,PJOTR - Geschiedenis van de Machnobeweging 1918 - 1921. Anarchitische praktijk in de Oekraïne 1918-1921.
5971: ARTAUD,ANTONIN - Van Gogh de zelfmoordenaar door de maatschappij. Vertaling en nawoord Jules Dister. (Fragmenten%)
6024: ARTAUD,ANTONIN - Nouveaux écrits de Rodez. Lettres au docteur Ferdière et autres textes inédits suivis de Six lettres à Marie Dubuc 1935 - 1937.
3618: ARTAUD,ANTONIN - HAYMAN,RONALD - Artaud and after.
4967: ARTHUR - EDLICH MUTH,MIRIAM - Malory and his European contemporaries. Adapting late Arthurian romance collections. (Arthurian Studies 81)
4974: ARTHUR - FIELD,P.J.C. - The life and times of Sir Thomas Malory. (Arthurian Studies 81)
2412: ARTHUR - FERWERDA,JAAP - Some Arthurian and mythical backgrounds to a Glastonbury romance.
4480: ARTS AND CULTURES / MATTET,L. (ed.) - Arts and cultures. Antiquity. Africa. Oceania. Asia. Americas, No. 2 , 2001. 13 articles, Baselitz and African art, 14th century Soninke statue, Medieval palace Great Zimbabwe,funerary sculpture Tanzania,carved doors and panels Borneo, etc.
3895: AS,L.W.VAN / WIEDIJK,K. - Het hout. Soorten, herkomst, handel, opslag, verwerking. Handleiding ten dienste van het technisch onderwijs, den handel, bouw- en waterbouwkundigen en voor zelfstudie.
2784: ASAERT,G. - Maritieme geschiedenis der Nederlanden.
981: ASCHAFFENBURG,G. - Das Verbrechen und seine Bekampfung. Einleitung in die Kriminalpsychologie fur Mediziner, Juristen und Soziologen; ein Beitrag zur Reform der Strafgesetzgebung
2942: ASCHWANDEN,HERBERT - Symbole des Lebens. Bewusstseinsanalyse eines afrikanischen Volkes. In Zusammenarbeit mit den afrikanischen Krankenschwestern des Musiso-Spitales (Rhodesien)
966: ASFALT - LEE,A.R. - De nieuwste ontwikkelingen in de asfalttechnologie. Lezing.
1995: ASFALT - WESTER, K. - Stabilisatie van de grondslag van asfaltverhardingen.
963: ASFALT - BURGT,J.H.VAN DER. - Toepassing van asfalt in waterbouwkundige werken.
6247: ASHBURY,HERBERT - The Gangs of New York. An informal history of the underworld.
6341: ASHTON WOLFE,H. - De roes der misdaad. (tolk bij de criminele en civiele rechtbanken)
6277: ASSELBERGS,W.J.M.A. / HUYSMANS,A.P. (ed.) - Het spel vanden heilighen sacramente vander nyeuwervaert.
1998: ASSEN - JOOSTING,J.G.C. - Het archief der abdij te Assen (Rijksarchief in Drente)
977: ASSISI - THODE,HENRY - Franz Von Assisi und die Anfange der Kunst der Renaissance in Italien.
4763: AST-BOITEN,LIES. - Stad tussen verlichting en romantiek. Groningen 1780-1850.
5373: AST-BOITEN,LIES / BOOT VAN DER VLIS,JOOP (eindredactie) - De Groninger dracht. Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw.
197: ASTRUC,ZACHARIE - Espagne. Le Generallife. Serenades et songes.
243: ATKINSON,DOROTHY. - The end of the Russian Land Commune 1905-1930.
1501: ATTALI, JACQUES - 1492.
4201: AUBUSSON - Aubusson et la Renaissance de la tapisserie. ( Le Point no XXXII ,Mars 1946)
6016: AUBYN,FIONA ST - Ivory, an international history and illustrated survey.
1288: AUDIN,AMABLE - Paul Gard Otage
1533: AUERNHEIMER,RAOUL - Wien. Bild und Schicksal.
2762: AUSONIUS - With an English translation by H.G. Evelyn White. In two volumes. Vol.1.
3620: AUSTER,PAUL - Ground work. Selected poems and essays 1970 -1979.
3621: AUSTER,PAUL - Illusions.
3619: AUSTER,PAUL - Travels in the scriptorium.
3622: AUSTER,PAUL - Oracle night.
3408: AUSTIN,JAMES H. - Zen and the brain. Toward an understanding of meditation and consciousness
2664: AUSTWICK,J&B - The decorated Tile. An illustrated history of English tile-making and design.
5273: AVANZO - Souvenir de St. Petersbourg.
5993: AVEST,HUGO P.TER - Een verborgen zilverschat. De collectie Steensma.
5948: AXTERS,STEPHANUS - Inleiding tot een geschiedenis van de mystiek in de Nederlanden. (Overdruk uit Verslagen en mededelingen afl. 5,6,7,8)
5017: AYTO,JOHN / BARRATT,ALEXANDRA (edited) - Aelred of Rievaulx's de Institutione Inclusarum. Two Middle English translations (Early English Text Society o.s 287)
434: BÜTTNER,FRANK/ LENZ,CHRISTIAN (Herausgegeben) - Intuition und Darstellung. Erich Hubala zum 24.Marz 1985.
2155: BAALEN,H.J. VAN / OLTHETEN,H.J.M. - Beeldend Deventer.
3189: BAARDEWIJK, KEES VAN - Kaat, Keet en de Kezen. Rotterdamse vrouwen in opstand
5054: BAARN - PLUIM,T. - Uit de geschiedenis van Baarn.
4701: BAARSEN,REINIER / RIJDT, ROBERTJAN TE / SCHOLTEN,FRITS - Nederlandse kunst in het Rijksmuseum 1700-1800.
3966: BAARSEN,REINIER - De Lelijke Tijd. Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895.
1510: BAART DE LA FAILE, .A. - Ergens beginnen de klokken hun lied. Zeven opstellen over de historie en de restauratie van de Utrechtse Domtoren, zijn carillon en luiklokken.
865: BAART,A. (ea.) - Restaureren in Friesland. Monumentenrestauraties en subsidieverlening.
3588: BABEL,ISAAK - Di Grasso.
4756: BACH - JANSSEN,PAUL - De Matthauspassion.
4312: BACH - AMERONGEN,MARTIN VAN - Zijn bliksem, zijn donder. Over de Mattheus-Passie van Johann Sebastian Bach.
4024: BACH - HILST,ROB VAN DER - 1750 Het laatste jaar van Johann Sebastian Bach. Leven, dood en erfenis.
2572: BACH - WALTER,MEINRAD (herausgegeben) - Die ganze Welt bewundert Bach. Von Kennern fur Liebhaber.
4153: BACH - KELLER,HERMANN - Das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach. Werk und Wiedergabe.
2318: BACH - BRINKMAN,R. (herausgegeben) - Bachforschung und Bachinterpretation heute. Wissenschaftler und Praktiker im Dialog. Bachfest-Symposium1978 der Philipps Universitat Marburg.
6116: BACH - MARISSEN,MICHAEL - Bach's Oratorios: The parallel German-English texts with annotations.
2282: BACH - HOFFMANN,W. / SCHNEIDERHEINZE,A. (herausgegeben) - Bach-Handel-Schutz-Ehrung der DDR 1985 : Bericht uber die Wissenschaftliche Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR in Verbindung mit dem 60. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft.
2281: BACH - EIKELBOOM,ARIE - Jesu, meine Freude. BWV 227 van Johann Sebastian Bach: een praedicatio sonora.
522: BACHLEITNER,R. - Der Wiener Dom.
3425: BACKHOUSE,JANET - The illuminated manuscript.
5449: BACON,FRANCIS - The essays. Colours of good and evil. Advancement of learning.
5483: BACON - Recusation des doctrines philosophiques et autres opuscules. Textes traduits du Latin par Georges Rombi et Didier Deleule.
5465: BACON,FRANCIS - Valerius Terminus. Von der Interpretation der Natur mit den Anmerkungen von Hermes Stella (englisch-deutsch).
5450: BACON,FRANCIS - Novum Organum or True Suggestions for the Interpretation of Nature. (Sir John Lubbock's hundred books, 45)
4494: BADE,WILFRID - Deutschland erwacht. Werden, Kampf und Sieg der NSDAP.
2864: BADISCHEN LANDESMUSEUM KARLSRUHE(herausgegeben) - Neue Funde aus fruhmittelalterlichen Adelsgrabern in Klepsau und Hufingen.
789: BADOUX,F. - Industrie Laitiere. Ouvrage adopte aux besoin de la Suisse,prepare avec la concours de l'Association des professeurs d'agriculture de la Suisse.
5728: BAELS - DEFRANCE,OLIVIER - Lilian en de koning. De biografie van Lilian Baels.
2831: BAESJOU,JAN - Littera Eget Scheda / De letter behoeft papier. De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel 1877-1952. Gedenkboek Lutkie & Smit
4083: BAETEN,H. / HALSTED, M. / HUYBENS,G. / SPIESSENS,G. / LEHR,A - Jaarboek van het Vlaams Centrum voor Oude Muziek. Jaargang I - 1985. Aspecten van de 18de-eeuwse beiaardkunst in de Nederlanden.
3464: BAGGERMAN,A. - Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw. (Blusse te Dordrecht))
3570: BAILEY,WILLIAM G.(compiled) - American in Paris 1900-1930. A selected, annotated bibliography. (Bibliographies and Indexes in World Literature, number 18)
1754: BAINBRIDGE,HENRY CHARLES - Peter Carl Faberge. Goldsmith and jeweller to the Russian Imperial Court.
3896: BAKER,KENNETH - The future of the object ! A selection of American art; Minimalism and after.
5131: BAKER,DENISE B. - Inscribing the Hundred Years' War in French and English cultures.
3401: BAKHUIZEN - BLAAUW,SIBLE DE - Bouwen naar boven. De Sint Odulphuskerk van Bakhuizen 1857-1914-1989.
887: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK - COLMJON,GERBEN. - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.
1073: BAKKER,C. DE - Germanic and Romance Inversion in French. A Diachronic Study
4311: BAKKER,BOUDEWIJN / LEEFLANG,HUIGEN - Nach der Natur. Hollandische Landschaftsgraphik aus dem Goldenen Jahrhundert.
1052: BAKKER,H.P.S - Towards a Critical Edition of the Old Slavic Testament. A Transparent and Heuristic Approach
3975: BAKKER,SIEM (e.a. hoofdredactie) - Nieuwe Literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden. Deel I. Van de oudheid tot 1600. Deel II. Van 1600 tot 1900. Deel III. Van 1900 tot heden.
3204: BAKKER,M. - Boterbereiding in de late negentiende eeuw.
5700: BAKKER, F.J. - Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594. (Groninger Historische Reeks 3)
2824: BAKKER,MICHEL - Onze Lieve Vrouwekerk. Een herboren monument aan de keizersgracht.
2009: BAKKER,HANS - 90 Jaar Fries voetbal 1904-1994.
1697: BAKKER,BOUDEWIJN(ea.) - Monet in Holland. Tentoonstellingscatalogus.
48: BAKKER, MARTIJN - Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse bietsuikerindustrie, 1858-1919.
5970: BAKKER,NIEK - Eiland van heiligen en geleerden. De Iers christelijke kerk in de vroege middeleeuwen.
5866: BAKOENINE,MICHEL - Nagelaten Werken. Federalisme, socialisme en anti theologisme, brieven over het patriotisme, God en de Staat. Naar de Fransche uitgave bewerkt door B.P. van der Voo. Vermeerderd met een levensschets en portret.
1270: BAL,MIEKE e.a. (eds.) - Brief. Visions and Voices of Otherness. ASCA Yearbook
3718: BALANCHINE - VOLKOV,SOLOMAN - Balanchine's Tchaikovsky. Conversations.
2641: BALBIAN VERSTER,J.F.L.DE - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de firma Peck & Co 1857-1932.
137: BALFOORT,DIRK JACOBUS - Het probleem van den vioolbouw.
2230: BALLANDE, HENRI - Le Premier Cap-Hornier.
5410: BALZAC,HONORE - Oeuvres diverses. TomeI+II. (Bibliotheque de la Pleiade)
5515: BALZAC,HONORE - Het gevloekte kind. L'enfant maudit. Vertaald door M.Scharten Antink.
5488: BALZAC - PIERROT - Correspondance. Tome I - V (complet). Textes reunis, classes et annotes par Roger Pierrot.
5490: BALZAC,HONORÉ - Lettres à Madame Hanska (1832-1848). Premiere edition integrale etablie sur les manuscrits de Balzac. Textes reunis, classes et annnotes par Roger Pierrot.
5659: BALZAC,HONORE DE / DORÉ,GUSTAVE - Les contes drolatiques. Colligez ez abbayes de touraine et mis en lumiere par le sieur de Balzac pour l'esbattement des Pantagruelistes et non aultres.
5557: BALZAC,HONORE - Un drame au bord de la mer, suivi de Balzac et l'Infanticide de Alain-Michel Boyer.
5538: BALZAC - AMBRIÈRE,MADELEINE - Balzac et la recherche de l'absolu.
5567: BALZAC,HONORE DE - Scenes de la vie privee. Premiere serie.: La bal de Sceaux. Gloire e malheur. La fleur de pois. La paix du manege.
4550: BANDA HELMHOLT,J.S. - Banda in beweging 1885-2005. 125 Jaar Banda drukkerij en krant
4407: BANGERT,ALBRECHT - Italian furniture design. Ideas, styles, movements.
983: BANNING ) ZUNNEBERG,H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement.
1304: BARANSKI,N.N. - Die okonomische Geographie der USSR.
5423: BARANTE,A.G.P.B.DE - Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477. Nouvelle edition, enrichie d'un grand nombre de notes par M.Gachard.
2437: BARBER,RICHARD (ed.) - The Pastons a family in the Wars of the Roses.
3327: BARBER,MALCOLM - The Two Cities. Medieval Europe, 1050-1320.
5683: BARBEY D'AUREVILLY,JULES AMADEE - Duivelinnen en demonen. Uit het Frans vertaald door Katelijne De Vuijst en Marij Elias. Met een nawoord.
5393: BARCELONA - Barcelona a modernista landscape. Photographs by Melba Levick.Text by Lluis Permanyer.
2812: BARENDREGT,J.EA. / MEIJGAARDEN,FONS VAN (samenstellers)) - Wahlverwandtschaft. Bouwfonds Kunstcollectie - Museum Belvedere
1940: BARENDREGT, L. (ea.) - Hoogstraat op stelten. De restauratie van de kelders onder de Hoogstraat en van de Visbrug te Leiden.
4477: BARENDSE,LINDA (e.a.) - Collectie Singer tekeningen en prenten.
6188: BARGER,RALPH SONNY / ZIMMERMAN KEITH AND KENT - Hell's Angel. The life and time of Sony Barger and the Hell's Angels Motorcycle Club.over het leven van Sonny Barger en de geschiedenis van de Hell's Angels motor cycle club
5803: BARHAM,HENRY - An essay upon the silk-worm. Containing many improvements upon this curious subject, together with large collections from the most approved authors.
595: BARLAEUS - HORST,K.VAN DER. - Inventaire de la correspondance de Casper Barlaeus (1602-1648).
5444: BARNES,JONATHAN - The toils of scepticism.
5447: BARNES,JONATHAN - The presocratic philosophers. (Arguments of the Philosophers)
5456: BARNES,JONATHAN - Truth, etc. Six lectures on ancient logic.
4006: BARNES - HERRING,PHILLIP F. - Djuna. The life and work of Djuna Barnes.
4023: BARNHISEL,GREG (edited) - Book History. Volume 19.
4022: BARNHISEL ,GREG (edited) - Book History. Volume 20
1054: BARNOUW,A.J - Textkritische Untersuchungen nach dem Gebrauch des bestimmten Artikels und des schwachen Adjectivs in der altenglischen Poesie
1283: BARNOUW,ADRIAAN J. - Monthly Letters on the culture and history of the Netherlands
5341: BARON,W. - Het belang en de welvaart van alle ingezetenen. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870.
5234: BARON WALDSTEIN - GROOS,G.W. (translatedand annotated) - The Diary of Baron Waldstein. A traveller in Elizabethan England.
2868: BARQUIST DAVID L. - Myer Myers. Jewish silversmith in colonial New York.
2092: BARRATT, GLYNN. - The Tuamotu Islands and Tahiti. ( Russia and the South Pacific 1696-1840,vol 4)
5022: BARRATT,ALEXANDRA (edited) - A Commentary on the Penitential Psalms.Translated by Dame Eleanor Hull (Early English Text Society o.s 307)
383: BARRAUD,G. - La puericulture eternelle.
2458: BARREIRO / SAUDELLI - Dochter van Wolfland.
4293: BARRETO,LUIS FILIPE / GARCIA,JOSE MANUEL(coordination) - Portugal in the opening of the world.
5432: BARRETT,WILLIAM / AIKEN,HENRY D. (eds) - Philosophy in the Twentieth Century. 4 volumes.
6042: BARRON,JAMES - Piano. The making of aSteinway Concert Grand.
5154: BARRON,W.J.R. - English Medieval Romance.
5250: BARROW,J. / MARTIN,J. / LUTTON,R. (edited) - Nottingham Medieval Studies, Volume 57.
1990: BARRY,BOUBACAR - Le Royaume du Waalo. Le Senegal avant la conquête.
1184: BARTALITS,LASZLO LAJOS SANDOR - Hongarije en de Anschluss 1918-1938. Ungarn und der Anschluss 1918-1938. Mit einer deutschen und ungarischen Zusammenfassung
2915: BARTELS,MICHIEL - Gezonken als een Baksteen. De schipbreuk van de tjalk van de Friese Schipper Karsten Hoytes op 3 november 1752. Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek naar een gezonken vrachtvaarder in het Hoornse Hop.
6332: BARTHES,ROLAND - Mythologieen.
3190: BARTHOLD,KENNETH VAN / BUCKTON,DAVID - The story of the piano.
1146: BARTLETT,W.H. / N.G. VAN KAMPEN - Gezigten in Holland en België.
6079: BARTOK - SCHNEIDER,DAVID - Bartok, Hungary, and the renewal of tradition. Case Studies in the intersection of modernity and nationality.
986: BARTOK - GILLIES,MALCOLM - Bartok remembered.
3081: BARTOLI - CHERNIN,KIM / STENDAHL,RENATE - Cecilia Bartoli. The Passion of song.
4297: BARTSRA -HAAN,H.C.DE (samensteller) - De Bartstra's en hun nageslacht. Een eerste utwerking.
1255: BARTSTRA,J.S. / BANNING,W. - Nederland tussen de natiën. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis.
4112: BASCIALLI,FRANCESCA - Opera comica e opera-comique al teatro Arciducale di Monza. ( Quaderni del corso di musicologica del conservatorio Giuseppe Verdi di Milano 6 )
2371: BASEL INTERNATIONALE KUNSTMESSE - ART 21'90 Basel. The International Art Fair 1990. Catalogue.
5008: BASSETT,STEVEN (editor) - Death in towns. Urban responses to the dying and the dead, 100-1600.
1721: BATER, JAMES H. - St.Petersburg. Industrialization and change.
1964: BATINGE - JOOSTING,J.G.C. - Het huis-archief van Batinge. (Rijksarchief in Drente)
2794: BATTA,ANDRAS (herausgeber) - Opera. Komponisten, Werke, Interpreten.
3525: BATTA,ANDRAS (samensteller) - Opera. Componisten, werken, uitvoeringen.
5734: BAUDELAIRE,CHARLES - Flitsen. België uitgekleed. Mijn hart blootgelegd. (vertaling Rokus Hofstede.
5636: BAUDELAIRE,CHARLES - Tableaux Parisiens. / Parijse taferelen. Vertaald door Petrus Hoosemans. (tweetalige editie)
1911: BAUDET,H. / VAN DER MEULEN,H. (red.) - Kernproblemen der economische geschiedenis
1660: BAUDOUIN,PIET / COLMAN,PIERRE / GOETHALS,DORSAN - Edelsmeedkunst in Belgie. Profaan zilver XVIde - XVIIde - XVIIIde eeuw.
336: BAUDOUIN,F. - Rubens et son siecle.
4564: BAUER, WOLFGANG - The Bel Etage Gallery exhibiting at the European Fine Art Fair TEFAF 2018 in Maastricht.
4512: BAUER / HOCHERTS / SCHUTZ / TILL / ZIEGLER (herausgegeben) - Munchen. Hauptstadt der Bewegung. Bayerns Metropole und der Nationalsozialismus.
362: BAUMGARTNER,A. - Der grosse musik fuhrer. Musikgeschichte in werkdarstellungen. Musik des 20.Jahrhunderts.
354: BAUMGARTNER,A. - Der grosse musik fuhrer. Musikgeschichte in werkdarstellungen. Musik der Klassik.
356: BAUMGARTNER,A. - Der grosse musik fuhrer. Musikgeschichte in werkdarstellungen. Musik der Romantik.
1740: BAUR ) BERGE-DIJKSTRA,A. VAN DEN / AVEST,A.P. TER (red.) - Woelend water.Leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820).
5076: BAUTIER,ROBERT HENRI - The economic development of medieval Europe.
2018: BAUTIER,ROBERT HENRI - The economic development of medieval Europe.
1199: BAUWENS,E.C.G - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811.
1831: BAXANDALL,M. - Schilderkunst en leefwereld in het Quattrocento. Een inleiding in de scoiale geschiedenis van de picturale stijl.
3533: BAXTER,B.M. - Albert Verwey's translation from Shelley's poetical works.
1381: BAYERSDORFER ) MACKOWSKY / PAULY / WEIGAND (herausgegeben) - Adolph Bayersdorfers Leben und Schriften. Aus seinem Nachlass herausgegeben.
5616: BAYLE,PIERRE - Historical and Critical Dictionary. Selections.
6092: BEACH - BLOCK,ADRIENNE FRIED - Amy Beach passionate victorian. The life and work of an American composer 1867-1944.
5132: BEATON,RODERICK - The Medieval Greek Romance. (1071-1451)
2806: BEATRIX POTTER - The Linder Collection of the works and drawings of Beatrix Potter.
1853: BEAUCLAIR,RENE - De wonderbare lotgevallen van drie graankorreltjes.
6306: BEAUVOIR,SIMONE DE - Brieven aan Sartre. 1930-1939. 1940-1963. Bezorgd door Sylvie Le Bon de Beauvoir. Vertaald uit het Frans door Truus Boot en Frans de Haan. 2 delen, 1930-1939. 1940-1963.
5802: BECHT-PARASSIN,K. / BAERE-ROVERS,A.G. DEL - 150 Culinaire meesterstukjes samengesteld en bewerkt.
4208: BECHTOLD - Jeroen Bechtold keramiek. Een indruk 1979-1987.
4100: BECKER,HEINZ (herausgegeben) - Quellentexte zur Konzeption der europaischen Oper im 17. Jahrhundert. In Verbindung mit Wolfgang Osthoff, Herbert Schneider und Hellmuth Christian Wolff.
4365: BECKER,TON EN MIES - 101 Netsuke. Japanse gordelknoop miniaturen uit de schattenstolp. / Japanese Toggles from the treasure farm.
5078: BECKER,ALFONS - Studien zum Investiturproblem in Frankreich. Papstum, Konigtum und Episkopat im Zeitalter des gregorianischen Kirchenreform (1049-1119). (Schrifte der Universitat des Saarlandes)
4129: BECKER,GEORGES - Cours complet de solfege en huit volumes avec accompagnement de piano. 1 volume Vingt lecons melodiques. 2 Trente lecons. ( B.L. 709 et 692)
753: BECKER,FRANS. / FRIESWIJK,JOHAN. - Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en productieve associaties in Nederland tussen 1901 en 1958.
4990: BECKET -DUGGAN,ANNE - Thomas Becket: a textual history of his letters.
3585: BECKETT - BUTTNER,GOTFRIED - Samuel Beckett's novel Watt. ( foreword by deirdre Bair)
3579: BECKETT - GORDON,LOIS - World of Samuel Beckett, 1906-1946.
3574: BECKETT - DOLL,MARY A. - Beckett an myth. An archetypal approach.
3584: BECKETT - WORTH,KATHERINE (edited) - Beckett the shape changer. A symposium.
3577: BECKETT - BRATER,ENOCH - Why Beckett.
3586: BECKETT - BUTLER,LANCE ST. JOHN - Samuel Beckett and the meaning of being. A study in ontological parable.
3578: BECKETT - KNOWLSON,JAMES - Samuel Beckett. An Exhibition held at Reading University Library, may to july 1971 / Catalogue by James Knowlson. Foreword by A. J. Leventhal.
3615: BECKETT,SAMUEL - All strange away.
3846: BECKETT (a.o.) - In Transition. Paris anthology. Writing and art from Transition Magazine 1927-30. Contributions:Beckett,Paul Bowles,Braque,Calder,Hart Crane,Gide, Robert Graves,Hemingway,Joyce,Jung,Kafka,Klee,Man Ray,Miro,Picasso,Porter,Rilke,Diego and others.
3575: BECKETT - BUNING,MARIUS / OPPENHEIM,LOIS (eds.) - Beckett in the 1990s. Selected Papers from the Second International Beckett Symposium, Held in The Hague, 8-12 April, 1992. (Volume2: Samuel Becket Today / Aujourd'hui. An Annual Bilingual Review.)
3576: BECKETT - BEN-ZVI,LINDA (edited) - Women in Beckett. Performance and critical perspectives.
3581: BECKETT - ABBOTT,H.PORTER - The Fiction of Samuel Beckett. Form and Effect. ( Perspectives in Criticism 22 )
3582: BECKETT - FOSTER,PAUL - Beckett and Zen. A study of dilemma in the novels of Samuel Beckett.
3583: BECKETT - GUSSOW,MEL - Conversations with and about Beckett.
2286: BECKING,GUSTAV - Der musikalische Rhythmusals Erkenntnisquelle.
4483: BECKWITH,CAROL / FISHER,AMGELA - Passages. Photographs in Africa.
162: BECKWITH,JOHN - Vroeg-middeleeuwse kunst. Karolingisch, Ottoons, Romaans.
4661: BEDAUX - IBELINGS,HANS / CUYPERS,PETER - Peer Bedaux, Architect.
1791: BEDEL,CHRISTIAN PIERRE - Nant. La cavalarie - la couvertoirade - l'hospitalet - sauclieres - Saint Jean du Bruel.
1779: BEEK,WIM J.VAN DER / KOOPMAN,JAN - Walter van Oel. Chinaproject. De introvertekunst van een extravert mens.
5321: BEEK,MARIJKE - Drie eeuwen Amsterdamse bouwkunst. Catalogus van architectuurtekeningen in de verzameling A.A. Kok.
5830: BEEK,JOHAN VAN DER (redactie) - Architectuurgids Groningen 1900-1990.
1919: BEEK, MARIJKE / KOOIMAN, MARINUS. - Bouwen aan de dijk. Ontwerpen voor het rivierdijklandschap.
92: BEELING,A.C. - Nederlands zilver 1600-1813.
2901: BEER,R.DE - Het archief van de Hervormde Classis van Sneek 1583-1951.
3937: BEETGUM - MULDER-RADETZKY,R.L.P. / VRIES,B.H. - Groot Terhorne te Beetgum. Een der schoonste buitengoederen van dit gewest.
3297: BEETGUM - RODENHUIS,SIEGER / KINGMA,GEERTJE - Geen honinck soet sonder bitter gal. Brieven van Agatha, jonkvrouwe van Groot Terhorne te Beetgum. (brieven ca1650-1670)
2480: BEETHOVEN - SCHERING,ARNOLD - Zur Erkenntnis Beethovens. Neue Beitrage zur Deutung seiner Werke. ( Musik und Geistesgeschichte Berliner Studien zur Musikwissenschaft, Band 1)
6091: BEETHOVEN - SALOMAN,ORA FRISHBERG - Beethoven's symphonies and J S Dwight.
6065: BEETHOVEN - MAI,FRANCOIS MARTIN - Diagnosing genius. The life and death of Beethoven.
2912: BEETHOVEN - HUBSCH,LINI - Ludwig van Beethoven; Rasumowsky-Quartette. Op.59 Nr.1 F-dur. Nr.2 e-moll. Nr.3 C-dur.
6044: BEETHOVEN - SONNECK,O.G. (edited) - Beethoven. Impressions by his contemporaries.
6070: BEETHOVEN - Fidelio in full score. (Dover Miniature scores)
6078: BEETHOVEN 0 MORRIS,EDMUND - Beethoven. The universal composer.
3116: BEETHOVEN - MELLERS,WILFRID - Beethoven and the voice of God.
2321: BEETHOVEN - SCHIEDERMAIR,LUDWIG - Der junge Beethoven.
2308: BEETHOVEN - BEKKER,PAUL - Beethoven.
2307: BEETHOVEN - MARX,ADOLF BERNHARD - Ludwig van Beethoven. Leben und Schaffen.
2314: BEETHOVEN - FISCHER,KURT VON - Die Beziehungen von Form und Motiv in Beethovens Instrumentalwerken.
6286: BEETHOVEN - RUSSELL,MARTIN - Beethoven's hair. An extraordinary historical Odyssey and a scientific mystery solved.
976: BEETHOVEN - BAKER,A.P. - Beethoven.
1838: BEETS ) RIJN,G.VAN - Nicolaas Beets.
15: BEETS) ZONNEVELD,P.VAN.(ed.inl.toegelicht) - Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836. (Achter het Boek)
1414: BEETSMA,DANNY - Trilingual primary education in Europe. Inventory of the provisions of trilingual primar education in minority language communities of the European Union.
3607: BEHAN - O'SULLIVAN,MICHAEL - Brendan Behan. A life.
3580: BEHAN - ARTHURS,PETER - With Brendan Behan. A personal memoir.
5584: BEHRNS,B. - Gedenkboek van het bezoek van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-regentes aan Friesland in de maand juni van 1892.
1365: BEIJERMAN,W. - Verzorging van zenuw- en zielszieken in de maatschappij. Handleiding in het bijzonder voor wijkverplegenden. (bibliotheek van Nosokomos IV )
3405: BEIKES,CEES / KARELSE,THON / MEER,JURJEN VAN DER (redactie) - Honderd maanden De Zwarte Hond. Karelse Van der Meer architecten.
3391: BEILEN - Gemeente Beilen, zoals 't west hef. Lustrumuitgave.
1123: BEILMANN,CHRISTEL - Eine katholische Jugend in Gottes und dem Dritten Reich. Briefe, Berichte, Gedrucktes 1930-1945. Kommentare 1988/89.
586: BEKAERT,PIET - Een kathedraal als troostprijs. 77 gedichten.
669: BEKKER,PAUL - Wandlungen der Oper. Ein klassisches Werk der Opern-Reeption von Gluck bis Strawinski.
1472: BEKKER,BALTHASAR / SLUIS,JACOB VAN(bewerkt) - Bekkeriana. Balthasar Bekker biografisch en bibliografisch.
1982: BEKKERS,J.A.F. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet. , 1634-1649.
290: BELARD DA FONSECA,ANTONIO - O mysterio dos paineis. Os principes. Ultimas paginas.
639: BELINSKI,W.G. - Ausgewahlte philosophische Schriften.
3982: BELJON,J.J - Zo zien ze dat. (Fotowedstrijd Betonvereniging)
2952: BELLEC,F. / BOSSCHER,PH. / ERFTEMEYER,A. - Sillages Neerlandais. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Kunst in het kielzog. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst.
2144: BELLEC FRANCOIS - La genereuse et tragique expedition Laperouse.
4334: BELLINI,VINCENZO - Norma (1831). Tragedia lirica in due atti di Felice Romani. ( Opera completa per canto e pianoforte).
4335: BELLINI,VINCENZO - Il puritani (1831). Melodranna serio in tre parti di Carlo Pepoli. ( Opera completa per canto e pianoforte). A cura di Mario Parenti (1964).
6125: BELLMAN,JONATHAN (edited) - The exotic in western music.
6111: BEMBO - FONTIJN,CLAIRE - Desperate measures. The life and music of Antonia Padoani Bembo.
1453: BEN - GAVRIEL,M.Y. - Een huis in Praag.
5615: BENDA,JULIEN - Tradition de l'existentialisme ou les philosophes de la vie.
4220: BENDER, MICHAEL - Waiting for Filippo. The life of renaissance architect Filippo Brunelleschi.
3993: BENEDICTUS - BATSELIER ( redactie) - Benedictus. Pater Europae.
1434: BENGTSON,H. - Einfuhrung in die alte Geschichte.
3566: BENJAMIN,SUSAN - English enamel boxes. From the eighteenth to the twentieth centuries.
5941: BENJAMINS, H.D. / SNELLEMAN,Joh. F. (eds). - Encyclopaedie van Nederlandsch West-indië.
768: BENNET,J.A.W. / SMITHERS,G.V.(eds.) - Early middle English verse and prose. With a glossary by Norman Davis.
542: BENNETT,VANORA - The taste of dreams. An obsession with Russia and caviar.
4662: BENNETT,DAVID. - Exploring concrete architecture. Tone, Texture, Form.
5087: BENNETT,J.A.W. / GRAY,DOUGLAS(edited and completed) - Middle English Literature 1100 - 1400.
5091: BENNETT - HEYWORTH,P.L. - Medieval studies for J.A.W. Bennett.
5120: BENNETT,H.S. - Life on the English Manor. A study of peasant conditions 1150-1400.
5213: BENNETT,H.S. - Chaucer and the 15teenth century.
2492: BENNWITZ,H. / FEDER,G. (herausgegeben) - Musikalisches Erbe der Gegenwart, Musiker Gesamtausgaben in der Bundesrepublik Deutschland.
4227: BENOY,H. - 0y . / Pushkin's Petersburg. ( Tentoonstellingscatalogus)
1094: BENSE,J.F - Anglo-Dutch relations from the earliest times to the death of William the Third. Being an historical introduction to a dictionary of the Low-Dutch element in the English vocabulary
622: BENSON,FREDERICK R. - Schriftsteller im Waffen. Die Literatur und der Spanische Burgerkrieg.
415: BENTMANN,REINHARD / LICKES,HEINRICH - Kirchen des Mittelalters.
4111: BENTON,RITA (ed.) - Directory of Music Research Libraries Part III: Spain, France, Italy, Portugal.
5942: BENY,ROLOFF - De tijd der Goden. In de voetsporen van Odysseus. Nederlandse bewerking Willem Enzinck.
2647: BENZ,MICHAEL - Sickingen-Bildnisse. (Oberrheinische Quellen und Forschungen, I )
886: BERDJAJEW,NICOLAI - Slavernij en vrijheid.
4424: BERENDSEN,ANNE - Het Nederlandse interieur. Binnenhuis, Meubelen, tapijten, koper, tin, zilver, glas, porselein en aardewerk van 1450 - 1820.
2001: BERENDSEN,A.(samensteller) - Groot tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen
1874: BERENSON,BERNARD - Homeless paintings of the Renaissance. Edited by Hanna Kiel.
1219: BERENSON,BERNARD - Les Peintres Italiens de la Renaissance.
5118: BERESFORD,M. / FINBERG,H.P.R. - English Medieval Boroughs. A handlist.
5420: BERG,I.J.M. VAN DEN - De strijd om de logica.
3557: BERG,W. VAN DEN - Een bedachtzame beeldenstorm. Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw.
3558: BERG - BEEKMAN / MATHIJSEN-VERKOOIJEN / RAAT - De as van de Romantiek. Opstellen aangeboden bij het afscheid van Willem van den Berg.
3559: BERG,W. VAN DEN - De ontwikkeling van de term Romantisch en zijn varianten in Nederland tot 1840.
2280: BERG - REICH,WILLI - Alban Berg. Mit Bergs eigenen Schriften und Beitrage von Theodor Wiesengrund-Adorno und Ernst Krenek.
3024: BERGEIJK,HERMAN VAN / MEURS,PAUL - Raadhuis Hilversum. W.M Dudok.
1230: BERGEM,DICK VAN - Acoustic and lexical vowel reduction
5306: BERGEN OP ZOOM - HAM,W. / VANWEESENBEEK,C. - Gids voor Bergen op Zoom.
458: BERGER,ARTHUR - Reflections of an American composer.
4813: BERGER,EWALD. - Prunkkassetten / Ornamental caskets. Eight centuries of European craftmanship. Hans Schell collection, Graz.
3102: BERGER,ERNA - Auf flugeln des gesanges. Erinnerungen einer Sangerin.
676: BERGERE,M.C. - La bourgeoisie chinoise et la revolution de 1911. (Maison des sciences de l'homme. Materiaux pour l'etude de l'Extreme-Orient moderne et contemporain)
2876: BERGH,JOOST VAN DEN / OLLEMANS,SUSAN - Indian jewellery. ( with the price list)
2923: BERGH,HERMAN VAN - Kansen op een wrak. Verstandhouding met de vijand. Stenen tijdperk. (3 gedichtenbundels )
71: BERGH,PH.C.VAN DEN - Handboek der Middelnederlandse geographie. Derde druk aangevuld en omgewerkt door A..A. Beekman en H.J. Moerman.
5817: BERGHAUS,PETER - Abstraction. Creation 1931-1936.
604: BERGMANS,E.J. - De leer van het evenwicht en de beweging van water toegepast op de praktijk. Korte handleiding met voorbeelden en tabellen voor bureaugebruik en zelfondericht.
4867: BERGSMA,WIEBE - BERKEL,K.VAN / COOLS,H. / MOL,H. / ( geredigeerd,ingeleid) - Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over de Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd.
1663: BERGSMA,W. (red.) - For uwz Lan, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland..
3920: BERGSMA,G. / NIJLAND,F. (eindredactie) - Dagvlinders in Fryslan. Het vluchtige vastgelegd.
2086: BERGSMA,WIEBE - Oer Fryske skiednis nei de midsieuwen. Net alles witte, wol fine kinne.
5829: BERGSTRA,J. / HENGST,W.D. - De windmotor als poldergemaal in Friesland.
5813: BERGVELT,E. / BURKOM,F.VAN / GAILLARD,K. - Van neorenaissance tot postmodernisme / Dutch interiors from neo-renaissance to post-modernism. Honderdvijftig jaar Nederlandse interieurs / A hundred and twenty-five years of Dutch interiors - 1870 1995.
2197: BERIOT,AGNES - Grands Voiliers autour du Monde. Les voyages scientifiques 1760-1850.
688: BERKEL VAN COR - Vier eeuwen muziek. Een muziekgeschiedenis voor iedereen.
5946: BERKHOUT,A.P. - Biedermeier Und Poetischer Realismus. Stilistiche Beobachtungen uber Werke Von Grillparzer, Morike, Stifter, Hebbel Und Ludwig.
2671: BERKHOUT,J.G. (ea.) - Jugendstil uit Purmerend. Tentoonstelling van Purmerender aardewerk
4650: BERKOVICH - BROEKMAN,HARRY / LIM,MADELEINE - Elmar Berkovich [1897-1968]. Meubelontwerper en interieurarchitect.
5915: BERKUM,A.VAN (opnieuw uitgegeven) - Parthonopeus van Bloys. Bibliotheek van Middel-Nederlandsche Letterkunde.
846: BERL,EMMANUEL. - La fin de la IIIe Republique. 10 Juillet 1940. (Trente journees qui ont fait la France)
4356: BERLAGE - DERWIG,JAN / WERF,JOUKE VAN DER - Beurs van Berlage.
5368: BERLAGE,H.P. - Studies over bouwkunst, stijl en samenleving.
2301: BERLAGE - WILLEMS,L. - Hendrik Petrus Berlage. Designi. Tekeningen.
4798: BERLAGE - POLANO,SERGIO - Hendrik Petrus Berlage. Het complete werk.
4032: BERLIOZ - MACDONALD,HUGH (ed.) - Messe Solennelle. Barenreiter Urtext. ( Studien Partitur BA 75007)
42: BERLIOZ) ROSE,M. - Berlioz remembered.
6061: BERLIOZ - NEWMAN,ERNEST(annotated,translated) - Memoirs of Hector Berlioz from 1803 to 1865. Comprising his travels in Germany, Italy, Russia and England.
6148: BERLIOZ - CAIRNS,DAVID - Berlioz. 2 Volumes. 1 The Making of an Artist. 2 Servitude and Greatness.
6090: BERLIOZ - RODGERS,STEPHEN - Form, program, and metaphor in the music of Berlioz.
2534: BERNARD,G. - Kunstboekbinden in de Benelux.
3748: BERNDSEN,F.A.H. / DIJK,H.VAN / VRIES,G.J.DE (redactie) - Poetica-onderzoek in de praktijk.
2499: BERNET KEMPERS,K.PH. - Jamisatie. Voorstel tot een nieuwe nomenclatuur in de muziek. Rede uitgesproken op 7 october 1946 aan de Universiteit van Amsterdam.
4070: BERNET KEMPERS,K.PH. / MAAS,CHRIS (ed.) - De Leidse koorboeken / The Leyden choir books. Codex A. Tomus I en II. (Monumenta Musica Neerlandica IX-1,2)
5928: BERNHARD,YHOMAS - Minetti. Een portret van de kunstenaa als oude man. (vertaling Jacques Peeters en Christophe van de Loo.
3071: BERNHARDI,ROBERT C. - Great buildings of San Francisco.
2853: BERNS,J.G. - Inventaris der archieven van de Staten van Friesland en de daarmede verbonden colleges 1580-1795.
689: BERNSTEIN - PEYSER,JOAN - Bernstein. A biography.
471: BERNSTEIN - SECREST,M. - Leonard Bernstein. A life.
5113: BEROUL - VARVARO,ALBERTO - Beroul's romance of Tristran. (translated by John C. Barnes)
4145: BERRIN,KATHLEN (ed.) - The Spirit of Ancient Peru. Treasures from the Museo Arqueològico Rafael Larco Herrera.
4395: BERROCAL / ARRABAL - Berrocal. Suites 20.
4414: BERROCAL - Portrait de Michele. Collections Mini-Multiples IV.
4415: BERROCAL - MARCHIORI,GIUSEPPE - La sculpture de Berrocal.
5153: BERRY,HERBERT - The Boar's Head Playhouse.
2893: BERSTL,JULIUS - Odyssee eines Theatermannes.
574: BERTELSEN,A. - Oktober 43. Ereignisse und Erlebnisse wahrend der Judenverfolgung in Danemark.
147: BERTENS,H. / D'HAEN,THEO - Geschiedenis van de Amerikaanse Literatuur. (Synthese-stromingen en aspecten)
5193: BERTHIER,M.T. / SWEENEY,J.T. - Le chancelier Rolin. Ambition, pouvoir et fortune en Bourgogne 1376 - 1462.
500: BERTON,KATHLEEN - Moscow. An architectural history.
2470: BERTRAM, WERNER - Der einsame Konig ( Erinnerungen an Ludwig II. Von Bayern).
6142: BESCH,WERNER (herausgegeben) - Die Stadt in der europaischen Geschichte. Festschrift Edith Ennen.
5115: BESTUL,THOMAS h. (edited) - A Durham book of Devotions. (Toronto medieval latin texts)
4468: BETLEM,G.JR. - Een week met Marconi. Een boek, dat de levensgeschiedenis bevat van Guglielmo Marconi (1874-1937).
4664: BETON 09 - Architekturpreis / Prix d'Architecture / Premio d' Architettura Beton
4663: BETON 01 - Architekturpreis / Prix d'Architecture / Premio d' Architettura Beton
4783: BEUKERS,HARMEN - The mission of Hippocrates in Japan. The contribution of Philipp Franz von Siebold.
3295: BEUKERS, EELCO (redactie) - Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt.
4479: BEURDELEY,M. - Chinesische Mobel.
211: BEYEN,H.G. - Ueber Stilleben aus Pompeji und Herculaneum.
4796: BEYNON, H.C - Verboden voor honden en inlanders. Indonesiers vertellen over hun leven in de koloniale tijd.
3853: BEZOOIJEN,R.VAN - Het raadsel van de ratelaar. Rondom de r in het Fries.
4854: BIASI,MARIO DE / POSSENTI,AMANCIO - Wondrous Milan. Stupore.
5800: BICKERDIKE,JENNIFER OTTER - You are beautiful and you are alone. The biography of Nico.
1074: BIEGMAN,N.H. - The Turco-Ragusan relationship according to the firmans of Murad III (1575-1595) extant in the State Archives of Dubrovnik
2428: BIERENS DE HAAN,D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance.
2300: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL (ea.red.) - Gelderse gezichten, Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850.
2970: BIERMAN,JOHN - Dark safari. The life behind the legend of Henry Morton Stanley
1041: BIEZENBOS,LIA VAN DER - Fantasmes maternels dans l'oeuvre de Marguerite Duras. Dialogue entre Duras et Freud.
1099: BIJL,M. VAN DER - Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (historische studien)
5461: BIJNS,ANNA - PLEIJ,HERMAN (bezorgd) - Meer zuurs dan zoets. Refreinen en rondelen van Anna Bijns.
3253: BIK,ERWIN / BOERS,ANNET (e.a. redaktie) - Wireless over the Waves. Radio Holland 1916-2001.
5736: BILAL / CHRISTIN - Er was eens een voorbijganger. Een eigentijds sprookje), Deel 1 t/m 4. 1. Het Dorpje Dat Ging Vliegen. 2. Het Schip van Steen. 3. De Onbestaanbare Stad. 4. De Falangisten van de Zwarte Orde.
1016: BILDERDIJK - De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk.
5809: BILDERDIJK,W. - De dichtwerken van Bilderdijk. I t/m XV. Da Costa - De mensch en dichter Willem Bilderdijk. XVI. De Dichtwerken van Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk I t/m III.
3911: BILDT - CUPERUS,ALDERT - Raizen deur de Bildtse geskidenis.
5162: BILDT - KUIKEN,K. - Het Bildt is geen eiland. Capitacultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland.
3355: BILL, ALFRED H. - De erfenis van den Rooden Prior. De avonturen van een jongen tijdens de Fransche revolutie. Voor Nederland bewerkt door A.B.van Tienhoven.
3434: BILL,JAN / CLAUSEN,BIRTHE L. - Maritime topography and the medieval town. Papers from the 5th international conference on Waterfront Archaelogy in Copenhagen, 14-16 may 1998.
730: BINGHAM,M. - Henry Irving and the Victorian theatre.
5001: BINYON,LAURENCE / MACLAGAN,ERIC R.D. - The book of the duke of true lovers. Now first translated from the middle french of Christine the Pisan. (medieval Library)
747: BIRKS,TONY, - Building the new universities.
5252: BIRNEY.JOHN - The other Richard III. A new shakespearian play. Reimagines the life of Richard III.
5333: BIRRELL,REBCCA - This dark country. Women artists, still life and intimacain the early Twentieth Century.
6066: BIRTWHISTLE - CROSS,JONATHAN - Harrison Birtwhistle. Man, mind, music.
1733: BISSCOP, N.DE / KESEL,W.G. DE - Chinees lakwerk.
2977: BITTMANN,KARL - Ludwig XI und Karl der Kuhne. Die Memoiren des Philippe de Commynes als historische Quelle. Erster Band, Erster Teil. Erster Band, Zweiter Teil. Zweiter Band, Erster Teil. ( Max Planck Instituts fur Geschichte 9/1/1, 9/1/2 und 9/II.1)
161: BIZET - MULLER,H.J.M. - De opera Carmen van Georges Bizet,
5741: BLÉCOURT,A.S. - Oldambt en Ommelanden. Rechtshistorische opstellen met bijlagen.
862: BLAAUW,S.DE. - De Sint Martinuskerk te Sneek. Gothische vormen in negentiende-eeuwse bezieling.
5726: BLAAUWEN,A.L.DEN - Nederlands Zilver. Dutch Silver 1580 - 1830.
1818: BLAAUWEN,A.L. DEN - Het Meissen servies van stadhouder Willem V.
4822: BLACK,JEREMY - Cartografie. De verbeelding van de wereldgeschiedenis.
6173: BLAEU / HONDIUS -SCHILDER,GUNTHER - The world map of 1624 by Willem Jansz. Blaeu & Jodocus Hondius.
3468: BLAEU,JOHANNES - De Grote Atlas van de Wereld in de 17de Eeuw. Uitgegeven in samenwerking met de Royal Geographical Society. Inleiding, aanvullende teksten en selectie van Kaarten: John Goss.
3168: BLAEU,JOAN - Toonneel der steden van Holland, Westvriesland, Utrecht.
1078: BLAFFER HRDY,SARAH - Mutter Natur. Die weibliche Seite der Evolution.
3898: BLAINE,GILBERT - Falconry.
2447: BLAKE - DUNBAR,PAMELA - William Blake's Illustrations to the Poetry of Milton.
2446: BLAKE - GILLHAM,D.G. - William Blake. ( Introductory Critical Studies )
5187: BLAKE,N.F. - The english language in medieval literature.
6008: BLANCH,LESLEY - The Wilder Shores of Love. ( The classic story of four nineteenth-century women who, for different reasons, gravitated to the wildness of the Middle East and North Africa )
6209: BLANKENSTEIJN,M.VAN - Russische indrukken.
2593: BLANKERT - BLANKERT / KARSTKAREL - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen.
6294: BLAUKOPF,KURT - Musical life in a chancing society. Aspects of musical sociology.
27: BLAUW,M.J.E. - Van Friese grond. Agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw.
2648: BLAUW,WIEBE - Friese schaatsenmakers. Van ambacht tot industrie.
286: BLAZE DE BURY,H. - Dames de la Renaissance. Laure de Noves et Petrarque, Lucrece Borgia, Vittoria Colonna et Michel Ange, Bianca Capello.
5995: BLEEKER,SIES - Sies Bleeker. Schilderijen en beelden.
2637: BLEEKER - HETTINGA,EELTSJE / WINTERS,WILLEM - Sies Bleeker 1941-2014. Libje yn liende tiid.
684: BLEKER.JOHANNA - Die Geschichte der Nierenkrankheiten.
650: BLESDIJK - ZIJLSTRA,SAMME - Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme.
2493: BLESSINGER,KARL - Melodielehre als Einfuhrung in die Musiktheorie. Erster Teil: Die Ordnung der Tonhohen. Mit einem Anhang Elemente der Notationskunde.
2448: BLETSCHACHER,RICHARD - Apollons Vermachtnis. Vier Jahrhunderte Oper.
2014: BLOCH,M. - Feudal Society. 1. The growth of ties of independance. 2. Social classes and political organization. ( translated from the French)
1989: BLOCH, MARC - Les caracteres originaux de l'histoire rurale française.
530: BLOCK,M. DE - Sudtirol. (hist.stidies RU Utrecht)
4469: BLOCKLEY,DAVID - Bruggen. De wetenschap achter verbindende structuren.
3340: BLOEM - SLIJPER,BART (bezorgd) - J.C. Bloem. De brieven aan Albert Verwey.
3451: BLOIS,L. DE - De politiek van keizer Gallienus.
1561: BLOK,ANTON - De bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas, 1730-1774.
2603: BLONDEL,SPIRE - L'Art intime et le gout en France. (Grammaire de la Curiosite).
5566: BLOTTIERE / CAHN / CARIOU - Quimper, trois siecles de faïences.
764: BLUM,DAVID. - Quintet.Five journeys toward musical fulfillment. Yo-Yo Ma, Jeffrey Tate,Josef Gingold, Richard Goode,Birgit Nilson. With a forword by Arnold Steinhardt.
4030: BLUME,FRIEDRICH - Geschichte der evangelischen Kirchenmusik. Herausgegeben unter Mitarbeit von Ludwig Finscher, Geog Feder, Adam Adrio und Walter Blankenburg.
4345: BLUME,C.L. - Enumeratio plantarum Javae et insularum adjacentium minus cognitarum vel novarum ex herbariis Reinwardtii, Kuhlii, Hasseltii et Blumii.
5073: BLUND - CALLUS,D.A. / HUN,R.W. (edited) - Iohannes Blund. Tractatus de Anima. ( Auctores Britannici Medii Aevi II )
822: BLUNDEN,EDMUND - Keats's publisher a memoir of John Taylor (1781 - 1864 )
2422: BLUNDEN,EDMUND - The midnight skaters. Poems for young readers chosen & introduced by C.Day Lewis.
6340: BOAS,FREDERICK S. - The tragical history of Doctor Faustus. ( Christopher Marlowe)
167: BOBELDIJK,FELICIEN - Jeugdprentjes. ( Zaanstreek)
5816: BOBINK / GROENEVELD / HEUVEL / LOEN / SPITS - Wild van water. De kunst van genieten.
2995: BOCCACCIO - GRUNENBERG - Dekameron. Jubilaums-Ausgabe. Mit Bildern von Grunenberg. Eingeleitet von Hanns Heinz Ewers.
3808: BOCK,EUGENE DE - De Nederlanden. Van de oudste beschaving tot 1830. Overzicht van de geschiedenis, de beeldende kunst, de bouwkunst en de letterkunde.
5874: BOCK,CARL - The Head-Hunters of Borneo. A narrative of travel up the Mahakkam and down the Barito, also journeyings in Sumatra.
4430: BOCOLA,SANDRO - African seats.
1082: BOD,RENS - Enriching Linguistics with Statistics. Performance Models of Natural Language.
2268: BODDAERT,JACOB EDUARD - De straf van openbaarmaking der erchterlijke uitspraak.
5066: BODIN - FRANKLIN,JULIAN H. - Jean Bodin and the rise of absolutist theory.
2432: BODROGI,TIBOR - Oceanian art.
725: BOECK,WILHELM - Feuchtmayer Meisterwerke.
6251: BOEHM / MOSCH / SCHMIDT - Canto d'Amore. Classicism in modern art and music 1914-1935.
5953: BOEKENOOGEN,J.G. (uitgegeven) - De historie van den verloren sone. Naar een Antwerpschen druk van Godtgaf Verhulst uit het jaar 1655. (Nederlandsche Volksboeken XI)
5952: BOEKENOOGEN,J.G. (uitgegeven) - Dis es die historie ende leven vanden Heilyfhen Heremijt Sint Jan van Beverley. Die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants,Naar den Brusselschen druk van Thomas van der Noot 1543. (Nederlandsche Volksboeken VI)
2690: BOELEN,J. - Jacobus Boelen 1733-1933 Amsterdam. Bijdrage tot de geschiedenis van de wijnhandel in Nederland in de laatste twee eeuwen.
2852: BOELES,P.C.J.A. - Les trouvailles de monnaies carolingiennes dans le Pays-Bas, specialement celles des trois provicies septentrionales.
318: BOELHOWER,W. / SCACCHI,A.(eds.) - Public space,private lives. Race,gender,class and citizenship in New York,1890-1929.
5926: BOER,RICHARD CONSTANT (herausgegeben) - Orvar - Odds Saga. Mit Einleitungund Anmerkungen.
1449: BOER,D.E.H. DE / MARSILJE,J.W. (red.) - De Nederlanden in de late Middeleeuwen. (Aula)
3022: BOER,M.G.DE - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen. Grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw Fijenoord 1823 -1923.
4849: BOER,HENK - Dy-Dei. 'n moaie lokaasje om te sneuveljen. Paupertheatherlanding op Privacy Beach Ferwalde - sur Mer by Workum. 20 t/m30 juni 2009.
1578: BOER, D.E.H.DE / CORDFUNKE,E.H.P. / SARFATIJ,H. - Wi Florens. De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw
4246: BOER,J.W.DE - Ras. Het nachttij der Runia's. ( roman zuidwest Friesland)
17: BOER,H.E. - Kanalen,kanaalwerken,polders.
5798: BOER,W.WALTHER - Epistola Alexandri ad Aristotelem ad Codicum Fidem Editit et Commentario Critico Instruxit. ( Beitrage zur klassischen Philologie Band. 50 )
1635: BOER,NIEK.DE / LAMBERT,DONALD - Woonwijken. Nederlandse stedebouw 1945-1985.
545: BOEREBOOM,M. - Handboek van de muziekgeschiedenis.
489: BOERMA,A. - Jacob Mennes Beukema, een bijzondere man(uit de Marne)in de 19e eeuw, boerenzoon-zeeman-kapitein-landbouwer.
3972: BOERMAN,J. / DONGEN,P.VAN - Kunstsmeedwerk. Gebruiksvoorwerpen.
2279: BOERS - THIJSSE,WILHELMUS HERMANUS - Johan Coenradus Boers 1812-1896 en zijn betekenis voor het Nederlandse muziekleven.
5261: BOERSMA,JAN - Eten uit een kom. Het ware verhaal rond een Friese jongeman, als soldaat en boer in oorlogstijd.
4275: BOETTICHER,WOLFGANG - Aus Orlando di Lassos Wirkungskreis. Neue archivalische Studien zur Munchener Musikgeschichte.
4071: BOETZELAER - METZELAAR,HELEN H. (ed.) - Josina van Boetzelaer. Sei Canzonette a piu Voci. Opera Terza. Edited in Facsimile with an introduction. (Dutch Music Facsimiles 12 )
4942: BOFFEY,JULIA - Manuscript and print in London c.1475-1530.
4050: BOGAERS,MARIE-ROSE - Drukdecors op Maastrichts aardewerk 1850-1900.
1640: BOGAERS,MARIE ROSE - Made in Holland. Gebruikskeramiek 1945-1988.
904: BOHATTA,H - Erziehung und Unterricht bei den Griechen und Romer. (Gymnasial-Bibliothek, 21 )
1604: BOHEEMEN,P. VAN / LOF,N.P.J.VAN DER / MEURS,E VAN - Het boek in Nederland in de 16de eeuw.
929: BOHLMEN,E - Der romische Triumph. (Gymnasial-Bibliothek, 4 )
3076: BOILEAU DESPREAUX - Oeuvres completes de Boileau-Despreaux. Nouvelle edition conforme au texte donne par Berriat-Saint-Prix avec les notes de tous les commentateurs publiee par M. Paul Cheron. Precedee d'une notice par C.A. Sainte-Beuve.
4704: BOISSIERE,OLIVIER - Jean Nouvel, Emmanuel Cattani and associates.
2631: BOISSIERE,OLIVIER - American contemporary houses.
1614: BOIVIN,BERTUS (eindredaktie) - Beeld schoon water. Drents water tot op de bodem bekeken.
5727: BOIVIN,BERTUS - Stuart Zilversmeden. Vier Eeuwen Familiegeschiedenis.
1863: BOLLAND,J.H. - Slepende rijk. Het ontstaan van de nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
1841: BOLLAND,G.J.P.L. - Bij Goethe's Faust. Aantekeningen bij een faustcollege (leergang 1918-1919). Uitgewerkt door P.C.E. Meerum Terwogt.
1749: BOLMAN,J. - Handboek voor edelsteenkunde.
1750: BOLMAN,J. - De edel - en siersteenen. Indeeling - Benamingen - Kenmerken - Vindplaatsen - Herkenning
1058: BOLSCHE,WILHELM - Ernst Haeckel. Ein Lebensbild
3126: BOLSWARD - KALMA,J.J - Mensen in en om de Martini. Beelden uit Bolwards kerkgeschiedenis.
4720: BOLSWARD - ELZINGA,J.B. / WIJMA,J.J. - Het oude Bolsward in de jaren 1860 - 1926.
2627: BOLSWARD - ANDELA,H.A.M. - Bolsward, zeven eeuwen Minderbroeders.
4791: BOLSWARD - SANGERS,JAN J. - Henricus Beekhuis (1872-1959). Bolswarder huisarts, activist en sportman. Grondlegger van de Rijwielelfstedenstocht.
2243: BOLSWARD - HALLEMA,A. - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis Bolsward, 1553-1953. Een overzicht van de geschiedenis van het weeshuis te Bolsward.
1555: BOLTE,WOUTER / MEIJER,JOHAN - Van Berlage tot Bijlmer, architektuur en Stedelijke politiek.
2726: BOLTENDAL,R. - Koerier tussen gisteren en morgen. De geschiedenis van Je Maintiendrai Friesland 1944-1984.
5121: BOLTON,J.L. - Mediaeval English economy, 1150-1500.
3214: BOMMEL,JAN PIETER - Simson in tweevoud. Een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Richteren 13 - 16.
3215: BOMMEL,JAN PIETER - Godsdiensten van de wereld.
4107: BONANNI - HARRISON,F.L. / RIMMER,J. (introduction) - Antique musical instruments and their players. 152 plates from Bonanni's 18th-century Cabinetto Armobico.
2207: BONENKAMP, B.J. - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal.
1356: BONESCHANSKER,J. - Het Nederlandsch zendeling genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd.
4389: BONHAMS - Fine Chinese art. Novenmber 2012. 1 - 360. 360 Lots, all illustrated and described.
5608: BONNEFOY,YVES - MUSKIN,JAN H.(vertaling nawoord) - Over de beweging en roerloosheid van Douve. Voorafgegaan door Anti-Plato.
1222: BONNET ) END,A.VAN DEN - Gisbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde theologie in de achttiende eeuw.
5653: BONT,KARIN DE - Geen ander fundament. Altkolonier Mennonieten in Bolivia.
4927: BONTEKOE,G.A. (samensteller) - Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar 1945.
1321: BOOCKMANN,HARTMUNT - Einfuhrung in die Geschichte des Mittelalters.
1498: BOOCKMANN,HARTMUNT - Die Gegenwart des Mittelalters.
6239: BOOGAART,A,VAN DEN - Moscou anno 1946.
3767: BOOGERD,L.VAN DEN - Jezuietendrama in de Nederlanden.
1004: BOOGERT,JOHN B. VAN DEN - Onderzoek naar de doorlaatbaarheid van collodiummembranen voor bacterien.
1327: BOOGMAN,J.C.,C.A. TAMSE - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. 27 teksten over emancipatie in Nederland
4938: BOOL,FLIP / VRIES,JEROEN DE - De arbeiders fotografen. Camera en crisis in de jaren '30.
2600: BOOMA,J.G.J.VAN (ed.) - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566.
1294: BOOMGAARD,JEROEN - De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
5913: BOON,LOUIS PAUL / WEVERBERGH,LOUIS JULIEN (samenstelling) - Boontjes 1967.
5861: BOON - HUMBEECK,KRIS - Album Louis Paul Boon. Een leven in woord en beeld, met een chronologie van Boons leven en werk
1236: BOONSTRA,O.W.A. / WOUDE,A.M.VAN DER - Demographic transition in the Netherlands. A statistical analysis of regional differences in the level and development of the birth rate of fertility, 1850-1890. Voorts bijdragen van H.A.M. Snelders en J.L. van Zanden. (A.A.G. Bijdragen 24)
2372: BOOT,J.A.P.G / BLONK,A. - Van smiet- tot snelspoel. De opkomst van de Twents-Gelderse textielindustrie in het begin van de 19de eeuw.
1961: BOOY,E.P.DE - Weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs on de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. ( Stichtse Historische Reeks, 3 )
1957: BOOY,E.P.DE - Kweekhoven der Wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. ( Stichtse Historische Reeks)
4653: BORCH,INE TER / KOHNE,HANS (eindredactie) - Beeldschoon beton. Van inspiratie naar realisatie.
1269: BORCHSENIUS,POUL - And it was morning. The story of the Jews in our time
5947: BORDEWIJK,F. - Verzameld werk 2. Apollyon.
3230: BORGER,GUUS J. / BRUINES,SASKIA - Binnewaeters gewelt. 450 Jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier. ( KeesPlug, eindredactie)
4843: BORGES,JORGE LUIS - Atlas. In colloboration with Maria Kodama, (translated and annotated by Anyhony Kerrigan).
388: BORKENAU,FRANZ - Der europaische Kommunismus. Seine Geschichte von 1917 bis zur Gegenwart.
5345: BORMANN,WERNER - Allgemeine Kartenkunde. Kartografische Schriftenreihe)
5578: BORN,ERWIN. - Die Kunst zu Schnitzen. Technik der Schnitzerei und Holzbildhauerei. Mit 581 alten und neuen Beispielen.
1018: BORSSUM WAALKES,G.H. VAN - Dat Boeck van den Oorspronck, een handschrift. Met inleiding en aanteekeningen, namens het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde bewerkt door G.H. van Borssum Waalkes
1632: BORST,ARNO - Lebensformen im Mittelalter.
3335: BORST,ARNO (herausgegeben) - Das Rittertum im Mittelalter.
2873: BORSTLAP,SANDRA - Japanse traditionele keramiek. Door hedendaagse pottenbakkers
5569: BORSTLAP.ALLESANDRA / TESKE,JEF - Het Mongoolse rijk tijdens de Yuan dynastie.
4500: BOS,JURJEN M. - Archeologie van Friesland.
1180: BOS,L.B - Geologie van Nederland.
823: BOS-ROPS / SCHIE / SLOT / ZANDVLIET(red.) - De archieven in het Algemeen Rijksarchief.
5391: BOSC,ERNEST - Dictionnaire de l'art, de la curiosite et du bibelot.
5348: BOSCH,F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
1992: BOSCH,JEROEN ) GERLACH,P. - Jheronimus Bosch. Opstellen over leven en werk.
3782: BOSCH - TOLNAY,CHARLES - Hieronymus Bosch. Einfuhrung in das wer des Hieronymus Bosch.
4996: BOSCH - BAX,D. - Ontcijfering van Jeroen Bosch.
2017: BOSCH,JEROEN - Gobelins naar Hieronymus Bosch. Atelier Mierzejwski, Warszawa.
3252: BOSCH - FRAENGER,WILHELM - Hieronymus Bosch.
5479: BOSCH - TOLNAY,CHARLES DE - Einführung in das Werk von Hieronymus Bosch UND Hieronymus Bosch. Kritischer Katalog der Werke ( 2 volumes in box )
1275: BOSCH,R.A - Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
3223: BOSCHMA-AARNOUDSE,C. - Het statenlogement in Hoorn. Dit logiment der Heeren Gecommitteerde Raden van 't Noorderquartier eertijds het klooster der Jeronijmiters. (bouwhistorische reeks Hoorn)
1795: BOSCHMA,C.(ea.) - Antwerps plateel. Tentoonstelling Fries Museum Leeuwarden.
3854: BOSKER,FOKKO / HOOP,LAMMERT DE (eindredactie) - Rinsma State. Van Sytzama tot Scheringa.
5859: BOSKMA,PIETER - Altijd weer dit leven. Een keuze uit de gedichten samengesteld door Joost Zwagerman.
1532: BOSKOOP ) TROMP,JAN - Boskoops Koninklijke (1861 - 1986).
978: BOSL,KARL - Europa im Mittelalter. Weltgeschichte eines Jahrtausends.
2589: BOSMA,RYNK - De vier Van Wierens. Kaatsen in Friesland 1960-1990.
5294: BOSMA,KOOS (redactie) - Verleidelijk stadsbeeld. Ontwerpen voor stedelijke vernieuwing.
4772: BOSMA,ANDRIES / DIJKSTRA,HARRIE - Net ferjitte. Niet fergete. Menaldumadeel en het Bildt in de jaren 1940 - 1945.
1693: BOSMA,KOOS / ZWARTS,KIM - De kunstwerken van Rijkswaterstaat. The structural art works of Rijkswaterstaat.
4721: BOSMAN-JELGERSMA,H. - Poeders, pillen en patiënten. Apothekers en hun zorg voor de gezondheid door de eeuwen heen.
2882: BOSMANS,SARAH - Keramiek uit het islamitisch cultuurgebied. De Collectie Hillegonda Janssen. ( een speciale uitgave van Keramika )
6288: BOSOMWORTH,DOROTHY (introduction) - The Victorian Catalogue of Household Furnishings. A complete compendium of over five thousand items to furnish and decorate the Victorian Home.
1253: BOSSAERS,K.W.J.M - Van kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw
1068: BOSSCHAERT,D - De stad Utrecht als medisch ontwikkelingsgebied. Proceeding medical care for the underprivileged in Utrecht town during the ninetheenth century
1044: BOSSCHER,Ph. M. e.a. (red.) - Prins Hendrik de Zeevaarder 1820-1879.
4176: BOSSEBOEUF,L.A. ABBE - Richelieu. Monuments et Souvenirs, Avec une vue generale du Chateau.
603: BOSSELAAR D.E. (ea red.) - Gedenkboek van het Genootschap van Leeraren aan Ned. Gymnasiën 1830-1930
5962: BOSWELL ,JAMES - Boswell on the grand tour : Germany and Switzerland 1764. Edited by Frederick A. Pottle.
4256: BOSWELL - Boswell en Holland. Met de volledige correspondentie met Belle van Zuylen. ( vertaald, bewerkt en ingeleid door Jan Peter van de Sterre)
3343: BOT,PETER - Tussen verering en verachting De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving
3288: BOTERENBROOD,HELEN / PRANG,J. - Van Der Mey en het scheepvaarthuis.
2622: BOTERENBROOD,HELEN - Weverij De Ploeg.
5749: BOTKE,IJNTE / MARING,HERMAN (redactie) - De Groninger boer. De wording van een nieuwe plattelandselite 1775-1875.
3032: BOTKE,IJ. / HUISMAN / MARING / DE VRIES - Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
4907: BOTKE,IJNTE - Boer en heer. De Groninger boer 1760-1960. (Groninger Historische Reeks 23)
3438: BOUARD, MICHEL DE - Guillaume le Conquerant.
4046: BOUCKAERT,BRUNO - De Sint-Baafs-kathedraal in Gent van Middeleeuwen tot Barok.
4740: BOUMA,H. - Verzet en verraad in de Lege Geaën. Het Onderduikersparadijs.
54: BOUMA, G.J.A. (e.a) - De Friese Sjees. Onder redactie van de Stichting ' It Fryske Hoars '.
5992: BOUMA,HESSEL - Droppingveld Wardrobe. Wapens in de Deelen.
2605: BOUMA,G.J.A. - Het Friese paard. Uitgave bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Vereniging 'Het Friesch Paarden-Stamboek' in 1979.
3028: BOUMAN,Z.P. (REDACTIE) - De Natuur. Populair geillustreerd maandschrift gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen. Acht-en-twintigste Jaargang.
4943: BOUMAN,C.A. - Sacring and crowning. The development of the latin ritual for the anointing of kings and the coronation of an emperor before the eleventh century.
2472: BOUMAN,P.J. - Gedenkboek Wilton Fijenoord. 1823 - 1954.
5897: BOUQUET,HENRY / BEGOS,LOUIS / MAILLEFER,J.D. - Soldats suisses au service etranger. 1 Bouquet - Le vainqueur des Peaux-Rouges de l'Ohio. 2 Begos - Souvenirs des campagnes du Lieutenant-Colonel Louis Begos. 3 Maillefer - Un vaudois à l'armee d'Espagne. Avec notices et portraits.
2213: BOURDON,M. - Elemens d'algebre.
5705: BOURGEOIS,JEAN JACQUES/ MARTIAL,MAURETTE - L'Age d'Or du siege paille.
1079: BOURGOING,JEAN DE - Aus den Papieren des Herzogs von Reichstadt.
4696: BOUWEN MET BETON - Bouwen met beton / Construire en beton 1992/93. Tijdschrift voor architectuur / Revue d'architectuur. Beel - Calatrava - Domenig - Gropius - Miaralles - Moser - Schattner - Stirling - van Velsen.
4695: BOUWEN MET BETON - Bouwen met beton / Construire en beton 1998. Tijdschrift voor architectuur / Revue d'architectuur. Arets - Kahn - Mohl - Schwarz - Vacchini - Vandenhove - Zumthor.
4893: BOUWENS,SOPHIE - Over de streep. Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001. (Maaslandse Monografieen 71 )
172: BOUWERS,LENZE L. / ENGELSEN,NIES DEN - IJsschotsen gelaagd. ( Bouwers gedicht / Engelsen 3 linosneden)
889: BOUWERS,LENZE L. - Rondeel.(eenheden reeks)
4688: BOUWKUNST DER EEUWEN - STIERLIN,HENRI - Angkor ( Bouwkunst der eeuwen )
4689: BOUWKUNST DER EEUWEN - STIERLIN,HENRI - Mexico.( Bouwkunst der eeuwen )
735: BOUWKUNST DER EEUWEN - VOGT GOKNI,ULYA - Turkse bouwkunst. (Bouwkunst der eeuwen)
4687: BOUWKUNST DER EEUWEN - VOLWAHSEN,ANDREAS - India. ( Bouwkunst der eeuwen )
1524: BOUWKUNST DER EEUWEN - CHARPENTRAT,PIERRE - Barok. Italie en Midden-Europa. ( Bouwkunst der eeuwen )
712: BOUWKUNST DER EEUWEN - MARTIN,R. - Griekse bouwkunst. ( Bouwkunst der eeuwen )
877: BOUWKUNST DER EEUWEN -MASUDA,T. - Japan. (Bouwkunst der Eeuwen)
4187: BOVENKERK,FRANK - IJscomannen en schoorsteenvegers. Italiaanse ambachtslieden in Nederland.
5977: BOWES,JAMES LORD - Notes on Shippo. A sequel to Japanese enamels.
2701: BOWLE, JOHN - Politics and opinion in the nineteenth century. An historical introduction.
3714: BOWLES - NUTTING,CHERIE - Yesterday's perfume. An intimate memoir of Paul Bowles.
2099: BOXER,C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800,
2100: BOXER, C.R., - De Nederlanders in Brazilië, 1624-1654.
1046: BOXHOORN,A. - The Cold War and the Rift in the Governments of National Unity. Belgium, France and Italy in the spring of 1947: a Comparison
2672: BOYKEN, MARTIN - Die Spruchfliesen Von Wrisbergholzen.
5079: BOYLE.LEONARD E. - Medieval Latin Palaeography. A bibliographical introduction.
3719: BRAAK,M.TER / PERRON,E.DU / ROELANTS,M. - Forum. Maandschrift voor letteren en kunst. onder leiding van M.ter Braak, E.du Perron en M.Roelants. Redactie-secretaris E.Bouws. 1e t/m 4e jaargang 1932-1935.
3866: BRAAK,MENNO TER / PERRON,E.DU - Briefwisseling 1930-1940. compleet.
5723: BRAAK,MENNO TER - Verzameld werk. 7 delen compleet.
1235: BRAAT / KLASENS - Artefact. 150 Jaar Rijksmuseum van Oudheden 1818-1968
3321: BRABANDER DEN, HATTUM VAN, HOORNIK - 3 Op een Perron, Deel 2. Verzen van Gerard den Brabander, Jac van Hattum, Ed Hoornik.
2865: BRABANDER,GERARD - 4 Dicht bundels. Opus 5 - Niets nieuws - Delirium - Gespleten vuur
328: BRABER,HELLEKE VAN DEN - Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
2522: BRACHES,ERNST - Het boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau.
2535: BRACHES,ERNST - Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen. De diploma's van 1892 door G.W. Dijsselhof , Th.W. Nieuwenhuis, C.A. Lion Cachet. Met drie levensgrote reproducties naar de houtsneden in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.
2485: BRAHMS - ZIMMERMAN,WERNER G. - Brahms in der Schweiz. Eine Dokumentation.
465: BRAHMS } REHBERG,WALTER UND PAULA - Johannes Brahms. Sein Leben und Werk.
477: BRAHMS - THOMAS SAN-GALLI,W.A. - Johannes Brahms.
3096: BRAHMS - BOECK,DIETER - Johannes Brahms. Lebensbericht mit Bildern und Dokumenten
3117: BRAHMS - KROSS,SIEGFRIED - Johannes Brahms. Versuch einer kritischen Dokumentar-Biographie.
2388: BRAHMS - FORNER,JOHANNES - Johannes Brahms in Leipzig. Geschichte einer Beziehung.
6202: BRAHMS - BOZARTH,GEORGE S. (edited) - The Brahms Keller correspondence.
6159: BRAMAH,EDWARD and JOAN - Coffee makers. 300 Years of art & design.
3904: BRAMMETJE (M.H.DU CROO) - Cor Ruys.
1312: BRAND,KARL-WERNER U.A - Aufbruch in eine andere Gesellschaft. Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik.
5781: BRANDAAN - BERGSMA,J. - Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis en de critiek der Middelnederlandsche Brandaen-teksten.
1830: BRANDAAN - STRIJBOSCH, C.M.B. - De bronnen van De reis van Sint Brandaan. ( Middeleeuwse studies en bronnen XLIV )
2093: BRANDAAN - GERRITSEN,W.P. / EDEL,DORIS / KREEK,MIEKE DE - De wereld van Sint Brandaan.
6236: BRANDAAN - De reis van Sinte Brandaan. Uitgave , inleiding en commentaar door Maartje Draak. Herdicht door Bertus Aafjes.
2633: BRANDAAN - WILMINK,WILLEM (vertaling) - De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalde eeuw. Met een uitgave van de Middelnederlandse tekst naar het Comburgse handschrift. Inleiding door W.P.Gerritsen.
4737: BRANDHOF,J.C.E. VAN DEN - De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy.
4606: BRANDO - MANSO,PETER - Brando. The biography.
2108: BRANDOLINI / GEHRY/ MENDINI (ua) - ROMAIN, LOTHAR (herausgegeben) - Busstops. Internationales Design-Projekt 1994.
4594: BRANDS - DUPPEN,L. (samenstelling) - Eugene Brands 80 jaar. Een overzicht van zijn werk uit de collectie G.Hofland
900: BRANDT - Von Athen zum Tempethal. Reiseerinneringen aus Griechenland. (Gymnasial-Bibliothek, 19 )
2822: BRANDT EN PROOST - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland.
5791: BRANDT,JOHANNES - J.Brandts verantwoording van de Historie der Reformatie van wylen zyn' vader G. Brandt,tegens de beschuldigingen van Jacobus Leidekker predikant, waar achter, om de gelykheit der stoffe, gevoegt is, G. Brandts verantwoording tegen D.H. Rulaeus predikant.
636: BRANDT,PAUL - Sehen und Erkennen. Eine Anleitung zu vergleichender Kunstbetrachtung.
958: BRANDTSTADTER,H - De tooverviool. Een ware geschiedenis van iemand die haar heeft gevonden en van een die haar bespeeld heeft.
3889: BRANT,SEBASTIAN - Der Sotten Schip. ( verzorgd en van nawoord voorzien door Loek Geeraedts )
2766: BRANTOME - BOURDELLE ,PIERRE - Oeuvres du Seigneur de Brantome. accompagnees de remarques historiques et critiques. Nouvelle edition, Tome septieme, Vies des dames galantes.
2198: BRAUDEL,FERNAND - Le Monde de Jacques Cartier. L'aventure au XVIe siecle.
4040: BRAUN,WERNER - Die Musik des 17. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft 4 (herausgegeben von Carl Dahlhaus)
782: BRAUNTHAL,JULIUS - History of the International world socialism. Volume 3 1943-1968.
5703: BRAWER,NICHOLAS A. - British campaign furniture. Elegance under canvas, 1740-1914.
4378: BRAY - BIESBOER,PIETER (edited) - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray. Vier schilders in een gezin.
1706: BREAD & BUTTER - Brand Bible. Tradeshow for selected brands. Winter 2011.
3627: BRECHT - EWEN,FREDERIC - Bertolt Brecht. His life. His art. His times.
3613: BRECHT - FUEGI, JOHN: - Brecht & Co. Sex, politics, and the making of the modern drama.
2881: BRECHT - KARASEK,HELLMUTH - Bertolt Brecht. Der jungste Fall eines Theaterklassikers.
847: BREDERO) PRUDON,S.J.(inleiding en toelichtingen) - Spaanschen Brabander. Ierolimo.
260: BREDERO - RIJNBACH,A. A. VAN - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met een inleiding, aantekeningen en een woordenlijst.
5299: BREDEROO,NICO J. - Elisabeth Eskes-Rietveld op de grens van twee werelden.
1537: BREEN ,JACK / OLSTHOORN, BERNARD - De Wand. Vormstudie.
3501: BREGMAN - TASELAAR,E. - Boele Bregman, 1918-1980. Een overzicht.
5966: BREGMAN - WINTERS,WILLEM (aantekeningen) - O, was ik als een aap. Gedichtjes en aantekeningen van Boele Bregman.
3929: BREHM,E.A. - Het leven der dieren door E. A. Brehm. Naar den tweeden druk der volksuitgaaf voor Nederland bewerkt door S. P. Huizinga
334: BREITENBACH - HOLZ,KEITH / SCHOPF,WOLFGANG. - Im Auge des Exils. Josef Breitenbach und die Freie Deutsche Kultur in Paris 1933-1941.(text in English and German)
3243: BREMER,J.T. - Rondom het Oude Veer. Fragmenten uit de geschiedenis van de Anna Paulownapolder.
4725: BREMER, J.T. / WISSEKERK,M.L. - De watersnood van 1916 in Anna Paulowna.
4973: BREMMER,R.H. - The Fyve Wyttes. A late Middle English eevotional treatise edited from BL MS Harley 2398 with an introduction, commentary and glossary.
686: BRENDEL,ALFRED - Music sounded out. Essays, lectures, interviews, afterthoughts.
6250: BRENDER A BRANDIS,G. - Nieuwe Natuur- Geschied- en Handelkundige Zak- en Reis-Atlas behelzende eene beknopte beschrijving van de Gronden der Astronomij; de aart, eigenschappen en beweeging der Hemelsche Ligchaamen, Zon, Maan en Sterren.
1751: BRENDLER,GERHARD - Geschichte und Gestalten - Civitas dei - von der Kaiserkirche bis zu den Ablassthesen.
2819: BRENKER,ANNE MAGARETE - Die Meyersche Hofbuchhandlung in Lemgo in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts.
4278: BRENNECKE,WILFRIED - Die Handschrift AR. 940/41 der Proske Bibliothek zu Regensburg. Ein Beitrag zur Musikgeschichte im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts.
2381: BRESGEN,CESAR - Im Anfang war der Rhythmus. (Musikpadagogische Bibliothek)
3313: BRETT,M. - The English Church under Henry I. (Oxford Historical Monographs)
2414: BREUKER,PIETER(eindredactie) - Kaatsen: lange traditie, levende sport. Bij het eeuwfeest (1897-1997)van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB).
4910: BREUKER,PIETER - Van Bekkensnijders tot onderzoeksprogramma's. Geschiedkundige bijdragen over vermaken en sporten in Nederland.
3959: BREUKER,PIETER - Van Parijs tot Pyeongchang. Kaatsen, kaatsers en alle andere 29 Friese medaillewinnaars op de Olympische Spelen.
1727: BREUKER,P. (red.) - De Fiifde Woansdei. 150 jier P.C. 1853-2003.
1499: BREUKER,PIETER - Oan de hang. In samling skogingen, artikels en lezingen oer keatsen,keatshistoarje, keunst en kultuer.
319: BREUKERS,HAICO / POTHOFF,MARIN - Stedelijke openbare ruimte. Kerstnummer Grafisch Nederland 1992
2940: BREUKINK-PEEZE, H.M.A.(red.) - Kostuum. Verzamelingen in beweging 1995. Twaalf studies over kostuumverzamelingen in Nederland & Inventarisatie van het kostuum bezit in Nederlandse openbare collecties.
1515: BREWER,J. / STYLES,J. (eds.) - An ungovernable people. The English and their law in the seventeenth and eighteenth century.
2508: BREY,BART - Circus Nova Zembla.
1593: BREYER / NASARSKI / PIEKALKIEWICZ - Nachbarn seit tausend Jahren. Deutsche und Polen in Bildern und Dokumenten.
6110: BRIAN - SCHAARWACHTER,JURGEN(edited) - HB. Aspects of Havergal Brian.
1529: BRIGANTI,G. - Glanzvolles Europa. Beruhmte Veduten und Reiseberichte des 18. Jahrhunderts
4354: BRIGGS,ASA / SNOWMAN,DANIEL (ed.) - Fins de Siecle. How centuries end 1400-2000.
4105: BRINK,VAN DEN G. / BILSEN,F.A. (editors) - Psychophysical, physiological and behavioural studies in hearing. Proceedings of the 5th International Symposium on Hearing. Noordwijkerhout, The Netherlands april, 8-12, 1980.
1281: BRINK,J. (e.a) - Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1930-1955.
3212: BRINK,PAUL VAN DEN / WERNER,JAN (red.) - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw.
499: BRION,MARCEL - Pompeji und Herculaneum.
3871: BRISS - Briss.
5280: BRISTOW,IAN - Architectural Colour in British Interiors 1650 - 1840.
2118: BRITISH DESIGN - Profile. 50 British design groups & their works.
6051: BRITTEN - MATTHEWS,DAVID. - Britten.
6123: BRITTEN - MITCHELL,DONALD (edited) - Letters from a life. The selected letters and diaries of Benjamin Britten 1923-1951. Volume One: 1923-39. Two; 1939-45. Three 1946-51.
2660: BRITTON,FRANK - London Delftware
5254: BROCKBANK,PHILIP - Players of Shakespeare. Essays in Shakespearean performance by twelve players with the Royal Shakespeare Company.
3724: BRODY,ELAINE - Paris. The musical kaleidoscope. 1870-1925.
2322: BROECKX,J.L. - Methode van de muziekgeschiedenis. Met een inleiding door F.Vander Mueren.
5327: BROEK,GERARD J. VAN DEN / BROEK,JAN J.W. - Veldwerk fjildwurk. Schetsen van Jac L.Jongsma 1893-1926.
5287: BROEK,VAN DEN - STROINK,RUDY (redactie) - Ir. J.H. van den Broek. Projekten uit de periode 1928-1948.
2679: BROEKE,JOHAN TEN / SABBE,ARNO VAN / WOUDENBERG,RICHARD - Antieke Tegels / Antique Tiles / Carreaux Anciens
3245: BROEKE,W.VAN DEN (e.a.) - Bronnen op het spoor. Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland.
364: BROEKHUIZEN,P.H. (e.a.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen.
1938: BROEKMEYER,M.J. - De Russische landbouw. Boeren, dorpen, platteland.
1776: BROM,GISBERT(beschreven) - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Derde Deel Rome. Overige Bibliotheken en archieven. (R.G.P., kleine serie 14 )
1775: BROM,GISBERT(beschreven) - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Tweede Deel Rome. Vaticaans Bibliotheek. (R.G.P., kleine serie 9 )
1661: BROMBERG - TEUNISSEN,MONIQUE - Paul Bromberg. Binnenhuisarchitect en publicist.1893-1949. (Monografieën Nederlandse interieurarchitecten)
713: BROMBERG,PAUL. - Amerikaansche architectuur.
1119: BROMLEY,J.S. / KOSSMANN,E.H. (eds.) - Britain and the Netherlands. Volume IV. Metropolis, dominion and province.
4751: BROMMER,BEA - Reizend door Oost-Indie. Prenten en verhalen uit de 19de eeuw.
3367: BROMMER,BEA (eindredactie) - Van kimono tot ruimtepak. Zijde - kunstzijde - kunstvezel.
393: BRONGERS,GEORG A. - Nicotiana Tabacum. The history of tobacco and tobacco smoking in the Netherlands.
5779: BRONTE - LOCK,JOHN AND DIXON / CANON,W.T. - A man of sorrow.. The Life, Letters and Times of the Rev. Patrick Brontë 1777-1861.
1176: BROOD,PAUL - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
5381: BROOD,P. / HUUSSEN,A.H. / KOOI,J.VAN DER - Nieuwe Groninger Encyclopedie. 3 delen compleet.
2329: BROOK,BARRY S. - Thematic catalogues in music. An annotated bibliography. Including printed, manuscript, and in-preparation catalogues; related literature and reviews.
1824: BROOK-SHEPHERD,GORDON - The Last Empress. The Life and Times of Zita of Austria-Hungary, 1892-1989.
6339: BROOKE HITCHING,EDWARD - The madman's library, The strangest books,manuscripts and other literary curiosities from history.
2433: BROOKS,GRAHAM (ed.) - Trial of captain Kidd. ( Notable Trials Library)
2528: BROOS / KLOEK / SPIJKERMAN / STOFFERS - Vijftien jaar vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Een bibliografie van artikelen, 1975-1989.
2196: BROSSE,JACQUES - Les tours du monde des explorateurs. La grands voyages maritimes, 1764-1843.
4912: BROUWER,MARJAN - Pjutten en beukers. Friese kinderportretten 1550-1800.
543: BROUWER,G.P. - Ionisatie van argon door alpha deeltjes met verschillende energieen.
1557: BROUWER, JAAP(ea) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel V: Fivelingo.
1558: BROUWER, JAAP(ea) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel VI: Aanvullingen 1994-2009.
4011: BROUWER,L.E.J. / ADAMA VAN SCHELTEMA,C.S. - Droeve snaar, vriend van mij. Brieven. Met voorwoord, aantekeningen en een biografische schets bezorgd door D. van Dalen. ( Prive-Domein, Nr.96)
5820: BROUWER,G.A. - Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland.
1262: BROUWER,PETER (red.) - Vogels van de Ooypolder.
5058: BROWN, MICHELLE P. - Understanding illuminated manuscripts. A guide to technical terms.
3002: BROWN BOVERI - Brown Boveri & Cie Baden ( Schweiz).
4113: BROWN,HENRY (gravures) - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers.
120: BROWN,A. - De opkomst en ondergang van het communisme.
1552: BROWN,PATRICIA FORTINI - The Renaissance in Venice . A world apart.
5878: BROWNE,E.G. - A year amongst the Persians. Impressions as to the life, character, and thought of the people of Persia, received during twelve month's residence in that country in the years 1887-8.
5240: BRUCE-MITFORD,R.L.S. - The Sutton Hoo Ship Burial. A handbook.
2113: BRUCE,JOHN COLLINGWOOD. - The Bayeux Tapestry. The Battle of Hastings and the Norman Conquest.
617: BRUCK,PETER / KARRER,WOLFGANG (eds.) - The Afro-American novel since 1960.
4188: BRUCKER,GENE - Giovanni en Lusanna. Trouw en ontrouw in Florence rond 1450.
43: BRUCKNER - WATSON, DEREK - Bruckner. (Master Musicians series)
266: BRUCKNER - AUER,M. - Anton Bruckner. Sein Leben und Werk.
5677: BRUEGEL - GLOCK,GUSTAV - Das Grosse Bruegel - Werk. (Breugel der Altere)
5305: BRUGGE - BALLEGEER,JOHAN - Gids voor Oud Brugge.
4190: BRUGGELING,A.S.G. - Theorie en praktijk van het voorgespannen beton. 2 delen.
1307: BRUGGHEN - BROUWER,J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
2724: BRUGGINK,A. - Sulfonylgesubstitueerde methylesters vanenkele sterke zuurstofzuren. Synthese en solvolyse.
78: BRUGMANS, I.J. - Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-Economische Geschiedenis van Nederland 1795-1940.
213: BRUGMANS,H. / BRUGMANS,I.J.(bijgewerkt) - Geschiedenis van Amsterdam. 1100-1925.
1860: BRUIJN,J.R. - Varend verleden. De Nederlandse in de 17de en18de eeuw.
2157: BRUIJN, J.R. E.A. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en Minister, 1787-1854.
1918: BRUIJNE,DICK (ea.) - Amsterdam Southeast. Centre Area Southeast and Urban Renewal in the Bijlmermeer 1992-2010 / Amsterdam ZO. Centrumgebied Zuidoost en stedelijke Vernieuwing Bijlmermeer 1992-2010.
4580: BRUIN, M.P.DE - Zelandiae descriptio. Het panorama van Walcheren uit 1550,
1506: BRUIN, H.P.DE (red.)) - Het Gelders rivierengebied uit zijn isolement. Een halve eeuw plattelandsvernieuwing. (Gelderse Historische Reeks XVIII)
1471: BRUINS,J.A. - Hoe ontstond de overtuiging dat Jezus de christus is ?
881: BRUINSMA,GERBEN (e.a.) - Vrouw en criminaliteit. Vrouwen als plegers en slachtoffers van criminilateit.
168: BRUINSMA,ATSJE - Trendsetters oan if fuottenein. 50 jier Earnewaldster Skutsje.
4816: BRUINSMA,KLAAS (oersetting) - Beatrys.
2019: BRUINSMA,M. (red.) - Markerwaard.The other side of design. Water en Land. Mythe of Rede. ( seminar inrichting Markerwaard)
2946: BRUINTJES,JAAP - Smallingerland verzameld, Drachten verzamelt.
1488: BRUIS W. & / HOOFF,D.VAN - Grand Hotels van de Benelux.
3184: BRULEZ,W. - Cultuur en getal. Aspecten van de relatie economie-cultuur in Europa tussen 1400 en 1800.
361: BRUMMEL,L. - Miscellanea libraria. Opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
1673: BRUNELLESCHI,UMBERTO - Umberto Brunelleschi, fashion-stylist, illustrator, stage and costume designer.
5470: BRUNNER,CONSTANTIN - Spinoza gegen Kant und die Sache der geistigen Wahrheit. ( 1e Auflage Berlin 1910)
5442: BRUNSCHWIG,JACQUES / LLOYD,GEOFFREY - Le savoir grec. Dictionnaire critique.
3135: BRUNT,INEKE - Stadstuinen Almere Hout. Ymere Stimuleringsprijsvraag 2005. Voor (landschaps) architectuur, beeldende kunst en stedenbouw.
3231: BRUSSEL - Rond het bombardement van Brussel van 1695. verwoesting en wederopstanding.
1302: BRUYAS,JACQUES - Edouard Herriot
2927: BRYMER,J. - De klarinet. (Yehudi Menuhin Reeks)
1719: BUCH,J. - Een eeuw Nederlandse architectuur 1880 / 1990
1254: BUCHHOLZ,WERNER - Staat und Standegesellschaft in Schweden zur Zeit des uberganges vom Absolutismus zum Standeparlamentarismus 1718-1720
1136: BUCHNER,RUDOLF - Deutsche Geschichte im europaischen Rahmen.
3234: BUCK,A.DE - Grammaire elementaire du moyen egyptien.
5940: BUCK,H.DE - Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
891: BUCKLAND,WARREN (ed.) - The film spectator.From sign to mind.
2384: BUETTNER,STEWART/ PAULY,REINHARD G. - Great composers. Great artists. Portraits.
3303: BUIJNSTERS SMETS,LEONTINE - Kinderspelen op wensbrieven.
2087: BUIJTENEN,M.P.VAN - Windesheimers in Bazel St.Leonard 1462-1525. (Overdruk uit; Postillen Kerk en Maatschappij)
4253: BUIJTENEN,M.P.VAN / OBREEN,H.T. - Westergo's IJsselmeerdijken. I. Dijkage in ontwikkeling. - II. Inventarissen van de archieven.
4617: BUITENPOST - WILDEBOER,D.R. - Een gemente door de euwen heen 1598-1998. Fragmenten uit de 400-jarige geschiedenis van de Hervormde gemeente Buitenpost - Lutjepost.
4104: BUKOFZER,MANFRED F. - Music in the Baroque era. From Monteverdi to Bach.
5629: BULAU,ALWIN E. - Footprints of assurance.
1065: BULFERETTI - Studi in onore di Luigi Bulferetti.
901: BULLA,J.M. - An introduction to Florentine sculpture in the XV century.
1592: BULLETT,GERALD - Poems in Pencil.
3424: BULLOUGH,V.L. / BRUNDAGE,J. - Sexual practices and the medieval Church.
1691: BULTEN,BARBARA (ed.) - Corus Chess Tournament 1938-2008. Corus Chess celebrates its 70th.
2082: BUMA,W.J. / EBEL,W. (herausgegeben) - Das Rustringer Recht (Altfriesische Rechtsquellen, Texte und Ubersetzungen 1 )
2046: BUMA,W.J.(uitgegeven) - Die Brokmer Rechtshandschriften. (Oudfriese taal- en rechtsbronnen 5 )
1954: BUMA, W.J. (bewerkt) - Het tweede Rustringer handschrift. ( Oudfriese Taal- en rechtsbronnen 8 )
2129: BUMA,WYBREN JAN - Vollstandiges Worterbuch zum westerlauwersschen. Jus Municipale Frisonum.
491: BUMA --- HOEKEMA,T(ea.) - Flecht op 'e koai. Stúdzjes oanbean oan Prof. Dr. W.J. Buma ta syn sechtichste jierdei
3897: BUNGE,E.M - In het schijnsel van de mijnlamp.
1122: BUNGENER,L.F - Histoire du Concile de Trente. 2 Tomes.
51: BUNING,L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888. (Van Gorcum's historische bibliotheek )
4433: BUNIS,MARTY / BUNIS,SUE - The collector's guide to antique radios, Second Edition
4789: BURACK,BENJAMIN - Ivory and its uses.
2241: BURBANK,J. / RANSEL,D.L., (eds.) - Imperial Russia. New histories for the empire.
5614: BURCKHARDT,JACB - Weltgeschichtliche Betrachtungen. Erlauterte Ausgabe. Herausgegeben von Rudolf Marx.
5315: BURCKHARDT,MONICA - Mobilier moyen age et renaissance.
332: BURDS,JEFFREY - Peasant dreams & market politics. Labor migration and the Russian village,1861-1905.
5279: BUREAU MONUMENTENZORG AMSTERDAM - Omdat de vormen goed gekozen zijn. Een voorstel voor de nieuwe monumenten uit de periode 1850-1940 binnen de Amsterdamse Singelgracht.
5119: BURFORD,E.J. - Bawds and lodgings. A history of the London Bankside brothels, c. 100-1675.
1096: BURG,MARGREET VAN DER - Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968. ( A.A.G. Bijdragen 41 )
6329: BURGELER KERAMIK - Burgeler Keramiek. Eine Darstellung der Geschichte des Burgeler Topferhandwerks anhand der Sammlung des Keramik Museum.
1722: BURGER, J. (voorzitter) - Verslag der Commissie in zake de Lichamelijke Ontwikkeling in het Leger, ingesteld bij beschikking van den Minister van Oorlog van 17 december 1917.
258: BURGESS,RENATE. - Portraits of doctors & scientist in the Welcome Institute of the history of medicine. A catalogue.
1808: BURGESS,A.J. - The notary in opera.
3054: BURGUM - VLIET,H.VAN DER - Burgum. Wald- en wetterdoarp.
2206: BURGUM - HENSTRA,K.R. (eindredactie)) - Indisch Museum terug in Burgum. Terugblik op Anne Tjibbes van der Meulen en zijn Indische verzameling. Expositie Indisch Museum terug in Burgum, 8 oktober 1991 t/m 28 maart 1992
3399: BURINGH E. - Stamboom van de familie Buringh.Met bijlagen van een paar takken in de vrouwelijke lijn.
196: BURNAND,EUGENE - Le Sermon sur la Montagne. Illustre par Eugene Burnand d'apres ses cartons originaux composes pour les verrieres de l'eglise de Herzogenbuchsee (Suisse).
5877: BURNES,SIR ALEXANDER - Cabool. Being a personal narrative of a journey to, and residence in that city, in the years 1836, 7, and 8.
296: BURNETT,JOHN H.(ed.) - The vegetation of Scotland.
3519: BURNS - BARKE,JAMES (ed. introduced) - Poems and songs of Robert Burns. A completely new edition, including over 60 poems appearing for the first time in a collected edition, of which some have never before beenpublished.
3573: BURROUGHS,WILLIAM S. - Ghost of chance.
3900: BURROUGHS - BOCKRIS,VICTOR - With William Burroughs. A report from the bunker.
3625: BURROUGHS,WILLIAM - The last words of Dutch Schultz. A fiction in the form of a film script.
5155: BURROW,J.A. - Medieval writers and their work. Middle English literature and its background 1100-1500.
2435: BURSSENS,GASTON - Alles is mogelijk in een gedicht. Verzamelde verzen 1915-1965.
4944: BURTON,T.L. (edited) - Sidrak and Bokkus. A parallel-text edition from Bodleian Library, MS Laud Misc. 559, and British Library, MS Lansdowne 793. Vol.1 Introduction, prologue, and Books I-II. Vol.2 Books III-IV commentary,appendices,glossary,index.(Early English Text Society)
5875: BURTON,CAPTAIN SIR RICHARD F. - First footsteps in East Africa or an exploration of Harar. Edited by His Wife Isabel Burton.
3006: BURTON,SUE - The techniques of painting miniatures.
1594: BURY,J.P.T.(ed.) - The Zenith of European power 1830-1870. ( The New Cambridge Modern History, X )
5276: BURZEW,M.I. - Einsichten.
4243: BUSH,DOUGLAS - English literature in the earlier seventeenth century 1600-1660. (The Oxford History of English Literature)
5011: BUSKEN HUET,Cd. - Brieven. Uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon. I.1847-1876. II.1876-1886.
3380: BUSKEN HUET - PRAAMSTRA,OLF - Gezond verstand en goede smaak. De kritieken van Conrad Busken Huet.
2763: BUSKEN HUET, CD - Litterarische fantasien en kritieken. 25 delen + registerdeel.
864: BUSKEN HUET,CONRAD - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
5772: BUTLER,ROBIN / WALKLING,GILIAN - The book of wine antiques.
5075: BUTT,RONALD - A history of parliament. The Middle Ages.
4428: BUUREN - LECHINE DURANT,FRANCOISE - Museum David & Alice van Buuren, Huis van herinneringen.
189: BUURSMA,ALBERT / MOLLEMA,WIM - Met beurtschippers en boderijders door Friesland.
186: BUVE,J.D.J. - Macht und sein. Metaphysik als Kritik oder die Grenzen der Skepsis.
384: BUVE,RAYMOND - Boeren-mobilisatie en landhervorming tijdens en na de Mexicaanse Revolutie:de vallei van Nativitas,Tlaxcala, tussen 1910-1940.
4801: BUVE,JEROEN - Contra Turrim. Geert Grote en de kredietcrisis.
3777: BUYCK,J.F, - Floris & Oscar Jespers. De moderne jaren.
1514: BUYK,RIEN - Langs kerken en kapellen. Een orgeltocht door Nederland.
5663: BUYSSE,CYRIEL - Verzameld werk deel 1; Het recht van de sterkste. Sursum corda. Wroeging. Mea culpa. Op 't Blauwhuis. Schoppenboer. ,'n Leeuw van Vlaanderen. Daarna.
5632: BYRON - Don Juan. Vertaald en toegelicht door Ike Cialona met een nawoord door Peter Verstegen.
4738: C.A.H. - Regiment huzaren van Sytzama. 150 Jaar 1814-1964.
2098: CADDEO,RINALDO - Le navigazioni atlantiche del Veneziano Alvise Da Mosto.
1452: CAGNAT,R / CHAPOT,V. - Manuel d'archeologie romaine. Tome second. Decoration des monuments(suite),peinture et mosaique, instruments de la vie publique et privee.
641: CALAND,ELISABETH - Das kunstlerische Klavierspiel in seinen physiologisch- physikalischen Vorgangen nebst Versuch einer praktischen Anleitung zur Ausnutzung seiner Kraftquellen.
4021: CALDWELL, JOHN - English keyboard music before the nineteenth century.
521: CALI.F. - Die Griechische Sendung. Dorische Tempel im Mittelmeerraum.(Fotografien von Serge Moulinier)
5085: CALIN,W. - The french tradition and the literature of medieval England.
3120: CALLAS - MENEGHINI,GIOVANNI BATTISTA - My wife Maria Callas.
6112: CALLAS - DIOMIDIS,NICHOLAS PETSALIS - The unknown Callas. The greek years.
3080: CALLAS - SCOTT,MICHAEL - Maria Meneghini Callas.

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos[an error occurred while processing this directive]

5/9